نرم افزار حسابداری نوسا

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو

نرم افزار حسابداري به عنوان هسته‌ي مرکزي سيستم مالي يکپارچه نوسا، در برگيرنده طيف وسيعي از امکانات و ابزارها است. تعريف درخت حساب‌ها و تفصيلي‌ها به منظور شکل‌دهي ساختار کدينگ مورد استفاده در هر شرکت و سازمان، صدور سند حسابداري و حجم وسيعي از عمليات تکميلي مرتبط با آن و اخذ گزارشات متنوع استاندارد، تحليلي و تفکيکي، بخش مهمي از اين امکانات و ابزارها را تشکيل مي‌دهد. در کنار اين‌ها، مسائل مربوط به تصفيه و مغايرت‌گيري بانکي، تعريف و طراحي فرم‌هاي ورود اطلاعات و گزارش‌هاي نمايشي و چاپي، انواع روش‌هاي فراخواني و صدور اطلاعات و ... نيز موجب گستردگي بيش از پيش دايره ي امکانات و ابزارهاي موجود مي شود.


مباحث آموزشي مرتبط با نرم افزار حسابداري نوسا به شرح زير مي‌باشد:

تعاريف اوليه اسناد گزارش‌ها