بچ‌های کالا

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو


به منظور تفکیک فیزیکی کالاهای مشابه، از مفهومی به نام بچ استفاده می‌شود.

چنانچه کالا در زمان تعریف، بچ پذیر تعیین گردد، در زمان ثبت هر رویداد انبار، پس از تعیین کالا، تعیین بچ کالا نیز الزامی خواهد بود.

همچنین در زمان اخذ گزارش‌های انبار از این کالاها، امکان تفکیک به بچ‌ها نیز وجود خواهد داشت.


تعریف یک بچ

جهت تعریف یک بچ جدید، از منوی " کالا " ، " بچ‌های کالا " را انتخاب نمایید.


منوی کالا


با انتخاب این گزینه، صفحه مربوط به تنظیمات نمایش فهرست بچ‌ها باز می‌شود.


فهرست بچ‌ها


پس از تصویب، پنجره " بچ‌های کالا " به شکل زیر باز خواهد شد:


بچ‌های کالا


درصورتی که برای اولین بار است که می‌خواهید بچ کالا تعریف نمایید، فهرست بچ‌ها خالی می‌باشد.


برای ایجاد یک بچ جدید، تکمه Gnl 000.png تعبیه شده در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید.

به این ترتیب یک سطر خالی جهت تعریف فیلدها در جدول در اختیار قرار می‌گیرد.


در صورتیکه می‌خواهید تعریف بچ را با استفاده از محاوره انجام دهید، می‌توانید از تکمه Gnl 015.png موجود در نوار ابزار و یا کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " روی سطر جدید استفاده نمایید.


به این ترتیب پنجره " بچ‌های کالا " به شکل زیر باز می‌گردد :


بچ‌های کالا


این پنجره از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:

 • کد : کد بچ را در این قسمت وارد نمایید.
 • نام : نام بچ را در این قسمت وارد نمایید.
 • نام لاتین : در صورت لزوم، جهت استفاده از گزارش‌های دو زبانه، نام لاتین بچ را در این قسمت وارد نمایید.
 • تاریخ : تاریخ شروع بچ را در این قسمت وارد نمایید.
 • تاریخ انقضاء : در صورتیکه بچ دارای تاریخ انقضاء است، تاریخ موردنظر را در این قسمت وارد نمایید.
تاریخ انقضاء بچ، در زمان تنظیم برگه‌های خروج، در تعیین خودکار بچ توسط سیستم کنترل و مورد استفاده قرار می‌گیرد.


بچ‌های کالا


پس از تکمیل فیلدها، تکمه تصویب را فشار دهید تا بچ جدید به فهرست بچ‌ها اضافه گردد.


بچ‌های کالا


اصلاح یک بچ

جهت اصلاح یک بچ، مطابق شکل زیر، از منوی " کالا " ، " بچ‌ها " را انتخاب نمایید.


منوی کالا


با انتخاب این گزینه پنجره مربوط به تنظیمات نمایشی فهرست بچ‌ها ظاهر می‌شود:


فهرست بچ‌ها


قسمت " محتوی " شامل گزینه‌های زیر می‌باشد :


 • شامل بچ‌های
 • جدید : بچ‌هایی هستند که هیچ رخدادی برایشان ثبت نشده است.
 • دارای مانده : بچ‌هایی هستند که در رخدادهای انبار درج شده‌اند، اما هنوز دارای مانده هستند.
 • فاقد مانده : بچ‌هایی هستند که در اثر رخدادهای انبار بطور کامل خارج یا مصرف شده‌اند و فاقد مانده می‌باشند.


 • وضعیت با احتساب رزرو تشخیص داده شود : با تیک زدن این گزینه، در صورتیکه کالاهای مرتبط با بچ، در برگه‌های درخواست تحویل کالا از انبار، به عنوان کالای رزرو شده تعیین شده باشند، در تعیین وضعیت بچ، مقدار رزرو تاثیر داده می‌شود.


 • مانده از :
 • تمام کالاها: جهت نمایش بچ‌های تمام کالاها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • یک کالای خاص : جهت نمایش بچ‌های یک کالای خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از تکمه Gnl 092.png امکان انتخاب کالا از " درخت کالاها و خدمات " فراهم می‌گردد.


 • مانده در
 • تمام انبارها : جهت نمایش مانده بچ‌های تمام انبارها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • یک انبار خاص : جهت نمایش مانده بچ‌های یک انبار خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب این گزینه، امکان انتخاب انبار از فهرست انبارها فراهم می‌گردد.


 • مانده از : با انتخاب سال مالی از این قسمت، مانده بچ‌ها از سال مالی انتخاب شده نمایش داده می‌شود.در قسمت " شرایط "، می‌توان روی فیلدهای بچ‌ها شرط قرار داد.


فهرست بچ‌ها
با تصویب پنجره فوق فهرستی از بچ‌ها با توجه به محتوی و شرایط انتخاب شده ظاهر خواهد شد.


فهرست بچ‌ها


پس از انتخاب بچ مورد نظر، به کمک تکمه Gnl 015.png و یا کلیدهای " Shift + Enter " وارد پنجره " بچ‌های کالا " شده و اصلاحات مورد نظر را انجام داده و تصویب نمایید.


بچ‌های کالا


حذف یک بچ

جهت حذف یک بچ مطابق شکل زیر، از منوی " کالا " ، " بچ‌های کالا " را انتخاب نمایید.


منوی کالا


با انتخاب این گزینه، صفحه مربوط به تنظیمات نمایشی فهرست بچ‌ها باز می‌شود، آن را تصویب نمایید.


فهرست بچ‌ها


قسمت " محتوی " شامل گزینه‌های زیر می‌باشد :


 • شامل بچ‌های
 • جدید : بچ‌هایی هستند که هیچ رخدادی برایشان ثبت نشده است.
 • دارای مانده : بچ‌هایی هستند که در رخدادهای انبار درج شده‌اند، اما هنوز دارای مانده هستند.
 • فاقد مانده : بچ‌هایی هستند که در اثر رخدادهای انبار بطور کامل خارج یا مصرف شده‌اند و فاقد مانده می‌باشند.


 • وضعیت با احتساب رزرو تشخیص داده شود : با تیک زدن این گزینه، در صورتیکه کالاهای مرتبط با بچ، در برگه‌های درخواست تحویل کالا از انبار، به عنوان کالای رزرو شده تعیین شده باشند، در تعیین وضعیت بچ، مقدار رزرو تاثیر داده می‌شود.


 • مانده از :
 • تمام کالاها: جهت نمایش بچ‌های تمام کالاها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • یک کالای خاص : جهت نمایش بچ‌های یک کالای خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از تکمه Gnl 092.png امکان انتخاب کالا از " درخت کالاها و خدمات " فراهم می‌گردد.


 • مانده در
 • تمام انبارها : جهت نمایش مانده بچ‌های تمام انبارها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • یک انبار خاص : جهت نمایش مانده بچ‌های یک انبار خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب این گزینه، امکان انتخاب انبار از فهرست انبارها فراهم می‌گردد.


 • مانده از : با انتخاب سال مالی از این قسمت، مانده بچ‌ها از سال مالی انتخاب شده نمایش داده می‌شود.در قسمت " شرایط "، می‌توان روی فیلدهای بچ‌ها شرط قرار داد.


فهرست بچ‌هابعد از تصویب، فهرستی از بچ‌ها به شکل زیر باز خواهد شد:


فهرست بچ‌ها


پس از انتخاب بچ مورد نظر به کمک تکمه Gnl 003.png و یا از کلید‌های ترکیبی " Ctrl + Delete " صفحه کلید، اقدام به حذف بچ مورد نظر نمایید.

در صورتی که بچ، در رخدادهای انبار درج شده باشد، قابل حذف نمی‌باشد.


Inv-1-7-9.pngتکمه‌های موجود در پنجره " بچ‌های کالا "، به شرح زیر می‌باشند:

 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر در اختیار قرار می‌گیرد :
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.

 • Gnl 003.png : جهت حذف بچ تحت مکان‌ نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + Delete" از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 000.png : جهت تعریف بچ جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید "Insert" از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 014.png : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 015.png : جهت اصلاح بچ تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 016.png : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در فهرست بچ‌ها مورد استفاده قرار می‌‍گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ فهرست بچ‌ها مورد استفاده قرارمی‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + P" از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 019.png : جهت نمایش فهرست بچ‌ها در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرارمی‌گیرد.

 • Gnl 175.png : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرارمی گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + F3" از صفحه‌ کلید می‌باشد.category : بازگشت