تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۰ دسامبر ۲۰۱۸ ‏۰۳:۰۸
   

‏۹ دسامبر ۲۰۱۸

     ‏۱۳:۲۹  حذف اسناد و سایر اطلاعات از یک سیستم اطلاعاتی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳٬۶۰۰). . [Rezapoor‏ (۲×)]
      ‏۱۳:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۳۰۷). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۲۹۳). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۳:۲۷  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Rezapoor‏ (۱۲×)]
      ‏۱۳:۲۷ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Admin-1-16-2.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۳:۲۶ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Admin-1-16-1.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۴۸ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Admin-1-15-3.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۳۱ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Admin-1-15-2.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۳۰ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Admin-1-15-1.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۱۵ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Admin-1-5-19.PNG را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۱:۰۶ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Admin-1-5-18.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۲۷ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Admin-1-5-17.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۴۵ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Admin-1-5-16.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۲۰ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Admin-1-5-14.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۸:۲۵ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Admin-1-14-2.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۸:۲۴ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Admin-1-14-1.png را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۲:۱۶  عملیات مربوط به پشتیبان (تهیه، شناسایی، آزمایش صحت، بازیابی)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۴۷). . [Rezapoor‏ (۲×)]
      ‏۱۲:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (-۵۶). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۱۳  ایجاد سیستم اطلاعاتی جدید‏‏ (۹ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۵۸۵). . [Rezapoor‏ (۹×)]
      ‏۱۱:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد سیستم اطلاعاتی با معرفی مستقیم فایلها)
      ‏۱۱:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (-۵). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد سیستم اطلاعاتی با معرفی مستقیم فایلها)
      ‏۱۱:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد سیستم اطلاعاتی با معرفی مستقیم فایلها)
      ‏۱۱:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۶۰۶). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۹۵۷). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)

‏۸ دسامبر ۲۰۱۸

     ‏۱۳:۴۷  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Rezapoor‏ (۱۷×)]
      ‏۱۳:۴۷ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ تازه‌ای از پرونده:Admin-1-1-3.PNG را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۳:۲۴ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Admin-1-4-5.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۳:۲۳ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Admin-1-4-4.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۳:۲۳ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Admin-1-4-3.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۳:۲۳ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Admin-1-4-2.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۳:۲۲ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Admin-1-4-1.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۵۵ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Admin-1-2-3.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۵۴ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Admin-1-2-2.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۵۳ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Admin-1-2-1.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۱۷ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Admin-1-3-3.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۰۷ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Admin-1-3-2.PNG را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۰۳ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Admin-1-3-1.PNG را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۱:۴۳ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Admin-1-1-5.PNG را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۱:۲۸ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Admin-1-1-3.PNG را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۱:۲۶ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Admin-1-1-4.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۵۴ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Admin-1-1-2.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۴۹ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Admin-1-1-1.png را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۳:۳۸  عملیات مربوط به پشتیبان (تهیه، شناسایی، آزمایش صحت، بازیابی)‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (-۱٬۹۳۰). . [Rezapoor‏ (۵×)]
      ‏۱۳:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۳۵۲). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (بازیابی پشتیبان)
      ‏۱۳:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (بازیابی پشتیبان)
      ‏۱۳:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (بازیابی پشتیبان)
      ‏۱۳:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (-۵۵۷). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۴۲  انواع ترازهای 8 ستونی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۷). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (اخذ تراز و سایر گزارش‌های 8 ستونی حسابها)
     ‏۱۰:۳۹  انواع ترازهای 4 ستونی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۳۸  ایجاد سیستم اطلاعاتی جدید‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۴). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)