قدیمی‌ترین صفحات

پرش به: ناوبری، جستجو

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. خلاصه اسناد‎‏ (‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۲)
 2. تراز کلان‎‏ (‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۲)
 3. ثبت حقوق معوقه‎‏ (‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۴۳)
 4. گزارش کنترلی قبل از ثبت‎‏ (‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۴۸)
 5. گزارش مقایسه‌ای معوقه‎‏ (‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۴۸)
 6. گزارش سرجمع حقوق‎‏ (‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۴۸)
 7. گزارش ماهانه حقوق‎‏ (‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۴۹)
 8. گزارش حقوق واحد سازمانی‎‏ (‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۴۹)
 9. سوابق ثبت حقوق‎‏ (‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۴۹)
 10. سوابق اجرای معوقه‎‏ (‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۴۹)
 11. نحوه فراخوانی اطلاعات پایه پرسنلی از فایل BDF‎‏ (‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۵۴)
 12. نحوه فراخوانی اطلاعات پایه پرسنلی از فایل Text‎‏ (‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۵۴)
 13. نحوه فراخوانی اطلاعات متغیر ماهانه از فایل BDF‎‏ (‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۵۴)
 14. نحوه فراخوانی اطلاعات متغیر ماهانه از فایل Text‎‏ (‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۵۴)
 15. نحوه صدور اطلاعات اصلی حقوق به فایل BDF‎‏ (‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۵۴)
 16. نحوه صدور اطلاعات اصلی حقوق به فایل Text‎‏ (‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۵۴)
 17. نحوه تشکیل سند دستمزد از اطلاعات اصلی حقوق‎‏ (‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۵۵)
 18. نحوه اجرای پردازه‌های اضافی‎‏ (‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۵۵)
 19. طبقات و گروه‌های دارایی‎‏ (‏۱ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۴۸)
 20. معین کننده‌ها و شرح‌های توصیفی‎‏ (‏۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۱۲)
 21. درخت واحدهای سازمانی و محل های استقرار‎‏ (‏۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۰۹)
 22. الگوهای عملیات مالی دارایی‌ها‎‏ (‏۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۲۹)
 23. قوانین طرف حساب رخدادها‎‏ (‏۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۱۷)
 24. قوانین شرح رخدادهای مالی‎‏ (‏۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۲۱)
 25. افزایش بهای تمام شده‎‏ (‏۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۳۱)
 26. درخت دارایی‌ها‎‏ (‏۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۵۸)
 27. ارزیابی‎‏ (‏۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۵۹)
 28. الحاق یا تعمیر اساسی‎‏ (‏۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۰۲)
 29. انتقال و خروج انتقالی‎‏ (‏۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۰۶)
 30. تعدیل‎‏ (‏۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۱۶)
 31. اعلام اسقاط‎‏ (‏۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۱۷)
 32. خروج، فروش و واگذاری برای فروش‎‏ (‏۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۲۰)
 33. سابقه پیش از مکانیزه‎‏ (‏۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۲۳)
 34. اصلاح بها و تاثیر اصلاح بها‎‏ (‏۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۲۵)
 35. استهلاک زمانی‎‏ (‏۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۲۷)
 36. استهلاک کارکردی‎‏ (‏۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۲۸)
 37. کنارگذاری و بکارگیری مجدد‎‏ (‏۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۳۱)
 38. تعیین مرکز هزینه‎‏ (‏۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۳۲)
 39. تعیین پلاک اموال، محل استقرار، تحویل گیرنده، جمعدار و بازدید عینی‎‏ (‏۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۳۵)
 40. رخدادهای یک دارایی‎‏ (‏۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۲۳)
 41. ریز عملیات (مالی) دارایی‎‏ (‏۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۰۰)
 42. ایجاد فایل صادره از اطلاعات اموال و دارایی‌های ثابت نوسا (تحت DOS)‎‏ (‏۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۳۳)
 43. نرم افزار اموال و دارایی ثابت نوسا‎‏ (‏۸ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۹)
 44. انواع تحلیل‌های گروه‌بندی شده‎‏ (‏۸ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۲۵)
 45. فهرست رخدادهای دارایی‌ها‎‏ (‏۱۱ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۰۵)
 46. تغییر عمر یا کارکرد باقیمانده‎‏ (‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۸)
 47. فهرست دارایی‌ها‎‏ (‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۵۴)
 48. تعیین روش و نرخ یا مدت استهلاک‎‏ (‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۰۸)
 49. گزارش تغییرات وضعیت دارایی‌ها‎‏ (‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۴۱)
 50. گزارش سرجمع دارایی‌ها‎‏ (‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۲۰)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)