حساب‌های موثر در صورت حساب فروش یک تفصیلی: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 41500 تا 41599 استف...» ایجاد کرد)
 
جز (سطح محافظت «حساب‌های موثر در صورت حساب فروش یک تفصیلی» را تغییر داد ([ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان)))
 
(۱۹ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 41500 تا 41599 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "41500"-->
+
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 41500 تا 41599 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "41503"-->
 +
__TOC__
 +
 
 +
 
 +
کل صورت‌حساب‌های دریافتنی که شرکت از یکی از مشتریان (مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات) دارد را می‌توانید در گزارش '''" صورت‌حساب فروش یک تفصیلی "''' ملاحظه کنید.
 +
 
 +
این گزارش مانند گزارش ریز عملیات تفصیلی است با چند حساب خاص.
 +
 
 +
صورت‌حساب فروش یک تفصیلی عموما با بررسی عملیات تفصیلی در حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش تهیه می‌شود. در این عملیات، سطرهایی که طرف حساب برگه‌های فروش هستند و از نرم‌افزار فروش آمده‌اند به صورت مناسب با سطرهای برگه‌های فروش (فاکتور و ...) جایگزین می‌شوند.
 +
 
 +
در هنگام '''تعریف مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات''' می‌توان به هر مرکز یک تفصیلی فروش اختصاص داد. و مراکز قابل ارتباط با تفصیلی‌ها هستند. این گزارش قابل اخذ از تفصیلی مرکز می‌باشد.
 +
 
 +
 
 +
ممکن است هر تفصیلی در چندین حساب گردش داشته باشد. و همه این حساب‌ها در این گزارش مورد نظرتان نباشد درنتیجه می‌توانید حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی را از قبل در سیستم تعیین کنید. تا فقط گردش این حساب‌ها در گزارش لحاظ شود.
 +
 
 +
 
 
<div id="41500"> </div>
 
<div id="41500"> </div>
 +
==='''تعریف یک حساب در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی'''===
 +
----
 +
به منظور تعریف یک حساب در "صورت‌حساب فروش یک تفصیلی"، از منوی '''" تعریف(قانون) "''' ، گزینه '''" حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی "''' را انتخاب کنید.
 +
 +
 +
[[file:sales-6-12-1.png|300px|thumb|center|منوی تعریف(قانون)]]
 +
 +
 +
پنجره '''" حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی "''' مطابق تصویر زیر باز می شود.
 +
 +
 +
[[file:sales-6-12-2.png|600px|thumb|center|حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی]]
 +
 +
 +
جهت اضافه کردن یک حساب جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''" Insert "''' صفحه کلید را فشار دهید.
 +
 +
به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف حساب در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.
 +
 +
در قسمت کد‌حساب، کد‌حساب دلخواهتان را وارد کنید.
 +
 +
 +
[[file:sales-6-12-3.png|600px|thumb|center|حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی]]
 +
 +
 +
به همین ترتیب می‌توانید سایر حساب ها‌ی دلخواه را نیز اضافه کنید.
 +
 +
 +
[[file:sales-6-12-4.png|600px|thumb|center|حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی]]
 +
 +
 +
<div id="41501"> </div>
 +
==='''اصلاح یک حساب در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی'''===
 +
----
 +
به منظور اصلاح یک حساب در "صورت‌حساب فروش یک تفصیلی"، از منوی '''" تعریف(قانون) "''' ، گزینه '''" حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی "''' را انتخاب کنید.
 +
 +
 +
[[file:sales-6-12-1.png|300px|thumb|center|منوی تعریف(قانون)]]
 +
 +
 +
پنجره '''" حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی "''' مطابق تصویر زیر باز می شود.
 +
 +
 +
[[file:sales-6-12-4.png|600px|thumb|center|حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی]]
 +
 +
 +
اصلاحات لازم را انجام دهید و در نهایت تصویب کنید.
 +
 +
'''توجه''' داشته باشید که با اصلاح و تغییر دادن یک حساب در این لیست اگر در گزارش از '''" حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی "''' استفاده کنید، گزارش صورت‌حساب تفصیلی هم '''تغییر''' خواهد کرد و فقط گردش حساب‌های موجود در این لیست را در گزارش می‌بینید. و لیست قبل از اصلاح و گزارش آن '''از دسترس خارج می‌شود'''.
 +
 +
 +
<div id="41502"> </div>
 +
==='''حذف یک حساب در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی'''===
 +
----
 +
به منظور حذف یک حساب در " صورت‌حساب فروش یک تفصیلی "، از منوی '''" تعریف(قانون) "''' ، گزینه '''" حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی "''' را انتخاب کنید.
 +
 +
 +
[[file:sales-6-12-1.png|300px|thumb|center|منوی تعریف(قانون)]]
 +
 +
 +
پنجره '''" حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی "''' مطابق تصویر زیر باز می شود.
 +
 +
 +
[[file:sales-6-12-4.png|600px|thumb|center|حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی]]
 +
 +
 +
پس از انتخاب  حساب مورد نظر در " صورت‌حساب فروش یک تفصیلی "، به کمک تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] و یا کلیدهای '''" Ctrl + Delete "'''، حساب را '''حذف''' نمایید.
 +
 +
 +
'''توجه''' داشته باشید که با حذف یک حساب در این لیست، اگر در گزارش از '''" حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی "''' استفاده کنید، گزارش صورت‌حساب تفصیلی هم '''تغییر''' خواهد کرد و فقط گردش حساب‌های موجود در این لیست را در گزارش می‌بینید. و لیست قبل از اصلاح و گزارش آن '''از دسترس خارج می‌شود'''.
 +
 +
 +
<div id="41503"> </div>
 +
==='''نوار ابزار پنجره حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی'''===
 +
----
 +
*[[file:gnl 033.png|25px]] :جهت پرش به آخرین سطر از حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 +
*[[file:gnl 034.png|25px]] :جهت پرش به سطر بعدی از حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + DOWN "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 +
*[[file:gnl 035.png|25px]] :جهت پرش به سطر قبلی از حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + UP "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 +
*[[file:gnl 036.png|25px]] :جهت پرش به اولین سطر از حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 +
----
  
 +
*[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:
  
 +
:*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + G "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
 +
:*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + F "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
 +
:*[[file:gnl 022.png|25px]] :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''" F3 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
 +
----
  
 +
*[[file:gnl 003.png|25px]] : جهت حذف یک حساب در " صورت‌حساب فروش یک تفصیلی " تحت مکان‌ نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
 +
*[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تعریف یک حساب جدید در " صورت‌حساب فروش یک تفصیلی " مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
 +
*[[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
 +
*[[file:gnl 016.png|25px]] : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در " صورت‌حساب فروش یک تفصیلی " مورد استفاده قرار می‌‍گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
  
 +
*[[file:gnl 019.png|25px]] : جهت نمایش فهرست صورت‌حساب فروش یک تفصیلی در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرارمی‌گیرد.
  
  
 
 
----
 
----
 
category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]
 
category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۱۱


کل صورت‌حساب‌های دریافتنی که شرکت از یکی از مشتریان (مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات) دارد را می‌توانید در گزارش " صورت‌حساب فروش یک تفصیلی " ملاحظه کنید.

این گزارش مانند گزارش ریز عملیات تفصیلی است با چند حساب خاص.

صورت‌حساب فروش یک تفصیلی عموما با بررسی عملیات تفصیلی در حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش تهیه می‌شود. در این عملیات، سطرهایی که طرف حساب برگه‌های فروش هستند و از نرم‌افزار فروش آمده‌اند به صورت مناسب با سطرهای برگه‌های فروش (فاکتور و ...) جایگزین می‌شوند.

در هنگام تعریف مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات می‌توان به هر مرکز یک تفصیلی فروش اختصاص داد. و مراکز قابل ارتباط با تفصیلی‌ها هستند. این گزارش قابل اخذ از تفصیلی مرکز می‌باشد.


ممکن است هر تفصیلی در چندین حساب گردش داشته باشد. و همه این حساب‌ها در این گزارش مورد نظرتان نباشد درنتیجه می‌توانید حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی را از قبل در سیستم تعیین کنید. تا فقط گردش این حساب‌ها در گزارش لحاظ شود.


تعریف یک حساب در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی


به منظور تعریف یک حساب در "صورت‌حساب فروش یک تفصیلی"، از منوی " تعریف(قانون) " ، گزینه " حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی " را انتخاب کنید.


منوی تعریف(قانون)


پنجره " حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی " مطابق تصویر زیر باز می شود.


حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی


جهت اضافه کردن یک حساب جدید، تکمه Gnl 000.png در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید.

به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف حساب در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.

در قسمت کد‌حساب، کد‌حساب دلخواهتان را وارد کنید.


حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی


به همین ترتیب می‌توانید سایر حساب ها‌ی دلخواه را نیز اضافه کنید.


حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی


اصلاح یک حساب در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی


به منظور اصلاح یک حساب در "صورت‌حساب فروش یک تفصیلی"، از منوی " تعریف(قانون) " ، گزینه " حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی " را انتخاب کنید.


منوی تعریف(قانون)


پنجره " حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی " مطابق تصویر زیر باز می شود.


حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی


اصلاحات لازم را انجام دهید و در نهایت تصویب کنید.

توجه داشته باشید که با اصلاح و تغییر دادن یک حساب در این لیست اگر در گزارش از " حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی " استفاده کنید، گزارش صورت‌حساب تفصیلی هم تغییر خواهد کرد و فقط گردش حساب‌های موجود در این لیست را در گزارش می‌بینید. و لیست قبل از اصلاح و گزارش آن از دسترس خارج می‌شود.


حذف یک حساب در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی


به منظور حذف یک حساب در " صورت‌حساب فروش یک تفصیلی "، از منوی " تعریف(قانون) " ، گزینه " حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی " را انتخاب کنید.


منوی تعریف(قانون)


پنجره " حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی " مطابق تصویر زیر باز می شود.


حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی


پس از انتخاب حساب مورد نظر در " صورت‌حساب فروش یک تفصیلی "، به کمک تکمه Gnl 003.png و یا کلیدهای " Ctrl + Delete "، حساب را حذف نمایید.


توجه داشته باشید که با حذف یک حساب در این لیست، اگر در گزارش از " حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی " استفاده کنید، گزارش صورت‌حساب تفصیلی هم تغییر خواهد کرد و فقط گردش حساب‌های موجود در این لیست را در گزارش می‌بینید. و لیست قبل از اصلاح و گزارش آن از دسترس خارج می‌شود.


نوار ابزار پنجره حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی


 • Gnl 033.png :جهت پرش به آخرین سطر از حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 034.png :جهت پرش به سطر بعدی از حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + DOWN " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 035.png :جهت پرش به سطر قبلی از حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + UP " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 036.png :جهت پرش به اولین سطر از حساب‌های موثر در صورت‌حساب فروش یک تفصیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.

 • Gnl 003.png : جهت حذف یک حساب در " صورت‌حساب فروش یک تفصیلی " تحت مکان‌ نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 000.png : جهت تعریف یک حساب جدید در " صورت‌حساب فروش یک تفصیلی " مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 014.png : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 016.png : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در " صورت‌حساب فروش یک تفصیلی " مورد استفاده قرار می‌‍گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 019.png : جهت نمایش فهرست صورت‌حساب فروش یک تفصیلی در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرارمی‌گیرد.category : بازگشت