قدیمی‌ترین صفحات

پرش به: ناوبری، جستجو

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. طبقات و گروه‌های دارایی‎‏ (‏۱ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۴۸)
 2. معین کننده‌ها و شرح‌های توصیفی‎‏ (‏۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۱۲)
 3. قوانین طرف حساب رخدادها‎‏ (‏۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۱۷)
 4. قوانین شرح رخدادهای مالی‎‏ (‏۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۲۱)
 5. اصلاح بها و تاثیر اصلاح بها‎‏ (‏۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۲۵)
 6. ایجاد فایل صادره از اطلاعات اموال و دارایی‌های ثابت نوسا (تحت DOS)‎‏ (‏۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۳۳)
 7. دستمزد فاز 2‎‏ (‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۴۶)
 8. صفحه آموزشی میرزاپور‎‏ (‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۰۴)
 9. صفحه آموزشی خجسته‎‏ (‏۵ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۰۹)
 10. صفحه آموزشی جعفری‎‏ (‏۱۶ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۳۵)
 11. صفحه آموزشی دیانتی‎‏ (‏۳۰ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۴۵)
 12. تعریف ترازهای آزمایشی جامع‎‏ (‏۳۱ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۰۰)
 13. صفحه آموزشی زرکش‎‏ (‏۵ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۰۱)
 14. تغییر شماره (جابجایی) اسناد‎‏ (‏۶ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۵۱)
 15. صفحه آموزشی بشیری‎‏ (‏۷ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۰۷)
 16. صفحه آموزشی رضانژاد‎‏ (‏۷ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۰۸)
 17. نرم افزار مدیریت نوسا (Admin)‎‏ (‏۸ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۴۷)
 18. ایجاد سیستم اطلاعاتی جدید‎‏ (‏۸ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۴۸)
 19. آزمایش صحت و حذف پراکندگی از سیستم اطلاعاتی‎‏ (‏۸ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۴۸)
 20. حذف اسناد و سایر اطلاعات از یک سیستم اطلاعاتی‎‏ (‏۸ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۴۸)
 21. ملاحظه مشخصات سیستم اطلاعاتی‎‏ (‏۸ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۴۸)
 22. صفحه آموزشی کوششگران‎‏ (‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۵۰)
 23. الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)‎‏ (‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۲۸)
 24. راهنمای استفاده از سرویس ابری نوسا‎‏ (‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۲۸)
 25. صفحه آموزشی منصوری‎‏ (‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۱۰)
 26. صفحه آموزشی مولایی نژاد‎‏ (‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۱۰)
 27. تراز آزمایشی جامع‎‏ (‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۴۲)
 28. دفتر تلفن و نشانی‎‏ (‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۴۶)
 29. درخت محل‌های جغرافیایی‎‏ (‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۵۱)
 30. اصلاح اسناد‎‏ (‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۲۳)
 31. گزارش فعال‌ترین عضو کتابخانه‎‏ (‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۱۴)
 32. گزارش اسناد در امانت جاری‎‏ (‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۲۱)
 33. گزارش پرکاربردترین سند در یک بازه زمانی‎‏ (‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۳۹)
 34. بچ‌های کالا‎‏ (‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۵۹)
 35. گزارش موجودی اسناد با فرمت اکسل‎‏ (‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۵۲)
 36. گزارش فهرست عناوین اسناد‎‏ (‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۵۵)
 37. گزارش اسنادی که باید امروز به کتابخانه بازگردند‎‏ (‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۱۶)
 38. گزارش اسناد در وضعیت نگهداری‎‏ (‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۲۴)
 39. گزارش رف‌خوانی به روش مکانیزه‎‏ (‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۴۱)
 40. تعریف و تدوین درخت واحدهای سازمانی‎‏ (‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۱۹)
 41. افزودن اعضای معین کننده‌ها‎‏ (‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۲۰)
 42. انبارها‎‏ (‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۱۷)
 43. ایجاد و تغییر سال مالی‎‏ (‏۲ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۲۵)
 44. تقویم‎‏ (‏۲ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۴۶)
 45. واحدها (مقدار - تعداد)‎‏ (‏۲ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۴۸)
 46. اصلاح و حذف مشخصات پرسنلی موجود‎‏ (‏۲ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۳۶)
 47. تعریف پرسنل جدید‎‏ (‏۲ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۲۲:۲۶)
 48. ثبت اطلاعات متغیر ماهانه پرسنل‎‏ (‏۳ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۱۳)
 49. حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان‎‏ (‏۴ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۴۳)
 50. ریز عملیات یک مدرک‎‏ (‏۶ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۱۶)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)