صفحه‌های محافظت‌شده

پرش به: ناوبری، جستجو

در این صفحه فهرست صفحات موجود است که در حال حاضر محافظت شده اند. برای فهرست عنوان‌هایی که از ایجاد محافظت شده‌اند، به عنوان‌های محافظت‌شده مراجعه کنید.

صفحه‌های محافظت‌شده  
     
   
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر
برچسب زمان صفحه انقضا کاربر محافظت‌کننده پارامترهای محافظت دلیل
‏۲۴ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۳۴ فهرست دارایی‌ها(۱۵٬۷۷۲ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۶ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۳۰ رخدادهای یک دارایی(۲۶٬۸۶۱ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۲۲ فهرست رخدادهای دارایی‌ها(۱۱٬۱۶۷ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۵۱ خلاصه اسناد(۸٬۱۱۷ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۲۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۵۲ انواع خلاصه مانده(۲۸٬۹۵۸ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۲۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۵۲ تراز کلان(۱۰٬۶۵۳ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۲۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۱۱ آموزش نگارش صفحات ویکی(۱۷٬۰۸۰ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۴ طبقات و گروه‌های دارایی(۱۳٬۰۴۴ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۵ معین کننده‌ها و شرح‌های توصیفی(۱۶٬۳۹۰ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۵ درخت دارایی‌ها(۴۹٬۶۴۶ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۵ قوانین طرف حساب رخدادها(۶٬۷۲۷ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۶ قوانین شرح رخدادهای مالی(۴٬۶۱۲ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۶ الگوهای عملیات مالی دارایی‌ها(۷٬۱۷۲ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۶ اعلام اسقاط(۳٬۴۵۷ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۷ خروج، فروش و واگذاری برای فروش(۱۱٬۴۵۹ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۷ سابقه پیش از مکانیزه(۶٬۸۸۸ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۷ اصلاح بها و تاثیر اصلاح بها(۴٬۶۲۹ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۷ افزایش بهای تمام شده(۷٬۷۸۲ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۷ الحاق یا تعمیر اساسی(۷٬۲۹۶ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۷ انتقال و خروج انتقالی(۸٬۷۷۸ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۸ تعدیل(۷٬۸۷۱ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۸ استهلاک زمانی(۶٬۹۲۹ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۸ استهلاک کارکردی(۴٬۰۴۲ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۹ تعیین روش و نرخ یا مدت استهلاک(۶٬۰۶۴ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۹ تغییر عمر یا کارکرد باقیمانده(۴٬۸۹۴ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۹ کنارگذاری و بکارگیری مجدد(۶٬۵۶۲ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۹ تعیین مرکز هزینه(۴٬۵۷۶ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۴۸ ایجاد فایل صادره از اطلاعات اموال و دارایی‌های ثابت نوسا (تحت DOS)(۲۵٬۰۱۶ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۱۸ ریز عملیات (مالی) دارایی(۸٬۰۲۹ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۲۵ نرم افزار حقوق و دستمزد نوسا(۲٬۹۸۹ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۴۹ سوابق اجرای معوقه(۸٬۹۰۱ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۵۴ نحوه صدور اطلاعات اصلی حقوق به فایل Text(۵٬۶۴۵ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۵۵ نحوه تشکیل سند دستمزد از اطلاعات اصلی حقوق(۳٬۵۰۷ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۵۵ نحوه اجرای پردازه‌های اضافی(۵٬۹۸۵ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۴ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۰۶ گزارش تغییرات وضعیت دارایی‌ها(۱۲٬۱۰۶ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۴ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۳۷ نوسا ویکی(۳٬۷۵۱ بایت) بی‌پایان Molaei (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۹ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۴ تعیین پلاک اموال، محل استقرار، تحویل گیرنده، جمعدار و بازدید عینی(۱۷٬۵۳۸ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱۲ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۱۰ ارزیابی(۲۲٬۸۹۱ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱۹ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۴۶ درخت واحدهای سازمانی و محل های استقرار(۱۰٬۲۰۰ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۵ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۲۴ گزارش سرجمع دارایی‌ها(۱۴٬۵۲۴ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۱۵ نرم افزار اموال و دارایی ثابت نوسا(۴٬۲۸۰ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۱۶ نرم افزار حسابداری نوسا(۲٬۶۹۳ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۸ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۲۵ انواع تحلیل‌های گروه‌بندی شده(۸۰٬۳۲۷ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۸ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۴۹ تعریف مجموعه‌های الگوی کد حساب و تفصیلی(۱۸٬۵۶۴ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۳۰ خلاصه اطلاعات دارایی(۳٬۲۱۲ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۱۳ صفحات آموزشی اعضاء(۱٬۱۲۴ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۱۴ صفحه آموزشی عزیزی(۱٬۸۹۸ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۱۴ صفحه آموزشی رضاپور(۴٬۲۹۱ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۲۸ تفکیک اسناد به اجزاء(۹٬۱۷۴ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۳۰ اطلاعات مفهومی در تراز آزمایشی(۶٬۸۶۷ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر