تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۱۸ ‏۰۰:۰۳
   

‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸

     ‏۱۴:۱۵  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Afaei‏ (۸×)]
      ‏۱۴:۱۵ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 162.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۴:۱۵ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 154.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۴:۱۵ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 153.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۴:۰۶ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 158.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۴:۰۵ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 157.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۴:۰۴ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 156.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۴:۰۴ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 155.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۴:۰۰ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Gnl 161.png را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۴:۰۹  تعريف مجموعه‌هاي حساب و تفصیلی‏‏ (۴۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۸). . [Rezapoor‏ (۴۲×)]
      ‏۱۴:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۳). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح یک مجموعه‌ تفصیلی)
      ‏۱۴:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح یک مجموعه ‌حساب)
      ‏۱۴:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح یک مجموعه ‌حساب)
      ‏۱۴:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف یک مجموعه ‌حساب)
      ‏۱۳:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف یک مجموعه‌ تفصیلی)
      ‏۱۳:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (-۴۴). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (حذف یک مجموعه ‌حساب)
      ‏۱۳:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف یک مجموعه‌ تفصیلی)
      ‏۱۳:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف یک مجموعه ‌حساب)
      ‏۱۳:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف یک مجموعه‌ تفصیلی)
      ‏۱۳:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف یک مجموعه‌ تفصیلی)
      ‏۱۳:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۵۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف یک مجموعه‌ تفصیلی)
      ‏۱۳:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف یک مجموعه‌ تفصیلی)
      ‏۱۳:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (-۴۳). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف مجموعه‌‌های تفصیلی)
      ‏۱۳:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (-۵۸). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح یک مجموعه‌ تفصیلی)
      ‏۱۳:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (حذف یک مجموعه ‌تفصیلی)
      ‏۱۳:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (حذف یک مجموعه ‌تفصیلی)
      ‏۱۳:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (-۱۶). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف یک مجموعه‌ تفصیلی)
      ‏۱۳:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (حذف یک مجموعه ‌حساب)
      ‏۱۳:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح یک مجموعه ‌حساب)
      ‏۱۲:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح یک مجموعه ‌حساب)
      ‏۱۲:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۵۹). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح یک مجموعه ‌حساب)
      ‏۱۲:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح یک مجموعه ‌حساب)
      ‏۱۲:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (-۵۹). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح یک مجموعه ‌حساب)
      ‏۱۲:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف یک مجموعه ‌حساب)
      ‏۱۲:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف یک مجموعه ‌حساب)
      ‏۱۲:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳۵). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف یک مجموعه ‌حساب)
      ‏۱۲:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف یک مجموعه ‌حساب)
      ‏۱۲:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (-۹). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف یک مجموعه ‌حساب)
      ‏۱۲:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱۷). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف یک مجموعه ‌حساب)
      ‏۱۲:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف یک مجموعه‌ تفصیلی)
      ‏۱۲:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف یک مجموعه‌ تفصیلی)
      ‏۱۲:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (-۳۷). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (حذف یک مجموعه ‌تفصیلی)
      ‏۱۲:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (-۳۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف یک مجموعه‌ تفصیلی جدید)
      ‏۱۲:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف مجموعه‌‌های حساب)
      ‏۱۲:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف یک مجموعه ‌حساب جدید)
      ‏۱۲:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۵۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف مجموعه‌‌های حساب)
      ‏۱۱:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (حذف یک مجموعه ‌تفصیلی)
      ‏۱۱:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح یک مجموعه‌ تفصیلی)
      ‏۱۱:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف یک مجموعه‌تفصیلی جدید)
      ‏۱۱:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح یک مجموعه ‌حساب)
      ‏۱۱:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (حذف یک مجموعه‌تفصیلی)
      ‏۱۱:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (حذف یک مجموعه‌حساب)