تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۰ ‏۱۶:۰۰
   

‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۰

     ‏۱۳:۳۱  برگه هزینه‏‏ (۱۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴٬۱۶۱). . [Rezapoor‏ (۱۲×)]
      ‏۱۳:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴۴۶). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (ثبت رخدادهای هزینه مرتبط با عملیات انبار)
      ‏۱۲:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (ثبت رخدادهای هزینه مرتبط با عملیات انبار)
      ‏۱۱:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (-۹۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (ثبت رخدادهای هزینه غیر مرتبط با انبار و اموال)
      ‏۰۸:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۷۹۳). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (ثبت رخدادهای هزینه مرتبط با عملیات انبار)
      ‏۰۷:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (ثبت رخدادهای هزینه غیر مرتبط با انبار و اموال)
      ‏۰۷:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (جذب رخداد(های) هزینه توسط عملیات انبار)
      ‏۰۷:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (برگه هزینه جدید)
      ‏۰۷:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۹۷۹). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (ثبت رخدادهای هزینه غیر مرتبط با انبار و اموال)
      ‏۰۶:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (ارتباط رخدادهای هزینه با عملیات انبار)
      ‏۰۶:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (طرف حساب‌های اختصاصی رخدادهای هزینه)
      ‏۰۶:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (طرف حساب‌های اختصاصی رخدادهای هزینه)
      ‏۰۶:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (-۳۰۵). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (نوار ابزار بخش رخدادهای انبار مرتبط)
نو    ‏۰۶:۰۶  برگه‌های برگشت هزینه موجود‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۲). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «=برگه‌های برگشت هزینه موجود=» ایجاد کرد)
نو    ‏۰۶:۰۶  برگه برگشت هزینه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۲). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «=برگه برگشت هزینه=» ایجاد کرد)
نو    ‏۰۶:۰۶  قرارداد خرید‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۵). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «=قرارداد خرید=» ایجاد کرد)
     ‏۰۶:۰۵  صفحه آموزشی رضاپور‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۸۴). . [Rezapoor‏ (۲×)]
      ‏۰۶:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۶:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳۹۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
نو    ‏۰۶:۰۴  برگه‌های هزینه موجود‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «=برگه‌های هزینه موجود=» ایجاد کرد)
نو    ‏۰۶:۰۳  قوانین طرف‌حساب رخدادهای هزینه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۸). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «=قوانین طرف حساب رخدادهای هزینه=» ایجاد کرد)

‏۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۰

     ‏۱۲:۴۸  برگه هزینه‏‏ (۱۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۲٬۴۲۹). . [Rezapoor‏ (۱۵×)]
      ‏۱۲:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۷۴۶). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (طرف حساب‌های عمومی رخدادهای هزینه)
      ‏۱۱:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده)
      ‏۱۱:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۹۲۳). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده)
      ‏۰۹:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۷۷۹). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده)
      ‏۰۸:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳۶۷). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۰۹۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده)
      ‏۰۷:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴۳۷). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (برگه هزینه جدید)
      ‏۰۷:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (-۹). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۰۵). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (نوار ابزار بخش رخدادهای انبار مرتبط)
      ‏۰۷:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳۴۴). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (نوار ابزار بخش رخدادهای انبار مرتبط)
      ‏۰۶:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (نوار ابزار عمومی برگه هزینه)
      ‏۰۶:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۸۱۸). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۶:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴٬۵۸۲). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (آیکون‌های پنجره برگه هزینه (انجام نشده))
      ‏۰۶:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۷۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (ثبت رخدادهای هزینه مرتبط با عملیات انبار)
      ‏۰۶:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (-۳۳). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (ثبت رخدادهای هزینه مرتبط با عملیات انبار)
     ‏۱۰:۱۱  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Rezapoor‏ (۳×)]
      ‏۱۰:۱۱ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 337.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۱۱ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 336.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۱۱ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 335.png را بارگذاری کرد ‏

‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۰

     ‏۱۳:۲۹  برگه هزینه‏‏ (۱۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۴٬۳۳۹). . [Rezapoor‏ (۱۳×)]
      ‏۱۳:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳۴۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (ثبت رخدادهای هزینه مرتبط با عملیات انبار)
      ‏۱۳:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (-۸). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (برگه هزینه جدید)
      ‏۱۳:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴۶۸). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (ثبت رخداد های هزینه مرتبط با عملیات انبار)
      ‏۱۲:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴۶۳). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۸۵). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۸۲۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۴۵). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱۶۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۸۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (ارتباط رخدادهای هزینه با عملیات انبار)
      ‏۱۱:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۸۶۴). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (ارتباط رخدادهای هزینه با عملیات انبار)
      ‏۱۰:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳۱۷). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (فراخوانی رخدادها و برگه‌های انبار در برگه‌های هزینه)
      ‏۱۰:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (ارتباط رخدادهای هزینه با عملیات انبار)
      ‏۰۹:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (ارتباط رخدادهای هزینه با عملیات انبار)