نقشه راه استفاده از نرم‌افزار حسابداری نوسا

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو


Diagram1


نرم افزار حسابداری به عنوان هسته‌ی مرکزی سيستم مالی يکپارچه نوسا، در برگيرنده طيف وسيعی از امکانات و ابزارها است.

تعريف درخت حساب‌ها و تفصيلی‌ها به منظور شکل‌دهی ساختار کدينگ مورد استفاده در هر شرکت و سازمان، صدور سند حسابداری و حجم وسيعی از عمليات تکميلی مرتبط با آن و اخذ گزارشات متنوع استاندارد، تحليلی و تفکيکی، بخش مهمی از اين امکانات و ابزارها را تشکيل می‌دهد.

در کنار اين‌ها، مسائل مربوط به تصفيه و مغايرت‌گيری بانکی، تعريف و طراحی فرم‌های ورود اطلاعات و گزارش‌های نمايشی و چاپی، انواع روش‌های فراخوانی و صدور اطلاعات و ... نيز موجب گستردگی بيش از پيش دايره‌ی امکانات و ابزارهای موجود می‌شود.


مطلب ذیل به تشریح نقشه راه استفاده از نرم‌افزار حسابداری نوسا می‌پردازد. 
جهت مطالعه کلیه مباحث آموزشی مرتبط با نرم‌افزار حسابداری نوسا می‌توانید از ویکی آموزشی نرم‌افزار حسابداری نوسا استفاده نمایید. 


تعریف کدینگ حساب‌ها


در زمان تعریف کدینگ حسابداری برای یک شرکت یا سازمان، معمولا چند سطح برای طبقه بندی حساب‌ها در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند به شرح زیر باشد :

  1. طبقه حساب
  2. گروه حساب
  3. حساب کل
  4. حساب معین

نمونه‌ای از طبقه‌بندی حساب‌ها در شکل زیر نمایش داده شده است :


Cloud 002.png


به منظور تعریف حساب‌ها، از درخت حساب‌ها استفاده می‌شود.

جهت شروع به کار با نرم افزار حسابداری نوسا،لازم است تا ابتدا کدینگ حسابداری منطبق با فعالیت شرکت یا سازمان خود را با استفاده از درخت حساب‌ها تعریف نمایید.

همچنین جهت دریافت کدینگ نمونه حساب‌ها، می‌توانید از لینک زیر استفاده نمایید:
دریافت کدینگ نمونه حساب‌ها


تعریف کدینگ تفصیلی‌ها


از تفصیلی‌ها به منظور تفکیک حساب‌های معین استفاده می‌شود. به این نوع از تفصیلی‌ها، تفصیلی‌های شناور گفته می‌شود؛ چرا که به صورت مستقل از حساب‌های معین تعریف می‌شوند و می‌توانند با حساب‌های معین مختلفی در ارتباط باشند.


شکل زیر، جایگاه تفصیلی‌ها را در کدینگ حسابداری نمایش می‌دهد :


Cloud 003.png


به منظور تعریف تفصیلی‌ها، از درخت تفصیلی‌ها استفاده می‌شود.

تفصیلی‌های مورد نیاز شرکت یا سازمان خود را با استفاده از درخت تفصیلی‌ها تعریف نمایید.

همچنین جهت دریافت کدینگ نمونه تفصیلی‌ها، می‌توانید از لینک زیر استفاده نمایید:
دریافت کدینگ نمونه تفصیلی‌ها


ارتباط حساب با تفصیلی‌ها


پس از تعریف حساب‌ها و تفصیلی‌ها، لازم است حساب‌های مرتبط با تفصیلی را تشخیص داده و اقدام به برقراری این ارتباط از طریق درخت حساب‌ها نمایید.

ارتباط حساب با تفصیلی‌ها، در زمان تنظیم سند حسابداری جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.


تنظیم سند حسابداری جدید


پس از تعریف حساب‌ها و تفصیلی‌ها و برقراری ارتباط بین آن‌ها، نوبت به تنظیم سند حسابداری می‌رسد.

رویدادهای مالی شرکت یا سازمان، در قالب اسناد حسابداری در سیستم ثبت می‌گردند.

جهت دریافت اسناد حسابداری نمونه، می‌توانید از لینک زیر استفاده نمایید:
دریافت اسناد حسابداری نمونه


ملاحظه فهرست اسناد


پس از تنظیم اسناد حسابداری جدید، جهت ملاحظه سند می‌توان از فهرست اسناد حسابداری استفاده نمود.

از فهرست اسناد جهت تایید و نهایی کردن اسناد، ملاحظه فهرست اسناد در فایل Excel، چاپ فهرست اسناد و ... می‌توان استفاده نمود.


اصلاح و حذف اسناد


در صورتیکه اسناد پس از ثبت، نیاز به اصلاح داشته باشند، می‌توان از امکان اصلاح اسناد استفاده نمود.


جهت حذف اسناد ثبت شده، می‌توان از امکان حذف اسناد استفاده نمود.


گزارش‌های حساب


پس از ثبت اسناد حسابداری، می‌توان اقدام به تهیه گزارش‌های متنوع از سیستم نمود. برخی از گزارشات مرتبط با حساب در نرم‌افزار حسابداری نوسا به شرح زیر می‌باشند :


گزارش‌های تفصیلی


برخی از گزارشات مرتبط با تفصیلی در نرم‌افزار حسابداری نوسا به شرح زیر می‌باشند :


گزارش‌های تحلیلی


برخی از گزارشات تحلیلی مرتبط با حساب و تفصیلی در نرم‌افزار حسابداری نوسا به شرح زیر می‌باشند :