تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۹ ‏۱۸:۵۱
   

‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۹

     ‏۱۴:۲۰  ویرایش طبقهبندی منابع دیجیتال‏‏ (۱۹ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۹۵۹). . [Mirzapour‏ (۱۹×)]
      ‏۱۴:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد ارجاع برای چندین منبع دیجیتال موجود در شاخه‌های مختلف درخت اصلی(طبقه‌بندی چندین منبع دیجیتال موجود در شاخه‌های مختلف درخت اصلی))
      ‏۱۴:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (-۷۱). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد ارجاع برای چندین منبع دیجیتال موجود در یک شاخه درخت اصلی (طبقه‌بندی چندین منبع دیجیتال موجود در یک شاخه درخت اصلی))
      ‏۱۳:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها) (روش سریع افزودن طبقه به منبع)
      ‏۱۳:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها) (روش سریع افزودن طبقه به منبع)
      ‏۱۳:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۱). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها) (روش سریع افزودن طبقه به منبع)
      ‏۱۲:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۳۶۹). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸۱). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹۴). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد ارجاع برای چندین منبع دیجیتال موجود در شاخه‌های مختلف درخت اصلی(طبقه‌بندی چندین منبع دیجیتال موجود در شاخه‌های مختلف درخت اصلی))
      ‏۱۱:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲۴). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد ارجاع برای چندین منبع دیجیتال موجود در شاخه‌های مختلف درخت اصلی(طبقه‌بندی چندین منبع دیجیتال موجود در شاخه‌های مختلف درخت اصلی))
      ‏۱۱:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴۸). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد ارجاع برای چندین منبع دیجیتال موجود در یک شاخه درخت اصلی (طبقه‌بندی چندین منبع دیجیتال موجود در یک شاخه درخت اصلی))
      ‏۱۱:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۶۸). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (-۹). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد ارجاع برای چندین منبع دیجیتال موجود در یک شاخه درخت اصلی (طبقه‌بندی چندین منبع دیجیتال موجود در یک شاخه درخت اصلی))
      ‏۰۹:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۱). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد ارجاع برای چندین منبع دیجیتال موجود در یک شاخه درخت اصلی (طبقه‌بندی چندین منبع دیجیتال موجود در یک شاخه درخت اصلی))
      ‏۰۹:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵۹). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد ارجاع برای چندین منبع دیجیتال موجود در یک شاخه درخت اصلی (طبقه‌بندی چندین منبع دیجیتال موجود در یک شاخه درخت اصلی))
      ‏۰۹:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹۰). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد ارجاع برای چندین منبع دیجیتال موجود در یک شاخه درخت اصلی (طبقه‌بندی چندین منبع دیجیتال موجود در یک شاخه درخت اصلی))
      ‏۰۹:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱۸). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد ارجاع برای چندین منبع دیجیتال موجود در یک شاخه درخت اصلی (طبقه‌بندی چندین منبع دیجیتال موجود در یک شاخه درخت اصلی))
      ‏۰۹:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد ارجاع برای چندین منبع دیجیتال موجود در یک شاخه درخت اصلی( طبقه‌بندی چندین منبع دیجیتال موجود در یک شاخه درخت اصلی))
      ‏۰۹:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد ارجاع برای چندین منبع دیجیتال موجود در یک شاخه درخت اصلی( طبقه‌بندی چندین منبع دیجیتال موجود در یک شاخه درخت اصلی))
      ‏۰۹:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵۹). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۴:۱۷  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Mirzapour‏ (۲×)؛ Tasdighi‏ (۶×)]
      ‏۱۴:۱۷ . . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ تازه‌ای از پرونده:DIG0000099.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۳:۰۰ . . Tasdighi (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Cash-6-9-23.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۵۹ . . Tasdighi (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Cash-6-9-22.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۵۹ . . Tasdighi (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Cash-6-9-21.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۳۸ . . Tasdighi (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Cash-6-9-18.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۳۸ . . Tasdighi (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Cash-6-9-17.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۳۷ . . Tasdighi (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Cash-6-9-16.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۱:۱۵ . . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:DIG02010055.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۴:۰۰  اصلاح اطلاعات منبع دیجیتال از طریق اعمال شرایط‏‏ (۱۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۰۵۷). . [Mirzapour‏ (۳×)؛ Mansouri‏ (۱۱×)]
      ‏۱۴:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Mansouri (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۱). . Mansouri (بحث | مشارکت‌ها) (محتوا)
      ‏۱۳:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱۷). . Mansouri (بحث | مشارکت‌ها) (محتوا)
      ‏۱۳:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۶). . Mansouri (بحث | مشارکت‌ها) (محتوا)
      ‏۱۳:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۶۷). . Mansouri (بحث | مشارکت‌ها) (محتوا)
      ‏۱۲:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۲). . Mansouri (بحث | مشارکت‌ها) (محتوا)
      ‏۱۲:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Mansouri (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱۴). . Mansouri (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴). . Mansouri (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۹). . Mansouri (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸). . Mansouri (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷۱). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۳:۰۷  روش سریع افزودن طبقه به منبع دیجیتال‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۶۳۵). . [Mirzapour‏ (۳×)]
      ‏۱۳:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (-۲۶). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (-۶۱۰). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۳:۰۲  انواع ترازهای سررسیدی‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۱٬۲۸۵). . [Tasdighi‏ (۴×)]
      ‏۱۳:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Tasdighi (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Tasdighi (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴). . Tasdighi (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱٬۲۵۷). . Tasdighi (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۲:۰۴  صفحه آموزشی حیدری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۷۸). . Heidari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۳۹  سازماندهی مجدد منابع دیجیتال‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳). . Mirzapour (بحث | مشارکت‌ها)