تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۴ اکتبر ۲۰۱۸ ‏۰۲:۵۰
   

‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۸

     ‏۱۴:۲۴  افزودن اعضای معین کننده‌ها‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۶۷۶). . [Khojasteh‏ (۲×)]
      ‏۱۴:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۱۴۳). . Khojasteh (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۵۳۳). . Khojasteh (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۴:۱۸  تنظیم سند حسابداری جدید‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۴۳۷). . [Afaei‏ (۳×)]
      ‏۱۴:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸). . Afaei (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۴:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۰۶۳). . Afaei (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳۵۶). . Afaei (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۴:۱۱  انواع تحلیل‌های سرجمع‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۴٬۵۲۶). . [Rezapoor‏ (۷×)]
      ‏۱۴:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲٬۹۸۵). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۶۰۳). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تفکیک عملیات حساب به یک شماره تفصیلی(سرجمع))
      ‏۱۲:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (-۳۴۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۲۶۸). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۴:۰۱  نصب سرویس تحت وب سیمرغ (http Broker)-تحت ویندوز2012‏‏ (۱۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۱٬۲۹۰). . [Mirzapour‏ (۱۲×)]
      ‏۱۴:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (-۳۶). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها) (نصب در يک نگاه)
      ‏۱۴:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها) (نصب در يک نگاه)
      ‏۱۳:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (-۳۲). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴۷). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳۱). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۵۹). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۳۱٬۱۷۲). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۳:۲۱  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Afaei‏ (۳×)؛ Khojasteh‏ (۳×)؛ Rezapoor‏ (۲۰×)]
      ‏۱۳:۲۱ . . Khojasteh (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Pay-3-1-2.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۳:۲۰ . . Khojasteh (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Pay-3-1-1.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۳۹ . . Khojasteh (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Pay-1-1-5.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۳۲ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ تازه‌ای از پرونده:Acc-8-1-11.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۳۱ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ تازه‌ای از پرونده:Acc-8-1-11.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۲۲ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ تازه‌ای از پرونده:Acc-8-1-13.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۲۱ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ تازه‌ای از پرونده:Acc-8-1-4.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۲۰ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ تازه‌ای از پرونده:Acc-8-1-3.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۰۷ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ تازه‌ای از پرونده:Acc-8-3-14.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۳۶ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Acc-8-4-14.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۳۵ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Acc-8-4-13.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۳۴ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Acc-8-4-12.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۳۴ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Acc-8-4-11.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۳۴ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Acc-8-4-10.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۳۳ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Acc-8-4-9.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۳۳ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Acc-8-4-8.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۳۲ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Acc-8-4-7.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۳۲ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Acc-8-4-6.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۳۱ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Acc-8-4-5.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۳۱ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Acc-8-4-4.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۲۹ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Acc-8-4-3.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۲۸ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Acc-8-4-2.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۲۷ . . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Acc-8-4-1.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۲۲ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Acc-2-9-5.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۲۲ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Acc-2-9-4.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۰۲ . . Afaei (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Acc-2-9-3.png را بارگذاری کرد ‏