برگه‌های هزینه موجود: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «=برگه‌های هزینه موجود=» ایجاد کرد)
 
(برگه‌های هزینه موجود)
سطر ۱: سطر ۱:
 
=برگه‌های هزینه موجود=
 
=برگه‌های هزینه موجود=
 +
 +
جهت ملاحظه، اصلاح و یا حذف یک برگه هزینه می‌توانید از گزینه‌ی '''" برگه‌های هزینه موجود "''' استفاده کنید.
 +
برای این منظور از منوی سند، برگه‌های هزینه، برگه‌های هزینه موجود را انتخاب کنید:
 +
 +
عکس محاوره انتخاب برگه هزینه
 +
 +
در قسمت انتخاب برگه از سال مالی، می‌توانید محدوده سال مالی مورد نظر جهت ملاحظه برگه‌های هزینه مربوط به آن را انتخاب کنید.
 +
توجه نمایید تنها برگه‌های هزینه مربوط به سال مالی جاری سیستم  قابل اصلاح یا حذف خواهند بود.
 +
 +
شماره/سری مورد نظر: شماره و سری برگه مورد نظر را در قسمت تعیین شده برای این منظور وارد کنید.
 +
 +
با استفاده از امکان آخرین برگه در تاریخ / اولین برگه در تاریخ، می‌توانید اولین یا آخرین برگه‌ی هزینه موجود در تاریخ منتخب را فراخوانی کنید.
 +
 +
تاریخ برگه‌هزینه مورد نظر را در قسمت تعیین شده برای این منظور وارد کنید؛ درصورت نیاز می‌توانید از تکمه ... جهت فراخوانی تقویم و انتخاب تاریخ از آن استفاده کنید.
 +
 +
انتخاب برگه از: در این قسمت می‌توانید نحوه‌ی بازنمایی برگه‌های هزینه را براساس بخش مربوطه تعیین کنید.
 +
 +
جهت حصول اطمینان از انتخاب صحیح برگه هزینه می‌توانید از تکمه ملاحظه برگه استفاده کنید.
 +
 +
عکس ملاحظه برگه هزینه شناور
 +
 +
در پنجره شناور مربوط به برگه هزینه، می‌توانید  با استفاده از تکمه‌های ... و ... بین برگه‌های هزینه موجود حرکت کرده و با استفاه از تکمه ... برگه مورد نظر را انتخاب کنید.
 +
 +
شرح عمومی: شرح عمومی برگه هزینه منتخب در این قسمت نمایش داده می‌شود.
 +
 +
با استفاده از تکمه ... و ... می‌توانید بین برگه‌های موجود در سال مالی منتخب حرکت کنید.
 +
 +
با انتخاب تکمه ... وارد برگه هزینه مورد نظر خواهید شد:
 +
 +
عکس برگه هزینه
 +
 +
 +
نوار ابزار عمومی برگه هزینه
 +
 +
نوار ابزار رخدادهای هزینه
 +
 +
نوار ابزار رخدادهای مرتبط با سطرهای هزینه

نسخهٔ ‏۲۴ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۰۲

برگه‌های هزینه موجود

جهت ملاحظه، اصلاح و یا حذف یک برگه هزینه می‌توانید از گزینه‌ی " برگه‌های هزینه موجود " استفاده کنید. برای این منظور از منوی سند، برگه‌های هزینه، برگه‌های هزینه موجود را انتخاب کنید:

عکس محاوره انتخاب برگه هزینه

در قسمت انتخاب برگه از سال مالی، می‌توانید محدوده سال مالی مورد نظر جهت ملاحظه برگه‌های هزینه مربوط به آن را انتخاب کنید. توجه نمایید تنها برگه‌های هزینه مربوط به سال مالی جاری سیستم قابل اصلاح یا حذف خواهند بود.

شماره/سری مورد نظر: شماره و سری برگه مورد نظر را در قسمت تعیین شده برای این منظور وارد کنید.

با استفاده از امکان آخرین برگه در تاریخ / اولین برگه در تاریخ، می‌توانید اولین یا آخرین برگه‌ی هزینه موجود در تاریخ منتخب را فراخوانی کنید.

تاریخ برگه‌هزینه مورد نظر را در قسمت تعیین شده برای این منظور وارد کنید؛ درصورت نیاز می‌توانید از تکمه ... جهت فراخوانی تقویم و انتخاب تاریخ از آن استفاده کنید.

انتخاب برگه از: در این قسمت می‌توانید نحوه‌ی بازنمایی برگه‌های هزینه را براساس بخش مربوطه تعیین کنید.

جهت حصول اطمینان از انتخاب صحیح برگه هزینه می‌توانید از تکمه ملاحظه برگه استفاده کنید.

عکس ملاحظه برگه هزینه شناور

در پنجره شناور مربوط به برگه هزینه، می‌توانید با استفاده از تکمه‌های ... و ... بین برگه‌های هزینه موجود حرکت کرده و با استفاه از تکمه ... برگه مورد نظر را انتخاب کنید.

شرح عمومی: شرح عمومی برگه هزینه منتخب در این قسمت نمایش داده می‌شود.

با استفاده از تکمه ... و ... می‌توانید بین برگه‌های موجود در سال مالی منتخب حرکت کنید.

با انتخاب تکمه ... وارد برگه هزینه مورد نظر خواهید شد:

عکس برگه هزینه


نوار ابزار عمومی برگه هزینه

نوار ابزار رخدادهای هزینه

نوار ابزار رخدادهای مرتبط با سطرهای هزینه