یادداشت و شرح‌های استاندارد حساب و تفصیلی

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو


یادداشت و شرح‌های استاندارد حسابها


در هنگام تنظیم سند، جهت ثبت شرح‌های عملیاتی مشابه در سطرهای سند حسابداری، می‌توان برای حسابها، شرح استاندارد تعریف نمود. برای این منظور از منوی حساب، گزینه یادداشت و شرح‌های استاندارد حسابها یا کلید‌های ترکیبی " Ctrl+Alt+F7 " را انتخاب نمایید.


منوی حساب


صفحه انتخاب حساب احضار می‌گردد.حال حسابی را که می‌خواهید شرح مورد نظر آن احضار شود را انتخاب و سپس تصویب نمایید.

چنانچه شرح برای حساب سرگروه باشد، برای زیر گروهایش نیز احضار می‌گردد.


انتخاب حساب‌


صفحه یادداشت و شرح‌های استاندارد حساب باز می‌شود.

حال می‌توانید در قسمت یادداشت، توضیحات مورد نظر خود را درج نموده و تصویب نمایید و همچنین می‌توانید در صفحه انتخاب حساب،از کلید میان‌بر Ctrl+Alt+F7 روی حساب مورد نظر استفاده نمایید.


یادداشت و شرح های استاندارد حسابها


و در قسمت شرح‌های استاندارد، شرح‌ مورد نظر خود را ثبت نموده و سپس تکمه تصویب را فشار دهید. ضمنا" پس از ثبت هر شرح، ابتدا Enter نموده و سپس شرح بعدی را وارد نمایید.


یادداشت و شرح های استاندارد حسابها


در هر سطر سند حسابداری (جدید)، می‌توانید در قسمت شرح عملیات، از شرح‌های استاندارد استفاده نمایید.


يادداشت و شرح‌هاى استاندارد تفصيلى‌ها


در هنگام تنظیم سند، جهت ثبت شرح‌های عملیاتی مشابه در سطرهای سند حسابداری، می‌توان برای تفصیلی‌ها، شرح استاندارد تعریف نمود. برای این منظور، از منوى حساب گزینه يادداشت و شرح‌هاى استاندارد تفصيلى‌ها را انتخاب كنید.


منوی حساب


پنجره انتخاب تفصیلی احضار می‌گردد.حال تفصیلی را که می‌خواهید شرح مورد نظر آن احضار شود را انتخاب و تصویب نمایید.

چنانچه شرح برای حساب سرگروه باشد، برای زیر گروهایش نیز احضار می‌گردد.


انتخاب تفصیلی


صفحه یادداشت و شرح‌های استاندارد تفصیلی باز می‌شود.

حال می‌توانید در قسمت یادداشت، توضیحات مورد نظر خود را درج نموده و تصویب نمایید و همچنین می‌توانید در پنجره درخت تفصیلی‌ها، از کلید میان‌بر " Ctrl+Alt+F8 " روی تفصیلی مورد نظر استفاده نمایید.


یادداشت و شرح های استاندارد تفصیلی


و در قسمت شرح‌های استاندارد، شرح‌ مورد نظر خود را ثبت نموده و سپس تکمه تصویب را فشار دهید. ضمنا" پس از ثبت هر شرح، ابتدا Enter نموده و سپس شرح بعدی را وارد نمایید.


یادداشت و شرح های استاندارد تفصیلی


در هر سطر سند حسابداری (جدید)، در قسمت شرح عملیات، از شرح‌های استاندارد استفاده نمایید.category : بازگشت