تعریف مجموعه‌های حساب و تفصیلی

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو


تعریف مجموعه‌‌های حساب


از کنار هم قرار گرفتن تعدادی حساب که در گزارشات معنی خاصی داشته باشند، مجموعه حساب تشکیل می شود؛ مجموعه‌های حساب به منظور سهولت در ورود اطلاعات یا اخذ انواع گزارشات از سیستم، مورد استفاده قرار می‌گیرند. مانند انواع مجموعه حساب‌های موقت و...


تعریف یک مجموعه ‌حساب


جهت تعریف یک مجموعه حساب جدید، از منوی " حساب " ،" تعریف مجموعه‌های حساب " را انتخاب نمایید.


منوی حساب


پنجره " تعریف مجموعه‌های حساب " به شکل زیر باز خواهد شد:


تعریف مجموعه‌های حساب


جهت افزودن یک مجموعه حساب جدید، بر روی آیکون Gnl 000.png کلیک و یا کلید " Insert " در صفحه‌کلید را فشار دهید. با انجام این کار پنجره " تدوین یک مجموعه‌ حساب " مطابق شکل زیر باز خواهد شد.


تدوین یک مجموعه‌ حساب


در پنجره تدوین یک مجموعه حساب، نام مجموعه مورد نظر را در کادر مقابل " نام مجموعه " وارد نمایید.

در صورت نیاز، نام لاتین مجموعه جهت استفاده در گزارش‌های دو زبانه را در فیلد مقابل " نام لاتین " وارد نمایید.


جهت افزودن یک حساب جدید بر روی تکمه Gnl 000.png کلیک و یا کلید " Insert " در صفحه کلید را فشار داده تا یک سطر جدید به مجموعه اضافه گردد.

حال بر روی فیلد " کد حساب " کلیک کرده و کلید " Enter " را فشار دهید تا فیلد مزبور آماده ورود اطلاعات گردد. کد حساب مورد نظر را وارد نموده و کلید " Enter " را فشار دهید.


در صورت اطلاع نداشتن از کد حساب مورد نظر، کافیست عبارت " / " را در این قسمت(فیلد کدحساب)، وارد نموده و کلید " Enter " را فشار دهید، با انجام این کار پنجره ای تحت عنوان " انتخاب حساب " ظاهر خواهد شد و می‌توان حساب مورد نظر را از ساختار درختی موجود در این پنجره، به سهولت انتخاب نمود. (مطابق شکل زیر)


انتخاب حساب


همچنین جهت جستجوی سریع یک حساب، کافیست عبارت " // " را در این قسمت(فیلد کدحساب)، وارد نمایید. حال با فشردن کلید " Enter " ، پنجره ای تحت عنوان " انتخاب حساب با جستجو در نام " احضار خواهد شد و می‌توان با تایپ چند حرف مربوط به حساب مورد نظر، آن را از فهرست یافته ها بر اساس حسابهای موجود، انتخاب نمود. (مطابق شکل زیر)


انتخاب حساب با جستجو در نام


با فشردن مثلث کنار آیکون Gnl 000.png افزودن حسابهای مورد نظر به روش های زیر امکان پذیر خواهد بود:

  • افزودن حساب در محل مکان نما : جهت افزودن حساب جدید در محل مکان‌نما از این گزینه استفاده می‌شود.
  • افزودن حساب در انتهای مجموعه : جهت افزودن یک حساب جدید در انتهای حساب های موجود از این گزینه استفاده می‌شود.


  • افزودن یکباره تعدادی حساب : با انتخاب این گزینه وارد پنجره " افزودن یکباره تعدادی حساب " خواهید شد.(مطابق شکل زیر)


افزودن یکباره تعدادی حساب


در بخش محتوی، سطح حسابهای مورد نظر را از کادر مقابل " افزودن یکباه " انتخاب نموده و سایر پارامترهای مورد نظر جهت تعیین محدوده حسابها را به دلخواه، تعیین نمایید.

در نهایت با فشردن تکمه " تصویب " حسابهای تعیین شده، به مجموعه اضافه خواهند شد.(مطابق شکل زیر)


تدوین یک مجموعه ‌حساب


  • افزودن محتویات یک مجموعه دیگر : با انتخاب این گزینه وارد پنجره " انتخاب یک مجموعه حساب " شده و فهرستی از مجموعه حساب(های) موجود در سیستم نمایش داده می‌شود. با انتخاب یکی از مجموعه‌(ها)، حسابهای موجود در آن مجموعه به مجموعه حساب جدید کپی خواهد شد.


پس از اضافه نمودن حسابهای مورد نظر، از تکمه Gnl 007.png یا کلید " F2 " جهت ذخیره مجموعه جدید استفاده نمایید.


اصلاح یک مجموعه ‌حساب


جهت اصلاح یک مجموعه حساب، از منوی " حساب " ، " تعریف مجموعه‌های حساب " را انتخاب نمایید، مطابق شکل زیر:


منوی حساب


پنجره " تعریف مجموعه‌های حساب " به شکل زیر باز خواهد شد:


تعریف مجموعه‌های حساب


پس از انتخاب مجموعه حساب مورد نظر، با استفاده از آیکون " اصلاح مجموعه تحت مکان نما " یعنی Gnl 015.png و یا کلیدهای " Shift + Enter " وارد پنجره " تدوین یک مجموعه‌‌‌ حساب " به شکل زیر خواهید شد.


تدوین یک مجموعه ‌حساب


در پنجره تدوین یک مجموعه حساب، مطابق آنچه که در تعریف یک مجموعه حساب عنوان شده، می‌توان حساب(های) جدید را به مجموعه، اضافه نمود.

جهت اصلاح یک حساب از آیکون Gnl 015.png و یا کلیدهای " Shift + Enter " و همچنین از آیکون Gnl 003.png یا کلیدهای " Ctrl + Delete " بمنظور حذف حساب مورد نظر از مجموعه، استفاده نمایید.


جهت ذخیره تغییرات از آیکون Gnl 007.png یا کلید " F2 " استفاده نمایید.


حذف یک مجموعه ‌حساب


به‌منظور حذف یک مجموعه حساب، از منوی حساب، " تعریف یک مجموعه حساب " را انتخاب نمایید. (مطابق شکل زیر)


منوی حساب


پنجره " تعریف مجموعه‌های حساب " به شکل زیر باز خواهد شد:


تعریف مجموعه‌های حساب


مجموعه مورد نظر خود را انتخاب کرده، سپس با استفاده از آیکون Gnl 003.png یا کلیدهای " Ctrl + Delete " اقدام به حذف آن نمایید.


تعریف مجموعه‌‌های تفصیلی


به منظور کنار هم قرار دادن تعدادی تفصیلی که در گزارشات معنی خاصی داشته باشند، از امکان تعریف مجموعه‌های تفصیلی استفاده می‌شود.

امکان مزبور به منظور سهولت در ورود اطلاعات یا اخذ انواع گزارشات از سیستم، مورد استفاده قرار می‌گیرد.


تعریف یک مجموعه‌ تفصیلی


جهت تعریف یک مجموعه تفصیلی جدید، از منوی " حساب " ،" تعریف مجموعه‌های تفصیلی " را انتخاب نمایید.


منوی حساب


پنجره " تعریف مجموعه‌های تفصیلی " به شکل زیر باز خواهد شد:


تعریف مجموعه‌های تفصیلی


جهت افزودن یک مجموعه تفصیلی جدید، بر روی آیکون Gnl 000.png کلیک و یا کلید " Insert " در صفحه‌کلید را فشار دهید. با انجام این کار پنجره " تدوین یک مجموعه‌ تفصیلی " مطابق شکل زیر باز خواهد شد.


تدوین یک مجموعه‌ تفصیلی


در پنجره تدوین یک مجموعه تفصیلی، نام مجموعه مورد نظر را در کادر مقابل " نام مجموعه " وارد نمایید.

در صورت نیاز، نام لاتین مجموعه جهت استفاده در گزارش‌های دو زبانه را در فیلد مقابل " نام لاتین " وارد نمایید.


جهت افزودن یک تفصیلی جدید بر روی تکمه Gnl 000.png کلیک و یا کلید " Insert " در صفحه کلید را فشار داده تا یک سطر جدید به مجموعه اضافه گردد.

حال بر روی فیلد " کدتفصیلی " کلیک کرده و کلید " Enter " را فشار دهید تا فیلد مزبور آماده ورود اطلاعات گردد. کد تفصیلی مورد نظر را وارد نموده و کلید " Enter " را فشار دهید.


در صورت اطلاع نداشتن از کد تفصیلی مورد نظر، کافیست عبارت " / " را در این قسمت(فیلد کدتفصیلی)، وارد نموده و کلید " Enter " را فشار دهید، با انجام این کار پنجره ای تحت عنوان " انتخاب تفصیلی " ظاهر خواهد شد و می‌توان تفصیلی مورد نظر را از ساختار درختی موجود در این پنجره، به سهولت انتخاب نمود. (مطابق شکل زیر)


انتخاب تفصیلی


همچنین جهت جستجوی سریع یک تفصیلی، کافیست عبارت " // " را در این قسمت(فیلد کدتفصیلی)، وارد نمایید. حال با فشردن کلید " Enter " ، پنجره ای تحت عنوان " انتخاب تفصیلی با جستجو در نام " احضار خواهد شد و می‌توان با تایپ چند حرف مربوط به تفصیلی مورد نظر، آن را از فهرست یافته ها بر اساس تفصیلی‌های موجود، انتخاب نمود. (مطابق شکل زیر)


انتخاب تفصیلی با جستجو در نام


با فشردن مثلث کنار آیکون Gnl 000.png افزودن تفصیلی‌های مورد نظر به روش های زیر امکان پذیر خواهد بود:


  • افزودن تفصیلی در محل مکان نما : جهت افزودن تفصیلی جدید در محل مکان‌نما از این گزینه استفاده می‌شود.
  • افزودن تفصیلی در انتهای مجموعه : جهت افزودن یک تفصیلی جدید در انتهای تفصیلی‌های موجود از این گزینه استفاده می‌شود.


  • افزودن یکباره تعدادی تفصیلی : با انتخاب این گزینه وارد پنجره " افزودن یکباره تعدادی تفصیلی " خواهید شد.(مطابق شکل زیر)


افزودن یکباره تعدادی تفصیلی


در بخش محتوی، سطح تفصیلی‌های مورد نظر را از کادر مقابل " افزودن یکباه " انتخاب نموده و سایر پارامترهای مورد نظر جهت تعیین محدوده تفصیلی‌ها را به دلخواه، تعیین نمایید.

در نهایت با فشردن تکمه " تصویب " تفصیلی‌های تعیین شده، به مجموعه اضافه خواهند شد.(مطابق شکل زیر)


تدوین یک مجموعه ‌تفصیلی


  • افزودن محتویات یک مجموعه دیگر: با انتخاب این گزینه وارد پنجره " انتخاب یک مجموعه تفصیلی " شده و فهرستی از مجموعه تفصیلی‌(های) موجود در سیستم نمایش داده می‌شود. با انتخاب یکی از مجموعه‌(ها)، تفصیلی‌های موجود در آن مجموعه به مجموعه تفصیلی جدید کپی خواهد شد.


پس از اضافه نمودن تفصیلی‌های مورد نظر، از تکمه Gnl 007.png یا کلید " F2 " جهت ذخیره مجموعه جدید استفاده نمایید.


اصلاح یک مجموعه‌ تفصیلی


برای اصلاح یک مجموعه ‌تفصیلی، از منوی حساب،" تعریف مجموعه‌های تفصیلی "را انتخاب نمایید.


منوی حساب


پنجره " تعریف مجموعه‌های تفصیلی " به‌شکل زیر باز خواهد شد:


تعریف مجموعه‌های تفصیلی


پس از انتخاب مجموعه تفصیلی مورد نظر، با استفاده از آیکون " اصلاح مجموعه تحت مکان نما " یعنی Gnl 015.png و یا کلیدهای " Shift + Enter " وارد پنجره " تدوین یک مجموعه‌‌‌ تفصیلی " به شکل زیر خواهید شد.


تدوین یک مجموعه ‌تفصیلی


در پنجره تدوین یک مجموعه تفصیلی، مطابق آنچه که در تعریف یک مجموعه تفصیلی عنوان شده، می‌توان تفصیلی(های) جدید را به مجموعه، اضافه نمود.

جهت اصلاح یک تفصیلی از آیکون Gnl 015.png و یا کلیدهای " Shift + Enter " و همچنین از آیکون Gnl 003.png یا کلیدهای " Ctrl + Delete " بمنظور حذف تفصیلی مورد نظر از مجموعه، استفاده نمایید.


جهت ذخیره تغییرات از آیکون Gnl 007.png یا کلید " F2 " استفاده نمایید.

حذف یک مجموعه ‌تفصیلی


به منظور حذف یک مجموعه ‌تفصیلی، از منوی حساب،" تعریف مجموعه‌های تفصیلی "را انتخاب نمایید.


منوی حساب


پنجره " تعریف مجموعه‌های تفصیلی " به شکل زیر باز خواهد شد:


تعریف مجموعه‌های تفصیلی


مجموعه مورد نظر خود را انتخاب کرده، سپس با استفاده از آیکون Gnl 003.png یا کلیدهای " Ctrl + Delete " اقدام به حذف آن نمایید.


category : بازگشت