اصلاح و حذف مشخصات پرسنلی موجود: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو
جز (سطح محافظت «اصلاح و حذف مشخصات پرسنلی موجود» را تغییر داد ([ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان)))
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۴۷


اصلاح مشخصات‌ پرسنلی


جهت اصلاح مشخصات‌ پرسنلی موجود، مطابق شکل زیر از منوی " دستمزد "، گزینه " مشخصات پایه پرسنلی " را انتخاب نمایید :


منوی دستمزد


محاوره مشخصات پایه پرسنلی مطابق شکل زیر باز می‌شود:


مشخصات‌ پایه ‌پرسنلی


پنجره فوق متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد:


محتوی


در این قسمت می‌توان نحوه ظهور پرسنل را به صورت زیر تعیین نمود :


مشخصات پایه پرسنلی - محتوی


 • محدوده شماره پرسنلی : افرادی را که می‌خواهید انتخاب می‌کنید، در حالت پیش فرض تمام افراد را شامل می‌شود.


 • عبارت جستجو در نام خانوادگی، نام : می‌توان بخشی از نام پرسنل را وارد نمود. به این ترتیب پرسنل‌هایی که نامشان شامل عبارت وارد شده باشند، در لیست نمایش داده خواهند شد.


 • اطلاعات اصلی حقوق : چنانچه ثبت حقوق پرسنل صورت گرفته باشد و طراحی محیط گزارش مشخصات پایه پرسنلی شامل فیلدهای حاصل از محاسبات حقوق (اطلاعات اصلی حقوق: MA) باشد یا بخواهید از پردازه‌ها جهت اصلاح یا تغییرات استفاده کنید ماه مورد نظر را در این قسمت انتخاب نمایید.


 • گزارش شامل : در این قسمت می‌توان یکی از گزینه‌های " تمام موارد " ، " فقط حقوق‌های محاسبه شده " ، " فقط رکوردهای دارای اطلاعات حقوق " را انتخاب نمود.


 • انتخاب سوابق محاسبه و ثبت حقوق : در این قسمت می‌توان تیک " سند شده " ، " سند نشده " را بزنید. و همچنین سابقه های محاسبه حقوق مورد نظر را انتخاب نمایید.


بخش و سازمان


در این قسمت می‌توان تعیین نمود که گزارش شامل اطلاعات کدام بخش و کدام " محدوده کد واحد سازمانی " باشد :


مشخصات‌ پایه ‌پرسنلی - بخش و سازمان


معوقه


در این قسمت چنانچه جهت تغییرات در ثبت حقوق گذشته همراه با حفظ سابقه از معوقه استفاده کرده باشید می‌توانید از این سوابق اجرای محاسبات معوقه جهت اجرای پردازه‌های اضافی و اجرای سایر برنامه‌های الحاقی استفاده نمایید :


محاوره مشخصات‌ پایه - معوقه


شرایط


در این قسمت جهت گزینش خاص مورد نظر روی فیلد های اطلاعات پرسنلی، می‌توان شرط گذاری نمود :


مشخصات‌ پایه ‌پرسنلی - شرایط


ترتیب


از این قسمت برای مرتب کردن نحوه نمایش براساس فیلدهای اطلاعات پرسنل می‌توان گزینه‌های مورد نظر را انتخاب نمائید :


مشخصات‌ پایه ‌پرسنلی - ترتیبپس از تکمیل شرایط گزارش، تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " مشخصات پایه پرسنلی " به شکل زیر باز شود :


مشخصات‌ پایه ‌پرسنلی


در پنجره فوق، لیست پرسنل مدنظر ما با توجه به شرایط و محتوی که تعیین نموده‌اید به همراه مشخصات پایه پرسنلی آنها نمایش داده می‌شود.


پس از انتخاب پرسنل مورد نظر در لیست یا از طریق جستجو در مشخصات وی از فهرست کرکره‌ای کنار تکمه Gnl 037.png یا فشردن دکمه‌های ترکیبی " Ctrl+F " صفحه کلید، با دومرتبه کلیک بر روی سطر مورد نظر قادر به ویرایش مشخصات پرسنل از طریق محاوره تدوین مشخصات وی خواهید بود.

همچنین جهت ویرایش در لیست جاری مشخصات با انتخاب تکمه Gnl 014.png در بالای پنجره می‌توان با استفاده از کلیدهای جهتی و تکمه" Tab " صفحه کلید بین مشخصه‌ها و ستون‌ها جابجا شد و اصلاحات مدنظر را انجام داد.

همواره آخرین مقادیری که برای هر جزء از مشخصات پایه تعیین شده است در سیستم باقی خواهد ماند.


حذف مشخصات‌ پرسنلی


جهت حذف مشخصات‌ پرسنلی موجود، مطابق شکل زیر از منوی " دستمزد "، گزینه " مشخصات پایه پرسنلی " را انتخاب نمایید :


منوی دستمزد


محاوره مشخصات پایه پرسنلی مطابق شکل باز می‌شود :


مشخصات‌ پایه ‌پرسنلی


پنجره فوق متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد:


محتوی


در این قسمت می‌توان نحوه ظهور پرسنل را به صورت زیر تعیین نمود:


مشخصات‌ پایه ‌پرسنلی - محتوی


 • محدوده شماره پرسنلی : افرادی را که می‌خواهید انتخاب می‌کنید، در حالت پیش فرض تمام افراد را شامل می‌شود.


 • عبارت جستجو در نام خانوادگی، نام : می‌توان بخشی از نام پرسنل را وارد نمود. به این ترتیب پرسنل‌هایی که نامشان شامل عبارت وارد شده باشند، در لیست نمایش داده خواهند شد.


 • اطلاعات اصلی حقوق : چنانچه ثبت حقوق پرسنل صورت گرفته باشد و طراحی محیط گزارش مشخصات پایه پرسنلی شامل فیلدهای حاصل از محاسبات حقوق (اطلاعات اصلی حقوق: MA) باشد یا بخواهید از پردازه‌ها جهت اصلاح یا تغییرات استفاده کنید ماه مورد نظر را در این قسمت انتخاب نمائید.


 • گزارش شامل : می‌توان یکی از گزینه های " تمام موارد " ، " فقط حقوق‌های محاسبه شده " ، " فقط رکوردهای دارای اطلاعات حقوق " را انتخاب نمود.


 • انتخاب سوابق محاسبه و ثبت حقوق : می‌توان تیک " سند شده " ، " سند نشده " را بزنید. و همچنین سابقه های محاسبه حقوق مورد نظر را انتخاب نمایید.


بخش و سازمان


در قسمت "بخش و سازمان" می‌توان تعیین نمود که شامل اطلاعات کدام بخش و کدام " محدوده کد واحد سازمانی " باشد :


مشخصات‌ پایه ‌پرسنلی - بخش و سازمان


معوقه


در این قسمت چنانچه جهت تغییرات در ثبت حقوق گذشته همراه با حفظ سابقه از معوقه استفاده کرده باشید می‌توانید از این سوابق اجرای محاسبات معوقه جهت اجرای پردازه‌های اضافی و اجرای سایر برنامه‌های الحاقی استفاده نمایید :


محاوره مشخصات‌ پایه - معوقه


شرایط


از این قسمت جهت گزینش خاص مورد نظر روی فیلدهای اطلاعات پرسنلی، می‌توان شرط گذاری نمود :


مشخصات‌ پایه ‌پرسنلی - شرایط


ترتیب


از این قسمت برای مرتب کردن نحوه نمایش براساس فیلدهای اطلاعات پرسنل می‌توان گزینه‌های مورد نظر را انتخاب نمائید :


مشخصات‌ پایه ‌پرسنلی - ترتیبپس از تکمیل شرایط گزارش، تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " مشخصات پایه پرسنلی " به شکل زیر باز شود :


مشخصات‌ پایه ‌پرسنلی


در پنجره فوق، لیست پرسنل مدنظر ما با توجه به شرایط و محتوی که تعیین نموده‌اید به همراه مشخصات پایه پرسنلی آنها نمایش داده می‌شود. برای حذف مشخصات پایه پرسنل می‌توان پس از انتخاب پرسنل مدنظر از تکمه Gnl 003.png در بالای فهرست مشخصات استفاده نمود.

حذف پرسنل از پنجره مشخصات پایه پرسنلی تنها در صورتی امکان پذیر است که برای آن‌ها ثبت حقوق صورت نگرفته باشد، به عبارتی دیگر مشخصات پایه این پرسنل به عنوان فیلد‌های ارجاعی در فیلدهای اطلاعات اصلی(MA) برنامه ثبت حقوق(Post)مورد استفاده قرار نگرفته باشند.


نوار ابزار پنجره مشخصات پایه پرسنلی


 • Gnl 033.png : جهت پرش به آخرین سطر فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 034.png : جهت پرش به سطر بعدی فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 035.png : جهت پرش به سطر قبلی فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 036.png : جهت پرش به اولین سطر فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :


پرش به سطر دلخواه


 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • جستجو و جایگزینی : جهت جستجو و جایگزینی در فیلدها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + H " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • اصلاح یکباره سطر(های) کاربرگ : با انتخاب این گزینه قادر خواهید بود پس از انتخاب چند سطر(پرسنل) با کمک کلیدهای " Ctrl " یا " Shift " صفحه کلید، فیلد دلخواهی را برای آن پرسنل منتخب، مقداردهی نمایید :


اصلاح یکباره سطرهای کاربرگ


اصلاح یکباره سطرهای کاربرگ


اصلاح یکباره سطرهای کاربرگ


اصلاح یکباره سطرهای کاربرگ


اصلاح یکباره سطرهای کاربرگ


 • تعیین یکباره مقادیر پیش فرض در سطر(های) کاربرگ : با انتخاب این گزینه، چنانچه برای فیلدهای مشخصات پایه پرسنلی، هنگام تعریف مقدار پیش فرضی تعریف کرده باشید قادر خواهید بود این مقادیر را برای سطر(های) منتخب به یکباره فراخوانی نمایید.

 • Gnl 003.png : جهت حذف رکورد مشخصات پایه پرسنلی تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه‌ کلید می‌باشد.


 • Gnl 000.png : جهت افزودن یک رکورد مشخصات پایه پرسنلی جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :


Pay-1-3-20.png


 • Gnl 000.png افزودن سطر جدید : جهت افزودن سطر جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • افزودن سطر جدید با کپی سطر تحت مکان نما : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Alt + Enter " از صفحه‌ کلید می‌باشد.


 • Gnl 014.png : جهت تدوین سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 015.png : جهت اصلاح سطر تحت مکان نما با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 252.png : جهت درج تصاویر برای پرسنل تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از این تکمه جهت درج تصاویر مورد نظر بر روی پرسنل تحت مکان‌نما جهت نمایش در فیش حقوق آنها یا سایر گزارشات طراحی شده استفاده می‌گردد.
با کلیک بر روی این تکمه محاوره زیر ظاهر می‌شود :


درج تصاویر مورد نظر بر روی پرسنل تحت مکان‌نما


با کلیک بر روی تکمه Gnl 000.png در قسمت سمت چپ بالای محاوره، محاوره جدیدی جهت افزودن عکس نمایان می‌گردد. با راست کلیک بر روی قسمت سفید رنگ پنجره فهرستی جهت " خواندن عکس از فایل " و دیگر تنظیمات ظاهر می‌شود. پس از انتخاب عکس با درج یک شرح مناسب برای تصویر مورد نظر تکمه " تصویب " را کلیک نمایید تا بدین ترتیب عکس های پرسنلی مورد نظر در سیستم خوانده شوند.


 • Gnl 021.png : جهت ملاحظه رکورد کامل اطلاعات پرسنل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در کاربرگ مشخصات پایه پرسنلی، با قرارگیری روی سطر اطلاعات هرکدام از پرسنل و فشردن مثلث کنار تکمه "ملاحظه رکورد کامل اطلاعات پرسنل Gnl 021.png"، فهرست کرکره‌ای شامل چند گزینه جهت ملاحظه اطلاعات آن پرسنل باز می‌گردد تا بتوان بدون مراجعه به منوی " گزارش حقوق " و قسمت های دیگر نرم افزار، رکورد کامل مشخصات پایه پرسنلی، رکورد کامل اطلاعات متغیر ماهانه و چنانچه ثبت حقوق جاری ماهیانه برای آن شخص صورت گرفته باشد، گزارشات رکورد کامل اطلاعات اصلی حقوق، فیش حقوق و گزارش ماهانه حقوق پرسنل آن شخص را به راحتی اخذ نمود :


Pay-1-3-21.png • Gnl 016.png : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ فهرست مشخصات پایه پرسنلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 019.png : جهت نمایش فهرست مشخصات پایه پرسنلی در اکسل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • Gnl 175.png : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.

 • Gnl 200.png : جهت اجرای پردازه اضافی برای رکورد‌(های) تحت مکان نما یا همه رکوردها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

" پردازه‌ها " جهت تغییر یکباره اطلاعات فیلدهایی که به صورت طبیعی در کاربرگ قابل اصلاح هستند با حفظ سابقه آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند. چنانچه قبلا از منوی " طراحی دستمزد " قسمت " پردازه اضافی " برنامه پردازه مورد نظر رانوشته و ذخیره کرده باشیم، اکنون می‌ توان جهت اجرای پردازه ابتدا در کاربرگ مشخصات پایه پرسنلی، سطر(های) مورد نظر را با نگه داشتن تکمه " Ctrl " یا " Shift " صفحه کلید انتخاب نمایید، مثلث کنار تکمه " اجرای پردازه "‌ اضافی برای رکورد‌(های) تحت مکان نما یا همه رکوردها Gnl 200.png را باز کنید وسپس روی گزینه مدنظر کلیک نمایید :


Pay-1-3-22.png


انتخاب و اجرای یک پردازه اضافی


در اجرای پردازه‌های اضافی این امکان وجود دارد که پردازه صرفا برای پیش‌ نمایش تغییرات در کاربرگ(بدون اعمال نهایی داده ها در پایگاه اطلاعات) اجرا شود که این ویژگی برای بررسی مقدماتی و اطمینان حاصل کردن از صحت برنامه پردازه می‌ تواند بسیار مفید باشد.


 • Gnl 088.png : جهت اصلاح‌ اطلاعات با فراخوانی از فایلDBF یا فایل Text مورد استفاده قرار می‌گیرد.category : بازگشت