مقاله‌های دارای کمترین شمار ویرایش

پرش به: ناوبری، جستجو

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. نصب Sql بر روی ویندوز سرور2012‎‏ (۱ نسخه)
 2. نصب سیستم نگهداری منابع دیجیتال (Repository) -تحت ویندوز 2012‎‏ (۱ نسخه)
 3. نصب نرم‌افزار مرورگر سیمرغ (Simorgh Client)‎‏ (۱ نسخه)
 4. گزارش کنترلی قبل از ثبت‎‏ (۲ نسخه)
 5. تقویم‎‏ (۲ نسخه)
 6. تنظیم اسناد اختتامیه و سود و زیان‎‏ (۲ نسخه)
 7. نحوه اجرای پردازه‌های اضافی‎‏ (۲ نسخه)
 8. نصب سریع در یک نگاه‎‏ (۲ نسخه)
 9. تصفیه رخدادها و مغایرت‌گیری بانکی‎‏ (۲ نسخه)
 10. نحوه تشکیل سند دستمزد از اطلاعات اصلی حقوق‎‏ (۲ نسخه)
 11. ثبت اطلاعات متغیر ماهانه پرسنل‎‏ (۲ نسخه)
 12. درخت محل‌های جغرافیایی‎‏ (۲ نسخه)
 13. صفحه آموزشی عفائی‎‏ (۲ نسخه)
 14. Main‎‏ (۲ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 15. نحوه صدور اطلاعات اصلی حقوق به فایل BDF‎‏ (۲ نسخه)
 16. ثبت حقوق جاری‎‏ (۲ نسخه)
 17. نحوه صدور اطلاعات اصلی حقوق به فایل Text‎‏ (۲ نسخه)
 18. انواع تحلیل‌های ماتریسی‎‏ (۲ نسخه)
 19. تعریف مجموعه‌های الگوی کد حساب و تفصیلی‎‏ (۲ نسخه)
 20. ثبت حقوق معوقه‎‏ (۲ نسخه)
 21. دستمزد فاز 1‎‏ (۲ نسخه)
 22. نحوه فراخوانی اطلاعات متغیر ماهانه از فایل BDF‎‏ (۲ نسخه)
 23. انواع تحلیل‌های گروه‌بندی شده‎‏ (۲ نسخه)
 24. دستمزد فاز 2‎‏ (۲ نسخه)
 25. نحوه فراخوانی اطلاعات متغیر ماهانه از فایل Text‎‏ (۲ نسخه)
 26. جستجوی عام‎‏ (۲ نسخه)
 27. طراحی و تعریف فرم‌های نمایشی‎‏ (۲ نسخه)
 28. نحوه فراخوانی اطلاعات پایه پرسنلی از فایل BDF‎‏ (۲ نسخه)
 29. طراحی و تعریف فرم‌های چاپی‎‏ (۲ نسخه)
 30. نحوه فراخوانی اطلاعات پایه پرسنلی از فایل Text‎‏ (۲ نسخه)
 31. گزارش اصلی حقوق‎‏ (۲ نسخه)
 32. تعریف کاربران و امکانات آن‌ها‎‏ (۲ نسخه)
 33. حذف حقوق‎‏ (۲ نسخه)
 34. اصلاح و حذف اطلاعات پرسنلی موجود‎‏ (۲ نسخه)
 35. گزارش حقوق واحد سازمانی‎‏ (۲ نسخه)
 36. سوابق اجرای معوقه‎‏ (۲ نسخه)
 37. اصلاح یکباره اسناد‎‏ (۲ نسخه)
 38. گزارش سرجمع حقوق‎‏ (۲ نسخه)
 39. سوابق ثبت حقوق‎‏ (۲ نسخه)
 40. فیش حقوقی‎‏ (۲ نسخه)
 41. اطلاعات مفهومی در تراز آزمایشی‎‏ (۲ نسخه)
 42. صدور و فراخوانی اطلاعات به وسیله‌‌ی فایل صادره‎‏ (۲ نسخه)
 43. ایجاد و تغییر سال مالی‎‏ (۲ نسخه)
 44. گزارش ماهانه حقوق‎‏ (۲ نسخه)
 45. گزارش مقایسه‌ای معوقه‎‏ (۲ نسخه)
 46. تفکیک اسناد به اجزاء‎‏ (۲ نسخه)
 47. مجموعه نرم‌افزارهای مدیریت اطلاعات‎‏ (۳ نسخه)
 48. تراز کلان‎‏ (۴ نسخه)
 49. صفحه آموزشی عزیزی‎‏ (۴ نسخه)
 50. صفحهٔ اصلی‎‏ (۴ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)