گزارش اسناد در امانت جاری

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو


پس از اجرای نرم‌افزار کلاینت امانت از منوی گزارش، گزینه‌ی گزارش اسناد در امانت را انتخاب نمایید.


منو


در پنجره شرایط گزارش اسناد در امانت، در قسمت دستهبندی کلی عضو، می‌توانید دسته بندی عضو را مشخص نمایید. مسلما با تعیین هر نوع، اسناد در امانت آن دسته از اعضا، فقط در گزارش لحاظ می‌شود.


گزارش اسناد در امانت


مخزن سند:

درقسمت مخزن سند، میتوانید مشخص کنید که گزارش‌گیری بر روی اسناد کدام مخزن انجام شود. این گزینه برای آندسته از مراکزی کارآیی دارد که دارای مخازن متعدد می‌باشند. بطور مثال کتابخانه‌های دانشکده‌ای


گزارش اسناد در امانت


فقط اسناد دارای رزرو:

با فعال کردن این گزینه، فقط اسنادی در گزارش لحاظ می‌شود که در امانت اعضا می‌باشند و توسط عضو دیگری نیز رزرو شده‌اند. حتی امکان مشخص کردن تعداد اعضای رزرو شده نیز وجود دارد. به عنوان مثال اگر در کادر عدد 3 را وارد کنید، فقط اسنادی در گزارش آورده می‌شود که در امانت هستند و 3 عضو دیگر نیز آنها را رزرو کرده‌اند.


گزارش اسناد در امانت


فقط اسناد دارای تاخیر:

با فعال کردن این گزینه، فقط اسنادی در گزارش لحاظ می‌شود که در بازگشت به کتابخانه تاخیر دارند. به عبارت دیگر از تاریخ بازگشت تعیین شده‌ آنها گذشته باشد. حتی امکان مشخص کردن تعداد روز تاخیر نیز وجود دارد. به عنوان مثال اگر در کادر عدد 2 را وارد کنید، فقط اسنادی در گزارش آورده می‌شود که در امانت هستند و بیش از 2 روز نیز در بازگشت به کتابخانه تاخیر دارند.


گزارش اسناد در امانت


با کلیک بر روی تکمه تصویب گزارش اسناد در امانت به شکل زیر نمایش داده می‌شود:


گزارش