برگه هزینه: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو
(ثبت رخدادهای هزینه غیر مرتبط با انبار و اموال)
(ثبت رخدادهای هزینه غیر مرتبط با انبار و اموال)
سطر ۶۷: سطر ۶۷:
 
مبالغ ارزی در سند مالی درج نشوند: از این فیلد جهت جلوگیری از ثبت مبالغ ارزی  مربوط به رخدادهای هزینه در سند حسابداری یا دریافت و پرداخت حاصله از برگه هزینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.  
 
مبالغ ارزی در سند مالی درج نشوند: از این فیلد جهت جلوگیری از ثبت مبالغ ارزی  مربوط به رخدادهای هزینه در سند حسابداری یا دریافت و پرداخت حاصله از برگه هزینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.  
  
'''معامله از طریق حق‌العمل ‌کار(دارایی 96):''' در صورتی که فروشنده این برگه به عنوان حق‌العمل کارکالا یا خدمت مورد هزینه را ارائه کرده است، گزینه مذکور را انتخاب نمایید.
+
'''معامله از طریق حق‌العمل ‌کار(دارایی 96):''' در صورتی که فروشنده این برگه به عنوان حق‌العمل کار کالا یا خدمت مورد هزینه را ارائه کرده است، گزینه مذکور را انتخاب نمایید.
  
 
'''تب تکمیلی'''
 
'''تب تکمیلی'''

نسخهٔ ‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۲۴برگه هزینه جدید

ثبت رخدادهای هزینه غیر مرتبط با انبار و اموال

ثبت رخدادهای هزینه مربوط به عملیات انبار

ثبت رخدادهای هزینه مربوط به عملیات اموال


ثبت رخدادهای هزینه غیر مرتبط با انبار و اموال

یکی از وظایف اصلی نرم‌افزار مدیریت هزینه، ثبت جزئیات و مستند سازی رخدادهای مربوط به هزینه های انجام شده در مجموعه می‌باشد.

نرم‌افزار مدیریت هزینه با امکان تعریف تمام پارامترهای مورد نیاز جهت ثبت انواع رخدادهای هزینه، کمک شایانی به ثبت اینگونه از رخدادها (ی بعضاً تکراری)، به سهولت و بدون نیاز به بکار گیری دانش حسابدی پیچیده مینماید.

بمنظور تعریف یک برگه هزینه جدید از منوی " سند "، زیر منوی " برگه‌های هزینه "، گزینه " برگه هزینه جدید " را انتخاب نمایید.

ممکن است با پیغامی مبتنی بر تعطیل بودن یک تاریخ خاص مواجه شوید در صورت تایید، همان تاریخ در محاوره بعدی درج خواهد شد؛ در غیر این صورت فیلد تاریخ در محاوره بعدی، خالی خواهد بود.


{عکس پنجره اطلاعات عمومی یک برگه هزینه}


در محاوره اطلاعات عمومی یک برگه هزینه، اطلاعات مورد نیاز را مطابق تعاریف زیر در فیلد های مربوطه وارد نمایید.

تب اصلی


سری: در این فیلد شماره سری مربوط به برگه هزینه را وارد نمایید. پیش‌فرض این شماره از بخش تنظیمات سیستم قابل تعیین می‌باشد.

شماره: در این فیلد یک شماره به برگه‌ی هزینه مورد نظر اختصاص دهید. در صورت خالی گذاشتن این فیلد، سیستم با توجه به سری برگه، بصورت خودکار یک شماره از ادامه شماره های ثبت شده، به آن اختصاص خواهد داد.

در هر سری شماره گذاری برگه ها از 1 آغاز خواهد شد.
ذخیره برگه با شماره تکراری در یک سری میسر نیست.

تاریخ: در این فیلد تاریخ ثبت برگه هزینه را وارد نمایید.

بخش: در صورت استفاده از امکان بخش، میتوانید بخش مربوط به برگه هزینه را ازفیلد مربوطه، انتخاب نمایید.

نوع هزینه: در این قسمت نوع هزینه مربوط برگه را تعیین نمایید.

نوع پرداخت : در این قسمت نوع پرداخت هزینه را از انواع تعریف شده در سیستم، انتخاب نمایید.

شماره و تاریخ فاکتور: در این قسمت شماره و تاریخ مربوط به فاکتور خرید را وارد نمایید.

فروشنده: در این قسمت تفصیلی مربوط به فروشنده را وارد نمایید؛ برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید.

طرف بستانکار: در صورتی که به هر دلیلی تفصیلی طرف بستانکار مغایر با تفصیلی فروشنده می باشد در این قسمت تفصیلی طرف بستانکار وارد نمایید؛ برای این منظور از عبارت " / " و کلید " Enter " جهت جستجوی تفصیلی در درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " // " و کلید " Enter " جهت جستجوی نام تفصیلی، استفاده نمایید. در صورت خالی گذاشتن فیلد تفصیلی طرف بستانکار، سیستم، طرف بستانکار برگه را مطابق با تفصیلی فروشنده در نظر خواهد گرفت.

در صورت ارتباط دفتر تلفن و نشانی با تفصیلی فروشنده، اطلاعات مربوطه نیز، در اختیار خواهد بود.
تفصیلی فروشنده در تعریف قوانین مربوط به طرف حساب رخدادهای هزینه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

شرح: در این قسمت شرح عمومی مربوط به برگه هزینه را وارد نمایید.

شرح لاتین: در صورت نیاز میتوانید یک شرح لاتین به برگه هزینه اختصاص دهید.

طرف معامله خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارد: از این گزینه جهت صدور اطلاعات به Access (مطابق با استاندارد TTMS) مورد استفاده قرار میگیرد. مبالغ ارزی در سند مالی درج نشوند: از این فیلد جهت جلوگیری از ثبت مبالغ ارزی مربوط به رخدادهای هزینه در سند حسابداری یا دریافت و پرداخت حاصله از برگه هزینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معامله از طریق حق‌العمل ‌کار(دارایی 96): در صورتی که فروشنده این برگه به عنوان حق‌العمل کار کالا یا خدمت مورد هزینه را ارائه کرده است، گزینه مذکور را انتخاب نمایید.

تب تکمیلینشانی فروشنده، کد پستی، کد اقتصادی و محل جغرافیایی: درصورت ارتباط تفصیلی فروشنده با دفتر تلفن و نشانی، اطلاعات مربوط به نشانی فروشنده از دفتر تلفن و نشانی استخراج شده و بصورت خودکار در این فیلد درج خواهد شد.


{عکس پنجره برگه هزینه جدید تب یادداشت}


شماره عطف، تاریخ عطف :

شماره ارجاع و تاریخ ارجاع:

قرارداد: در این قسمت میتوان یکی از قراردادهای خرید مورد نظر را به برگه هزینه متصل نمود؛ برای این منظور میتوانید از آیکون 3 نقطه انتهای این فیلد جهت ملاحظه فهرست قرارداد های ثبت شده در سیستم، استفاده نمایید.


{عکس پنجره قراردادهای خرید(یا هزینه)}


سیستم بر اساس تفصیلی فروشنده، قراردادهای مربوط به آن را فیلتر خواهد کرد.

تب یادداشتدر این قسمت می‌توانید اطلاعاتی را در قالب یادداشت برای برگه در نظر بگیرید.


{عکس پنجره برگه هزینه جدید تب یادداشت}


جهت ورود به پنجره " برگه هزینه (جدید) " برروی تکمه تصویب، کلیک نمایید.