تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۱ آوریل ۲۰۱۹ ‏۱۶:۲۸
   

‏۲۰ آوریل ۲۰۱۹

     ‏۱۴:۴۸  تعریف جداول پایه‏‏ (۲۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۶٬۸۲۳). . [Molaeinejad‏ (۲۶×)]
      ‏۱۴:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۳۴). . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها) (سرویس تمدید)
      ‏۱۴:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸). . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها) (سرویس امانت)
      ‏۱۴:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها) (سرویس امانت)
      ‏۱۴:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱۴۶). . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها) (سرویس امانت)
      ‏۱۴:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها) (انواع خدمات عضویت)
      ‏۱۴:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۴:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۳۰). . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها) (انواع خدمات عضویت)
      ‏۱۴:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (-۲۸). . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها) (سرویس امانت)
      ‏۱۴:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۴:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶۷). . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۴:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (-۸). . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها) (جداول پایه اطلاعات اداری)
      ‏۱۴:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها) (جداول پایه اطلاعات آموزشی)
      ‏۱۴:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (-۸). . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها) (تقسیم بندی جداول پایه)
      ‏۱۴:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴٬۸۳۲). . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۵۶۷). . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳٬۶۹۰). . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها) (انواع خدمات عضویت)
      ‏۱۲:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵٬۶۵۶). . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۱۵۲). . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۷۵۴). . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳۸). . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۵۱). . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۴:۳۰  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Molaeinejad‏ (۱۳×)]
      ‏۱۴:۳۰ . . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:CIR1001033.PNG را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۴:۳۰ . . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:CIR1001032.PNG را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۴:۳۰ . . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:CIR1001031.PNG را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۳:۱۲ . . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ تازه‌ای از پرونده:CIR1001030.PNG را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۳:۰۵ . . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:CIR1001030.PNG را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۵۵ . . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:CIR1001029.PNG را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۵۵ . . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:CIR1001028.PNG را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۵۴ . . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:CIR1001027.PNG را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۵۴ . . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:CIR1001025.PNG را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۲۳ . . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:CIR1001026.PNG را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۱:۵۴ . . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:CIR1001024.PNG را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۱:۵۴ . . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:CIR1001023.PNG را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۱:۳۸ . . Molaeinejad (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:CIR1001022.PNG را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۳:۲۰  ویرایش نهایی 1‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۶). . [Ahmadnejad‏ (۲×)]
      ‏۱۳:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Ahmadnejad (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵). . Ahmadnejad (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۳:۱۱  گردش و موجودی کالاها‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۳٬۶۶۶). . [Khojasteh‏ (۶×)]
      ‏۱۳:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۳۰۰). . Khojasteh (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۸). . Khojasteh (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴۱۱). . Khojasteh (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۷۰۵). . Khojasteh (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۹۵۲). . Khojasteh (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۱۹۰). . Khojasteh (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۲:۰۴  ویرایش نهایی 2‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۷). . [Ahmadnejad‏ (۳×)]
      ‏۱۲:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Ahmadnejad (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Ahmadnejad (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Ahmadnejad (بحث | مشارکت‌ها)