گزارش فعال‌ترین عضو کتابخانه

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو


معیار انتخاب فعال‌ترین عضو، ممکن است در کتابخانه‌ها متفاوت باشد. اما اگر معیار، بیشترین میزان استفاده از منابع کتابخانه باشد، معادل آن در نرم‌افزار، بیشترین تعداد رخداد امانت، مطالعه و تمدید خواهد بود. بدین ‌منظور پس از اجرای نرم‌افزار امانات از منوی آمار، گزینه آمار رخداد‌های امانت و مطالعه اعضا را انتخاب نمایید.


منو


در پنجره باز شده از سربرگ محتوی:

1.بازه زمانی مورد نظر را وارد نمایید. در صورتی که بازه زمانی مشخص نشود، آمار ارائه شده، از زمان راه‌اندازی سیستم امانات تاکنون خواهد بود.

2.فرم گزارش پیش فرض نوسا - کل امانت و مطالعه را انتخاب نمایید.


آمار رخدادهای امانت و مطالعه اعضا


سپس در سربرگ ترتیب:

از فهرست فیلدهای گزارش رخدادها، فیلد تعداد رخداد‌های مطالعه یا امانت یا تمدید را انتخاب نمایید.

بر روی تکمه CIRGEN0001.PNG کلیک نمایید تا فیلد مذکور به قسمت مرتب‌سازی برحسب منتقل شود.

بر روی تکمه CIRGEN0006.PNG کلیک نمایید تا مرتب سازی بصورت نزولی انجام شود و عضو با بیشترین رخداد، در ابتدای گزارش قرار گیرد.


آمار رخدادهای امانت و مطالعه اعضا


در نهایت پنجره فوق را تصویب نمایید تا آمار رخدادهای امانت و مطالعه اعضا به شکل زیر نمایش داده شود. همانطور که مشاهده می‌کنید فعالترین عضو در ابتدای فهرست قرار گرفته است.


آمار رخدادهای امانت و مطالعه اعضا