صفحه‌های محافظت‌شده

پرش به: ناوبری، جستجو

در این صفحه فهرست صفحات موجود است که در حال حاضر محافظت شده اند. برای فهرست عنوان‌هایی که از ایجاد محافظت شده‌اند، به عنوان‌های محافظت‌شده مراجعه کنید.

صفحه‌های محافظت‌شده  
     
   
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر
برچسب زمان صفحه انقضا کاربر محافظت‌کننده پارامترهای محافظت دلیل
‏۲۴ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۴ فهرست دارایی‌ها(۲۰٬۲۶۰ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۶ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۳۰ رخدادهای یک دارایی(۳۱٬۰۰۵ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۲۲ فهرست رخدادهای دارایی‌ها(۲۳٬۸۴۴ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۱۱ آموزش نگارش صفحات ویکی(۱۷٬۰۸۰ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۴ طبقات و گروه‌های دارایی(۱۳٬۰۷۸ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۵ معین کننده‌ها و شرح‌های توصیفی(۱۶٬۴۱۶ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۵ درخت دارایی‌ها(۴۹٬۵۷۴ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۵ قوانین طرف حساب رخدادها(۶٬۷۲۷ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۶ قوانین شرح رخدادهای مالی(۴٬۶۱۲ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۶ الگوهای عملیات مالی دارایی‌ها(۷٬۱۷۲ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۶ اعلام اسقاط(۳٬۴۵۷ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۷ خروج، فروش و واگذاری برای فروش(۱۱٬۴۸۳ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۷ سابقه پیش از مکانیزه(۶٬۹۱۲ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۷ اصلاح بها و تاثیر اصلاح بها(۴٬۶۵۳ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۷ افزایش بهای تمام شده(۷٬۷۸۲ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۷ الحاق یا تعمیر اساسی(۷٬۲۹۶ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۷ انتقال و خروج انتقالی(۱۰٬۱۵۹ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۸ تعدیل(۷٬۸۹۵ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۸ استهلاک زمانی(۶٬۹۲۹ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۸ استهلاک کارکردی(۴٬۰۴۲ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۹ تعیین روش و نرخ یا مدت استهلاک(۶٬۰۶۴ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۹ تغییر عمر یا کارکرد باقیمانده(۴٬۸۹۴ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۹ کنارگذاری و بکارگیری مجدد(۶٬۵۶۲ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۹ تعیین مرکز هزینه(۴٬۵۷۶ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۴۸ ایجاد فایل صادره از اطلاعات اموال و دارایی‌های ثابت نوسا (تحت DOS)(۲۵٬۰۱۴ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۱۸ ریز عملیات (مالی) دارایی(۱۹٬۵۶۷ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۲۵ نرم افزار حقوق و دستمزد نوسا(۳٬۳۱۰ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۴ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۰۶ گزارش تغییرات وضعیت دارایی‌ها(۱۸٬۱۳۹ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۴ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۳۷ نوسا ویکی(۳٬۸۰۹ بایت) بی‌پایان Molaei (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۹ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۴ تعیین پلاک اموال، محل استقرار، تحویل گیرنده، جمعدار و بازدید عینی(۱۷٬۵۳۸ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱۲ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۱۰ ارزیابی(۲۲٬۹۳۹ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱۹ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۴۶ درخت واحدهای سازمانی و محل های استقرار(۱۰٬۱۸۸ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۵ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۲۴ گزارش سرجمع دارایی‌ها(۲۱٬۱۲۶ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۱۵ نرم افزار اموال و دارایی ثابت نوسا(۴٬۸۸۰ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۱۶ نرم افزار حسابداری نوسا(۳٬۷۴۷ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۳۰ خلاصه اطلاعات دارایی(۳٬۳۵۵ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۱۳ صفحات آموزشی اعضاء(۱٬۰۴۶ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۱۴ صفحه آموزشی عزیزی(۱٬۸۹۸ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۱۴ صفحه آموزشی رضاپور(۶۷۴ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۳۴ تصفیه رخدادها و مغایرت‌گیری بانکی(۳۸۰ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۴۶ دستمزد فاز 2(۱٬۲۴۴ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۱۶ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۱۷ صفحه آموزشی سیاوش(۴٬۱۱۲ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۰۹ صفحه آموزشی میرزاپور(۵٬۲۸۶ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۴ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۱ نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا(۳٬۰۱۲ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۴ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۰۰ نرم افزار مدیریت نوسا (Admin)(۱٬۹۶۴ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۹ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۵۸ صفحه آموزشی احمدنژاد(۸٬۳۶۶ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۴۳ راهنمای استفاده از سرویس ابری نوسا(۲۴٬۶۲۹ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۹ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۱۱ نقشه راه استفاده از نرم‌افزار حسابداری نوسا(۹٬۲۹۰ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۳۰ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۴۵ صفحه آموزشی دیانتی(۶ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
‏۳۰ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۴۵ صفحه آموزشی حیدری(۱٬۰۸۱ بایت) بی‌پایان Siavash (بحث | مشارکت‌ها) نیمه‌حفاظت‌شده  
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر