صفحه‌های محافظت‌شده

پرش به: ناوبری، جستجو

در این صفحه فهرست صفحات موجود است که در حال حاضر محافظت شده اند. برای فهرست عنوان‌هایی که از ایجاد محافظت شده‌اند، به عنوان‌های محافظت‌شده مراجعه کنید.

صفحه‌های محافظت‌شده  
     
   
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر
برچسب زمان صفحه انقضا کاربر محافظت‌کننده پارامترهای محافظت دلیل
‏۲۴ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۴ فهرست دارایی‌ها(۱۵٬۷۷۲ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۶ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۳۰ رخدادهای یک دارایی(۷٬۴۵۳ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۲۲ فهرست رخدادهای دارایی‌ها(۱۱٬۱۶۷ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۵۱ خلاصه اسناد(۲۳۳ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۲۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۵۲ انواع خلاصه مانده(۳۱۶ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۲۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۵۲ تراز کلان(۲۳۳ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۲۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۱۱ آموزش نگارش صفحات ویکی(۱۶٬۵۲۳ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۴ طبقات و گروه‌های دارایی(۱۳٬۰۴۴ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۵ معین کننده‌ها و شرح‌های توصیفی(۱۶٬۳۹۰ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۵ درخت دارایی‌ها(۳۹٬۰۲۵ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۵ قوانین طرف حساب رخدادها(۶٬۷۲۷ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۶ قوانین شرح رخدادهای مالی(۴٬۶۱۲ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۶ الگوهای عملیات مالی دارایی‌ها(۷٬۱۶۹ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۶ اعلام اسقاط(۳٬۲۸۸ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۷ خروج، فروش و واگذاری برای فروش(۱۰٬۹۵۶ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۷ سابقه پیش از مکانیزه(۶٬۵۴۸ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۷ اصلاح بها و تاثیر اصلاح بها(۴٬۶۲۹ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۷ افزایش بهای تمام شده(۷٬۶۰۹ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۷ الحاق یا تعمیر اساسی(۷٬۱۲۷ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۷ انتقال و خروج انتقالی(۸٬۴۴۳ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۸ تعدیل(۷٬۷۰۲ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۸ استهلاک زمانی(۶٬۵۹۵ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۸ استهلاک کارکردی(۳٬۸۷۳ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۹ تعیین روش و نرخ یا مدت استهلاک(۵٬۸۹۵ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۹ تغییر عمر یا کارکرد باقیمانده(۴٬۷۲۵ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۹ کنارگذاری و بکارگیری مجدد(۶٬۲۲۸ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۹ تعیین مرکز هزینه(۴٬۴۰۶ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۴۸ ایجاد فایل صادره از اطلاعات اموال و دارایی‌های ثابت نوسا (تحت DOS)(۲۵٬۰۱۶ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۱۸ ریز عملیات (مالی) دارایی(۸٬۰۲۹ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۲۵ نرم افزار حقوق و دستمزد نوسا(۲٬۹۳۲ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۴۳ ثبت حقوق معوقه(۲۳٬۹۷۵ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۴۸ گزارش کنترلی قبل از ثبت(۳۳۷ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۴۸ گزارش مقایسه‌ای معوقه(۳۳۵ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۴۸ گزارش سرجمع حقوق(۳۳۵ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۴۹ گزارش ماهانه حقوق(۳۳۸ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۴۹ گزارش حقوق واحد سازمانی(۳۳۳ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۴۹ سوابق ثبت حقوق(۳۳۸ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۴۹ سوابق اجرای معوقه(۳۳۷ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۵۴ نحوه فراخوانی اطلاعات پایه پرسنلی از فایل BDF(۳۳۲ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۵۴ نحوه فراخوانی اطلاعات پایه پرسنلی از فایل Text(۳۳۹ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۵۴ نحوه فراخوانی اطلاعات متغیر ماهانه از فایل BDF(۳۳۹ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۵۴ نحوه فراخوانی اطلاعات متغیر ماهانه از فایل Text(۹٬۲۹۰ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۵۴ نحوه صدور اطلاعات اصلی حقوق به فایل BDF(۳۳۶ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۵۴ نحوه صدور اطلاعات اصلی حقوق به فایل Text(۳۳۷ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۵۵ نحوه تشکیل سند دستمزد از اطلاعات اصلی حقوق(۳۳۹ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۵۵ نحوه اجرای پردازه‌های اضافی(۳۳۶ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۴ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۰۶ گزارش تغییرات وضعیت دارایی‌ها(۱۲٬۱۰۶ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۴ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۳۷ نوسا ویکی(۳٬۷۲۰ بایت) بی‌پایان Molaei (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۹ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۴ تعیین پلاک اموال، محل استقرار، تحویل گیرنده، جمعدار و بازدید عینی(۱۶٬۷۰۲ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱۲ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۱۰ ارزیابی(۲۲٬۳۸۹ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر