قدیمی‌ترین صفحات

پرش به: ناوبری، جستجو

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. قوانین طرف حساب رخدادها‎‏ (‏۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۱۷)
 2. قوانین شرح رخدادهای مالی‎‏ (‏۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۲۱)
 3. دستمزد فاز 2‎‏ (‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۴۶)
 4. صفحه آموزشی میرزاپور‎‏ (‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۰۴)
 5. صفحه آموزشی خجسته‎‏ (‏۵ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۰۹)
 6. صفحه آموزشی جعفری‎‏ (‏۱۶ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۳۵)
 7. صفحه آموزشی دیانتی‎‏ (‏۳۰ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۴۵)
 8. تعریف ترازهای آزمایشی جامع‎‏ (‏۳۱ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۰۰)
 9. صفحه آموزشی زرکش‎‏ (‏۵ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۰۱)
 10. تغییر شماره (جابجایی) اسناد‎‏ (‏۶ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۵۱)
 11. صفحه آموزشی بشیری‎‏ (‏۷ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۰۷)
 12. صفحه آموزشی رضانژاد‎‏ (‏۷ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۰۸)
 13. نرم افزار مدیریت نوسا (Admin)‎‏ (‏۸ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۴۷)
 14. ایجاد سیستم اطلاعاتی جدید‎‏ (‏۸ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۴۸)
 15. آزمایش صحت و حذف پراکندگی از سیستم اطلاعاتی‎‏ (‏۸ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۴۸)
 16. ملاحظه مشخصات سیستم اطلاعاتی‎‏ (‏۸ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۴۸)
 17. صفحه آموزشی کوششگران‎‏ (‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۵۰)
 18. راهنمای استفاده از سرویس ابری نوسا‎‏ (‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۲۸)
 19. صفحه آموزشی منصوری‎‏ (‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۱۰)
 20. صفحه آموزشی مولایی نژاد‎‏ (‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۱۰)
 21. درخت محل‌های جغرافیایی‎‏ (‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۵۱)
 22. گزارش فعال‌ترین عضو کتابخانه‎‏ (‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۱۴)
 23. گزارش اسناد در امانت جاری‎‏ (‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۲۱)
 24. گزارش پرکاربردترین سند در یک بازه زمانی‎‏ (‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۳۹)
 25. گزارش موجودی اسناد با فرمت اکسل‎‏ (‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۵۲)
 26. گزارش فهرست عناوین اسناد‎‏ (‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۵۵)
 27. گزارش اسنادی که باید امروز به کتابخانه بازگردند‎‏ (‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۱۶)
 28. گزارش اسناد در وضعیت نگهداری‎‏ (‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۲۴)
 29. تعریف و تدوین درخت واحدهای سازمانی‎‏ (‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۱۹)
 30. افزودن اعضای معین کننده‌ها‎‏ (‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۲۰)
 31. ایجاد و تغییر سال مالی‎‏ (‏۲ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۲۵)
 32. تقویم‎‏ (‏۲ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۴۶)
 33. واحدها (مقدار - تعداد)‎‏ (‏۲ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۴۸)
 34. اصلاح و حذف مشخصات پرسنلی موجود‎‏ (‏۲ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۳۶)
 35. تعریف پرسنل جدید‎‏ (‏۲ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۲۱:۲۶)
 36. ثبت اطلاعات متغیر ماهانه پرسنل‎‏ (‏۳ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۱۳)
 37. ریز عملیات یک مدرک‎‏ (‏۶ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۱۶)
 38. ریز عملیات یک نهاد‎‏ (‏۶ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۲۱)
 39. خلاصه عملیات یک نهاد‎‏ (‏۶ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۳۷)
 40. انواع تحلیل‌های سرجمع به مدارک‎‏ (‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۴۹)
 41. بررسی درستی عملیات مدارک‎‏ (‏۱۴ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۳۷)
 42. صفحه آموزشی عزیزی‎‏ (‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۵۴)
 43. صفحه آموزشی ترابی‎‏ (‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۰۱)
 44. صفحه آموزشی شهابی‎‏ (‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۰۱)
 45. استخراج گروهی متن قابل جستجو‎‏ (‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۱۱)
 46. ابزاراصلاح نام فارسی فایل‌های درون یک پوشه یا دایرکتوری‎‏ (‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۲۴)
 47. صفحه آموزشی تصدیقی‎‏ (‏۵ مارس ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۴۸)
 48. شرایط‎‏ (‏۶ مارس ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۱۲)
 49. ترتیب‎‏ (‏۶ مارس ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۱۶)
 50. ثبت حقوق جاری‎‏ (‏۸ مارس ۲۰۱۹، ساعت ۱۹:۵۱)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)