صفحه‌های مورد نیاز

پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست صفحه‌های ناموجود با بیشترین پیوند به آنها، به استثنای صفحه‌هایی که فقط تغییرمسیر به آنها دارند. برای یک فهرست از صفحه‌های ناموجود که تغییرمسیر به آنها دارند، فهرست تغییرمسیرهای شکسته را ببینید.

نمایش در پائین تا ۴۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۴۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. "رکورد کامل اطلاعات اصلی حقوق"‎‏ (۳ پیوند)
 2. "رکورد کامل اطلاعات متغیر ماهانه"‎‏ (۳ پیوند)
 3. "رکورد کامل مشخصات پایه پرسنلی"‎‏ (۳ پیوند)
 4. "فیش حقوق"‎‏ (۳ پیوند)
 5. "گزارش ماهانه حقوق پرسنل"‎‏ (۳ پیوند)
 6. تعریف و تدوین فیلدهای اطلاعات اصلی حقوق‎‏ (۳ پیوند)
 7. تعریف و تدوین پردازه‌های اضافی‎‏ (۳ پیوند)
 8. نحوه اجرای پردازه های اضافی‎‏ (۳ پیوند)
 9. تعریف و تدوین برنامه ثبت حقوق‎‏ (۲ پیوند)
 10. تعریف و تدوین جدول مقادیر ثابت‎‏ (۲ پیوند)
 11. تعریف و تدوین فیلدهای پایه پرسنلی‎‏ (۲ پیوند)
 12. تعریف و تدوین گروه‌های معین کننده‎‏ (۲ پیوند)
 13. تعریف و تدوین اسامی انواع رخدادهای مالی دستمزد‎‏ (۱ پیوند)
 14. تعریف و تدوین برنامه حذف حقوق‎‏ (۱ پیوند)
 15. تعریف و تدوین برنامه‌ها‎‏ (۱ پیوند)
 16. تعریف و تدوین روش های تشکیل سند دستمزد‎‏ (۱ پیوند)
 17. تعریف و تدوین روش‌های تشکیل سند دستمزد‎‏ (۱ پیوند)
 18. تعریف و تدوین روش‌های صدور اطلاعات به فایل DBF‎‏ (۱ پیوند)
 19. تعریف و تدوین روش‌های صدور اطلاعات به فایل Text‎‏ (۱ پیوند)
 20. تعریف و تدوین روش‌های فراخوانی اطلاعات‎‏ (۱ پیوند)
 21. تعریف و تدوین فیلدهای اطلاعات متغیر ماهانه‎‏ (۱ پیوند)
 22. قوانین طرف حساب برگه‌های انبار‎‏ (۱ پیوند)
 23. معوقه حقوق‎‏ (۱ پیوند)
 24. نرم افزار مدیریت اطلاعات میراث فرهنگی ققنوس نوسا‎‏ (۱ پیوند)
 25. نصب نرم افزار کنسول سرور سیمرغ نوسا (Console)‎‏ (۱ پیوند)
 26. نصب نرم‌افزار مدیریت پایگاه‌های سیمرغ (Simorgh Winadmin)‎‏ (۱ پیوند)
 27. نقشه راه استفاده از نرم‌افزار اموال و دارایی‌های ثابت‎‏ (۱ پیوند)
 28. نقشه راه استفاده از نرم‌افزار انبار و کنترل موجودی نوسا‎‏ (۱ پیوند)
 29. نقشه راه استفاده از نرم‌افزار حسابداری دولتی نوسا‎‏ (۱ پیوند)
 30. نقشه راه استفاده از نرم‌افزار حقوق و دستمزد نوسا‎‏ (۱ پیوند)
 31. نقشه راه استفاده از نرم‌افزار دریافت و پرداخت نوسا‎‏ (۱ پیوند)
 32. نقشه راه استفاده از نرم‌افزار رخدادهای پرسنلی نوسا‎‏ (۱ پیوند)
 33. نقشه راه استفاده از نرم‌افزار صورت‌های مالی نوسا‎‏ (۱ پیوند)
 34. نقشه راه استفاده از نرم‌افزار فروش نوسا‎‏ (۱ پیوند)
 35. نقشه راه استفاده از نرم‌افزار مدیریت هزینه نوسا‎‏ (۱ پیوند)
 36. پورتال نوسا‎‏ (۱ پیوند)
 37. کاربرگ معوقه‎‏ (۱ پیوند)
 38. گروه‌های محاسباتی‎‏ (۱ پیوند)
 39. گزارش اصلی اصلی‎‏ (۱ پیوند)
 40. گزارش دستمزد‎‏ (۱ پیوند)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)