تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۹ ‏۱۶:۳۸
   

‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۹

     ‏۱۴:۲۰  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Azizi‏؛ Shabani‏ (۳×)؛ Rabizadeh‏ (۷×)]
      ‏۱۴:۲۰ . . Shabani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Sales-3-10-68.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۴۷ . . Azizi (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Admin-1-5-37.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۱:۳۱ . . Shabani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Sales-3-10-65.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۴۹ . . Rabizadeh (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Sales-5-22-7.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۴۸ . . Rabizadeh (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Sales-5-22-6.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۴۸ . . Rabizadeh (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Sales-5-22-5.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۴۸ . . Rabizadeh (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Sales-5-22-4.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۴۸ . . Rabizadeh (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Sales-5-22-3.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۴۷ . . Rabizadeh (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Sales-5-22-2.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۴۷ . . Rabizadeh (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Sales-5-22-1.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۱۱ . . Shabani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Sales-3-10-63.png را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۴:۲۰  صفحه آموزشی شعبانی‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۲٬۰۸۶). . [Shabani‏ (۶×)]
      ‏۱۴:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۷٬۹۷۷). . Shabani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۲۷۴). . Shabani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۳۰۹). . Shabani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۶). . Shabani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۱۴۱). . Shabani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۳۹). . Shabani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۳:۵۸  برگه درخواست خدمات‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۹۷). . [Eshghinejad‏ (۵×)]
      ‏۱۳:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱). . Eshghinejad (بحث | مشارکت‌ها) (نوار ابزار تنظیم سطرهای درخواست خدمات)
      ‏۱۳:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸۴). . Eshghinejad (بحث | مشارکت‌ها) (نوار ابزار تنظیم سطرهای درخواست خدمات)
      ‏۱۳:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۴). . Eshghinejad (بحث | مشارکت‌ها) (نوار ابزار برگه درخواست خدمات)
      ‏۱۰:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۸). . Eshghinejad (بحث | مشارکت‌ها) (حذف برگه درخواست خدمات)
      ‏۰۹:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱۴۸). . Eshghinejad (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش برگه درخواست خدمات)
     ‏۱۳:۵۸  صفحه آموزشی عشقی نژاد‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۱). . [Eshghinejad‏ (۶×)]
      ‏۱۳:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱۳۴). . Eshghinejad (بحث | مشارکت‌ها) (نوار ابزار تنظیم سطرهای انجام خدمات)
      ‏۱۳:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۳۴۹). . Eshghinejad (بحث | مشارکت‌ها) (نوار ابزار تنظیم سطرهای انجام خدمات)
      ‏۱۳:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴۶). . Eshghinejad (بحث | مشارکت‌ها) (نوار ابزار برگه انجام خدمات)
      ‏۱۰:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (-۲۵). . Eshghinejad (بحث | مشارکت‌ها) (حذف برگه انجام خدمات)
      ‏۰۹:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Eshghinejad (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش برگه انجام خدمات)
      ‏۰۹:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۲۲۷). . Eshghinejad (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش برگه انجام خدمات)
     ‏۱۳:۳۷  ثبت حقوق معوقه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۳۰۷). . [Azizi‏ (۲×)]
      ‏۱۳:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (-۷۴). . Azizi (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف معوقه)
      ‏۱۳:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (-۲۳۳). . Azizi (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۳:۳۱  صفحه آموزشی احمدنژاد‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۱۷). . [Ahmadnejad‏ (۲×)]
      ‏۱۳:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۷). . Ahmadnejad (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۷۰). . Ahmadnejad (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۳:۱۴  ثبت حقوق جاری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۸۰). . Azizi (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۲:۵۴  صفحه آموزشی عزیزی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۸۹۲). . [Azizi‏ (۲×)]
      ‏۱۲:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Azizi (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۸۹۰). . Azizi (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۲:۳۶  گزارش اعتبار یک مرکز(طرف بدهکار)‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۴٬۶۲۴). . [Rabizadeh‏ (۶×)]
      ‏۱۲:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۳۳۲). . Rabizadeh (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Rabizadeh (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Rabizadeh (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Rabizadeh (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Rabizadeh (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۳٬۲۹۶). . Rabizadeh (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۵۴  تلفیق اسناد‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۱۰). . [Afaei‏ (۲×)]
      ‏۰۹:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۳۳). . Afaei (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷۷). . Afaei (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۵۰  صفحه آموزشی ربیع زاده‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۰٬۳۸۳). . [Rabizadeh‏ (۲×)]
      ‏۰۹:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱۲۵). . Rabizadeh (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰٬۲۵۸). . Rabizadeh (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۲۶  برگه ورود کالا‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۱۰). . [Ansari‏ (۵×)]
      ‏۰۹:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Ansari (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (-۵۳). . Ansari (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Ansari (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۹). . Ansari (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۱). . Ansari (بحث | مشارکت‌ها)