حذف حقوق: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو
(حذف حقوق)
جز (سطح محافظت «حذف حقوق» را تغییر داد ([ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان)))
 
(۱۸ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 50600 تا 50699 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "50600"-->
+
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 50600 تا 50699 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "50601"-->
<div id="50600"> </div>
+
__TOC__
__Toc__
 
  
  
<div id="50601"> </div>
+
<div id="50600"> </div>
 
=='''حذف حقوق'''==
 
=='''حذف حقوق'''==
 +
به منظور حذف حقوق پرسنلی که قبلا '''" [[ثبت حقوق جاری|ثبت حقوق]] "''' برای آنها در ماه مدنظرمان صورت گرفته است از منوی '''" دستمزد "'''، قسمت '''" ثبت و حذف حقوق "'''، بر روی گزینه '''" حذف حقوق "''' کلیک می‌نماییم:
  
به منظور حذف حقوق پرسنلی که قبلا ''' "[[ثبت حقوق جاری|ثبت حقوق]]" ''' برای آنها در ماه مدنظرمان صورت نگرفته است از منوی دستمزد، قسمت ''' "ثبت و حذف حقوق" '''، بر روی گزینه "حذف حقوق" کلیک می‌نماییم:
 
  
 
+
[[file:pay-1-5-6.png|350px|thumb|center|منوی دستمزد]]
[[file:pay-1-5-6.png|350px|thumb|center|حذف حقوق]]
 
  
  
سطر ۱۹: سطر ۱۷:
  
  
در پنجره "محتوی"، محدوده فهرست پرسنل دلخواه و همچنین "ماه و سال" برای آن دسته از پرسنل که حقوق برایشان محاسبه گردیده را معین می‌کنیم.
+
پنجره فوق متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد:
در این پنجره دقت گردد که عملیات حذف حقوق را می‌توان تنها برای هر ماه صورت داد و گزینه تعیین بازه انتهایی در ماه‌های بعد خاموش بوده و قابل انتخاب نمی‌باشد.
 
همچنین در پنجره محتوی این مدل از گزارش اصلی حقوق باتوجه به اینکه گزارش جهت حذف حقوق تنظیم می‌گردد گزینه ''' "گزارش شامل" ''' بر روی "فقط حقوق های محاسبه شده" تثبیت گردیده و قابل تغییر نمی‌باشد.
 
چنانچه برای پرسنل در ماه جاری تنظیم گزارش، ''' "[[معوقه حقوق#50701|معوقه]]" ''' حقوق ثبت نموده باشیم می‌توان با گذاشتن یا برداشتن تیک مربوطه گزارش را بصورتی تنظیم کرد که رکوردهای حقوق پرسنل شامل معوقه باشند یا خیر.
 
  
 +
* '''[[#50602|محتوی]]'''
 +
* '''[[#50603|بخش و سازمان]]'''
 +
* '''[[#50604|شرایط]]'''
 +
* '''[[#50605|ترتیب]]'''
  
[[file:pay-1-5-33.png|450px|thumb|center|گزارش اصلی دستمزد(حذف حقوق)]]
 
  
 +
<div id="50602"> </div>
 +
'''محتوی'''
 +
----
 +
در این قسمت محدوده فهرست پرسنل دلخواه و همچنین " ماه و سال " برای آن دسته از پرسنل که حقوق برایشان محاسبه گردیده را معین می‌کنیم.
  
با کلیک بر روی گزینه ''' "انتخاب سوابق محاسبه و ثبت حقوق" '''  چنانچه حقوق ماه جاری گزارش را طی چند مرحله ثبت نموده باشیم، قادر خواهیم بود انتخاب نماییم که کدام سوابق محاسبه حقوق که صورت گرفته است در گزارش ظاهر شوند:
+
در این پنجره دقت گردد که عملیات حذف حقوق را می‌توان تنها برای هر ماه صورت داد و گزینه تعیین بازه انتهایی در ماه‌های بعد خاموش بوده و قابل انتخاب نمی‌باشد.
  
 +
همچنین در پنجره محتوی این مدل از گزارش اصلی حقوق باتوجه به اینکه گزارش جهت حذف حقوق تنظیم می‌گردد گزینه '''" گزارش شامل "''' بر روی " فقط حقوق های محاسبه شده " تثبیت گردیده و قابل تغییر نمی‌باشد.
  
[[file:pay-1-5-32.png|450px|thumb|center|سوابق محاسبه و ثبت حقوق]]
 
  
 +
چنانچه برای پرسنل در ماه جاری تنظیم گزارش، '''" [[ثبت حقوق معوقه#50701|معوقه]] "''' حقوق ثبت نموده باشیم می‌توان با گذاشتن یا برداشتن تیک مربوطه گزارش را بصورتی تنظیم کرد که رکوردهای حقوق پرسنل شامل معوقه باشند یا خیر.
  
در این محاوره فهرست سوابق حقوق ثبت شده نمایش داده می‌شود. از طریق آیکون [[file:Gnl 318.png|25px]] موجود در نوار ابزار بالای محاوره "سوابق محاسبه و ثبت حقوق " می‌توان سوابق محاسبه را سرجمع نمود:
 
  
 +
[[file:pay-1-5-33.png|450px|thumb|center|گزارش اصلی دستمزد(حذف حقوق) - محتوی]]
  
[[file:pay-1-5-34.png|350px|thumb|center|سوابق محاسبه و ثبت حقوق]]
 
  
 +
با کلیک بر روی گزینه '''" انتخاب سوابق محاسبه و ثبت حقوق "''' چنانچه حقوق ماه جاری گزارش را طی چند مرحله ثبت نموده باشیم، قادر خواهیم بود انتخاب نماییم که کدام '''" [[سوابق ثبت حقوق#52700|سوابق محاسبه حقوق]] "''' که صورت گرفته است در گزارش ظاهر شوند.
  
واز طریق مثلث مشکی رنگ کنار آیکون [[file:Gnl 021.png|25px]] موجود در نوار ابزار بالای محاوره "سوابق محاسبه و ثبت حقوق" می‌توان نسبت به ملاحظه "محتویات سوابق" و همچنین "مرور اسناد دستمزد این سوابق" اقدام کرد:
 
  
 +
<div id="50603"> </div>
 +
'''بخش و سازمان'''
 +
----
 +
در صورت تمایل از پنجره '''" بخش و سازمان "'''، بخش و واحد سازمانی پرسنل مدنظرمان را محدود می‌کنیم:
  
[[file:pay-1-5-35.png|350px|thumb|center|ملاحظه محتویات سوابق]]
 
  
 +
[[file:pay-1-5-8.png|450px|thumb|center|گزارش اصلی دستمزد(حذف حقوق) - بخش و سازمان]]
  
در صورت تمایل از پنجره ''' "بخش و سازمان" '''،بخش و واحد سازمانی پرسنل مدنظرمان را محدود می‌کنیم:
 
  
 +
<div id="50604"> </div>
 +
'''شرایط'''
 +
----
 +
در قسمت '''" شرایط "''' جهت گزینش خاص مورد نظر روی فیلدهای اطلاعات پرسنلی، می‌توان شرط گذاری نمود:
  
[[file:pay-1-5-8.png|450px|thumb|center|گزارش اصلی دستمزد(حذف حقوق)]]
 
  
 +
[[file:pay-1-5-9.png|450px|thumb|center|گزارش اصلی دستمزد(حذف حقوق) - شرایط]]
  
در قسمت ''' "شرایط" ''' جهت گزینش خاص مورد نظر روی فیلدهای اطلاعات پرسنلی، می‌توان شرط گذاری نمود:
 
  
 +
<div id="50605"> </div>
 +
'''ترتیب'''
 +
----
 +
در قسمت '''" ترتیب "''' برای مرتب کردن نحوه نمایش براساس فیلدهای اطلاعات پرسنل می‌توان گزینه‌های مورد نظر را انتخاب کنیم:
  
[[file:pay-1-5-9.png|450px|thumb|center|گزارش اصلی دستمزد(حذف حقوق)]]
 
  
 
+
[[file:pay-1-5-10.png|450px|thumb|center|گزارش اصلی دستمزد(حذف حقوق) - ترتیب]]
در قسمت "ترتیب" برای مرتب کردن نحوه نمایش براساس فیلدهای اطلاعات پرسنل می‌توان گزینه‌های مورد نظر را انتخاب کنیم:
 
 
 
 
 
[[file:pay-1-5-10.png|450px|thumb|center|گزارش اصلی دستمزد(حذف حقوق)]]
 
  
  
 +
----
 
پس از تکمیل شرایط، تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره‌ای از فهرست پرسنل مورد نظر جهت حذف حقوق ماه جاری به شکل زیر باز شود:
 
پس از تکمیل شرایط، تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره‌ای از فهرست پرسنل مورد نظر جهت حذف حقوق ماه جاری به شکل زیر باز شود:
  
سطر ۷۲: سطر ۸۰:
 
این پنجره‌حاوی فهرست تمامی پرسنلی است که با توجه به شرایط تنظیم شده، حقوق فروردین برای آنها در سیستم حقوق‌ و دستمزد نوسا ثبت گردیده است.
 
این پنجره‌حاوی فهرست تمامی پرسنلی است که با توجه به شرایط تنظیم شده، حقوق فروردین برای آنها در سیستم حقوق‌ و دستمزد نوسا ثبت گردیده است.
  
به منظور حذف حقوق برای تعدادی از پرسنل این لیست، با نگه داشتن دکمه "Ctrl" صفحه کیبورد و کلیک موس بر روی پرسنل منتخب ضمن علامت گذاری(آبی رنگ)سطرها، بر روی مثلث مشکی رنگ کنار آیکون [[file:Gnl 319.png|25px]] موجود در نوار ابزار بالای فهرست پرسنل کلیک و از آنجا گزینه ''' "حذف تعداد رکورد حقوق انتخاب شده" ''' را انتخاب می‌نماییم:
+
به منظور حذف حقوق برای تعدادی از پرسنل این لیست، با نگه داشتن تکمه '''" Ctrl "''' صفحه کلید و کلیک موس بر روی پرسنل منتخب ضمن علامت گذاری(آبی رنگ)سطرها، بر روی مثلث مشکی رنگ کنار تکمه [[file:Gnl 319.png|25px]] موجود در نوار ابزار بالای فهرست پرسنل کلیک و از آنجا گزینه '''" حذف تعداد رکورد حقوق انتخاب شده "''' را انتخاب می‌نماییم:
  
  
سطر ۷۸: سطر ۸۶:
  
  
پنجره ای با محتوای '''تایید حذف حقوق برای پرسنل منتخب''' ظاهر خواهد شد که در صورت تایید تکمه ''' "بله" ''' را می‌فشاریم:
+
پنجره ای با محتوای '''تایید حذف حقوق برای پرسنل منتخب''' ظاهر خواهد شد که در صورت تایید تکمه '''" بله "''' را می‌فشاریم:
  
  
 
[[file:pay-1-5-38.png|450px|thumb|center]]
 
[[file:pay-1-5-38.png|450px|thumb|center]]
 
  
  
 
همان‌طور که ملاحظه می‌شود حذف حقوق فروردین برای این 9 پرسنل انتخاب شده صورت واز لیست حذف حقوق خارج میگردند و در فهرست تنها پرسنلی باقی مانده‌اند که باتوجه به ماه محاسبه حقوق جاری و شرایطی که برای پرسنل انتخاب کرده‌ایم حذف حقوق برای ایشان صورت نگرفته است:
 
همان‌طور که ملاحظه می‌شود حذف حقوق فروردین برای این 9 پرسنل انتخاب شده صورت واز لیست حذف حقوق خارج میگردند و در فهرست تنها پرسنلی باقی مانده‌اند که باتوجه به ماه محاسبه حقوق جاری و شرایطی که برای پرسنل انتخاب کرده‌ایم حذف حقوق برای ایشان صورت نگرفته است:
 
  
  
سطر ۹۲: سطر ۹۸:
  
  
جهت حذف حقوق ماه جاری برای تمام پرسنل باقیمانده در فهرست بر روی مثلث مشکی رنگ کنار آیکون [[file:Gnl 319.png|25px]] موجود در نوار ابزار بالای فهرست پرسنل کلیک و از آنجا گزینه ''' "حذف همه رکوردهای حقوق" ''' را انتخاب می‌نماییم، سپس مراحل بعدی طبق توضیحات بالا ادامه می‌دهیم:
+
جهت حذف حقوق ماه جاری برای تمام پرسنل باقیمانده در فهرست بر روی مثلث مشکی رنگ کنار تکمه [[file:Gnl 319.png|25px]] موجود در نوار ابزار بالای فهرست پرسنل کلیک و از آنجا گزینه '''" حذف همه رکوردهای حقوق "''' را انتخاب می‌نماییم، سپس مراحل بعدی طبق توضیحات بالا ادامه می‌دهیم:
  
  
سطر ۱۰۸: سطر ۱۱۴:
  
  
  چنانچه ثبت حقوق کرده باشیم و نخواسته باشیم با حذف حقوق،تغییرات و ثبت مجدد حقوق سوابق را از دست بدهیم می‌توان از ''' "[[ثبت حقوق معوقه|معوقه]]" ''' استفاده نمود.
+
  با حذف حقوق،تغییر در رکورد اطلاعات پرسنل و سپس ثبت مجدد حقوق، عملا سابقه و تاریخچه ثبت اطلاعات را از دست خواهیم داد. جهت حفظ سوابق محاسبه و ثبت حقوق می‌توان از'''" [[ثبت حقوق معوقه#50701|معوقه]] "'''استفاده نمود.
 +
 
 +
'''حذف حقوق''' فقط برای رکوردهایی که'''" سند نشده باشند "''' میسر است. در صورت نیاز به حذف حقوق، ابتدا باید نسبت به حذف سند حقوق ثبت شده در ماه مربوطه اقدام نمایید.
  
'''حذف حقوق''' فقط برای رکوردهایی که ''' "سند نشده باشند" ''' میسر است.
 
  
 +
<div id="50601"> </div>
 +
=='''نوار ابزار گزارش اصلی دستمزد(حذف حقوق)'''==
  
<div id="50602"> </div>
 
  
=='''آیکون‌های نوار ابزار گزارش اصلی دستمزد(حذف حقوق)'''==
 
  
<div id="50603"> </div>
 
 
[[file:pay-1-5-43.png|950px|thumb|center|گزارش اصلی دستمزد(حذف حقوق)]]
 
[[file:pay-1-5-43.png|950px|thumb|center|گزارش اصلی دستمزد(حذف حقوق)]]
  
  
<div id="50604"> </div>
+
* [[file:gnl 033.png|25px]] : جهت پرش به آخرین سطر فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.
*آیکون [[file:gnl 087.png|25px]]: جهت صدور اطلاعات به فایل DBF یا Text بکار می‌رود.
+
 
 +
* [[file:gnl 034.png|25px]] : جهت پرش به سطر بعدی فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + Down "''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 +
 
 +
* [[file:gnl 035.png|25px]] : جهت پرش به سطر قبلی فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + Up "''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 +
 
 +
* [[file:gnl 036.png|25px]] : جهت پرش به اولین سطر فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 
 +
 
 +
----
 +
 
 +
* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه و اصلاح یکباره سطرهای کاربرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 
 +
 
 +
[[file:pay-1-5-30.png|500px|thumb|center]]
 +
 
 +
 
 +
----
 +
 
 +
* [[file:gnl 021.png|25px]]: جهت ملاحظه رکورد کامل اطلاعات پرسنل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 
 +
 
 +
[[file:pay-1-5-46.png|400px|thumb|center]]
 +
 
 +
 
 +
* [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''" F5 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
[[file:pay-1-5-44.png|250px|thumb|center]]
+
* [[file:gnl 018.png|25px]] یا Ctrl+P : جهت چاپ صفحه جاری بکار می‌رود.
  
 +
* [[file:gnl 019.png|25px]] : جهت نمایش فهرست اطلاعات در اکسل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
<div id="50605"> </div>
+
* [[file:gnl 175.png|25px]] : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + F3 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
*آیکون [[file:gnl 319.png|25px]]: جهت حذف رکورد(های)حقوق تحت مکان‌نما بکار می‌رود.
 
  
[[file:pay-1-5-45.png|250px|thumb|center]]
 
  
  
<div id="50606"> </div>
+
* [[file:gnl 319.png|25px]] : جهت حذف رکورد(های)حقوق تحت مکان‌نما بکار می‌رود.
*آیکون [[file:gnl 175.png|25px]] یا Ctrl+F3: جهت تغییر شرایط گزارش بکار می‌رود.
 
<div id="50607"> </div>
 
*آیکون [[file:gnl 019.png|25px]]: جهت نمایش اطلاعات جدول در اکسل بکار می‌رود.
 
<div id="50608"> </div>
 
*آیکون [[file:gnl 018.png|25px]] یا Ctrl+P: جهت چاپ صفحه جاری بکار می‌رود.
 
<div id="50609"> </div>
 
*آیکون [[file:gnl 016.png|25px]] یا (F5): بازخوانی اطلاعات
 
<div id="50610"> </div>
 
*آیکون [[file:gnl 021.png|25px]]: جهت ملاحظه رکورد کامل اطلاعات پرسنل مورد استفاده قرار می‌گیرد.  
 
  
[[file:pay-1-5-46.png|250px|thumb|center]]
 
  
 +
[[file:pay-1-5-45.png|500px|thumb|center]]
  
<div id="50611"> </div>
+
*آیکون [[file:gnl 037.png|25px]] جهت پرش به سطر دلخواه و اصلاح یکباره سطرهای کاربرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
  
[[file:pay-1-5-30.png|250px|thumb|center]]
+
* [[file:gnl 087.png|25px]] : جهت صدور اطلاعات به [[نحوه صدور اطلاعات اصلی حقوق به فایل DBF | فایلDBF]] یا [[نحوه صدور اطلاعات اصلی حقوق به فایل Text |فایل Text]] بکار می‌رود.
  
  
<div id="50612"> </div>
+
[[file:pay-1-5-44.png|400px|thumb|center]]
*آیکون [[file:gnl 036.png|25px]]: برای پرش به روی اولین سطر مورد استفاده قرار میگیرد.
 
<div id="50613"> </div>
 
*آیکون [[file:gnl 035.png|25px]] یا(Ctrl+Up): برای جابجایی به روی سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
<div id="50614"> </div>
 
*آیکون [[file:gnl 034.png|25px]] یا(Ctrl+ِDown): برای جابجایی به روی سطر بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
<div id="50615"> </div>
 
*آیکون [[file:gnl 033.png|25px]]:برای پرش به روی آخرین سطر مورد استفاده قرار میگیرد.
 
  
  
 
----
 
----
 
category : [[ نرم افزار حقوق و دستمزد نوسا | بازگشت ]]
 
category : [[ نرم افزار حقوق و دستمزد نوسا | بازگشت ]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۴۸


حذف حقوق

به منظور حذف حقوق پرسنلی که قبلا " ثبت حقوق " برای آنها در ماه مدنظرمان صورت گرفته است از منوی " دستمزد "، قسمت " ثبت و حذف حقوق "، بر روی گزینه " حذف حقوق " کلیک می‌نماییم:


منوی دستمزد


محاوره‌ای به شکل زیر نمایان می‌شود:


گزارش اصلی دستمزد(حذف حقوق)


پنجره فوق متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد:


محتوی


در این قسمت محدوده فهرست پرسنل دلخواه و همچنین " ماه و سال " برای آن دسته از پرسنل که حقوق برایشان محاسبه گردیده را معین می‌کنیم.

در این پنجره دقت گردد که عملیات حذف حقوق را می‌توان تنها برای هر ماه صورت داد و گزینه تعیین بازه انتهایی در ماه‌های بعد خاموش بوده و قابل انتخاب نمی‌باشد.

همچنین در پنجره محتوی این مدل از گزارش اصلی حقوق باتوجه به اینکه گزارش جهت حذف حقوق تنظیم می‌گردد گزینه " گزارش شامل " بر روی " فقط حقوق های محاسبه شده " تثبیت گردیده و قابل تغییر نمی‌باشد.


چنانچه برای پرسنل در ماه جاری تنظیم گزارش، " معوقه " حقوق ثبت نموده باشیم می‌توان با گذاشتن یا برداشتن تیک مربوطه گزارش را بصورتی تنظیم کرد که رکوردهای حقوق پرسنل شامل معوقه باشند یا خیر.


گزارش اصلی دستمزد(حذف حقوق) - محتوی


با کلیک بر روی گزینه " انتخاب سوابق محاسبه و ثبت حقوق " چنانچه حقوق ماه جاری گزارش را طی چند مرحله ثبت نموده باشیم، قادر خواهیم بود انتخاب نماییم که کدام " سوابق محاسبه حقوق " که صورت گرفته است در گزارش ظاهر شوند.


بخش و سازمان


در صورت تمایل از پنجره " بخش و سازمان "، بخش و واحد سازمانی پرسنل مدنظرمان را محدود می‌کنیم:


گزارش اصلی دستمزد(حذف حقوق) - بخش و سازمان


شرایط


در قسمت " شرایط " جهت گزینش خاص مورد نظر روی فیلدهای اطلاعات پرسنلی، می‌توان شرط گذاری نمود:


گزارش اصلی دستمزد(حذف حقوق) - شرایط


ترتیب


در قسمت " ترتیب " برای مرتب کردن نحوه نمایش براساس فیلدهای اطلاعات پرسنل می‌توان گزینه‌های مورد نظر را انتخاب کنیم:


گزارش اصلی دستمزد(حذف حقوق) - ترتیبپس از تکمیل شرایط، تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره‌ای از فهرست پرسنل مورد نظر جهت حذف حقوق ماه جاری به شکل زیر باز شود:


گزارش اصلی دستمزد(حذف حقوق)


این پنجره‌حاوی فهرست تمامی پرسنلی است که با توجه به شرایط تنظیم شده، حقوق فروردین برای آنها در سیستم حقوق‌ و دستمزد نوسا ثبت گردیده است.

به منظور حذف حقوق برای تعدادی از پرسنل این لیست، با نگه داشتن تکمه " Ctrl " صفحه کلید و کلیک موس بر روی پرسنل منتخب ضمن علامت گذاری(آبی رنگ)سطرها، بر روی مثلث مشکی رنگ کنار تکمه Gnl 319.png موجود در نوار ابزار بالای فهرست پرسنل کلیک و از آنجا گزینه " حذف تعداد رکورد حقوق انتخاب شده " را انتخاب می‌نماییم:


گزارش اصلی دستمزد(حذف حقوق)


پنجره ای با محتوای تایید حذف حقوق برای پرسنل منتخب ظاهر خواهد شد که در صورت تایید تکمه " بله " را می‌فشاریم:


Pay-1-5-38.png


همان‌طور که ملاحظه می‌شود حذف حقوق فروردین برای این 9 پرسنل انتخاب شده صورت واز لیست حذف حقوق خارج میگردند و در فهرست تنها پرسنلی باقی مانده‌اند که باتوجه به ماه محاسبه حقوق جاری و شرایطی که برای پرسنل انتخاب کرده‌ایم حذف حقوق برای ایشان صورت نگرفته است:


گزارش اصلی دستمزد(حذف حقوق)


جهت حذف حقوق ماه جاری برای تمام پرسنل باقیمانده در فهرست بر روی مثلث مشکی رنگ کنار تکمه Gnl 319.png موجود در نوار ابزار بالای فهرست پرسنل کلیک و از آنجا گزینه " حذف همه رکوردهای حقوق " را انتخاب می‌نماییم، سپس مراحل بعدی طبق توضیحات بالا ادامه می‌دهیم:


گزارش اصلی دستمزد(حذف حقوق)


گزارش اصلی دستمزد(حذف حقوق)


گزارش اصلی دستمزد(حذف حقوق)


همانطور که ملاحظه می‌گردد در پنجره بالا حذف حقوق برای تمام پرسنل منتخب در ماه جاری صورت و فهرست پرسنل خالی گردیده است.


با حذف حقوق،تغییر در رکورد اطلاعات پرسنل و سپس ثبت مجدد حقوق، عملا سابقه و تاریخچه ثبت اطلاعات را از دست خواهیم داد. جهت حفظ سوابق محاسبه و ثبت حقوق می‌توان از" معوقه "استفاده نمود.
حذف حقوق فقط برای رکوردهایی که" سند نشده باشند " میسر است. در صورت نیاز به حذف حقوق، ابتدا باید نسبت به حذف سند حقوق ثبت شده در ماه مربوطه اقدام نمایید.


نوار ابزار گزارش اصلی دستمزد(حذف حقوق)

گزارش اصلی دستمزد(حذف حقوق)


 • Gnl 033.png : جهت پرش به آخرین سطر فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 034.png : جهت پرش به سطر بعدی فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 035.png : جهت پرش به سطر قبلی فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 036.png : جهت پرش به اولین سطر فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد. • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه و اصلاح یکباره سطرهای کاربرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد.


Pay-1-5-30.png • Gnl 021.png: جهت ملاحظه رکورد کامل اطلاعات پرسنل مورد استفاده قرار می‌گیرد.


Pay-1-5-46.png


 • Gnl 016.png : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png یا Ctrl+P : جهت چاپ صفحه جاری بکار می‌رود.
 • Gnl 019.png : جهت نمایش فهرست اطلاعات در اکسل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 175.png : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 319.png : جهت حذف رکورد(های)حقوق تحت مکان‌نما بکار می‌رود.


Pay-1-5-45.pngPay-1-5-44.pngcategory : بازگشت