تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۴ اوت ۲۰۱۹ ‏۱۵:۳۵
   

‏۲۴ اوت ۲۰۱۹

     ‏۱۴:۰۸  تعریف کاربران میز امانت‏‏ (۲۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۳۶۳). . [Dianati‏ (۲۶×)]
      ‏۱۴:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (الف- بخش مربوط به اختیارات کاربران)
      ‏۱۴:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (-۴۹). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (الف- بخش مربوط به اختیارات کاربران)
      ‏۱۴:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (الف- بخش مربوط به تعریف کاربران)
      ‏۱۳:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۶۶). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (الف- بخش مربوط به تعریف کاربران)
      ‏۱۱:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (الف- بخش مربوط به تعریف کاربران)
      ‏۱۱:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۶۱). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (الف- بخش مربوط به تعریف کاربران)
      ‏۱۱:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (الف- بخش مربوط به تعریف کاربران)
      ‏۱۱:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (الف- بخش مربوط به تعریف کاربران)
      ‏۱۱:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (الف- بخش مربوط به تعریف کاربران)
      ‏۱۱:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (الف- بخش مربوط به تعریف کاربران)
      ‏۱۱:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (الف- بخش مربوط به تعریف کاربران)
      ‏۱۱:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۷۹). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (الف- بخش مربوط به تعریف کاربران)
      ‏۱۱:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۷۰). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (الف- بخش مربوط به تعریف کاربران)
      ‏۱۱:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (الف- بخش مربوط به تعریف کاربران)
      ‏۱۱:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۶۹). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (الف- بخش مربوط به تعریف کاربران)
      ‏۱۱:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (الف- بخش مربوط به تعریف کاربران)
      ‏۱۱:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۷۷). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (الف- بخش مربوط به تعریف کاربران)
      ‏۱۰:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (الف- بخش مربوط به تعریف کاربران)
      ‏۰۹:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (الف- بخش مربوط به تعریف کاربران)
      ‏۰۹:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (-۷۲۲). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۷۱۳). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۶:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (-۱۶). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۵۷  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Dianati‏ (۶×)]
      ‏۱۱:۵۷ . . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Cir0213004.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۱:۴۷ . . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Cir0213002.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۱:۴۳ . . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Cir0213003.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۹:۱۲ . . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ تازه‌ای از پرونده:Cir1203000.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۷:۲۹ . . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Cir0213001.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۷:۲۸ . . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Cir0213000.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۰۸:۴۳  تعریف مخازن اسناد‏‏ (۱۰ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۸۲۹). . [Dianati‏ (۱۰×)]
      ‏۰۸:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۱). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۵۳). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۶۴). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۵). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۴۱۸). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۲ اوت ۲۰۱۹

     ‏۰۷:۲۲  نحوه رزرو یک سند تلگرام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۹). . Koosheshgaran (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۹ اوت ۲۰۱۹

     ‏۱۳:۰۸  نرم افزار نگهداری موجودی فیزیکی و گردش امانات نوسا‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۶). . [Tariverdii‏ (۳×)]
      ‏۱۳:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴). . Tariverdii (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰). . Tariverdii (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳۲). . Tariverdii (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۲:۵۹  نرم افزار امانات نوسا‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۲). . [Tariverdii‏ (۳×)]
      ‏۱۲:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Tariverdii (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Tariverdii (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Tariverdii (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۲:۵۷  تعریف میزهای امانت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۱). . Tariverdii (بحث | مشارکت‌ها)