گزارش اسنادی که باید امروز به کتابخانه بازگردند

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو


برای اخذ گزارش اسنادی که باید امروز بازگردند، پس از اجرای نرم‌افزار کلاینت امانت از منوی گزارش، گزینه‌ی گزارش اسنادی که باید امروز بازگردند را انتخاب نمایید.


منو


پنجره شرایط گزارش، دارای چندین تب یا سربرگ می‌باشد:


گزارش اسنادی که باید امروز بازگردند


1) محتوی

در سربرگ محتوی در قسمت دسته‌بندی کلی عضو می‌توانید دسته بندی عضو را مشخص کنید. مسلما با تعیین هر نوع، اسناد در امانت آن دسته از اعضا فقط در گزارش لحاظ می‌شود.


CIR1004003.PNG


مخزن سند:درقسمت مخزن سند، میتوانید مشخص کنید که گزارش‌گیری بر روی اسناد کدام مخزن انجام شود. این گزینه برای آندسته از مراکزی کارآیی دارد که دارای مخازن متعدد می‌باشند. بطور مثال: کتابخانه‌های دانشکده‌ای.


CIR1004004.PNG


اگر بخواهید فقط اسناد دارای رزرو در گزارش بیاید تیک این قسمت را فعال کنید.


CIR1004005.PNG


فرم گزارش: فرم پیش فرض نوسا- بازگشت امروز - [427] را انتخاب کنید.


2) شرایط اسناد

در سربرگ شرایط اسناد با کلیک بر روی آیکونCIRGEN0001.PNGیا افزودن شرط جدید قادر خواهید بود تا بر روی تمامی فیلدهای اطلاعاتی اسناد، شرط یا شروطی را تنظیم کرده تا گزارش براساس آن تولید گردد.


گزارش اسنادی که باید امروز بازگردند


تدوین یک شرط


گزارش اسنادی که باید امروز بازگردند


3) ترتیب

در منوی ترتیب قادر خواهید بود تا گزارش را براساس یکی از فیلدهای سند به صورت صعودی و یا نزولی مرتب نمایید. بر روی فیلد مورد نظر کلیک نموده و بر روی تکمهCIRGEN0001.PNGکلیک کنید تا فیلد مورد نظر به قسمت مرتب‌سازی برحسب منتقل شود، سپس نوع مرتب‌سازی را با استفاده از تکمه‌هایCIRGEN0007.PNGصعودی و یاCIRGEN0006.PNGنزولی مشخص کرده و سپس کل پنجره را تصویب نمایید.


گزارش اسنادی که باید امروز بازگردند


گزارش اسنادی که باید امروز بازگردند


پنجره گزارش اسنادی که باید امروز بازگردند مطابق شکل زیر باز خواهد شد. اکنون با استفاده از آیکون‌ چاپ CIRGEN0004.PNG وآیکن خروجی در یک فایل CIRGEN0005.PNG می‌توانید تا از گزارش، خروجی مناسب تهیه کنید.


گزارش