انواع هزینه و انواع پرداخت هزینه: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو
سطر ۱۹: سطر ۱۹:
  
 
در صورتی که برای اولین‌ بار اقدام به تعریف یک نوع هزینه مینمایید، فهرست مربوطه به پنجره {انواع هزینه}، خالی خواهد بود.
 
در صورتی که برای اولین‌ بار اقدام به تعریف یک نوع هزینه مینمایید، فهرست مربوطه به پنجره {انواع هزینه}، خالی خواهد بود.
جهت تعریف یک نوع هزینه‌ی جدید، از تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] و یا کلید '''" Insert "''' در صفحه‌کلید، استفاده نمایید.
+
جهت تعریف یک نوع هزینه‌ی جدید، از تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] واقع در نوار ابزار و یا از کلید '''" Insert "''' در صفحه‌کلید، استفاده نمایید.
  
  
سطر ۵۸: سطر ۵۸:
  
 
*[[file:gnl 003.png|25px]] : جهت حذف نوع هزینه تحت مکان‌ نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + Delete "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 
*[[file:gnl 003.png|25px]] : جهت حذف نوع هزینه تحت مکان‌ نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + Delete "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 +
درصورت استفاده از نوع هزینه در رخدادهای هزینه، امکان حذف آن وجود نخواهد داشت.
  
 
*[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تعریف یک نوع هزینه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''" Insert "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 
*[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تعریف یک نوع هزینه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''" Insert "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
سطر ۶۵: سطر ۶۷:
 
*[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح نوع هزینه تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' از صفحه‌کلید  
 
*[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح نوع هزینه تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' از صفحه‌کلید  
 
می‌باشد.
 
می‌باشد.
*[[file:gnl 021.png|25px]] : جهت نمایش فهرستی از موارد کاربردهای هزینه تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.  
+
*[[file:gnl 021.png|25px]] : جهت نمایش اطلاعات کاربردهای هزینه تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.  
  
 
{عکس پنجره موارد کاربرد نوع هزینه}
 
{عکس پنجره موارد کاربرد نوع هزینه}
سطر ۷۳: سطر ۷۵:
  
 
*[[file:gnl 019.png|25px]] : جهت نمایش فهرست انواع هزینه‌ در نرم‌افزار Excel  مورد استفاده قرارمی‌گیرد.
 
*[[file:gnl 019.png|25px]] : جهت نمایش فهرست انواع هزینه‌ در نرم‌افزار Excel  مورد استفاده قرارمی‌گیرد.
 +
 +
----
  
 
==='''انواع پرداخت هزینه'''===
 
==='''انواع پرداخت هزینه'''===
 +
 +
انواع پرداخت هزینه فهرستی است از منابع  پرداخت هزینه‌ها در مجموعه که از آن جهت طبقه بندی انواع روش های پرداخت هزینه ها و تفکیک حساب و تفصیلی‌های مربوط به طرف بستانکار رخدادهای هزینه (در قوانین طرف حساب) مورد استفاده قرار میگیرد.
 +
 +
 +
===='''تعریف یک نوع پرداخت هزینه'''====
 +
----
 +
 +
جهت تعریف یک نوع پرداخت هزینه از منوی سند، زیر منوی '''"برگه‌های هزینه"'''، گزینه '''"انواع پرداخت هزینه"''' را انتخاب نمایید.
 +
در صورتی که برای اولین بار اقدام به تعریف یک نوع پرداخت هزینه مینمایید، فهرست مربوط به پنجره {انواع پرداخت هزینه}، خالی خواهد بود.
 +
 +
 +
{عکس پنجره انواع پرداخت هزینه خالی}
 +
 +
 +
بمنظور تعریف یک نوع پرداخت هزینه جدید، از تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] واقع در نوار ابزار و یا از کلید '''"Insert"''' در صفحه‌کلید استفاده نمایید.
 +
هر نوع هزینه متشکل از یک کد و یک نام میباشد. در سطر جدید ایجاد شده، یک کد و یک نام به نوع پرداخت هزینه مورد نظر اختصاص دهید.
 +
بصورت پیش‌فرض، سیستم یک کد در ادامه کد های تعریف شده قبلی به نوع پرداخت هزینه اختصاص میدهد که در صورت نیاز می‌توانید آن را تغییر دهید.
 +
 +
ذخیره انواع پرداخت هزینه با کدهای تکراری میسر نیست.
 +
 +
جهت ثبت تغییرات از تکمه [[file:gnl 016.png|25px]] ویا کلید '''" F5 "'''  در صفحه کلید استفاده نمایید.
 +
 +
 +
{ عکس پنجره انواع پرداخت هزینه با یک نوع پرداخت هزینه تعریف شده}
 +
 +
 +
به همین منوال می‌توانید سایر انواع پرداخت هزینه را در سیستم تعریف نمایید.
 +
 +
 +
{ عکس پنجره انواع پرداخت هزینه با چند نوع پرداخت هزینه تعریف شده}
 +
 +
 +
 +
'''تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره ''انواع پرداخت هزینه'' به شرح زیر می‌باشند :'''
 +
 +
* [[file:gnl 033.png|25px]] : جهت پرش به آخرین سطر فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 +
* [[file:gnl 034.png|25px]] : جهت پرش به سطر بعدی فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + Down "''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 +
 +
* [[file:gnl 035.png|25px]] : جهت پرش به سطر قبلی فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + Up "''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 +
 +
* [[file:gnl 036.png|25px]] : جهت پرش به اولین سطر فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 +
----
 +
 +
*[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 +
 +
:*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + G "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 +
:*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + F "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 +
:*[[file:gnl 022.png|25px]] :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''" F3 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 +
----
 +
 +
*[[file:gnl 003.png|25px]] : جهت حذف نوع پرداخت هزینه تحت مکان‌ نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + Delete "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 +
در صورت استفاده از انواع پرداخت هزینه در قوانین طرف حساب رخدادهای هزینه، حذف آن امکانپذیر نخواهد بود.
 +
 +
*[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تعریف یک نوع پرداخت هزینه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''" Insert "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
 +
*[[file:gnl 014.png|25px]] : جهت تدوین سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 +
*[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح نوع پرداخت هزینه تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
*[[file:gnl 021.png|25px]] : جهت نمایش اطلاعاتی از کاربردهای نوع پرداخت هزینه تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 +
 +
{عکس پنجره موارد کاربرد نوع پرداخت هزینه}
 +
 +
 +
*[[file:gnl 016.png|25px]] : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در فهرست انواع پرداخت هزینه‌ مورد استفاده قرار می‌‍گیرد. این تکمه معادل کلید '''" F5 "''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 +
*[[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ فهرست انواع پرداخت هزینه‌ مورد استفاده قرارمی‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + P "''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 +
 +
*[[file:gnl 019.png|25px]] : جهت نمایش فهرست انواع پرداخت هزینه‌ در نرم‌افزار Excel  مورد استفاده قرارمی‌گیرد.

نسخهٔ ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۲۱


انواع هزینه

انواع هزینه، فهرستی است از هزینه‌های پرتکرار مربوط به مجموعه که می‌تواند مطابق با ساختار کدینگ حسابداری مربوط به هزینه‌های هر مجموعه تدوین گردد. از نوع هزینه جهت طبقه بندی انواع هزینه‌های مربوط به مجموعه و طبعیتاً اخذ گزارشات و همچنین تخصیص حساب و تفصیلی‌های مربوط به هر رخداد هزینه (با توجه به نوع هزینه)، جهت تشکیل خودکار سند حسابداری و یا دریافت و پرداخت آن، مورد استفاده قرار می‌گیرد.


تعریف یک نوع هزینهبمنظور تعریف یک نوع هزینه، از منوی "سند"، زیرمنوی "برگه‌های هزینه"، گزینه " انواع هزینه " را انتخاب نمایید.


{عکس منو}


در صورتی که برای اولین‌ بار اقدام به تعریف یک نوع هزینه مینمایید، فهرست مربوطه به پنجره {انواع هزینه}، خالی خواهد بود. جهت تعریف یک نوع هزینه‌ی جدید، از تکمه Gnl 000.png واقع در نوار ابزار و یا از کلید " Insert " در صفحه‌کلید، استفاده نمایید.


{عکس پنجره انواع هزینه}


هر نوع هزینه از متشکل از یک کد و یک نام می‌باشد، در سطر جدید ایجاد شده، یک کد و یک نام به نوع هزینه مورد نظر اختصاص دهید. بصورت پیش‌فرض، سیستم یک کد در ادامه کد های تعریف شده قبلی به نوع هزینه اختصاص میدهد که در صورت نیاز می‌توانید آن را تغییر دهید.

ذخیره انواع هزینه با کدهای تکراری میسرنیست

جهت ثبت تغییرات از تکمه Gnl 016.png ویا کلید " F5 " در صفحه کلید استفاده نمایید.تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره انواع هزینه به شرح زیر می‌باشند :

 • Gnl 033.png : جهت پرش به آخرین سطر فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 034.png : جهت پرش به سطر بعدی فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 035.png : جهت پرش به سطر قبلی فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 036.png : جهت پرش به اولین سطر فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.

 • Gnl 003.png : جهت حذف نوع هزینه تحت مکان‌ نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه‌کلید می‌باشد.
درصورت استفاده از نوع هزینه در رخدادهای هزینه، امکان حذف آن وجود نخواهد داشت.
 • Gnl 000.png : جهت تعریف یک نوع هزینه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 014.png : جهت تدوین سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 015.png : جهت اصلاح نوع هزینه تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه‌کلید

می‌باشد.

 • Gnl 021.png : جهت نمایش اطلاعات کاربردهای هزینه تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.

{عکس پنجره موارد کاربرد نوع هزینه}

 • Gnl 016.png : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در انواع هزینه‌ها مورد استفاده قرار می‌‍گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ فهرست انواع هزینه‌ مورد استفاده قرارمی‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 019.png : جهت نمایش فهرست انواع هزینه‌ در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرارمی‌گیرد.

انواع پرداخت هزینه

انواع پرداخت هزینه فهرستی است از منابع پرداخت هزینه‌ها در مجموعه که از آن جهت طبقه بندی انواع روش های پرداخت هزینه ها و تفکیک حساب و تفصیلی‌های مربوط به طرف بستانکار رخدادهای هزینه (در قوانین طرف حساب) مورد استفاده قرار میگیرد.


تعریف یک نوع پرداخت هزینه


جهت تعریف یک نوع پرداخت هزینه از منوی سند، زیر منوی "برگه‌های هزینه"، گزینه "انواع پرداخت هزینه" را انتخاب نمایید. در صورتی که برای اولین بار اقدام به تعریف یک نوع پرداخت هزینه مینمایید، فهرست مربوط به پنجره {انواع پرداخت هزینه}، خالی خواهد بود.


{عکس پنجره انواع پرداخت هزینه خالی}


بمنظور تعریف یک نوع پرداخت هزینه جدید، از تکمه Gnl 000.png واقع در نوار ابزار و یا از کلید "Insert" در صفحه‌کلید استفاده نمایید. هر نوع هزینه متشکل از یک کد و یک نام میباشد. در سطر جدید ایجاد شده، یک کد و یک نام به نوع پرداخت هزینه مورد نظر اختصاص دهید. بصورت پیش‌فرض، سیستم یک کد در ادامه کد های تعریف شده قبلی به نوع پرداخت هزینه اختصاص میدهد که در صورت نیاز می‌توانید آن را تغییر دهید.

ذخیره انواع پرداخت هزینه با کدهای تکراری میسر نیست.

جهت ثبت تغییرات از تکمه Gnl 016.png ویا کلید " F5 " در صفحه کلید استفاده نمایید.


{ عکس پنجره انواع پرداخت هزینه با یک نوع پرداخت هزینه تعریف شده}


به همین منوال می‌توانید سایر انواع پرداخت هزینه را در سیستم تعریف نمایید.


{ عکس پنجره انواع پرداخت هزینه با چند نوع پرداخت هزینه تعریف شده}


تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره انواع پرداخت هزینه به شرح زیر می‌باشند :

 • Gnl 033.png : جهت پرش به آخرین سطر فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 034.png : جهت پرش به سطر بعدی فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 035.png : جهت پرش به سطر قبلی فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 036.png : جهت پرش به اولین سطر فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.

 • Gnl 003.png : جهت حذف نوع پرداخت هزینه تحت مکان‌ نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه‌کلید می‌باشد.
در صورت استفاده از انواع پرداخت هزینه در قوانین طرف حساب رخدادهای هزینه، حذف آن امکانپذیر نخواهد بود.
 • Gnl 000.png : جهت تعریف یک نوع پرداخت هزینه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 014.png : جهت تدوین سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 015.png : جهت اصلاح نوع پرداخت هزینه تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 021.png : جهت نمایش اطلاعاتی از کاربردهای نوع پرداخت هزینه تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.


{عکس پنجره موارد کاربرد نوع پرداخت هزینه}


 • Gnl 016.png : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در فهرست انواع پرداخت هزینه‌ مورد استفاده قرار می‌‍گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ فهرست انواع پرداخت هزینه‌ مورد استفاده قرارمی‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 019.png : جهت نمایش فهرست انواع پرداخت هزینه‌ در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرارمی‌گیرد.