انواع برگه‌های ورود انبار: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو
سطر ۲: سطر ۲:
 
<div id="31300"> </div>
 
<div id="31300"> </div>
 
__TOC__
 
__TOC__
 +
  
 
به منظور تسهیل در زمان و ثبت برگه انبار توسط انباردار و شماره‌گذاری به تفکیک انبار از طریق شماره سری برگه‌ها، در سیستم انبار نوسا می‌توان از انواع برگه‌های ورود استفاده کرد.
 
به منظور تسهیل در زمان و ثبت برگه انبار توسط انباردار و شماره‌گذاری به تفکیک انبار از طریق شماره سری برگه‌ها، در سیستم انبار نوسا می‌توان از انواع برگه‌های ورود استفاده کرد.
 +
 
<div id="31301"> </div>
 
<div id="31301"> </div>
 
==تعریف انواع برگه‌های ورود انبار==
 
==تعریف انواع برگه‌های ورود انبار==
سطر ۲۹: سطر ۳۱:
  
 
*'''[[#31303|مشخصات اصلی]]'''
 
*'''[[#31303|مشخصات اصلی]]'''
 +
 
*'''[[#31304|فرم های اختصاصی نمایش و چاپ]]'''
 
*'''[[#31304|فرم های اختصاصی نمایش و چاپ]]'''
  
سطر ۵۰: سطر ۵۳:
 
*'''نوع رخداد پیش فرض''': باید نوع رخدادی را از بین انواع رخدادهایی که تیک زده‌اید به عنوان پیش فرض انتخاب نمایید.
 
*'''نوع رخداد پیش فرض''': باید نوع رخدادی را از بین انواع رخدادهایی که تیک زده‌اید به عنوان پیش فرض انتخاب نمایید.
  
*'''انواع طرف حساب''': انواع طرف حسابی را که میخواهید اجازه استفاده از آنها را در برگه بدهید ، تیک بزنید.
+
*'''انواع طرف حساب''': انواع طرف حسابی را که می‌خواهید اجازه استفاده از آن‌ها را در برگه بدهید، تیک بزنید.
  
*'''انبارهای مجاز''': در صورتی که میخواهید این برگه فقط برای انبار خاصی قابل استفاده باشد محدوده انبار مورد نظر خود را در این قسمت وارد نمایید.
+
*'''انبارهای مجاز''': در صورتی که می‌خواهید این برگه فقط برای انبار خاصی قابل استفاده باشد محدوده انبار مورد نظر خود را در این قسمت وارد نمایید.
 
  در صورتی که به اشتباه در این برگه‌ها، انباری را که مجاز نیست انتخاب نمایید با پیغامی مشابه پیغام زیر مواجه خواهید شد:
 
  در صورتی که به اشتباه در این برگه‌ها، انباری را که مجاز نیست انتخاب نمایید با پیغامی مشابه پیغام زیر مواجه خواهید شد:
  
سطر ۶۰: سطر ۶۳:
  
 
*'''محل در منو''': یکی از گزینه های '''مستقیم'''، '''سایر'''، '''نوع دلخواه''' و '''غیر فعال''' را انتخاب کنید.  
 
*'''محل در منو''': یکی از گزینه های '''مستقیم'''، '''سایر'''، '''نوع دلخواه''' و '''غیر فعال''' را انتخاب کنید.  
**'''مستقیم''': در صورتی که '''محل در منو''' را '''مستقیم'''انتخاب نمایید، هنگامی که از منوی برگه، '''برگه های انبار جدید''' یا '''برگه های انبار موجود''' را انتخاب کنید این برگه '''مستقیما''' در منو دیده می‌شود؛ برگه هایی که هر روز به دفعات استفاده میشوند در این قسمت میگذاریم.
+
**'''مستقیم''': در صورتی که '''محل در منو''' را '''مستقیم''' انتخاب نمایید، هنگامی که از منوی برگه، '''برگه‌های انبار جدید''' یا '''برگه‌های انبار موجود''' را انتخاب کنید این برگه '''مستقیما''' در منو دیده می‌شود؛ برگه‌هایی که هر روز به دفعات استفاده میشوند در این قسمت میگذاریم.
**'''سایر''': در صورتی که '''محل در منو''' را '''سایر''' انتخاب نمایید، باید در منوی ذکر شده قسمت سایر را انتخاب نمایید تا بتوانید برگه مورد نظر را ببینید؛ برگه هایی که کمتر مورد استفاده قرار بگیرند در این قسمت میگذاریم  
+
**'''سایر''': در صورتی که '''محل در منو''' را '''سایر''' انتخاب نمایید، باید در منوی ذکر شده قسمت سایر را انتخاب نمایید تا بتوانید برگه مورد نظر را ببینید؛ برگه‌هایی که کمتر مورد استفاده قرار بگیرند در این قسمت میگذاریم.
**'''نوع دلخواه''': در صورتی که '''محل در منو''' را '''نوع دلخواه''' انتخاب نمایید، باید در منوی ذکر شده، '''قسمت سایر'''را انتخاب نمایید و در قسمت '''سایر'''، '''نوع دلخواه''' را انتخاب نمایید و از فهرست برگه های فعال نوع برگه مورد نظر را انتخاب نمایید.
+
**'''نوع دلخواه''': در صورتی که '''محل در منو''' را '''نوع دلخواه''' انتخاب نمایید، باید در منوی ذکر شده، '''قسمت سایر''' را انتخاب نمایید و در قسمت '''سایر'''، '''نوع دلخواه''' را انتخاب نمایید و از فهرست برگه‌های فعال نوع برگه مورد نظر را انتخاب نمایید.
**'''غیرفعال''': در صورتی که '''محل در منو''' را '''غیر فعال''' انتخاب نمایید این نوع برگه در هیچ یک از منوهای گفته شده ظاهر نمی‌شود.در صورتی که نخواهیم فعلا از برگه تعریف شده استفاده نماییم به صورت غیر فعال میگذاریم
+
**'''غیرفعال''': در صورتی که '''محل در منو''' را '''غیر فعال''' انتخاب نمایید این نوع برگه در هیچ یک از منوهای گفته شده ظاهر نمی‌شود.در صورتی که نخواهیم فعلا از برگه تعریف شده استفاده نماییم به صورت غیر فعال میگذاریم.
  
  
سطر ۶۹: سطر ۷۲:
  
  
*'''شماره گذاری به تفکیک انبار''': اگر در تعریف یک نوع برگه، گزینه "شماره گذاری به تفکیک انبار" را تیک بزنید ترکیب «شماره/سری»هایی که به برگه های از این نوع اختصاص می‌یابد به تفکیک انبار ها خواهد بود؛ به این ترتیب انبارهای متفاوت می‌توانند دارای ترکیب «شماره/سری»های یکسانی باشند.
+
*'''شماره گذاری به تفکیک انبار''': اگر در تعریف یک نوع برگه، گزینه "شماره‌گذاری به تفکیک انبار" را تیک بزنید ترکیب «شماره/سری»هایی که به برگه‌های از این نوع اختصاص می‌یابد به تفکیک انبارها خواهد بود؛ به این ترتیب انبارهای متفاوت می‌توانند دارای ترکیب «شماره/سری»های یکسانی باشند.
نکته ای که باید به آن توجه کنید اینست که هنگامی که این گزینه را تیک زده باشید، سیستم برای هر انبار، شماره گذاری را به صورت خودکار از 1 شروع می کند.
+
هنگامی که گزینه '''شماره گذاری به تفکیک انبار''' را تیک زده باشید، سیستم برای هر انبار، شماره گذاری را به صورت خودکار از 1 شروع می کند.
  
*'''پیش فرض سری برگه ها''': نحوه شماره گذاری برگه های انبار همواره به تفکیک نوع برگه و با کنترل سری است؛ یعنی برگه هایی از انواع مختلف می توانند شماره برگه و سری مشترک داشته باشند از طرفی هر نوع برگه انبار باید دارای یک '''"پیش فرض سری برگه"''' باشد.
+
*'''پیش فرض سری برگه ها''': نحوه شماره‌گذاری برگه‌های انبار همواره به تفکیک نوع برگه و با کنترل سری است؛ یعنی برگه‌هایی از انواع مختلف می توانند شماره برگه و سری مشترک داشته باشند از طرفی هر نوع برگه انبار باید دارای یک '''"پیش فرض سری برگه"''' باشد.
 
  معمولا پیش فرض سری برگه را شماره انبار قرار می دهند.
 
  معمولا پیش فرض سری برگه را شماره انبار قرار می دهند.
  
سطر ۸۴: سطر ۸۷:
 
==فرم های اختصاصی نمایش و چاپی==
 
==فرم های اختصاصی نمایش و چاپی==
  
در قسمت '''فرم های اختصاصی نمایش و چاپ''' می‌توانید تعیین نمایید، که هر نوع برگه از چه فرم هایی (نمایشی و چاپی) استفاده نماید.
+
در قسمت '''فرم های اختصاصی نمایش و چاپ''' می‌توانید تعیین نمایید، که برای هر نوع برگه از چه فرم های (نمایشی و چاپی) استفاده شود.
 
   
 
   
  
سطر ۹۰: سطر ۹۳:
  
  
'''فرم برگه ریالی''': در این فرم حسابدار انبار علاوه بر چک کردن و اصلاح اطلاعات مقداری که انباردار وارد کرده است اقدام به تکمیل برگه انبار از جمله ورود مبالغ و تکمیل سند انبار می‌نماید.
+
'''فرم برگه ریالی''': در این فرم حسابدار انبار علاوه بر چک کردن و اصلاح اطلاعات مقداری که انباردار وارد کرده است اقدام به تکمیل برگه انبار از جمله ورود مبالغ و تکمیل سند انبار می‌نماید.
  
'''فرم برگه مقداری''': در طراحی این فرم انباردار میتواند مقدار موجودی مواد و کالا را در برگه درج نماید
+
'''فرم برگه مقداری''': در طراحی این فرم انباردار میتواند مقدار موجودی مواد و کالا را در برگه درج نماید.
  
برای انتخاب فرم، از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] فرم مناسب برای برگه را انتخاب نمایید.
+
برای انتخاب فرم مناسب، از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] موجود در برگه استفاده نمایید.
  
  
سطر ۱۰۵: سطر ۱۰۸:
 
==اصلاح یک برگه ورود==
 
==اصلاح یک برگه ورود==
  
برای اصلاح یک برگه ورود مطابق شکل از منوی '''"تعریف و قانون"'''، '''"انواع برگه های ورود"''' را انتخاب نمایید.
+
برای اصلاح یک برگه ورود مطابق شکل از منوی '''"تعریف و قانون"'''، '''"انواع برگه‌های ورود"''' را انتخاب نمایید.
  
  

نسخهٔ ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۲۳


به منظور تسهیل در زمان و ثبت برگه انبار توسط انباردار و شماره‌گذاری به تفکیک انبار از طریق شماره سری برگه‌ها، در سیستم انبار نوسا می‌توان از انواع برگه‌های ورود استفاده کرد.

تعریف انواع برگه‌های ورود انبار

به منظور تعریف انواع برگه‌های ورود، مطابق شکل، از منوی‌ تعریف‌(قانون)، انواع برگه‌های ورود را انتخاب نمایید.


تعریف و قانون


پنجره "انواع برگه‌های ورود کالا" باز می‌شود؛ دراین پنجره، سه نوع برگه ورود کالا، برگشت خروج(دوره جاری) و برگشت خروج(دوره قبل) به صورت پیش فرض تعریف شده‌اند.


انواع برگه‌های ورود کالا


جهت تعریف یک برگه جدید، تکمه Gnl 000.png تعبیه شده در نوار ابزار و یا کلید "Insert" صفحه کلید را فشار دهید. سپس در سطر ظاهر شده، تکمه Gnl 015.png موجود در نوارابزار و یا کلیدهای ترکیبی " Shift+Enter" استفاده نمایید.

محاوره "تدوین یک نوع برگه ورود" به شکل زیر باز می‌گردد:


تدوین یک نوع برگه ورود


پنجره فوق از دو قسمت زیر تشکیل شده‌است:

مشخصات اصلی

در این قسمت مشخصات اصلی یک برگه را درج می‌نماییم:


تدوین یک نوع برگه ورود


 • کد نوع برگه: کد برگه را وارد نمایید.
 • نام: نام برگه را وارد نمایید.
 • نام لاتین: در صورت لزوم، جهت استفاده از گزارش‌های دو زبانه، نام لاتین برگه را در این قسمت وارد نمایید.
 • انواع رخداد: نوع رخدادهایی را که می‌خواهید در هنگام درج رخداد در این برگه برایشان قابل انتخاب باشد، انتخاب نمایید.
 • نوع رخداد پیش فرض: باید نوع رخدادی را از بین انواع رخدادهایی که تیک زده‌اید به عنوان پیش فرض انتخاب نمایید.
 • انواع طرف حساب: انواع طرف حسابی را که می‌خواهید اجازه استفاده از آن‌ها را در برگه بدهید، تیک بزنید.
 • انبارهای مجاز: در صورتی که می‌خواهید این برگه فقط برای انبار خاصی قابل استفاده باشد محدوده انبار مورد نظر خود را در این قسمت وارد نمایید.
در صورتی که به اشتباه در این برگه‌ها، انباری را که مجاز نیست انتخاب نمایید با پیغامی مشابه پیغام زیر مواجه خواهید شد:


Inv-6-5-24.png


 • محل در منو: یکی از گزینه های مستقیم، سایر، نوع دلخواه و غیر فعال را انتخاب کنید.
  • مستقیم: در صورتی که محل در منو را مستقیم انتخاب نمایید، هنگامی که از منوی برگه، برگه‌های انبار جدید یا برگه‌های انبار موجود را انتخاب کنید این برگه مستقیما در منو دیده می‌شود؛ برگه‌هایی که هر روز به دفعات استفاده میشوند در این قسمت میگذاریم.
  • سایر: در صورتی که محل در منو را سایر انتخاب نمایید، باید در منوی ذکر شده قسمت سایر را انتخاب نمایید تا بتوانید برگه مورد نظر را ببینید؛ برگه‌هایی که کمتر مورد استفاده قرار بگیرند در این قسمت میگذاریم.
  • نوع دلخواه: در صورتی که محل در منو را نوع دلخواه انتخاب نمایید، باید در منوی ذکر شده، قسمت سایر را انتخاب نمایید و در قسمت سایر، نوع دلخواه را انتخاب نمایید و از فهرست برگه‌های فعال نوع برگه مورد نظر را انتخاب نمایید.
  • غیرفعال: در صورتی که محل در منو را غیر فعال انتخاب نمایید این نوع برگه در هیچ یک از منوهای گفته شده ظاهر نمی‌شود.در صورتی که نخواهیم فعلا از برگه تعریف شده استفاده نماییم به صورت غیر فعال میگذاریم.


Inv-6-5-8.png


 • شماره گذاری به تفکیک انبار: اگر در تعریف یک نوع برگه، گزینه "شماره‌گذاری به تفکیک انبار" را تیک بزنید ترکیب «شماره/سری»هایی که به برگه‌های از این نوع اختصاص می‌یابد به تفکیک انبارها خواهد بود؛ به این ترتیب انبارهای متفاوت می‌توانند دارای ترکیب «شماره/سری»های یکسانی باشند.

هنگامی که گزینه شماره گذاری به تفکیک انبار را تیک زده باشید، سیستم برای هر انبار، شماره گذاری را به صورت خودکار از 1 شروع می کند.

 • پیش فرض سری برگه ها: نحوه شماره‌گذاری برگه‌های انبار همواره به تفکیک نوع برگه و با کنترل سری است؛ یعنی برگه‌هایی از انواع مختلف می توانند شماره برگه و سری مشترک داشته باشند از طرفی هر نوع برگه انبار باید دارای یک "پیش فرض سری برگه" باشد.
معمولا پیش فرض سری برگه را شماره انبار قرار می دهند.

پس از تکمیل محاوره برگه ورود تکمه تصویب را کلیک نمایید.


تدوین یک نوع برگه ورود


فرم های اختصاصی نمایش و چاپی

در قسمت فرم های اختصاصی نمایش و چاپ می‌توانید تعیین نمایید، که برای هر نوع برگه از چه فرم های (نمایشی و چاپی) استفاده شود.


تدوین یک نوع برگه ورود


فرم برگه ریالی: در این فرم حسابدار انبار علاوه بر چک کردن و اصلاح اطلاعات مقداری که انباردار وارد کرده است اقدام به تکمیل برگه انبار از جمله ورود مبالغ و تکمیل سند انبار می‌نماید.

فرم برگه مقداری: در طراحی این فرم انباردار میتواند مقدار موجودی مواد و کالا را در برگه درج نماید.

برای انتخاب فرم مناسب، از تکمه Gnl 092.png موجود در برگه استفاده نمایید.


تدوین یک نوع برگه ورود


تدوین یک نوع برگه ورود


اصلاح یک برگه ورود

برای اصلاح یک برگه ورود مطابق شکل از منوی "تعریف و قانون"، "انواع برگه‌های ورود" را انتخاب نمایید.


تعریف و قانون


پنجره "انواع برگه‌های ورود کالا" به شکل زیر باز می‌شود:


انواع برگه های ورود کالا


پس از انتخاب برگه مورد نظر، به کمک تکمه Gnl 015.png و یا کلیدهای " Shift + Enter " وارد محاوره "تدوین یک برگه ورود" شده و اصلاحات مورد نظر را انجام داده و تصویب نمایید.


تدوین یک نوع برگه ورود


چنانچه از این برگه استفاده نموده باشید امکان اصلاح یا حذف آن را ندارید.

نوار ابزار

نوار ابزار پنجره انواع برگه های ورود

تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره "انواع برگه های ورود" به شرح زیر می‌باشند:

 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.


پرش


 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.


جستجو


 • Gnl 022.png :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید "F3" از صفحه‌کلید می‌باشد.

 • Gnl 003.png : جهت حذف انبار تحت مکان‌ نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 000.png : جهت تعریف انبار جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 014.png : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 015.png : جهت اصلاح انبار تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 016.png : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در انبارها مورد استفاده قرار می‌‍گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ فهرست انبارها مورد استفاده قرارمی‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 019.png : جهت نمایش فهرست انبارها در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرارمی‌گیرد.


نوار ابزار پنجره تدوین یک نوع برگه ورود

تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره "تدوین یک نوع برگه ورود" به شرح زیر می‌باشند:

 • Gnl 033.png : جهت پرش به آخرین سطر فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 034.png : جهت پرش به سطر بعدی فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 035.png : جهت پرش به سطر قبلی فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 036.png : جهت پرش به اولین سطر فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.


پرش


 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.


جستجو


 • Gnl 022.png :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید "F3" از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 003.png : جهت حذف انبار تحت مکان‌ نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 000.png : جهت تعریف انبار جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 016.png : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در انبارها مورد استفاده قرار می‌‍گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.category : بازگشت