برگه هزینه: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو
(ثبت رخدادهای هزینه غیر مرتبط با انبار و اموال)
سطر ۱۶۰: سطر ۱۶۰:
 
'''عوارض قانونی :''' در این قسمت می‌توانید مبلغ مربوط به عوارض قانونی رخداد هزینه را بصورت دستی وارد نمایید.
 
'''عوارض قانونی :''' در این قسمت می‌توانید مبلغ مربوط به عوارض قانونی رخداد هزینه را بصورت دستی وارد نمایید.
  
'''سایر عوارض :''' در این قسمت میتوانید مبلغ مربوط به سایر عوارض را وارد نمایید.
+
'''سایر عوارض :''' در این قسمت میتوانید مبلغ مربوط به سایر عوارض را بصورت دستی وارد نمایید.
 +
 
 +
'''مالیات تکلیفی :''' در این قسمت میتوانید مبلغ مربوط به مالیات تکلیفی را بصورت دستی وارد نمایید.
 +
 
 +
'''محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی بصورت خودکار:''' برای این منظور از آیکون gnl 073 استفاده کرده تا وارد محاوره محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی شوید. درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی را تعیین نموده و برروی تکمه تصویب، کلیک نمایید.
 +
{محاوره محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی }
 +
با انجام اینکار مبالغ مربوط به مالیات ب ارزش افزوده و عوارض قانونی به صورت خودکار محاسبه و در فیلدهای مربوطه درج خواهند شد.
  
'''مالیات تکلیفی :''' در این قسمت میتوانید مبلغ مربوط به مالیات تکلیفی را وارد نمایید.
 
  
 
  در صورتی که نوع سطرهزینه، کسر یا هزینه غیر مشمول می‌باشد، مبالغ درج شده در فیلدهای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به بهای رخداد هزینه اضافه خواهند شد.
 
  در صورتی که نوع سطرهزینه، کسر یا هزینه غیر مشمول می‌باشد، مبالغ درج شده در فیلدهای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به بهای رخداد هزینه اضافه خواهند شد.

نسخهٔ ‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۳۰برگه هزینه جدید

ثبت رخدادهای هزینه غیر مرتبط با انبار و اموال

ثبت رخدادهای هزینه مربوط به عملیات انبار

ثبت رخدادهای هزینه مربوط به عملیات اموال


ثبت رخدادهای هزینه غیر مرتبط با انبار و اموال

یکی از وظایف اصلی نرم‌افزار مدیریت هزینه، ثبت جزئیات و مستند سازی رخدادهای مربوط به هزینه های انجام شده در مجموعه می‌باشد.

نرم‌افزار مدیریت هزینه با امکان تعریف تمام پارامترهای مورد نیاز جهت ثبت انواع رخدادهای هزینه، کمک شایانی به ثبت اینگونه از رخدادها (ی بعضاً تکراری)، به سهولت و بدون نیاز به بکار گیری دانش حسابدی پیچیده می‌نماید.

بمنظور تعریف یک برگه هزینه جدید از منوی " سند "، زیر منوی " برگه‌های هزینه "، گزینه " برگه هزینه جدید " را انتخاب نمایید.

ممکن است با پیغامی مبتنی بر تعطیل بودن یک تاریخ خاص مواجه شوید در صورت تایید، همان تاریخ در محاوره بعدی درج خواهد شد؛ در غیر این صورت فیلد تاریخ در محاوره بعدی، خالی خواهد بود.


{عکس پنجره اطلاعات عمومی یک برگه هزینه}


در محاوره اطلاعات عمومی یک برگه هزینه، اطلاعات مورد نیاز را مطابق تعاریف زیر در فیلد های مربوطه وارد نمایید.

تب اصلی


سری: در این فیلد شماره سری مربوط به برگه هزینه را وارد نمایید. پیش‌فرض این شماره از بخش تنظیمات سیستم قابل تعیین می‌باشد.

شماره: در این فیلد یک شماره به برگه‌ی هزینه مورد نظر اختصاص دهید. در صورت خالی گذاشتن این فیلد، سیستم با توجه به سری برگه، بصورت خودکار یک شماره از ادامه شماره های ثبت شده، به آن اختصاص خواهد داد.

در هر سری شماره گذاری برگه ها از 1 آغاز خواهد شد.
ذخیره برگه با شماره تکراری در یک سری میسر نیست.

تاریخ: در این فیلد تاریخ ثبت برگه هزینه را وارد نمایید.

بخش: در صورت استفاده از امکان بخش، میتوانید بخش مربوط به برگه هزینه را ازفیلد مربوطه، انتخاب نمایید.

نوع هزینه: در این قسمت نوع هزینه مربوط برگه را تعیین نمایید.

نوع پرداخت : در این قسمت نوع پرداخت هزینه را از انواع تعریف شده در سیستم، انتخاب نمایید.

شماره و تاریخ فاکتور: در این قسمت شماره و تاریخ مربوط به فاکتور خرید را وارد نمایید.

فروشنده: در این قسمت تفصیلی مربوط به فروشنده را وارد نمایید؛ برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.

طرف بستانکار: در صورتی که به هر دلیلی تفصیلی طرف بستانکار مغایر با تفصیلی فروشنده می باشد در این قسمت تفصیلی طرف بستانکار وارد نمایید؛ برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید. در صورت خالی گذاشتن فیلد تفصیلی طرف بستانکار، سیستم، طرف بستانکار برگه را مطابق با تفصیلی فروشنده در نظر خواهد گرفت.

در صورت ارتباط دفتر تلفن و نشانی با تفصیلی فروشنده، اطلاعات مربوطه نیز، در اختیار خواهد بود.
تفصیلی فروشنده در تعریف قوانین مربوط به طرف حساب رخدادهای هزینه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

شرح: در این قسمت شرح عمومی مربوط به برگه هزینه را وارد نمایید.

شرح لاتین: در صورت نیاز میتوانید یک شرح لاتین به برگه هزینه اختصاص دهید.

طرف معامله خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارد: از این گزینه جهت صدور اطلاعات به Access (مطابق با استاندارد TTMS) مورد استفاده قرار میگیرد.

مبالغ ارزی در سند مالی درج نشوند: از این فیلد جهت جلوگیری از ثبت مبالغ ارزی مربوط به رخدادهای هزینه در سند حسابداری یا دریافت و پرداخت حاصله از برگه هزینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معامله از طریق حق‌العمل ‌کار(دارایی 96): در صورتی که فروشنده این برگه به عنوان حق‌العمل کار کالا یا خدمت مورد هزینه را ارائه کرده است، گزینه مذکور را انتخاب نمایید.

تب تکمیلینشانی فروشنده، کد پستی، کد اقتصادی و محل جغرافیایی: درصورت ارتباط تفصیلی فروشنده با دفتر تلفن و نشانی، اطلاعات مربوط به نشانی فروشنده از دفتر تلفن و نشانی استخراج شده و بصورت خودکار در این فیلد درج خواهد شد.


{عکس پنجره برگه هزینه جدید تب یادداشت}


شماره عطف، تاریخ عطف :

شماره ارجاع و تاریخ ارجاع:

قرارداد: در این قسمت میتوان یکی از قراردادهای خرید مورد نظر را به برگه هزینه متصل نمود؛ برای این منظور میتوانید از آیکون 3 نقطه انتهای این فیلد جهت ملاحظه فهرست قرارداد های ثبت شده در سیستم، استفاده نمایید.


{عکس پنجره قراردادهای خرید(یا هزینه)}


سیستم بر اساس تفصیلی فروشنده، قراردادهای مربوط به آن را فیلتر خواهد کرد.

تب یادداشتدر این قسمت می‌توانید اطلاعاتی را در قالب یادداشت برای برگه در نظر بگیرید.


{عکس پنجره برگه هزینه جدید تب یادداشت}


جهت ورود به پنجره " برگه هزینه (جدید) " برروی تکمه تصویب، کلیک نمایید.


{عکس پنجره برگه هزینه جدید}


پارامترهای تعیین شده در محاوره اطلاعات عمومی یک برگه هزینه، مجدداً از طریق تکمه ... و یا کلید ترکیبی (Alt + F6) در پنجره برگه هزینه(جدید)، قابل اصلاح میباشند.

جهت ثبت یک رخداد هزینه جدید از تکمه .. و یا کلید " Insert " در صفحه کلید، استفاده نمایید.

با اضافه شدن یک سطر(رخداد) جدید، اطلاعات مربوط به پارامترهای نوع هزینه و نوع پرداخت بصورت پیش‌فرض برای آن در نظرگرفته خواهد شد.

جهت ملاحظه تمامی گارامتر های مربوط به رخداد برروی آن دابل کلیک کرده و یا از تکمه ... استفاده نمایید.


{پنجره تدوین یک رخداد اصلی برگه هزینه}


تب اصلی نوع سطر: در این قسمت یکی از گزینه های موجود را انتخاب نمایید؛ در ادامه هر یک از گزینه توضیح داده شده است.

  • هزینه مشمول ماده 169(ارزش افزوده = اعتبار)
  • هزینه مشمول ماده 169(ارزش افزوده = هزینه)
  • هزینه غیرمشمول ماده 169
  • کسر

هزینه مشمول ماده 169(ارزش افزوده = اعتبار) : این رخدادها مربوط به هزینه‌هایی است که مبالغ ارزش افزوده و عوارض قانونی در آنها به عنوان اعتبار قابل قبول است. در این

هزینه‌ها فقط بهای خالص کالا یا خدمت تحصیل شده به حساب هزینه برده شده و مبالغ مربوط به مالیات برارزش افزوده به حساب جداگانه‌ی تعیین شده برای این منظور بسته خواهند شد.

هزینه مشمول ماده 169(ارزش افزوده = هزینه): مربوط به هزینه‌هایی است که مبالغ ارزش افزوده در آنها به عنوان اعتبار قابل قبول نیستند (باید بخشی از هزینه تلقی شوند). در این نوع از هزینه‌ها، حاصل جمع بها، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی به حساب هزینه برده می‌شود و طرف حساب جداگانه برای مالیات و عوارض وجود ندارد (متن main آقای مؤمنی)

هزینه غیرمشمول ماده 169: مربوط به هزینه هایی است که مشمول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی نخواهند شد.

کسر: جهت درج تخفیفات و سایر مواردی که موجب کسر از طرف بستانکار برگه خواهند شد.

نوع هزینه: در این قسمت نوع هزینه مربوط به رخداد هزینه را تعیین نمایید، بصورت پیش‌فرض اطلاعات این فیلد از اطلاعات عمومی برگه هزینه به ارث خواهد رسید.

نوع پرداخت: در این قسمت نوع پرداخت هزینه مربوط به رخداد هزینه را تعیین نمایید، بصورت پیش‌فرض اطلاعات این فیلد از اطلاعات عمومی برگه هزینه به ارث خواهد رسید.

ارتباط با انبار: در این قسمت گزینه " ندارد " را انتخاب نمایید. رخداد مربوط به سیستم اموال است: در صورتی که رخداد هزینه مربوط به نرم‌افزاراموال می‌باشد، این گزینه کاربرد خواهد داشت.

شرح هزینه: در این قسمت شرح مربوط به رخداد هزینه را وارد نمایید؛ در صورت نیاز می‌توانید با استفاده از آیکون 3 نقطه در انتهای این فیلد، وارد درخت کالاها و خدمات شده و با انتخاب کالا یا خدمت مورد نظر، نام آن را در شرح هزینه درج نمایید.

شرح لاتین: در صورت نیاز می‌توانید شرح لاتین مربوط به رخداد هزینه را در این قسمت وارد نمایید.

واحد مقدار: در این قسمت واحد مقدار هزینه را انتخاب نمایید.

مقدار: در این قسمت مقدر مربوط به رخداد هزینه را وارد نمایید.

در صورت ارتباط رخداد هزینه با رخدادهای انبار تعیین دو پارامتر " واحد مقدار " و " مقدا "، الزامی می‌باشد.

بها: در این قسمت بهای رخداد هزینه را وارد نمایید.

مالیات بر ارزش‌ افزوده : در این قسمت میتوانید مبلغ مالیات بر ارزش افزوده مربوط به رخداد هزینه را بصورت دستی وارد نمایید.

عوارض قانونی : در این قسمت می‌توانید مبلغ مربوط به عوارض قانونی رخداد هزینه را بصورت دستی وارد نمایید.

سایر عوارض : در این قسمت میتوانید مبلغ مربوط به سایر عوارض را بصورت دستی وارد نمایید.

مالیات تکلیفی : در این قسمت میتوانید مبلغ مربوط به مالیات تکلیفی را بصورت دستی وارد نمایید.

محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی بصورت خودکار: برای این منظور از آیکون gnl 073 استفاده کرده تا وارد محاوره محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی شوید. درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی را تعیین نموده و برروی تکمه تصویب، کلیک نمایید. {محاوره محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی } با انجام اینکار مبالغ مربوط به مالیات ب ارزش افزوده و عوارض قانونی به صورت خودکار محاسبه و در فیلدهای مربوطه درج خواهند شد.


در صورتی که نوع سطرهزینه، کسر یا هزینه غیر مشمول می‌باشد، مبالغ درج شده در فیلدهای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به بهای رخداد هزینه اضافه خواهند شد.