کتابخانه های شخصی

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو


کتابخانه شخصی

کتابخانه شخصی امکانی است که کاربران را قادر می سازد تا اسناد و منابع دلخواه و منتخب خود را به قفسه های مجازی منتقل و تا زمان دلخواه نگهداری نمایند. به عبارت دیگر کتابخانه شخصی فهرستهای دلخواه (favourite) کاربر است که به شکل طبقه بندی شده و بدون محدودیت زمانی نگهداری می گردد. کتابخانه شخصی ابزار خوبی برای محققین و کسانی است که به مدت طولانی و مکرر به کتابخانه مراجعه و از منابع کتابخانه استفاده می کنند. به این ترتیب کتابخانه مجازی کاربر را از جستجوهای متعدد و مکرر بی نیاز می کند و منابع مورد نیاز محققین و پژوهشگران را به سرعت و آسانی در دسترس آنان قرار می دهد.

بخش

مجموعه چند قفسه یک بخش را تشکیل می دهد. درواقع اگر دسته بندی اسناد را دو سطحی در نظر بگیریم سطح اول بخش نام دارد که موضوع و طبقه بندی عامتری را شامل می شود و سطح دوم، قفسه هاست که موضوعات خاص تر و جزئی تری را دربر می گیرد.


کتابخانه شخصی- بخش


قفسه

رکوردهای اسناد و منابع در قفسه ها ذخیره می گردد. به عبارت دیگر هر قفسه شامل یک یا چند رکورد(سند) است که معمولا از نظر موضوعی به هم نزدیک هستند. همانطور که در شکل زیر دیده می شود قفسه ها زیرمجموعه بخشها هستند.


کتابخانه شخصی- قفسه

کتابخانه اختصاصی

اگر کتابخانه شخصی به شکل اختصاصی برای یک کاربر باشد آن را کتابخانه اختصاصی می نامیم.

کتابخانه عمومی

اگر کتابخانه شخصی قابل دسترسی برای اعضای دیگر هم باشد، آن را کتابخانه عمومی می نامیم.