انواع برگه‌های ورود انبار

از NOSA Wiki
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۱۰ توسط Khojasteh (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به: ناوبری، جستجو


به منظور تسهیل در زمان و ثبت برگه انبار توسط انباردار و شماره‌گذاری به تفکیک انبار از طریق شماره سری برگه‌ها، در سیستم انبار نوسا می‌توان از انواع برگه‌های ورود استفاده کرد.

تعریف انواع برگه‌های ورود انبار

به منظور تعریف "انواع برگه‌های ورود"، مطابق شکل، از منوی‌ "تعریف‌(قانون)"، "انواع برگه‌های ورود" را انتخاب نمایید.


تعریف و قانون


پنجره "انواع برگه‌های ورود کالا" باز می‌شود؛ دراین پنجره، سه نوع برگه "ورود کالا"، "برگشت خروج(دوره جاری)" و "برگشت خروج(دوره قبل)" به صورت پیش فرض تعریف شده‌اند.


انواع برگه‌های ورود کالا


جهت تعریف یک برگه جدید، تکمه Gnl 000.png تعبیه شده در نوار ابزار و یا کلید "Insert" صفحه کلید را فشار دهید. سپس در سطر ظاهر شده، تکمه Gnl 015.png موجود در نوار ابزار و یا کلیدهای ترکیبی " Shift+Enter" استفاده نمایید.

محاوره "تدوین یک نوع برگه ورود" به شکل زیر باز می‌گردد:


تدوین یک نوع برگه ورود


پنجره فوق از دو قسمت زیر تشکیل شده‌ است:

مشخصات اصلی

در این قسمت مشخصات اصلی یک برگه را درج می‌نماییم:


تدوین یک نوع برگه ورود


 • کد نوع برگه: کد برگه را وارد نمایید.
 • نام: نام برگه را وارد نمایید.
 • نام لاتین: در صورت لزوم، جهت استفاده از گزارش‌های دو زبانه، نام لاتین برگه را در این قسمت وارد نمایید.
 • انواع رخداد: نوع رخدادهایی را که می‌خواهید در هنگام درج رخداد در این برگه برای انباردار قابل انتخاب باشد، انتخاب نمایید.
 • نوع رخداد پیش فرض: باید رخدادی را که از همه بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد از بین انواع رخدادهایی که تیک زده‌اید به عنوان پیش فرض انتخاب نمایید.
 • انواع طرف حساب: انواع طرف حسابی را که می‌خواهید اجازه استفاده از آن‌ها را در برگه بدهید، تیک بزنید.
 • انبارهای مجاز: در صورتی که می‌خواهید این برگه فقط برای انبار خاصی قابل استفاده باشد محدوده انبار مورد نظر خود را در این قسمت وارد نمایید.
در صورتی که به اشتباه در این برگه‌ها، انباری را که مجاز نیست انتخاب نمایید با پیغامی مشابه پیغام زیر مواجه خواهید شد:


Inv-6-5-24.png


 • محل در منو: یکی از گزینه های مستقیم، سایر، نوع دلخواه و غیر فعال را انتخاب کنید.
  • مستقیم: در صورتی که محل در منو را مستقیم انتخاب نمایید، هنگامی که از منوی برگه، برگه‌های انبار جدید یا برگه‌های انبار موجود را انتخاب کنید این برگه مستقیما در منو دیده می‌شود؛ برگه‌هایی که هر روز به دفعات استفاده میشوند در این قسمت میگذاریم.
  • سایر: در صورتی که محل در منو را سایر انتخاب نمایید، باید در منوی ذکر شده قسمت سایر را انتخاب نمایید تا بتوانید برگه مورد نظر را ببینید؛ برگه‌هایی که کمتر مورد استفاده قرار بگیرند در این قسمت میگذاریم.
  • نوع دلخواه: در صورتی که محل در منو را نوع دلخواه انتخاب نمایید، باید در منوی ذکر شده، قسمت سایر را انتخاب نمایید و در قسمت سایر، نوع دلخواه را انتخاب نمایید و از فهرست برگه‌های فعال نوع برگه مورد نظر را انتخاب نمایید.
  • غیرفعال: در صورتی که محل در منو را غیر فعال انتخاب نمایید این نوع برگه در هیچ یک از منوهای گفته شده ظاهر نمی‌شود؛ در صورتی که نخواهیم فعلا از برگه تعریف شده استفاده نماییم به صورت غیر فعال میگذاریم.


Inv-6-5-8.png


 • شماره گذاری به تفکیک انبار: اگر در تعریف یک نوع برگه، گزینه "شماره‌گذاری به تفکیک انبار" را تیک بزنید ترکیب «شماره/سری»هایی که به برگه‌های از این نوع اختصاص می‌یابد به تفکیک انبارها خواهد بود؛ به این ترتیب انبارهای متفاوت می‌توانند دارای ترکیب «شماره/سری»های یکسانی باشند.

هنگامی که گزینه شماره گذاری به تفکیک انبار را تیک زده باشید، سیستم برای هر انبار، شماره گذاری را به صورت خودکار از 1 شروع می کند.

 • پیش فرض سری برگه ها: نحوه شماره‌گذاری برگه‌های انبار همواره به تفکیک نوع برگه و با کنترل سری است؛ یعنی برگه‌هایی از انواع مختلف می توانند شماره برگه و سری مشترک داشته باشند از طرفی هر نوع برگه انبار باید دارای یک "پیش فرض سری برگه" باشد.
معمولا پیش فرض سری برگه را شماره انبار قرار می دهند.

پس از تکمیل محاوره برگه ورود تکمه تصویب را کلیک نمایید.


تدوین یک نوع برگه ورود


فرم های اختصاصی نمایش و چاپی

در قسمت "فرم های اختصاصی نمایش و چاپ" می‌توانید تعیین نمایید، که برای هر نوع برگه از چه فرم های (نمایشی و چاپی) استفاده شود.


تدوین یک نوع برگه ورود


فرم برگه ریالی: در این فرم حسابدار انبار علاوه بر چک کردن و اصلاح اطلاعات مقداری که انباردار وارد کرده است اقدام به تکمیل برگه انبار از جمله ورود مبالغ و تکمیل سند انبار می‌نماید.

فرم برگه مقداری: در طراحی این فرم انباردار میتواند مقدار موجودی مواد و کالا را در برگه درج نماید.

برای انتخاب فرم مناسب، از تکمه Gnl 092.png موجود در برگه استفاده نمایید.


تدوین یک نوع برگه ورود


تدوین یک نوع برگه ورود


اصلاح یک برگه ورود

برای اصلاح یک برگه ورود مطابق شکل از منوی "تعریف و قانون"، "انواع برگه‌های ورود" را انتخاب نمایید.


تعریف و قانون


پنجره "انواع برگه‌های ورود کالا" به شکل زیر باز می‌شود:


انواع برگه های ورود کالا


پس از انتخاب برگه مورد نظر، به کمک تکمه Gnl 015.png و یا کلیدهای " Shift + Enter " وارد محاوره "تدوین یک برگه ورود" شده و اصلاحات مورد نظر را انجام داده و تصویب نمایید.


تدوین یک نوع برگه ورود


چنانچه پس از تعریف برگه‌های ورود از این برگه ها استفاده کرده باشیم تنها قادر به اصلاح یا حذف پارامترهایی که از آنها استفاده نشده باشد خواهیم بود اما میتوان دامنه انبارهای مجاز ،نوع رخداد و انواع طرف حساب را اضافه کرد.


احذف یک برگه ورود

برای حذف یک برگه ورود مطابق شکل از منوی "تعریف و قانون"، "انواع برگه‌های ورود" را انتخاب نمایید.


تعریف و قانون


پنجره "انواع برگه‌های ورود کالا" به شکل زیر باز می‌شود:


انواع برگه های ورود کالا


پس از انتخاب برگه مورد نظر، تکمه Gnl 003.png نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Del " صفحه کلید استفاده نمایید.

چنانچه پس از تعریف برگه های ورود از این برگه استفاده کرده باشیم، قادر به "حذف" این برگه ورود نیستیم.


نوار ابزار

نوار ابزار پنجره انواع برگه های ورود

تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره "انواع برگه های ورود" به شرح زیر می‌باشند:

 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.


پرش


 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.


جستجو


 • Gnl 022.png :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید "F3" از صفحه‌کلید می‌باشد.

 • Gnl 003.png : جهت حذف انبار تحت مکان‌ نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 000.png : جهت تعریف انبار جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 014.png : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 015.png : جهت اصلاح انبار تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 016.png : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در انبارها مورد استفاده قرار می‌‍گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ فهرست انبارها مورد استفاده قرارمی‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 019.png : جهت نمایش فهرست انبارها در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرارمی‌گیرد.


نوار ابزار محاوره تدوین یک نوع برگه ورود

تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره "تدوین یک نوع برگه ورود" به شرح زیر می‌باشند:

 • Gnl 033.png : جهت پرش به آخرین سطر فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 034.png : جهت پرش به سطر بعدی فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 035.png : جهت پرش به سطر قبلی فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 036.png : جهت پرش به اولین سطر فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.


پرش


 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.


جستجو


 • Gnl 022.png :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید "F3" از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 003.png : جهت حذف انبار تحت مکان‌ نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 000.png : جهت تعریف انبار جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 016.png : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در انبارها مورد استفاده قرار می‌‍گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.category : بازگشت