ماژول گزارش استفاده از منابع دیجیتال

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو

هر کاربر مجاز در سییستم آرشیو می تواند با استفاده از این ماژول، گزارش استفاده خود از منابع دیجیتال را روی صفحه مشاهده نماید. منظور از استفاده، دریافت فایل یا مشاهده منبع دیجیتال است. این گزارش از چهار بخش به شکل زیر تشکیل شده است:

اطلاعات کاربر

اطلاعات کاربر


در این قسمت نام کاربر و تاریخ پایان عضویت او نمایش داده می شود.


گزارش آماری دریافت و مشاهده منابع دیجیتال

گزارش آماری استفاده از منابع دیجیتال


در این ناحیه، تعداد کل دریافت فایل، تعداد کل مشاهده منبع دیجیتال و نیز حجم کل فایلهای دریافت شده، نمایش داده می شود.


نحوه پرداخت

نحوه پرداخت


در این قسمت نحوه پرداخت هزینه توسط کاربر نشان داده می شود. کاربران بسته به سیاستهای مرکز، می توانند از طریق سه روش تعدادی، حجمی و ریالی هزینه استفاده از منابع دیجیتال را بپردازند. در این ناحیه علاوه بر نحوه پرداخت، اعتبار کاربر هم نشان داده می شود. به این ترتیب کاربر می تواند با در نظر گرفتن میزان اعتبار خود، استفاده از منابع آرشیو را مدیریت نماید.


گزارش استفاده از منابع دیجیتال

در این ناحیه، تمام فایلهای دیجیتال به ترتیب تاریخ استفاده، فهرست شده است:


گزارش استفاده از منابع دیجیتال


همانطور که مشاهده می کنید، اطلاعات هر منبع از قبیل تاریخ استفاده، تاریخ انقضا، نوع دسترسی و ... نمایش داده شده است. برای نمایش جزئیات بیشتر در مورد هر منبع، آیکون جزئیات را کلیک کنید:


گزارش استفاده از منابع دیجیتال- جزئیات


همانطور که مشاهده می کنید، جزئیات منبع دیجیتال، شامل کد، اندازه فایل و نحوه تهیه (پرداخت هزینه) آن است که برای هر منبع به تفکیک می توانید ملاحظه کنید.