برگه هزینه

از NOSA Wiki
نسخهٔ تاریخ ‏۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۰۶ توسط Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به: ناوبری، جستجوبرگه هزینه جدید

یکی از وظایف اصلی نرم‌افزار مدیریت هزینه، ثبت جزئیات و مستند سازی رخدادهای مربوط به هزینه های صرف شده در مجموعه می‌باشد.

نرم‌افزار مدیریت هزینه با امکان تعریف تمام پارامترهای مورد نیاز جهت ثبت انواع رخدادهای هزینه، کمک شایانی به ثبت اینگونه از رخدادها(ی بعضاً تکراری)، به سهولت و بدون نیاز به بکار گیری دانش حسابدی پیچیده می‌نماید.


بمنظور تعریف یک برگه هزینه جدید از منوی " سند "، زیر منوی " برگه‌های هزینه "، گزینه " برگه هزینه جدید " را انتخاب نمایید.


ممکن است با پیغامی مبتنی بر تعطیل بودن یک تاریخ خاص مواجه شوید در صورت تایید، همان تاریخ در محاوره بعدی درج خواهد شد؛ در غیر این صورت فیلد تاریخ در محاوره بعدی، خالی خواهد بود.


{عکس پنجره اطلاعات عمومی یک برگه هزینه}


در محاوره اطلاعات عمومی یک برگه هزینه، اطلاعات مورد نیاز را مطابق تعاریف زیر در فیلد های مربوطه وارد نمایید.

تب اصلی


سری: در این فیلد شماره سری مربوط به برگه هزینه را وارد نمایید. پیش‌فرض این شماره از بخش تنظیمات سیستم قابل تعیین می‌باشد.

شماره: در این فیلد یک شماره به برگه‌ی هزینه مورد نظر اختصاص دهید. در صورت خالی گذاشتن این فیلد، سیستم با توجه به سری برگه، بصورت خودکار یک شماره از ادامه شماره های ثبت شده، به آن اختصاص خواهد داد.

در هر سری شماره گذاری برگه ها از 1 آغاز خواهد شد.
ذخیره برگه با شماره تکراری در یک سری میسر نیست.

تاریخ: در این فیلد تاریخ ثبت برگه هزینه را وارد نمایید.

بخش: در صورت استفاده از امکان بخش، میتوانید بخش مربوط به برگه هزینه را از فیلد مربوطه، انتخاب نمایید.

نوع هزینه: در این قسمت نوع هزینه مربوط برگه را تعیین نمایید.

نوع پرداخت : در این قسمت نوع پرداخت هزینه را از انواع تعریف شده در سیستم، انتخاب نمایید.

شماره و تاریخ فاکتور: در این قسمت شماره و تاریخ مربوط به فاکتور خرید را وارد نمایید.

فروشنده: در این قسمت تفصیلی مربوط به فروشنده را وارد نمایید؛ برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.

طرف بستانکار: در صورتی که به هر دلیلی تفصیلی طرف بستانکار مغایر با تفصیلی فروشنده می باشد در این قسمت تفصیلی طرف بستانکار وارد نمایید؛ برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید. در صورت خالی گذاشتن فیلد تفصیلی طرف بستانکار، سیستم، طرف بستانکار برگه را مطابق با تفصیلی فروشنده در نظر خواهد گرفت.

در صورت ارتباط دفتر تلفن و نشانی با تفصیلی فروشنده، اطلاعات مربوطه نیز، در اختیار خواهد بود.
تفصیلی فروشنده در تعریف قوانین مربوط به طرف حساب رخدادهای هزینه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

شرح: در این قسمت شرح عمومی مربوط به برگه هزینه را وارد نمایید.

شرح لاتین: در صورت نیاز میتوانید یک شرح لاتین به برگه هزینه اختصاص دهید.

طرف معامله خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارد: از این گزینه جهت صدور اطلاعات به Access (مطابق با استاندارد TTMS) مورد استفاده قرار میگیرد.

مبالغ ارزی در سند مالی درج نشوند: از این فیلد جهت جلوگیری از ثبت مبالغ ارزی مربوط به رخدادهای هزینه در سند حسابداری یا دریافت و پرداخت حاصله از برگه هزینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معامله از طریق حق‌العمل ‌کار(دارایی 96): در صورتی که فروشنده این برگه به عنوان حق‌العمل کار کالا یا خدمت مورد هزینه را ارائه کرده است، گزینه مذکور را انتخاب نمایید.

تب تکمیلینشانی فروشنده، کد پستی، کد اقتصادی و محل جغرافیایی: درصورت ارتباط تفصیلی فروشنده با دفتر تلفن و نشانی، اطلاعات مربوط به نشانی فروشنده از دفتر تلفن و نشانی استخراج شده و بصورت خودکار در این فیلد درج خواهد شد.


{عکس پنجره برگه هزینه جدید تب یادداشت}


شماره عطف، تاریخ عطف :در صورت نیاز می‌توانید یک شماره و یک تاریخ در قالب شماره و تاریخ عطف به برگه هزینه اختصاص دهید.

شماره ارجاع و تاریخ ارجاع:در صورت نیاز می‌توانید یک شماره و یک تاریخ در قالب شماره و تاریخ ارجاء به برگه هزینه اختصاص دهید.

اطلاعات تعیین شده در قالب عطف و ارجاء جنبه اطلاعاتی و گزارش‌گیری خواهند داشت.


قرارداد: در این قسمت میتوان یکی از قراردادهای خرید مورد نظر را به برگه هزینه متصل نمود؛ برای این منظور میتوانید از آیکون Gnl 092.png انتهای این فیلد جهت ملاحظه فهرست قرارداد های ثبت شده در سیستم، استفاده نمایید.


{عکس پنجره قراردادهای خرید(یا هزینه)}


سیستم بر اساس تفصیلی فروشنده، قراردادهای مربوط به آن را فیلتر خواهد کرد.

تب یادداشتدر این قسمت می‌توانید اطلاعاتی را در قالب یادداشت برای برگه در نظر بگیرید.


{عکس پنجره برگه هزینه جدید تب یادداشت}


جهت ورود به پنجره " برگه هزینه (جدید) " برروی تکمه تصویب، کلیک نمایید.


{عکس پنجره برگه هزینه جدید}


پارامترهای تعیین شده در محاوره اطلاعات عمومی یک برگه هزینه، مجدداً از طریق تکمه Gnl 015.png و یا کلید ترکیبی (Alt + F6) در پنجره برگه هزینه(جدید)، قابل اصلاح می‌باشند.


ثبت رخداد های هزینه غیر مرتبط با انبار و اموال

جهت ثبت یک رخداد هزینه جدید از تکمه Gnl 000.png و یا کلید " Insert " در صفحه کلید، استفاده نمایید.

با اضافه شدن یک سطر(رخداد) جدید، اطلاعات مربوط به پارامترهای نوع هزینه و نوع پرداخت آن بصورت پیش‌فرض از اطلاعات عمومی برگه بازخوانی خواهد شد.

جهت ملاحظه تمامی پارامتر های مربوط به یک رخداد برروی آن دابل کلیک کرده و یا از تکمه Gnl 015.png استفاده نمایید.


{پنجره تدوین یک رخداد اصلی برگه هزینه}

پنجره " تدوین یک رخداد اصلی برگه هزینه " متشکل از تب های زیر می‌باشد:

تب اصلی


نوع سطر: در این قسمت یکی از گزینه های موجود را انتخاب نمایید؛ در ادامه هر یک از گزینه توضیح داده شده است.

 • هزینه مشمول ماده 169(ارزش افزوده = اعتبار)
 • هزینه مشمول ماده 169(ارزش افزوده = هزینه)
 • هزینه غیرمشمول ماده 169
 • کسر
هزینه مشمول ماده 169(ارزش افزوده = اعتبار) : این رخدادها مربوط به هزینه‌هایی است که مبالغ ارزش افزوده و عوارض قانونی در آنها به عنوان اعتبار قابل قبول است. در این

هزینه‌ها فقط بهای خالص کالا یا خدمت تحصیل شده به حساب هزینه برده شده و مبالغ مربوط به مالیات برارزش افزوده به حساب جداگانه‌ی تعیین شده برای این منظور بسته خواهند شد.

هزینه مشمول ماده 169(ارزش افزوده = هزینه): مربوط به هزینه‌هایی است که مبالغ ارزش افزوده در آنها به عنوان اعتبار قابل قبول نیستند (باید بخشی از هزینه تلقی شوند). در این نوع از هزینه‌ها، حاصل جمع بها، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی به حساب هزینه برده می‌شود و طرف حساب جداگانه برای مالیات و عوارض وجود ندارد (متن main آقای مؤمنی)
هزینه غیرمشمول ماده 169: مربوط به هزینه هایی است که مشمول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی نخواهند شد.
کسر: جهت درج تخفیفات و سایر مواردی که موجب کسر از طرف بستانکار برگه خواهند شد.


نوع هزینه: در این قسمت نوع هزینه مربوط به رخداد هزینه را تعیین نمایید، بصورت پیش‌فرض اطلاعات این فیلد از اطلاعات عمومی برگه هزینه به ارث خواهد رسید.

نوع پرداخت: در این قسمت نوع پرداخت هزینه مربوط به رخداد هزینه را تعیین نمایید، بصورت پیش‌فرض اطلاعات این فیلد از اطلاعات عمومی برگه هزینه به ارث خواهد رسید.


ارتباط با انبار: در این قسمت گزینه " ندارد "، بمنظور عدم ارتباط رخداد هزینه با عملیات انبار را انتخاب نمایید.

رخداد مربوط به سیستم اموال است: در این قسمت علامت گزینه رخداد مربوط به سیستم اموال است را جهت عدم ارتباط رخداد هزینه با انبار برداشته شود.


شرح هزینه: در این قسمت شرح مربوط به رخداد هزینه را وارد نمایید؛ در صورت نیاز می‌توانید با استفاده از آیکون Gnl 092.png در انتهای این فیلد، وارد درخت کالاها و خدمات شده و با انتخاب کالا یا خدمت مورد نظر، نام آن را در شرح هزینه درج نمایید.

شرح لاتین: در صورت نیاز می‌توانید شرح لاتین مربوط به رخداد هزینه را در این قسمت وارد نمایید.


واحد مقدار: در صورت نیاز واحد مقدار هزینه را در این قسمت انتخاب نمایید.

مقدار: درصورت نیاز مقدار مربوط به رخداد هزینه را در این قسمت وارد نمایید.

بها: در این قسمت بهای رخداد هزینه را وارد نمایید.

مالیات بر ارزش‌ افزوده : در این قسمت میتوانید مبلغ مالیات بر ارزش افزوده مربوط به رخداد هزینه را بصورت دستی وارد نمایید.

عوارض قانونی : در این قسمت می‌توانید مبلغ مربوط به عوارض قانونی رخداد هزینه را بصورت دستی وارد نمایید.

سایر عوارض : در این قسمت میتوانید مبلغ مربوط به سایر عوارض را بصورت دستی وارد نمایید.

مالیات تکلیفی : در این قسمت میتوانید مبلغ مربوط به مالیات تکلیفی را بصورت دستی وارد نمایید.


محاسبه خودکار مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی : برای این منظور از آیکون Gnl 073.png استفاده کرده تا وارد محاوره " محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی " شوید؛

درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی را تعیین نموده و برروی تکمه تصویب، کلیک نمایید.


{محاوره محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی }


با انجام اینکار مبالغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی به صورت خودکار محاسبه و در فیلدهای مربوطه درج خواهند شد.

با محسابه خودکار مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی، رخداد هزینه‌ی درحال تدوین در برگه ثبت خواهد شد.
مقادیری پیش‌فرض مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی از بخش تنظیمات سیستم قابل تعیین می‌باشد.
در صورتی که نوع سطر هزینه غیر مشمول ماده 169 و یا کسر می‌باشد، امکان استفاده محاسبه خودکار مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی را نخواهید داشت.

فقط مالیات ارزش افزوده، عوارض قانونی و مالیات تکلیفی در سند منعکس شوند: با انتخاب این گزینه تنها رخدادهای مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی و مالیات تکلیفی در سند حاصل از برگه هزینه درج خواهند شد.


تب تکمیلی – ارزی


شماره عطف و تاریخ عطف: در صورت نیاز می‌توانید یک شماره و یک تاریخ را به عنوان شماره و تاریخ عطف به برگه اختصاص دهید.

شماره ارجاع و تاریخ ارجاع: در صورت نیاز می‌توانید یک شماره و یک تاریخ را به عنوان شماره و تاریخ ارجاع به برگه اختصاص دهید.

شماره و تاریخ عطف و ارجاع جنبه کنترلی و گزارشگیری خواهند داشت.


ملاحظات: در صورت نیاز میتوانید اطلاعاتی را در قالب ملاحظات به برگه هزینه اختصاص دهید؛ همچنین می‌توانید با استفاده از تکمه Gnl 092.png ، ازاطلاعات مربوط به ملاحظات قبلی ثبت شده در سیستم استفاده نمایید.

ملاحظات لاتین: می‌توانید اطلاعاتی را در قالب ملاحظات لاتین به برگه هزینه اختصاص دهید.


نوع کالا / خدمت: نوع کالا یا خدمت مورد هزینه را از این قسمت انتخاب نمایید.


تفصیلی فروشنده: در این قسمت تفصیلی فروشنده مربوط به رخداد هزینه را وارد نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.

تفصیلی طرف بستانکار: در صورتی که به هر دلیلی تفصیلی طرف بستانکار مغایر با تفصیلی فروشنده می باشد در این قسمت تفصیلی طرف بستانکار وارد نمایید؛ برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید. در صورت خالی گذاشتن فیلد تفصیلی طرف بستانکار، سیستم، طرف بستانکار رخداد هزینه را مطابق با تفصیلی فروشنده در نظر خواهد گرفت.

در صورت خالی گذاشتن تفصیلی فروشنده و تفصیلی طرف بستانکار، اطلاعات مربوط به این دو پارامتر مطابق با اطلاعات تعیین شده در برگه هزینه در نظر گرفته خواهد شد.


در صورت نیاز به تعیین مبالغ ارزی برای رخداد هزینه فیلد های زیر را وارد نمایید.


واحد پول (ارز): در این قسمت واحد ارزی مورد نظر را انتخاب نمایید.

بهای ارزی: در این قسمت بهای ارزی رخداد هزینه را وارد نمایید.

مالیات بر ارزش افزوده ارزی: در این قسمت می‌توانید مالیات و ارزش افزوده ارزی را بصورت دستی وارد نمایید.

عوارض قانونی ارزی: در این قسمت می‌توانید عوارض قانونی ارزی را بصورت دستی وارد نمایید.

سایر عوارض ارزی: در این قسمت می‌توانید مبلغ مربوط به سایر عوارض را وارد نمایید.

مالیات تکلیفی ارزی: در این قسمت می‌توانید مبلغ مربوط به مالیات تکلیفی ارزی رخداد هزینه را وارد نمایید.


محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی ارزی بصورت خودکار: برای این منظور از آیکون Gnl 073.png استفاده کرده تا وارد محاوره محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی شوید. درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی را تعیین نموده و گزینه " مبالغ ارزی محاسبه شوند را انتخاب نمایید " انتخاب نمایید.

با فشردن تکمه تصویب، مبالغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی بصورت خود کار با توجه به بهای هزینه محاسبه و در فیلد های مربوطه درج خواهد شد.

محسابه خودکار مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی، موجب ثبت رخداد هزینه در برگه خواهد شد.


{محاوره محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی تیک ارزی }


تب رخداد مالی هزینه


حساب‌‌ و تفصیلی‌های اصلی مربوط به رخدادهای هزینه به دو صورت دستی و خودکار(با استفاده‌ از تعاریف قوانین طرف حساب رخدادهای هزینه) قابل تعیین خواهد بود؛

در این قسمت حساب و تفصیلی‌های اصلی مربوط به رخداد هزینه بصورت دستی تعیین خواهد شد.

حساب: در این قسمت حساب اصلی رخداد هزینه را تعیین نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی حساب در درخت حساب‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام حساب، استفاده نمایید.

تفصیلی 1 الی 5: در این قسمت تفصیلی‌(های) مربوط به حساب اصلی رخداد هزینه را تعیین نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.


شرح: در این قسمت می‌توانید شرح مربوط به حساب اصلی رخداد هزینه در سند حاصله حسابداری یا دریافت و پرداخت را وارد نمایید.

شرح لاتین: در صورت نیاز می‌توانید شرح لاتین مربوط به حساب اصلی رخداد هزینه را در این قسمت وارد نمایید.


شماره سررسید و تاریخ سررسید: در صورت نیاز می‌توانید یک شماره و یک تاریخ را در قالب شماره و تاریخ سررسید به رخداد مالی هزینه، اختصاص دهید.

شماره عطف و تاریخ عطف: در صورت نیاز می‌توانید یک شماره و یک تاریخ را در قالب شماره و تاریخ عطف به رخداد مالی هزینه، اختصاص دهید.

شماره ارجاع و تاریخ ارجاع: در صورت نیاز می‌توانید یک شماره و یک تاریخ را در قالب شماره و تاریخ ارجاع به رخداد مالی هزینه، اختصاص دهید.


اطلاعات تعیین شده در قالب سررسید، عطف و ارجاع جنبه کنترلی و گزارش گیری خواهند داشت. 


طرف حساب‌ها:


طرف حساب‌‌های مربوط به رخدادهای هزینه به دو صورت دستی و خودکار(با استفاده‌ از تعاریف قوانین طرف حساب رخدادهای هزینه) قابل تعیین خواهد بود؛

در این قسمت می‌توانید طرف حساب‌های مربوط به رخداد هزینه را بصورت دستی تعیین نمایید.

{طرف حساب برای توضیحات بیشتر به صفحه طرف حساب رخداد های انبار لینک خواهد شد.}

{عکس تب طرف حساب‌ها در محاوره تدوین یک رخداد اصلی هزینه}

این بخش متشکل از تب های زیر می‌باشد:

 • تب بستانکار
 • تب مالیات بر ارزش افزوده
 • تب عوارض قانونی
 • تب مالیات تکلیفی


بستانکار


در این قسمت حساب و تفصیلی‌های مربوط به طرف بستانکار رخداد هزینه درج خواهد شد.

نوع طرف حساب: در این قسمت یکی از انواع طرف حساب را انتخاب نمایید.

پیش‌فرض این پارامتر از بخش تنظیمات سیستم قابل تعیین می‌باشد.
در صورتی که نوع طرف حساب عمومی تعیین گردد، امکان تغییر پارامترهای مربوط به طرف حساب رخدادهای هزینه را بصورت مجزا نخواهید داشت.


حساب: در این طرف حساب رخداد هزینه را انتخاب نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی حساب در درخت حساب‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام حساب، استفاده نمایید.

تفصیلی 1 الی 5 : در این قسمت تفصیلی‌(های) مربوط به طرف حساب رخداد هزینه را تعیین نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.


شرح: در این قسمت شرح طرف حساب رخداد هزینه را وارد نمایید. در صورت نیاز میتوانید با استفاده از تکمه Gnl 092.png شرح مورد نظر را از فهرست شرح های استاندارد مربوط به حساب، انتخاب نمایید.

شرح لاتین: در صورت نیاز می‌توانید شرح لاتین مربوط به طرف حساب رخداد هزینه را در این قسمت وارد نمایید.


شماره سررسید و تاریخ سررسید: در صورت نیاز شماره سررسید و تاریخ سررسید را وارد نمایید.

شماره عطف و تاریخ عطف: در صورت نیاز شماره عطف و تاریخ عطف را وارد نمایید.

شماره ارجاع و تاریخ ارجاع: در صورت نیاز شماره و تاریخ ارجاع را وارد نمایید.

اطلاعات تعیین شده در قالب سررسید، عطف و ارجاع جنبه کنترلی و گزارش گیری خواهند داشت. 


مالیات بر ارزش افزوده


در این قسمت حساب و تفصیلی‌های مربوط به اعتبار مالیات بر ارزش افزوده رخداد هزینه، تعیین خواهد شد.


نوع طرف حساب: در این قسمت یکی از انواع طرف حساب را انتخاب نمایید.

پیش‌فرض این پارامتر از بخش تنظیمات سیستم قابل تعیین می‌باشد.
در صورتی که نوع طرف حساب عمومی تعیین گردد، امکان تغییر پارامترهای مربوط به طرف حساب رخدادهای هزینه را بصورت مجزا نخواهید داشت.


حساب: در این قسمت حساب مربوط به مالیات بر ارزش افزوده رخداد هزینه را انتخاب نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی حساب در درخت حساب‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام حساب، استفاده نمایید.

تفصیلی 1 الی 5: در این قسمت تفصیلی‌(های) مربوط به حساب مالیات بر ارزش افزوده رخداد هزینه را تعیین نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.


شرح: در این قسمت شرح مربوط به حساب مالیات بر ارزش افزوده رخداد هزینه را وارد نمایید. در صورت نیاز می‌توانید با استفاده از تکمه Gnl 092.png شرح مورد نظر را از فهرست شرح های استاندارد مربوط به حساب، انتخاب نمایید.

شرح لاتین: در صورت نیاز می‌توانید شرح لاتین مربوط به حساب مالیات بر ارزش افزوده رخداد هزینه را وارد نمایید.


شماره سررسید و تاریخ سررسید: در صورت نیاز شماره سررسید و تاریخ سررسید را وارد نمایید.

شماره عطف و تاریخ عطف: در صورت نیاز شماره عطف و تاریخ عطف را وارد نمایید.

شماره ارجاع و تاریخ ارجاع: در صورت نیاز شماره و تاریخ ارجاع را وارد نمایید.


اطلاعات تعیین شده در قالب سررسید، عطف و ارجاع جنبه کنترلی و گزارش گیری خواهند داشت.


عوارض قانونی


در این قسمت حساب و تفصیلی‌های مربوط به اعتبار عوارض قانونی رخداد هزینه، تعیین خواهد شد.

نوع طرف حساب: در این قسمت یکی از انواع طرف حساب را انتخاب نمایید.

پیش‌فرض این پارامتر از بخش تنظیمات سیستم قابل تعیین می‌باشد.
در صورتی که نوع طرف حساب عمومی تعیین گردد، امکان تغییر پارامترهای مربوط به طرف حساب رخدادهای هزینه را بصورت مجزا نخواهید داشت.

حساب: در این قسمت حساب مربوط به عوارض قانونی رخداد هزینه را انتخاب نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی حساب در درخت حساب‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام حساب، استفاده نمایید.

تفصیلی 1 الی 5: در این قسمت تفصیلی‌(های) مربوط به حساب عوارض قانونی رخداد هزینه را تعیین نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.


شرح: در این قسمت شرح مربوط به حساب عوارض قانونی رخداد هزینه را وارد نمایید. در صورت نیاز می‌توانید با استفاده از تکمه Gnl 092.png شرح مورد نظر را از فهرست شرح های استاندارد مربوط به حساب، انتخاب نمایید.

شرح لاتین: در صورت نیاز می‌توانید شرح لاتین مربوط به حساب عوارض قانونی رخداد هزینه را وارد نمایید.


شماره سررسید و تاریخ سررسید: در صورت نیاز شماره سررسید و تاریخ سررسید را وارد نمایید.

شماره عطف و تاریخ عطف: در صورت نیاز شماره عطف و تاریخ عطف را وارد نمایید.

شماره ارجاع و تاریخ ارجاع: در صورت نیاز شماره و تاریخ ارجاع را وارد نمایید.


اطلاعات تعیین شده در قالب سررسید، عطف و ارجاع جنبه کنترلی و گزارش گیری خواهند داشت.


مالیات تکلیفی


در این قسمت حساب و تفصیلی‌های مربوط به مالیات تکلیفی رخداد هزینه، تعیین خواهد شد.

نوع طرف حساب: در این قسمت یکی از انواع طرف حساب را انتخاب نمایید.

پیش‌فرض این پارامتر از بخش تنظیمات سیستم قابل تعیین می‌باشد.
در صورتی که نوع طرف حساب عمومی تعیین گردد، امکان تغییر پارامترهای مربوط به طرف حساب رخدادهای هزینه را بصورت مجزا نخواهید داشت.

حساب: در این قسمت حساب مربوط به مالیات تکلیفی رخداد هزینه را انتخاب نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی حساب در درخت حساب‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام حساب، استفاده نمایید.

تفصیلی 1 الی 5: در این قسمت تفصیلی‌(های) مربوط به مالیات تکلیفی رخداد هزینه را تعیین نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.


شرح: در این قسمت شرح مربوط به حساب مالیات تکلیفی رخداد هزینه را وارد نمایید. در صورت نیاز می‌توانید با استفاده از تکمه Gnl 092.png شرح مورد نظر را از فهرست شرح های استاندارد مربوط به حساب، انتخاب نمایید.

شرح لاتین: در صورت نیاز می‌توانید شرح لاتین مربوط به حساب مالیات تکلیفی رخداد هزینه را وارد نمایید.


شماره سررسید و تاریخ سررسید: در صورت نیاز شماره سررسید و تاریخ سررسید را وارد نمایید.

شماره عطف و تاریخ عطف: در صورت نیاز شماره عطف و تاریخ عطف را وارد نمایید.

شماره ارجاع و تاریخ ارجاع: در صورت نیاز شماره و تاریخ ارجاع را وارد نمایید.


اطلاعات تعیین شده در قالب سررسید، عطف و ارجاع جنبه کنترلی و گزارش گیری خواهند داشت.

در صورتی که از امکان محاسبه خودکار مبالغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی استفاده کرده باشید، رخداد درحال تدوین بصورت خودکار در برگه ثبت شده است و با بستن پنجره تدوین یک رخداد اصلی برگه هزینه، اطلاعات مربوط به آن ذخیره خواهد شد.

در غیر این صورت از تکمه " تصویب " جهت ثبت رخداد هزینه استفاده نمایید.

به همین منوال می‌توانید سایر رخدادهای هزینه غیر مرتبط با عملیات انبار را در برگه ثبت نمایید.


ثبت رخدادهای هزینه مرتبط با عملیات انبار

ثبت رخدادهای هزینه مرتبط با عملیات انبار بمنظور ثبت جزئیات هزینه(های) صرف شده در فرآیند تدریجی ورود کالا به انبار و همچنین در شرایط احراز فاکتور خرید(مبالغ و هزینه‌های صرف شده در فرآیند تحصیل کالا) پیش‌از ثبت یا وقوع عملیات ورود کالا(ها) به انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد؛

محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی مربوط به رخداد‌های هزینه مرتبط با عملیات انبار و در نهایت استخراج بهای تمام شده کالای خریداری شده از دیگر موارد کاربردی ثبت رخدادهای هزینه مرتبط با انبار می‌باشد.


جهت ثبت یک رخداد هزینه جدید از تکمه Gnl 000.png و یا کلید " Insert " در صفحه کلید، استفاده نمایید.

با اضافه شدن یک سطر(رخداد) جدید، اطلاعات مربوط به پارامترهای نوع هزینه و نوع پرداخت آن بصورت پیش‌فرض از اطلاعات عمومی برگه بازخوانی خواهد شد.

جهت ملاحظه تمامی پارامتر های مربوط به یک رخداد برروی آن دابل کلیک کرده و یا از تکمه Gnl 015.png استفاده نمایید.


{پنجره تدوین یک رخداد اصلی برگه هزینه}

پنجره " تدوین یک رخداد اصلی برگه هزینه " متشکل از تب های زیر می‌باشد:

تب اصلی


نوع سطر: در این قسمت یکی از گزینه های موجود را انتخاب نمایید؛ در ادامه هر یک از گزینه توضیح داده شده است.

 • هزینه مشمول ماده 169(ارزش افزوده = اعتبار)
 • هزینه مشمول ماده 169(ارزش افزوده = هزینه)
 • هزینه غیرمشمول ماده 169
 • کسر
هزینه مشمول ماده 169(ارزش افزوده = اعتبار) : این رخدادها مربوط به هزینه‌هایی است که مبالغ ارزش افزوده و عوارض قانونی در آنها به عنوان اعتبار قابل قبول است. در این

هزینه‌ها فقط بهای خالص کالا یا خدمت تحصیل شده به حساب هزینه برده شده و مبالغ مربوط به مالیات برارزش افزوده به حساب جداگانه‌ی تعیین شده برای این منظور بسته خواهند شد.


هزینه مشمول ماده 169(ارزش افزوده = هزینه): مربوط به هزینه‌هایی است که مبالغ ارزش افزوده در آنها به عنوان اعتبار قابل قبول نیستند (باید بخشی از هزینه تلقی شوند). در این نوع از هزینه‌ها، حاصل جمع بها، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی به حساب هزینه برده می‌شود و طرف حساب جداگانه برای مالیات و عوارض وجود ندارد (متن main آقای مؤمنی)


هزینه غیرمشمول ماده 169: مربوط به هزینه هایی است که مشمول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی نخواهند شد.


کسر: جهت درج تخفیفات و سایر مواردی که موجب کسر از طرف بستانکار برگه خواهند شد.


نوع هزینه: در این قسمت نوع هزینه مربوط به رخداد هزینه را تعیین نمایید، بصورت پیش‌فرض اطلاعات این فیلد از اطلاعات عمومی برگه هزینه به ارث خواهد رسید.

نوع پرداخت: در این قسمت نوع پرداخت هزینه مربوط به رخداد هزینه را تعیین نمایید، بصورت پیش‌فرض اطلاعات این فیلد از اطلاعات عمومی برگه هزینه به ارث خواهد رسید.


ارتباط با انبار: یکی از گزینه‌های موجود را انتخاب نمایید:

 • ندارد: درصورت عدم ارتباط رخداد هزینه با عملیات انبار، از این گزینه استفاده می‌شود.
 • بهای خالص کالا: درصورتی که رخداد هزینه مربوط به بهای خالص کالا در عملیات انبار می‌باشد از این گزینه استفاده می‌شود.
 • هزینه حمل: درصورتی که رخداد هزینه مربوط به هزینه حمل کالا در عملیات انبار می‌باشد از این گزینه استفاده می‌شود.
 • هزینه ترخیص: درصورتی که رخداد هزینه مربوط به هزینه ترخیص کالا در عملیات انبار می‌باشد از این گزینه استفاده می‌شود.
 • هزینه‌های گمرکی: درصورتی که رخداد هزینه مربوط به هزینه گمرکی کالا در عملیات انبار می‌باشد از این گزینه استفاده می‌شود.
 • سایر هزینه‌ها: درصورتی که رخداد هزینه مربوط به سایر هزینه‌های کالا در عملیات انبار می‌باشد از این گزینه استفاده می‌شود.
 • تخفیف: در صورت نیاز به درج رخداد تخفیف در هزینه، از این گزینه استفاده می‌شود.
در صورت انتخاب گزینه تخفیف، نوع سطر را میبایست " کسر " انتخاب نمایید.


رخداد مربوط به سیستم اموال است: در صورتی که رخداد هزینه مربوط به نرم‌افزاراموال می‌باشد، این گزینه کاربرد خواهد داشت.


شرح هزینه: در این قسمت شرح مربوط به رخداد هزینه را وارد نمایید؛ در صورت نیاز می‌توانید با استفاده از آیکون Gnl 092.png در انتهای این فیلد، وارد درخت کالاها و خدمات شده و با انتخاب کالا یا خدمت مورد نظر، نام آن را در شرح هزینه درج نمایید.

شرح لاتین: در صورت نیاز می‌توانید شرح لاتین مربوط به رخداد هزینه را در این قسمت وارد نمایید.


واحد مقدار: در این قسمت واحد مقدار هزینه را انتخاب نمایید.

مقدار: در این قسمت مقدر مربوط به رخداد هزینه را وارد نمایید.

در صورت ارتباط رخداد هزینه با رخدادهای انبار تعیین دو پارامتر " واحد مقدار " و " مقدا "، الزامی می‌باشد.

بها: در این قسمت بهای رخداد هزینه را وارد نمایید.

مالیات بر ارزش‌ افزوده : در این قسمت میتوانید مبلغ مالیات بر ارزش افزوده مربوط به رخداد هزینه را بصورت دستی وارد نمایید.

عوارض قانونی : در این قسمت می‌توانید مبلغ مربوط به عوارض قانونی رخداد هزینه را بصورت دستی وارد نمایید.

سایر عوارض : در این قسمت میتوانید مبلغ مربوط به سایر عوارض را بصورت دستی وارد نمایید.

مالیات تکلیفی : در این قسمت میتوانید مبلغ مربوط به مالیات تکلیفی را بصورت دستی وارد نمایید.


محاسبه خودکار مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی : برای این منظور از آیکون Gnl 073.png استفاده کرده تا وارد محاوره " محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی " شوید؛

درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی را تعیین نموده و برروی تکمه تصویب، کلیک نمایید.


{محاوره محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی }


با انجام اینکار مبالغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی به صورت خودکار محاسبه و در فیلدهای مربوطه درج خواهند شد.


با محاسبه خودکار مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی، رخداد هزینه‌ی درحال تدوین در برگه ثبت خواهد شد.
مقادیر پیش‌فرض پارامترهای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی در بخش تنظیمات سیستم قابل تعیین می‌باشند.
در صورتی که نوع سطر هزینه غیر مشمول ماده 169 و یا کسر می‌باشد، امکان استفاده محاسبه خودکار مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی را نخواهید داشت.


فقط مالیات ارزش افزوده، عوارض قانونی و مالیات تکلیفی در سند منعکس شوند: با انتخاب این گزینه تنها مبالغ بدهکار مربوط به مالیات ارزش افزوده، عوارض قانونی و مبلغ بستانکار مالیات تکلیفی در سند حسابداری و یا دریافت و پرداخت حاصل از برگه هزینه، درج خواهند شد.

در صورتی که طرف حساب رخدادهای ورود انبار مستقیماً تامین کننده در نظر گرفته شده باشد(مستقیماً حساب فروشنده بستانکار شده باشد)، جهت جلوگیری از ثبت مجدد سطرهای بدهکار و بستانکار در برگه‌های هزینه میبایست گزینهفقط مالیات ارزش افزوده، عوارض قانونی و مالیات تکلیفی در سند منعکس شوند را علامت دار نمایید.


تب تکمیلی – ارزی


شماره عطف و تاریخ عطف: در صورت نیاز می‌توانید یک شماره و یک تاریخ را به عنوان شماره و تاریخ عطف به برگه اختصاص دهید.

شماره ارجاع و تاریخ ارجاع: در صورت نیاز می‌توانید یک شماره و یک تاریخ را به عنوان شماره و تاریخ ارجاع به برگه اختصاص دهید.

شماره و تاریخ عطف و ارجاع جنبه کنترلی و گزارشگیری خواهند داشت.


ملاحظات: در صورت نیاز میتوانید اطلاعاتی را در قالب ملاحظات به برگه هزینه اختصاص دهید؛ همچنین می‌توانید با استفاده از تکمه Gnl 092.png ، ازاطلاعات مربوط به ملاحظات قبلی ثبت شده در سیستم استفاده نمایید.

ملاحظات لاتین: می‌توانید اطلاعاتی را در قالب ملاحظات لاتین به برگه هزینه اختصاص دهید.


نوع کالا / خدمت: نوع کالا یا خدمت مورد هزینه را از این قسمت انتخاب نمایید.


تفصیلی فروشنده: در این قسمت تفصیلی فروشنده مربوط به رخداد هزینه را وارد نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.

تفصیلی طرف بستانکار: در صورتی که به هر دلیلی تفصیلی طرف بستانکار مغایر با تفصیلی فروشنده می باشد در این قسمت تفصیلی طرف بستانکار وارد نمایید؛ برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید. در صورت خالی گذاشتن فیلد تفصیلی طرف بستانکار، سیستم، طرف بستانکار رخداد هزینه را مطابق با تفصیلی فروشنده در نظر خواهد گرفت.

در صورت خالی گذاشتن تفصیلی فروشنده و تفصیلی طرف بستانکار، اطلاعات مربوط به این دو پارامتر مطابق با اطلاعات تعیین شده در برگه هزینه در نظر گرفته خواهد شد.


در صورت نیاز به تعیین مبالغ ارزی برای رخداد هزینه فیلد های زیر را وارد نمایید.


واحد پول (ارز): در این قسمت واحد ارزی مورد نظر را انتخاب نمایید.

بهای ارزی: در این قسمت بهای ارزی رخداد هزینه را وارد نمایید.

مالیات بر ارزش افزوده ارزی: در این قسمت می‌توانید مالیات و ارزش افزوده ارزی را بصورت دستی وارد نمایید.

عوارض قانونی ارزی: در این قسمت می‌توانید عوارض قانونی ارزی را بصورت دستی وارد نمایید.

سایر عوارض ارزی: در این قسمت می‌توانید مبلغ مربوط به سایر عوارض را وارد نمایید.

مالیات تکلیفی ارزی: در این قسمت می‌توانید مبلغ مربوط به مالیات تکلیفی ارزی رخداد هزینه را وارد نمایید.

محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی ارزی بصورت خودکار: برای این منظور از آیکون Gnl 073.png استفاده کرده تا وارد محاوره محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی شوید. درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی را تعیین نموده و گزینه " مبالغ ارزی محاسبه شوند را انتخاب نمایید " انتخاب نمایید.

با فشردن تکمه تصویب، مبالغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی بصورت خود کار با توجه به بهای هزینه محاسبه و در فیلد های مربوطه درج خواهد شد.

محسابه خودکار مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی، موجب ثبت رخداد هزینه در برگه خواهد شد.


{محاوره محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی تیک ارزی }


تب رخداد مالی هزینه


حساب‌‌ و تفصیلی‌های اصلی مربوط به رخدادهای هزینه به دو صورت دستی و خودکار(با استفاده‌ از تعاریف قوانین طرف حساب رخدادهای هزینه) قابل تعیین خواهد بود؛

در این قسمت حساب و تفصیلی‌های اصلی مربوط به رخداد هزینه بصورت دستی تعیین خواهد شد.


حساب: در این قسمت حساب اصلی رخداد هزینه را تعیین نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی حساب در درخت حساب‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام حساب، استفاده نمایید.

تفصیلی 1 الی 5: در این قسمت تفصیلی‌(های) مربوط به حساب اصلی رخداد هزینه را تعیین نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.


شرح: در این قسمت می‌توانید شرح مربوط به حساب اصلی رخداد هزینه در سند حاصله حسابداری یا دریافت و پرداخت را وارد نمایید.

شرح لاتین: در صورت نیاز می‌توانید شرح لاتین مربوط به حساب اصلی رخداد هزینه را در این قسمت وارد نمایید.


شماره سررسید و تاریخ سررسید: در صورت نیاز می‌توانید یک شماره و یک تاریخ را در قالب شماره و تاریخ سررسید به رخداد مالی هزینه، اختصاص دهید.

شماره عطف و تاریخ عطف: در صورت نیاز می‌توانید یک شماره و یک تاریخ را در قالب شماره و تاریخ عطف به رخداد مالی هزینه، اختصاص دهید.

شماره ارجاع و تاریخ ارجاع: در صورت نیاز می‌توانید یک شماره و یک تاریخ را در قالب شماره و تاریخ ارجاع به رخداد مالی هزینه، اختصاص دهید.


اطلاعات تعیین شده در قالب سررسید، عطف و ارجاع جنبه کنترلی و گزارش گیری خواهند داشت. 


طرف حساب‌ها:


طرف حساب‌‌های مربوط به رخدادهای هزینه به دو صورت دستی و خودکار(با استفاده‌ از تعاریف قوانین طرف حساب رخدادهای هزینه) قابل تعیین خواهد بود؛

در این قسمت می‌توانید طرف حساب‌های مربوط به رخداد هزینه را بصورت دستی تعیین نمایید.

{طرف حساب برای توضیحات بیشتر به صفحه طرف حساب رخداد های انبار لینک خواهد شد.}

{عکس تب طرف حساب‌ها در محاوره تدوین یک رخداد اصلی هزینه}

این بخش متشکل از تب های زیر می‌باشد:

 • تب بستانکار
 • تب مالیات بر ارزش افزوده
 • تب عوارض قانونی
 • تب مالیات تکلیفی


بستانکار


در این قسمت حساب و تفصیلی‌های مربوط به طرف بستانکار رخداد هزینه درج خواهد شد.

نوع طرف حساب: در این قسمت یکی از انواع طرف حساب را انتخاب نمایید.

پیش‌فرض این پارامتر از بخش تنظیمات سیستم قابل تعیین می‌باشد.
در صورتی که نوع طرف حساب عمومی تعیین گردد، امکان تغییر پارامترهای مربوط به طرف حساب رخدادهای هزینه را بصورت مجزا نخواهید داشت.


حساب: در این طرف حساب رخداد هزینه را انتخاب نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی حساب در درخت حساب‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام حساب، استفاده نمایید.

تفصیلی 1 الی 5 : در این قسمت تفصیلی‌(های) مربوط به طرف حساب رخداد هزینه را تعیین نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.


شرح: در این قسمت شرح طرف حساب رخداد هزینه را وارد نمایید. در صورت نیاز میتوانید با استفاده از تکمه Gnl 092.png شرح مورد نظر را از فهرست شرح های استاندارد مربوط به حساب، انتخاب نمایید.

شرح لاتین: در صورت نیاز می‌توانید شرح لاتین مربوط به طرف حساب رخداد هزینه را در این قسمت وارد نمایید.


شماره سررسید و تاریخ سررسید: در صورت نیاز شماره سررسید و تاریخ سررسید را وارد نمایید.

شماره عطف و تاریخ عطف: در صورت نیاز شماره عطف و تاریخ عطف را وارد نمایید.

شماره ارجاع و تاریخ ارجاع: در صورت نیاز شماره و تاریخ ارجاع را وارد نمایید.


اطلاعات تعیین شده در قالب سررسید، عطف و ارجاع جنبه کنترلی و گزارش گیری خواهند داشت. 


مالیات بر ارزش افزوده


در این قسمت حساب و تفصیلی‌های مربوط به اعتبار مالیات بر ارزش افزوده رخداد هزینه، تعیین خواهد شد.

نوع طرف حساب: در این قسمت یکی از انواع طرف حساب را انتخاب نمایید.

پیش‌فرض این پارامتر از بخش تنظیمات سیستم قابل تعیین می‌باشد.
در صورتی که نوع طرف حساب عمومی تعیین گردد، امکان تغییر پارامترهای مربوط به طرف حساب رخدادهای هزینه را بصورت مجزا نخواهید داشت.


حساب: در این قسمت حساب مربوط به مالیات بر ارزش افزوده رخداد هزینه را انتخاب نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی حساب در درخت حساب‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام حساب، استفاده نمایید.

تفصیلی 1 الی 5: در این قسمت تفصیلی‌(های) مربوط به حساب مالیات بر ارزش افزوده رخداد هزینه را تعیین نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.


شرح: در این قسمت شرح مربوط به حساب مالیات بر ارزش افزوده رخداد هزینه را وارد نمایید. در صورت نیاز می‌توانید با استفاده از تکمه Gnl 092.png شرح مورد نظر را از فهرست شرح های استاندارد مربوط به حساب، انتخاب نمایید.

شرح لاتین: در صورت نیاز می‌توانید شرح لاتین مربوط به حساب مالیات بر ارزش افزوده رخداد هزینه را وارد نمایید.


شماره سررسید و تاریخ سررسید: در صورت نیاز شماره سررسید و تاریخ سررسید را وارد نمایید.

شماره عطف و تاریخ عطف: در صورت نیاز شماره عطف و تاریخ عطف را وارد نمایید.

شماره ارجاع و تاریخ ارجاع: در صورت نیاز شماره و تاریخ ارجاع را وارد نمایید.


اطلاعات تعیین شده در قالب سررسید، عطف و ارجاع جنبه کنترلی و گزارش گیری خواهند داشت.


عوارض قانونی


در این قسمت حساب و تفصیلی‌های مربوط به اعتبار عوارض قانونی رخداد هزینه، تعیین خواهد شد.

نوع طرف حساب: در این قسمت یکی از انواع طرف حساب را انتخاب نمایید.

پیش‌فرض این پارامتر از بخش تنظیمات سیستم قابل تعیین می‌باشد.
در صورتی که نوع طرف حساب عمومی تعیین گردد، امکان تغییر پارامترهای مربوط به طرف حساب رخدادهای هزینه را بصورت مجزا نخواهید داشت.


حساب: در این قسمت حساب مربوط به عوارض قانونی رخداد هزینه را انتخاب نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی حساب در درخت حساب‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام حساب، استفاده نمایید.

تفصیلی 1 الی 5: در این قسمت تفصیلی‌(های) مربوط به حساب عوارض قانونی رخداد هزینه را تعیین نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.


شرح: در این قسمت شرح مربوط به حساب عوارض قانونی رخداد هزینه را وارد نمایید. در صورت نیاز می‌توانید با استفاده از تکمه Gnl 092.png شرح مورد نظر را از فهرست شرح های استاندارد مربوط به حساب، انتخاب نمایید.

شرح لاتین: در صورت نیاز می‌توانید شرح لاتین مربوط به حساب عوارض قانونی رخداد هزینه را وارد نمایید.


شماره سررسید و تاریخ سررسید: در صورت نیاز شماره سررسید و تاریخ سررسید را وارد نمایید.

شماره عطف و تاریخ عطف: در صورت نیاز شماره عطف و تاریخ عطف را وارد نمایید.

شماره ارجاع و تاریخ ارجاع: در صورت نیاز شماره و تاریخ ارجاع را وارد نمایید.


اطلاعات تعیین شده در قالب سررسید، عطف و ارجاع جنبه کنترلی و گزارش گیری خواهند داشت.


مالیات تکلیفی


در این قسمت حساب و تفصیلی‌های مربوط به مالیات تکلیفی رخداد هزینه، تعیین خواهد شد.

نوع طرف حساب: در این قسمت یکی از انواع طرف حساب را انتخاب نمایید.

پیش‌فرض این پارامتر از بخش تنظیمات سیستم قابل تعیین می‌باشد.
در صورتی که نوع طرف حساب عمومی تعیین گردد، امکان تغییر پارامترهای مربوط به طرف حساب رخدادهای هزینه را بصورت مجزا نخواهید داشت.


حساب: در این قسمت حساب مربوط به مالیات تکلیفی رخداد هزینه را انتخاب نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی حساب در درخت حساب‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام حساب، استفاده نمایید.

تفصیلی 1 الی 5: در این قسمت تفصیلی‌(های) مربوط به مالیات تکلیفی رخداد هزینه را تعیین نمایید. برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.


شرح: در این قسمت شرح مربوط به حساب مالیات تکلیفی رخداد هزینه را وارد نمایید. در صورت نیاز می‌توانید با استفاده از تکمه Gnl 092.png شرح مورد نظر را از فهرست شرح های استاندارد مربوط به حساب، انتخاب نمایید.

شرح لاتین: در صورت نیاز می‌توانید شرح لاتین مربوط به حساب مالیات تکلیفی رخداد هزینه را وارد نمایید.


شماره سررسید و تاریخ سررسید: در صورت نیاز شماره سررسید و تاریخ سررسید را وارد نمایید.

شماره عطف و تاریخ عطف: در صورت نیاز شماره عطف و تاریخ عطف را وارد نمایید.

شماره ارجاع و تاریخ ارجاع: در صورت نیاز شماره و تاریخ ارجاع را وارد نمایید.


اطلاعات تعیین شده در قالب سررسید، عطف و ارجاع جنبه کنترلی و گزارش گیری خواهند داشت.

در صورتی که از امکان محاسبه خودکار مبالغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی استفاده کرده باشید، رخداد درحال تدوین بصورت خودکار در برگه ثبت شده است و با بستن پنجره تدوین یک رخداد اصلی برگه هزینه، اطلاعات مربوط به آن ذخیره خواهد شد.

در غیر این صورت از تکمه " تصویب " جهت ثبت رخداد هزینه استفاده نمایید.

به همین منوال می‌توانید سایر رخدادهای هزینه را در برگه ثبت نمایید.


ارتباط رخدادهای هزینه با عملیات انبار


ارتباط رخدادهای هزینه با عملیات ورود انبار بمنظور جذب هزینه‌های صورت گرفته در طول مراحل تحصیل کالا توسط رخدادهای انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با استفاده از این امکان قادر خواهید بود تا وضعیت رخداد هزینه را بر اساس اینکه توسط عملیات انبار جذب شده اند یا خیر کنترل نمایید؛ یکی از مصادیق این کنترل در مواردی است که عملیات مربوط به ورود کالا ثبت یا تحقق نیافته، در صورتی که رخداد(های) هزینه مربوط به آن ثبت گردیده اند.

عکس این مصداق نیز صادق است، کنترل بهای رخدادهای انبار (به صورت کلی یا به تفکیک اجزاء بهای وارده) با میزان هزینه جذب شده توسط رخداد انبار مقایسه و مغایرت‌ها افشا خواهند شد.(با تغییر از متن آقای موءمنی)


همچنین در مواردی که عملیات ورود کالا به انبار با بهای برآوردی تنظیم شده است می‌توان ترتیبی داد تا این بها توسط رخداد هزینه با بهای حقیقی اصلاح گردد.


بمنظور ارتباط رخداد هزینه با عملیات انبار، رخدا مورد نظر در برگه هزینه را انتخاب کرده و مطابق تصویر از بخش " رخدادهای انبار مرتبط "، برروی تکمه Gnl 000.png کلیک نمایید.


{پنجره فهرست رخدادهای انبار}


در محاوره فهرست رخدادهای انبار، پارامترهای مورد نیاز جهت فیلتر کردن رخداد های انبار را اعمال نمایید.

سیستم بصورت پیش‌فرض رخدادهای انبار را به کلاس ورود و مرکز رخدادها را بر اساس تفصیلی فروشنده(تعیین شده در رخداد هزینه)، فیلتر خواهد کرد.


در تب رخدادها، بخش " وضعیت مغایت هزینه "، می‌توانید رخدادهای انبار را از نظر مغایرت مبلغ بهای خالص و یا مبالغ تعیین شده در اجزاء بهای وارده(هزینه حمل، هزینه ترخیص و...) نسبت به همین اطلاعات در رخداد هزینه، فیلتر نمایید.

همه رخدادها بازنمایی شوند: با انتخاب این گزینه رخدادهای انبار از نظر مغایرت مبالغ با رخداد(های) هزینه کنترل نخواهند شد.

فقط رخدادهای دارای مغایرت در بهای کل بازنمایی شوند: با انتخاب این گزینه رخدادهای انبار دارای مغایرت در بهای کل با رخداد هزینه، فیلتر خواهند شد.

فقط رخدادهای دارای مغایرت در بهای کل یا اجزاء بها بازنمایی شوند: با انتخاب این گزینه رخدادهای انبار دارای مغایرت در بهای کل و یا بهای اجزاء بها با رخداد هزینه، فیلتر خواهند شد.

فقط رخدادهایی که هزینه جذب نکرده اند بازنمایی شوند: با انتخاب این گزینه رخدادهای انباری که هزینه جذب نکرده اند، فیلتر خواهند شد.


رخداد انبار مورد نظر را با استفاده از تکمه Gnl 163.png و یا از طریق دابل کلیک، انتخاب نمایید.

روش " Drag And Drop "

بمنظور ارتباط هر رخداد هزینه با عملیات انبار می‌توانید از روش کشیدن و رها کردن " Drag and Drop " استفاده نمایید. برای این منظور ابتدا سطر مورد نظر در برگه هزینه را انتخاب نمایید.

{عکس برگه هزینه انتخاب یک رخداد هزینه}

از طریق فهرست رخدادهای انبار و یا به هر صورتی دیگر، رخداد انبار مورد نظر را انتخاب کرده و آن را در منوی سمت راست برروی برگه هزینه مورد نظر قرار دهید؛ با انجام اینکار برگه هزینه تحت مکان‌نما نمایش داده می‌شود.

{عکس موس قرار گرفته برروی برگه هزینه از داخل برگه انبار}

در انتها، رخداد انبار را مطابق تصویر در بخش " رخدادهای انبار مرتبط " رها کنید.

به همین منوال می‌توانید سایر عملیات انبار را به یک سطر هزینه ارتباط دهید.

فراخوانی رخدادها و برگه‌های انبار در برگه‌های هزینه

چنانچه رخدادهای انبار پیش‌ از رخدادهای هزینه ثبت شده باشند می‌توانید از طریق فراخوانی برگه و یا رخداد های انبار، اقدام به جذب هزینه های مربوطه در برگه هزینه نمایید.

در صورت استفاده از این امکان، رخدادهای هزینه بصورت خودکار و با توجه به اجزاء بهای وارده عملیات انبار ثبت و ارتباط رخداد(های) هزینه با عملیات انبار برقرار خواهد شد.

برای این منظور در پنجره برگه هزینه جدید از منوی انتخابی افزودن سطر جدید، گزینه " فراخوانی یک برگه انبار " را انتخاب نمایید؛ پنجره فهرست برگه‌های انبار مطابق شکل زیر بازخواهد شد:


{عکس پنجره فهرست برگه‌های انبار}


در این فهرست بصورت پیش‌فرض برگه‌های انبار بر اساس سال مالی، بخش و تفصیلی مرکز برگه، نسبت به همین اطلاعات در برگه هزینه، فیلتر خواهند شد. در صورت نیاز می‌توانید با استفاده از تکمه Gnl 175.png وضعیت نمایش برگه‌ها را به دلخواه فیلتر نمایید.

بمنظور ملاحظه برگه تحت مکان‌نما از تکمه Gnl 021.png استفاده نمایید جهت انتخاب یک برگه از کلید " Enter " و یا تکمه Gnl 163.png استفاده نمایید.

در صورتی که یکی از رخدادهای موجود در برگه پیش از این به رخداد هزینه ای مربوط شده باشد، سیستم از طریق محاوره ای وضعیت را به اطلاع خواهد رساند.

در پنجره " فهرست رخدادهای انبار برای فراخوانی در برگه هزینه "، فهرستی از رخداد های قابل فراخوانی در برگه هزینه مطابق شکل زیر نمایش داده می‌شود.


{عکس پنجره فهرست رخدادهای انبار برای فراخوانی در برگه هزینه}


درصد مالیات بر ارزش افزوده: در این قسمت می‌توانید درصد مالیات بر ارزش افزوده مربوط به رخداد های هزینه را تعیین نمایید.

درصد عوارض قانونی: در این قسمت می‌توانید درصد عوارض قانونی مربوط به رخداد های هزینه را تعیین نمایید.


مقدار پیش‌فرض این دو پارامتر از قسمت تنظیمات سیستم قابل تعیین می‌باشد؛ درصورت نیاز می‌توانید آن را تغییر دهید.


در صورت استفاده از فیلد‌های اجزاء بهای وارده در رخدادهای انبار، هر یک از این مبالغ در یک سطر جدا و با تعیین خودکار نوع ارتباط هزینه با انبار در برگه هزینه درج خواهد شد.

پیش‌فرض " نوع سطر " در هر رخداد هزینه با توجه به نتظیمات سیستم تعیین میگردد. در صورت نیاز می‌توانید آن را بصورت دستی تغییر دهید.

شایان ذکر است که بها، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی با توجه به نوع سطر و درصد های تعیین شده محاسبه و در برگه هزینه ثبت خواهند شد.

افزودن همه سطرها به برگه هزینه: با انتخاب این گزینه تمام رخدادهای انبار در برگه هزینه درج خواهد شد.

افزودن سطر تحت مکان‌نما به برگه هزینه: با انتخاب این گزینه،فقط سطر تحت مکان‌نما در برگه هزینه درج‌خواهد شد.

لغو: موجب لغو عملیات فراخوانی رخداد های انبار در برگه هزینه خواهد شد.

{عکس برگه هزینه جدید پر شده با رخدادهای انبار}

با قرار گرفتن برروی هر رخداد هزینه، عملیات انبار مرتبط با آن در بخش " رخداد های انبار مرتبط "، نمایش داده می‌شود.

درصورتی که رخدادهای انبار فاقد مبلغ بهای خالص و یا مبالغ مربوط به هریک از اجزاء وارده(هزینه حمل، هزینه گمرک و..) می‌باشند، می‌توان از طریق تعیین مبالغ و راتباط رخداد های هزینه با انبار در برگه هزینه و انجام فرآیند " تطابق بهای رخداد انبار با هزینه‌های جذب شده "، مبالغ را برای رخدادهای انبار تعیین نمود.

تبدیل یک برگه انبار به هزینه

جذب رخداد(های) هزینه توسط عملیات انبار

جذب رخداد(های) هزینه توسط عملیات انبار به منظور محاسبه و تعیین بهای تمام شده تحصیل کالا(بهای خالص کالا بعلاوه سایر هزینه‌ها) در عملیات انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در صورتی که پیش‌از ارتباط رخدادهای هزینه با عملیات انبار، مبالغ مربوط به سطرهای هزینه تعیین شده باشند، پس از برقراری ارتباط عملیات، انبار مبلغ (مبالغ) سطر(های) هزینه بصورت مستقیم توسط عملیات انبار جذب خواهند شد.

در غیر این صورت مطابق تصویر، از بخش " رخدادهای انبار مرتبط " برروی تکمه Gnl 059.png، " محاسبه هزینه جذب شده توسط رخدادهای انبار " کلیک نمایید.

باانجام اینکار مبلغ تعیین شده در رخداد هزینه توسط رخداد انبار مرتبط جذب خواهد شد.

با هر بار اصلاح مبالغ رخداد(های)هزینه مجدداً میبایست از تکمه " محاسبه هزینه جذب شده توسط رخدادهای انبار " جهت جذب مجدد مبلغ اصلاح شده نمایید.

در صورتی که چندین سطر هزینه برای یک عملیات انبار ثبت گردیده است، ضمن ارتباط تمام سطرها به رخداد انبار مورد نظر، میبایست با قرار گرفتن برروی هر سطر هزینه، اقدام به جذب آن توسط رخداد انبار نمایید.


در صورتی که برای یک رخداد هزینه چندین عملیات کالا در نظر گرفته شده است، ضمن ارتباط رخداد هزینه با رخدادهای انبار، میبایست از زیرمنوی تکمه Gnl 059.png" محاسبه‌ی هزینه جذب شده برای همه رخدادها " را انتخاب نمایید؛ با انجام اینکار مبلغ هزینه در عملیات انبار تسهیم خواهد شد.

در صورت نیاز می‌توانید مبلغ جذب هر عملیات انبار از هزینه را بصورت دستی، اصلاح نمایید.

حاصل جمع مبلغ جذب شده در رخدادهای انبار نمی‌تواند بیشتر از مبلغ هزینه ذخیره گردد.ثبت رخداد های هزینه مرتبط با عملیات اموال (انجام نشده)

تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده

جهت تعیین و اصلاح مبالغ مربوط به بهای خالص کالا و بهای هر یک از اجزاء بهای وارده و همچنین تنظیم خودکار برگه اصلاح بهای وارده بمنظور اصلاح مبالغ مغایر عملیات انبار نسبت به هزینه(های) مربوطه، امکان " تطابق بهای رخداد‌ انبار و هزینه‌های جذب شده " مورد استفاده قرار می‌گیرد.


طرف حساب‌های عمومی رخدادهای هزینه

طرف حساب‌های عمومی رخدادهای هزینه جهت سهولت در تعیین طرف حساب‌های مشابه بستانکار، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی و مالیات تکلیفی رخدادهای هزینه در یک برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طرف حساب‌های عمومی رخدادهای هزینه، مطابق تصویر، از " بخش طرف حساب‌ها " قابل ملاحظه و تدوین می‌باشد.

{عکس بخش طرف‌حساب‌ها در پنجره برگه هزینه}

جهت افزودن یک طرف حساب جدید از کلید " Insert " و یا تکمه Gnl 000.png استفاده نمایید.

جهت ملاحظه و تدوین تمام اطلاعات مربوط به یک طرف حساب، برروی سطر جدید دابل کلیک کرده و یا از تکمه Gnl 015.png استفاده نمایید.

" نوع طرف حساب ": در این قسمت نوع طرف حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.

 • بستانکار: جهت تعیین طرف بستانکار عمومی رخدادهای هزینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • بدهکار مالیات بر ارزش افزوده: جهت تعیین طرف حساب عمومی مبلغ مالیات بر ارزش افزوده رخدادهای هزینه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • بدهکار عوارض قانونی: جهت تعیین طرف حساب عمومی مبلغ عوارض قانونی رخدادهای هزینه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • بستانکار مالیات تکلیفی: جهت تعیین طرف حساب عمومی مبلغ مالیات تکلیفی رخدادهای هزینه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.


حساب: در این قسمت حساب مربوط به طرف حساب مورد نظر را تعیین نمایید؛ برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی حساب در درخت حساب‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام حساب، استفاده نمایید.


تفصیلی 1 الی 5 : در صورت نیاز می‌توانید تفصیلی‌های مرتبط با طرف حساب عمومی رخدادهای هزینه را در این قسمت تعیین نمایید؛ برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام نفصیلی، استفاده نمایید.


شرح: در صورت نیاز می‌توانید شرح مربوط به طرف‌ حساب‌های عمومی رخدادهای هزینه را در این قسمت وارد نمایید.

شرح لاتین: شرح لاتین مربوط به طرف حساب‌های عمومی رخدادهای هزینه را در این قسمت وارد نمایید.

شماره سررسید، تاریخ سررسید: در صورت نیاز می‌توانید یک شماره و یک تاریخ در قالب شماره و تاریخ سررسید به طرف حساب عمومی برگه هزینه اختصاص دهید.

شماره عطف، تاریخ عطف: در صورت نیاز می‌توانید یک شماره و یک تاریخ در قالب شماره و تاریخ عطف به طرف حساب عمومی برگه هزینه اختصاص دهید.

شماره ارجاء، تاریخ ارجاء: در صورت نیاز می‌توانید یک شماره و یک تاریخ در قالب شماره و تاریخ ارجاء به طرف حساب عمومی برگه هزینه اختصاص دهید.

پارامترهای عطف، سررسید و ارجاع، جنبه کنترلی و گزارش گیری خواهند داشت.

محاسبه خودکار مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی

جهت محاسبه خودکار مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی رخدادهای هزینه از تکمه Gnl 073.png استفاده نمایید.

{عکس پنجره محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی }

درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی را در فیلد‌های مربوطه وارد نمایید.

پیش‌فرض این پارامترها از بخش تنظیمات سیستم قابل تعیین می‌باشد.

با فشردن تکمه تصویب مبالغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی رخدادهای هزینه بصورت خود کار در اطلاعات رخدادهای هزینه درج خواهد شد.

به همین ترتیب می‌توانید سایر طرف حساب‌های عمومی را به برگه هزینه اختصاص دهید.

جهت استفاده از طرف حساب‌های عمومی در رخدادهای هزینه، کافیست در بخش طرف‌ حساب‌های رخداد های هزینه، نوع طرف‌ حساب را عمومی انتخاب نمایید.
پیش‌فرض نوع طرف حساب‌های رخدادهای هزینه از بخش تنظیمات سیستم قابل تعیین می‌باشد.


طرف حساب‌های اختصاصی رخدادهای هزینه

بمنظور تعیین خودکار حساب و تفصیلی‌های اصلی رخدادها، طرف حساب رخداد و در صورت نیاز، حساب و تفصیلی های مربوط به مبالغ مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی و مالیات تکلیفی، سطرهای مورد نظر(رخدادهای هزینه مورد نظر)را انتخاب کرده و از تکمه Gnl 093.png استفاده نمایید.

جهت انتخاب رخدادهای مورد نظر، همزمان با پایین نگاهداشتن کلید " Ctrl " برروی سطرهای مورد نظر کلیک نمایید؛ در غیر این صورت می‌توانید با استفاده از کلید ترکیبی " Ctrl + A " اقدام به انتخاب تمام سطرهای برگه نمایید.

با کلیک برروی مثلث کنار آیکون ... امکانات زیر در اختیار خواهد بود:

 • تعیین خودکار حساب و تفصیلی‌های اصلی
 • تعیین خودکار طرف اختصاصی بستانکار هزینه
 • تعیین خودکار طرف اختصاصی بدهکار مالیات بر ارزش افزوده
 • تعیین خودکار طرف اختصاصی بدهکار عوارض قانونی
 • تعیین خودکار طرف اختصاصی بستانکار مالیات تکلیفی
 • تعیین متوالی حساب و تفصیلی‌های اصلی و طرف‌های اختصاصی
 • حذف طرف حساب‌های اختصاصی


تعیین خودکار حساب و تفصیلی‌های اصلی: با کلیک برروی این گزینه، فهرستی از قوانین با توجه به تعاریف انجام شده در بخش " قوانین طرف حساب "، ظاهر خواهد شد. با انتخاب قانون مورد نظر، حساب و تفصیلی‌های مربوط به آن به عنوان حساب و تفصیلی اصلی رخداد هزینه درج خواهد شد.


تعیین خودکار طرف اختصاصی بستانکار هزینه: با کلیک برروی این گزینه، فهرستی از قوانین با توجه به تعاریف انجام شده در بخش " قوانین طرف حساب "، ظاهر خواهد شد. با انتخاب یکی از قوانین، طرف حساب بستانکار رخداد هزینه با توجه به تعاریف مربوط به قانون منتخب، برای رخداد هزینه درج خواهد شد.


تعیین خودکار طرف اختصاصی بدهکار مالیات بر ارزش افزوده: با کلیک برروی این گزینه، فهرستی از قوانین با توجه به تعاریف انجام شده در بخش " قوانین طرف حساب "، ظاهر خواهد شد. با انتخاب یکی از قوانین، طرف حساب مالیات بر ارزش افزوده رخداد هزینه با توجه به تعاریف مربوط به قانون منتخب، برای رخداد هزینه درج خواهد شد.


تعیین خودکار طرف اختصاصی بدهکار عوارض قانونی: با کلیک برروی این گزینه، فهرستی از قوانین با توجه به تعاریف انجام شده در بخش " قوانین طرف حساب "، ظاهر خواهد شد. با انتخاب یکی از قوانین، طرف حساب عوارض قانونی رخداد هزینه با توجه به تعاریف مربوط به قانون منتخب، برای رخداد هزینه درج خواهد شد.


تعیین خودکار طرف اختصاصی بستانکار مالیات تکلیفی: با کلیک برروی این گزینه، فهرستی از قوانین با توجه به تعاریف انجام شده در بخش " قوانین طرف حساب "، ظاهر خواهد شد. با انتخاب یکی از قوانین، طرف‌ حساب مالیات تکلیفی رخداد هزینه با توجه به تعاریف مربوط به قانون منتخب، برای رخداد هزینه درج خواهد شد.

در صورت انتخاب چند رخداد هزینه، می‌توانید از تکمه " گزینه انتخاب شده درصورت امکان برای سایر سطرها هم لحاظ شود "، استفاده نمایید.


تعیین متوالی حساب و تفصیلی‌های اصلی و طرف‌های اختصاصی: با انتخاب این گزینه محاوره‌ای تحت عنوان " تعیین متوالی حساب و تفصیلی‌های اصلی و طرف‌های اختصاصی " مطابق شکل زیر نمایش داده می‌شود:


{عکس محاوره تعیین متوالی حساب و تفصیلی‌های اصلی و طرف‌های اختصاصی}


با انتخاب پارامترهای مورد نظر، عملیات تعیین هریک از آن‌ها بصورت متوالی برای رخداد تحت مکان‌نما و یا برای رخدادهای انتخاب شده قابل اجرا خواهد بود.


حذف طرف حساب‌های اختصاصی: با انتخاب این گزینه محاوره‌ای تحت عنوان " انتخاب طرف‌ حساب‎های اختصاصی برای حذف " مطابق شکل زیر نمایش داده می‌شود:


{عکس محاوره انتخاب طرف‌ حساب‎های اختصاصی برای حذف}


با انتخاب طرف حساب‌های اختصاصی مورد نظر، عملیات حذف هریک از آن‌ها بصورت متوالی برای رخداد تحت مکان‌نما و یا برای رخدادهای انتخاب شده قابل اجرا خواهد بود.


جهت ذخیره برگه هزینه از کلید " F2 " و یا تکمه مربوطه استفاده نمایید.تشکیل سند حسابداری و یا دریافت و پرداخت هزینه

برگه ها و رخداد های هزینه مادامی که به سند تبدیل نشده اند فاقد هرگونه ماهیت ریالی خوهند بود، برای این منظور پس از حصول اطمینان از ثبت صحیح رخدادها میبایست اقدام به تشکیل سند حسابداری و یا دریافت و پرداخت آن نمایید.

برگه‌های هزینه از نظر وضعیت (در رابطه با سند) شامل سه وضعیت " سند نشده "، " سند شده "، " نیازی به سند نداشته " می‌باشند.


سند نشده : درصورتی که برای رخداد های هزینه مابه ازایی در سند حسابداری و یا دریافت و پرداخت وجود نداشته باشند برگه حاوی این رخدادها در وضعیت سند نشده قرارخواهند گرفت.

شایان ذکر است حتی اگه تنها یکی از رخداد هزینه در برگه فاقد مابه ازای حسابداری در اسناد باشد، وضعیت کل برگه هزینه " سند نشده " خواهد بود. 


وضعیت برگه‌های هزینه بطور پیش‌فرض سند نشده می‌باشد.


سند شده: درصورتی که تمام رخداد های هزینه موجود در برگه، در سند حسابداری یا دریافت و پرداخت ثبت شده اند وضعیت مذکور برای برگه هزینه در نظر گرفته خواهد شد.


نیازی به سند نداشته : این وضعیت برای رخداد های هزینه مرتبط با عملیات انبار روی خواهد داد و ترکیب دو پارامتر زیر موجب آن خواهد شد:

در صورتی که طرف حساب رخداد های خرید انبار، مستقیماً طرف تامین کننده(مرکز برگه) در نظر گرفته شود و سطر هزینه مربوط به آن فاقد مالیات و عوارض و یا مالیات و عوارض آن به عنوان اعتبار قابل قبول نباشد، هیچ رخداد مالی از رخداد هزینه ناشی نخواهد شد.

توجه نمایید در صوتی که در طرف حساب رخداد های انبار مستقیماً از حساب تامین کننده(مرکز برگه) استفاده میگردد، حتماً می‌بایست از تکمه " فقط مالیات ارزش افزوده، عوارض قانونی و مالیات تکلیفی در سند منعکس شوند "، جهت جلوگیری از ثبت مجدد طرف بدهکار و بستانکار در برگه هزینه استفاده نمایید.

جهت تشکیل سند حسابداری و یا دریافت و پرداخت از برگه هزینه، مطابق تصویر زیر از تکمه Gnl 096.png " تنظیم سند "، استفاده نمایید.


{عکس یک برگه هزینه}


با محاوره مشخصات عمومی سند به شکل زیر مواجه خواهید شد:


{عکس محاوره مشخصات عمومی سند}


نوع سند: در این قسمت نوع سند حاصله درج خواهد شد، بصورت پیش‌فرض نوع اسناد عادی و غیر قابل تغییر می‌باشند.

وضعیت سند: اسناد حاصل از برگه هزینه در وضعیت پیش‌نویس ذخیره خواهند شد.

نرم‌افزار: در این قسمت می‌توانید نرم‌افزار مبداء تشکیل سند را انتخاب نمایید.

منوی انتخابی با توجه به نرم افزارهای موجود متفاوت خواهد بود.


تاریخ: تاریخ ثبت سند را به دلخواه وارد نمایید، برای این منظور می‌توانید از تکمه Gnl 074.png جهت ملاحظه تقویم و انتخاب تاریخ از آن، استفاده نمایید.

بخش: در صورت استفاده از امکان بخش، می‌توانید سند مورد نظر را به بخش مربوطه ارتباط دهید.

شماره عطف: در صورت نیاز می‌توانید یک شماره در قالب شماره عطف به سند اختصاص دهید.

این شماره جنبه کنترلی و گزارش گیری خواهد داشت.

شرح: در این قسمت می‌توانید شرح عمومی مربوط به سند را وارد نمایید.

شرح لاتین: در صورت نیاز می‌توانید یک شرح لاتین به سند اختصاص دهید.

پس از ورود مشخصات عمومی سند برروی تکمه " تصویب " کلیک نمایید.

محاوره ای جهت اعلام تشکیل سند حسابداری و یا دریافت و پرداخت مطابق شکل زیر نمایش داده می‌شود.


{عکس محاوره آگاهی تشکیل سند حسابداری و دریافت و پرداخت }

نمونه سند تشکیل شده از برگه هزینه:


{عکس سند حسابداری یا دریافت و پرداخت}


نوار ابزار برگه هزینه

 • Gnl 037.png : جهت پرش به برگه هزینه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 003.png: جهت حذف برگه هزینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در صورتی اطلاعات مربوط به برگه هزینه در یک سند حسابداری و یا دریافت و پرداخت بازتاب داشته یا به اصطلاح " سند شده " می‌باشد، امکان حذف آن را نخواهید داشت.


 • Gnl 000.png : جهت تنظیم برگه هزینه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Alt + F9 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 015.png : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه هزینه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی " Alt + F6 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 021.png : جهت ملاحظه سند حاصله از برگه هزینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 016.png : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " F5 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 017.png : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 007.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :
 • Gnl 007.png : جهت ذخیره برگه هزینه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " F2 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 178.png : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه هزینه جدیدِ متوالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Shift + F2 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 179.png : جهت ذخیره برگه در فایل وارده XP مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اگر در هنگام ذخيره برگه با پيغام خطايى مبتنى بر اينكه ارتباط با سرور قطع شده است مواجه شويد، با استفاده از این گزینه مى‌توان برگه هزینه را به صورت موقت ذخيره نمود.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 158.png : جهت پرش به آخرین برگه هزینه موجود مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 159.png : جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + PageDown " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 160.png : جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + PageUp " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 161.png : جهت پرش به اولین برگه هزینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 093.png : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 002.png : جهت اصلاح برگه هزینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در صورتی اطلاعات مربوط به برگه هزینه در یک سند حسابداری و یا دریافت و پرداخت بازتاب داشته یا به اصطلاح " سند شده " می‌باشد، امکان اصلاح آن را نخواهید داشت.
 • Gnl 252.png : جهت الصاق مدارک آرشیو به برگه هزینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 179.png : جهت تنظیم سند دریافت و پرداخت و یا حسابداری از برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نوار ابزار بخش رخدادهای انبار مرتبط

 • Gnl 037.png : جهت جستجو و پرش به رخداد انبار مورد نظر استفاده می‌شود.
 • Gnl 003.png : جهت حذف رخداد انبار تحت مکان‌نما مورد استفاده قرا می‌گیرد.
 • Gnl 000.png : جهت افزودن یک رخداد انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 014.png : جهت اصلاح پارامتر " هزینه جذب شده " در سطرها استفاده می‌شود.
 • Gnl 069.png : جهت ملاحظه برگه انبار مربوط به رخداد تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 059.png : جهت محاسبه و ثبت هزینه جذب شده توسط رخداد انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • محاسبه هزینه جذب شده برای همه رخدادها: با استفاده از این گزینه مبلغ هزینه به رخدادهای مرتبط انبار تسهیم خواهد شد.
در صورت نیاز می‌توانید مبالغ جذب شده توسط رخداد(های) انبار را بصورت دستی اصلاح نمایید.

جمع مبالغ جذب شده توسط عملیات انبار نمی‌تواند بیشتر از مبلغ هزینه ذخیره گردد.