تغییرات مرتبط

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۱۹ ‏۱۸:۵۶
   
نام صفحه:

‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۱۹

     ‏۰۹:۲۹  انواع تحلیل‌های سرجمع‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۱۹

     ‏۱۱:۴۲  انواع تحلیل‌های سرجمع‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۶٬۳۴۶). . [Rezapoor‏ (۳×)]
      ‏۱۱:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۷۸۲). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۱۱۴). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴٬۴۵۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۴۳  یادداشت و شرح‌های استاندارد حساب و تفصیلی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۰). . [Rezapoor‏ (۲×)]
      ‏۰۹:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۳۴  تعریف مجموعه‌های حساب و تفصیلی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۲۹). . [Rezapoor‏ (۲×)]
      ‏۰۹:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵۲). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۷۷). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۱۹

     ‏۱۲:۲۵  تعریف مجموعه‌های حساب و تفصیلی‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۱۶۲). . [Rezapoor‏ (۵×)]
      ‏۱۲:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۵۵). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۸۹). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱۲۹). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲۸). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۱۷۵). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۱۲  انواع ترازهای 4 ستونی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۶۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۰۹  انواع ترازهای 8 ستونی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۱۹). . [Rezapoor‏ (۳×)]
      ‏۰۸:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (-۹). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹۸). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۶:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۵۳۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۱۹

     ‏۱۲:۱۳  انواع ترازهای 8 ستونی‏‏ (۱۱ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۸۶). . [Rezapoor‏ (۱۱×)]
      ‏۱۲:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹۲). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۷۷٬۴۳۶). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (خنثی‌سازی ویرایش 10955 توسط Rezapoor (بحث))
      ‏۱۱:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۴٬۳۴۶). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (خنثی‌سازی ویرایش 10956 توسط Rezapoor (بحث))
      ‏۱۱:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰۴٬۳۴۶). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (-۷۷٬۴۳۶). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف تراز 8 ستونی تفصیلی‌ها)
      ‏۰۹:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۸۲). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۳۴  انواع ترازهای 4 ستونی‏‏ (۱۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۴۲). . [Rezapoor‏ (۱۲×)]
      ‏۱۱:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲۵). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (-۵۵۴). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۹۲). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴۴۶). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۶۸). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴۵۷). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تراز و سایر گزارش‌های 4 ستونی تفصیلی‌ها)
      ‏۰۸:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴۶۲). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷۰٬۴۱۶). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (خنثی‌سازی ویرایش 10721 توسط Rezapoor (بحث))
      ‏۰۷:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۷۰٬۴۱۶). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۵۶  ثبت قطعی (و غیر قابل بازگشت) اسناد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۵۴  تنظیم سند حسابداری جدید‏‏ (۸ تغییر | تاریخچه) . . (-۹). . [Rezapoor‏ (۸×)]
      ‏۰۶:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۶:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۶:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۹۴). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۶:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۶:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (-۹۷). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۶:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۶:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۶:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۱۹

     ‏۱۳:۲۴  ثبت قطعی (و غیر قابل بازگشت) اسناد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۷). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)