صفحه‌های کوتاه

پرش به: ناوبری، جستجو

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. (تاریخچه) ‏صفحه آموزشی عزیزی ‏[۶ بایت]
 2. (تاریخچه) ‏صفحه آموزشی عفائی ‏[۶ بایت]
 3. (تاریخچه) ‏صفحه آموزشی حیدری ‏[۶ بایت]
 4. (تاریخچه) ‏صفحه آموزشی دیانتی ‏[۶ بایت]
 5. (تاریخچه) ‏صفحه آموزشی بشیری ‏[۶ بایت]
 6. (تاریخچه) ‏صفحه آموزشی رضانژاد ‏[۶ بایت]
 7. (تاریخچه) ‏صفحه آموزشی کوششگران ‏[۶ بایت]
 8. (تاریخچه) ‏صفحه آموزشی منصوری ‏[۶ بایت]
 9. (تاریخچه) ‏صفحه آموزشی مولایی نژاد ‏[۶ بایت]
 10. (تاریخچه) ‏نرم افزار آرشیو و فروش منابع دیجیتال ‏[۹۰ بایت]
 11. (تاریخچه) ‏افزودن سند جدید ‏[۲۲۰ بایت]
 12. (تاریخچه) ‏کاربرگ ورود اطلاعات ‏[۲۲۰ بایت]
 13. (تاریخچه) ‏فایل تدوین ‏[۲۲۰ بایت]
 14. (تاریخچه) ‏فایل اصلاح ‏[۲۲۰ بایت]
 15. (تاریخچه) ‏اصلاح اطلاعات یک رکورد ‏[۲۲۰ بایت]
 16. (تاریخچه) ‏حذف اطلاعات یک رکورد ‏[۲۲۰ بایت]
 17. (تاریخچه) ‏فراخوانی اطلاعات ‏[۲۲۰ بایت]
 18. (تاریخچه) ‏فراخوانی اطلاعات از فایل ISO ‏[۲۲۰ بایت]
 19. (تاریخچه) ‏جستجوی همزمان (دوبلین) ‏[۲۲۰ بایت]
 20. (تاریخچه) ‏جستجوی در یک پایگاه خاص ‏[۲۲۰ بایت]
 21. (تاریخچه) ‏سیستم مالی یکپارچه نوسا ‏[۲۲۳ بایت]
 22. (تاریخچه) ‏خلاصه اسناد ‏[۲۳۳ بایت]
 23. (تاریخچه) ‏تراز کلان ‏[۲۳۳ بایت]
 24. (تاریخچه) ‏گزارش کنترلی قبل از ثبت ‏[۲۳۳ بایت]
 25. (تاریخچه) ‏گزارش مقایسه‌ای معوقه ‏[۲۳۳ بایت]
 26. (تاریخچه) ‏گزارش سرجمع حقوق ‏[۲۳۳ بایت]
 27. (تاریخچه) ‏گزارش ماهانه حقوق ‏[۲۳۳ بایت]
 28. (تاریخچه) ‏گزارش حقوق واحد سازمانی ‏[۲۳۳ بایت]
 29. (تاریخچه) ‏سوابق ثبت حقوق ‏[۲۳۳ بایت]
 30. (تاریخچه) ‏سوابق اجرای معوقه ‏[۲۳۳ بایت]
 31. (تاریخچه) ‏نحوه اجرای پردازه‌های اضافی ‏[۲۳۳ بایت]
 32. (تاریخچه) ‏نحوه تشکیل سند دستمزد از اطلاعات اصلی حقوق ‏[۲۳۳ بایت]
 33. (تاریخچه) ‏نحوه صدور اطلاعات اصلی حقوق به فایل Text ‏[۲۳۳ بایت]
 34. (تاریخچه) ‏نحوه فراخوانی اطلاعات پایه پرسنلی از فایل BDF ‏[۲۳۳ بایت]
 35. (تاریخچه) ‏نحوه فراخوانی اطلاعات پایه پرسنلی از فایل Text ‏[۲۳۳ بایت]
 36. (تاریخچه) ‏نحوه فراخوانی اطلاعات متغیر ماهانه از فایل BDF ‏[۲۳۳ بایت]
 37. (تاریخچه) ‏نحوه فراخوانی اطلاعات متغیر ماهانه از فایل Text ‏[۲۳۳ بایت]
 38. (تاریخچه) ‏نحوه صدور اطلاعات اصلی حقوق به فایل BDF ‏[۲۳۳ بایت]
 39. (تاریخچه) ‏انواع تحلیل‌های گروه‌بندی شده ‏[۲۳۳ بایت]
 40. (تاریخچه) ‏تعریف مجموعه‌های الگوی کد حساب و تفصیلی ‏[۲۴۳ بایت]
 41. (تاریخچه) ‏نصب نرم‌افزار مرورگر سیمرغ (Simorgh Client) ‏[۲۴۵ بایت]
 42. (تاریخچه) ‏انواع خدمات عضویت ‏[۲۴۵ بایت]
 43. (تاریخچه) ‏دانشکده‌ها ‏[۲۴۵ بایت]
 44. (تاریخچه) ‏گروه‌های آموزشی ‏[۲۴۵ بایت]
 45. (تاریخچه) ‏رشته‌های تحصیلی ‏[۲۴۵ بایت]
 46. (تاریخچه) ‏مقاطع تحصیلی ‏[۲۴۵ بایت]
 47. (تاریخچه) ‏اداره‌ها ‏[۲۴۵ بایت]
 48. (تاریخچه) ‏وضعیت‌های استخدامی ‏[۲۴۵ بایت]
 49. (تاریخچه) ‏مدارک تحصیلی ‏[۲۴۵ بایت]
 50. (تاریخچه) ‏انواع خدمات اسناد ‏[۲۴۵ بایت]

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)