فهرست قراردادهای الحاقی

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو


به منظور مشاهده و پیگیری برگه‌های قرارداد الحاقی که توسط کاربران تنظیم شده است، می‌توان از " فهرست قراردادهای الحاقی " استفاده کرد و با کمک امکاناتی که در محاوره ابتدایی گزارش وجود دارد مجموعه شرایط مختلفی تنظیم کرد.


به منظور ملاحظه " فهرست قراردادهای الحاقی "، از منوی " فروش "، گزینه " فهرست قراردادهای الحاقی " را انتخاب نمایید.


منوی فروش


پنجره " فهرست قراردادهای الحاقی " به شکل زیر باز می‌شود.


فهرست قراردادهای الحاقی


پنجره فوق از سه قسمت زیر تشکیل شده است :


محتوی


در قسمت محتوی، اطلاعات اصلی برای اخذ گزارش " فهرست قراردادهای الحاقی " را درج نمایید.


فهرست قراردادهای الحاقی - محتوی


این پنجره شامل دو قسمت به شرح زیر می‌باشد :


محدوده


در این قسمت می‌توانید اطلاعات مربوط به قراردادهای الحاقی را جهت اخذ گزارش وارد نمایید.


محتوی - محدوده


 • قرارداد الحاقی : در این قسمت می‌توانید سال مالی قراردادهای الحاقی مورد نظرتان جهت نمایش گزارش فهرست قراردادهای الحاقی را تعیین نمایید.


 • محدوده تاریخ از : در این قسمت می‌توانید محدوده تاریخ قراردادهای الحاقی مورد نظرتان جهت نمایش گزارش فهرست قراردادهای الحاقی را تعیین نمایید.


 • محدوده شماره/سری از : در این قسمت می‌توانید محدوده شماره شماره/سری قراردادهای‌ الحاقی مورد نظرتان جهت نمایش گزارش فهرست قراردادهای الحاقی را تعیین نمایید.


 • شامل برگه‌های/تعیین بخش : در این قسمت می‌توانید بخش قراردادهای الحاقی مورد نظرتان جهت نمایش گزارش فهرست قراردادهای الحاقی را تعیین نمایید.


 • محدوده کد مشتری از : در این قسمت می‌توانید محدوده کد مشتری مورد نظرتان در قراردادهای الحاقی را جهت نمایش گزارش فهرست قراردادهای الحاقی را تعیین نمایید.


 • الگوی کد مشتری : در این قسمت می‌توانید الگوی کد مشتری مورد نظرتان در قراردادهای الحاقی را جهت نمایش گزارش فهرست قراردادهای الحاقی را تعیین نمایید.


 • محاسبه کسور و اضافات : در این قسمت می‌توانید محدودیتی را برای محاسبه و یا عدم محاسبه کسور و اضافات در قراردادهای الحاقی، جهت نمایش گزارش فهرست قراردادهای الحاقی تعیین نمایید.


 • نوع فروش : در این قسمت می‌توانید محدودیت برای نوع فروش در قرارداد الحاقی، جهت نمایش گزارش فهرست قراردادهای الحاقی را تعیین نمایید.


 • مرکز فروش : در این قسمت می‌توانید محدودیت برای مرکز فروش در قرارداد الحاقی، جهت نمایش گزارش فهرست قراردادهای الحاقی را تعیین نمایید.


 • شرایط تحویل : در این قسمت می‌توانید محدودیت برای شرایط تحویل در قرارداد الحاقی، جهت نمایش گزارش فهرست قراردادهای الحاقی را تعیین نمایید.


 • نحوه پرداخت : در این قسمت می‌توانید محدودیت برای نحوه پرداخت در قرارداد الحاقی، جهت نمایش گزارش فهرست قراردادهای الحاقی را تعیین نمایید.
می‌توانید با انتخاب گزینه نقدی یا اعتباری، نقدی یا اعتباری بودن قراردادهای الحاقی را مشخص نمایید. 


 • سایر پارامترها : در این قسمت می‌توانید محدوده یا الگوی برای طرف بدهکار، نماینده فروش، بازاریاب،محل جغرافیایی و محدوده‌ای برای تاریخ خاتمه اعتبار قرارداد مرجع، تاریخ سررسید تحویل قرارداد مرجع و تاریخ سررسید تحویل قرارداد الحاقی، جهت نمایش گزارش فهرست قراردادهای الحاقی را تعیین نمایید.


سایر پارامترها


 • فرم نمایش فهرست : در این قسمت می‌توانید یکی از فرم‌های نمایشی طراحی شده در سیستم را انتخاب نمایید.


محدوده قرارداهای مرجع


در این قسمت می‌توانید اطلاعات مربوط به قراردادهای مرجع موجود در قرارداد‌های الحاقی را جهت اخذ گزارش وارد نمایید.


محتوی - محدوده قراردادهای مرجع


 • قراردادهای مرجع : در این قسمت می‌توانید سال مالی قراردادهای مرجع مورد نظرتان جهت نمایش گزارش فهرست قراردادهای الحاقی را تعیین نمایید.


 • محدوده تاریخ از : در این قسمت می‌توانید محدوده تاریخ قراردادهای مرجع مورد نظرتان جهت نمایش گزارش فهرست قراردادهای الحاقی را تعیین نمایید.


 • محدوده شماره/سری از : در این قسمت می‌توانید محدوده شماره/سری قراردادهای مرجع مورد نظرتان جهت نمایش گزارش فهرست قراردادهای الحاقی را تعیین نمایید.


 • شامل برگه‌های/تعیین بخش : در این قسمت می توانید بخش قراردادهای مرجع مورد نظرتان جهت نمایش گزارش فهرست قراردادهای الحاقی را تعیین نمایید.


 • محدوده کد مشتری از : در این قسمت می‌توانید محدوده کد مشتری مورد نظرتان در قراردادهای مرجع، را جهت نمایش گزارش فهرست قراردادهای الحاقی را تعیین نمایید.


 • الگوی کد مشتری : در این قسمت می‌توانید الگوی کد مشتری مورد نظرتان در قراردادهای مرجع را جهت نمایش گزارش فهرست قراردادهای الحاقی را تعیین نمایید.


 • محاسبه کسور و اضافات : در این قسمت می‌توانید محدودیتی را برای محاسبه و یا عدم محاسبه کسور و اضافات در قراردادهای مرجع، جهت نمایش گزارش فهرست قراردادهای الحاقی تعیین نمایید.


 • نوع فروش : در این قسمت می‌توانید محدودیت برای نوع فروش در قراردادهای مرجع، جهت نمایش گزارش فهرست قراردادهای الحاقی را تعیین نمایید.


 • مرکز فروش : در این قسمت می‌توانید محدودیت برای مرکز فروش در قراردادهای مرجع، جهت نمایش گزارش فهرست قراردادهای الحاقی را تعیین نمایید.


 • شرایط تحویل : در این قسمت می‌توانید محدودیت برای شرایط تحویل در قراردادهای مرجع، جهت نمایش گزارش فهرست قراردادهای الحاقی را تعیین نمایید.


 • نحوه پرداخت : در این قسمت می‌توانید محدودیت برای نحوه پرداخت در قراردادهای مرجع، جهت نمایش گزارش فهرست قراردادهای الحاقی را تعیین نمایید.
می‌توانید با انتخاب گزینه نقدی یا اعتباری، نقدی یا اعتباری بودن قراردادهای مرجع را مشخص نمایید. 


 • سایر پارامترها : در این قسمت می‌توانید محدوده یا الگوی برای طرف بدهکار، نماینده فروش، بازاریاب،محل جغرافیایی و محدوده‌ای برای تاریخ خاتمه اعتبار قرارداد مرجع، تاریخ سررسید تحویل قرارداد مرجع و تاریخ سررسید تحویل قرارداد الحاقی، جهت نمایش گزارش فهرست قراردادهای الحاقی را تعیین نمایید.


سایر پارامترها


 • فرم نمایش فهرست : در این قسمت می‌توانید یکی از فرم‌های نمایشی طراحی شده در سیستم را انتخاب نمایید.


شرایط


در این قسمت شرایط مورد نظر جهت اخذ گزارش " فهرست قراردادهای الحاقی" را تعیین نمایید.


فهرست قراردادهای الحاقی - شرایط


 • به منظور ایجاد شرط جدید، تکمه Gnl 000.png را فشار دهید تا وارد پنجره " تدوین یک شرط " شوید.


تدوین یک شرط


 1. در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمایید.
 2. یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمایید.
 3. در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت مقایسه به‌کار رود را وارد نمایید.

با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.


به همین ترتیب می‌توان سایر شرط ها را به فهرست اضافه نمود.

نکته مهم در این بخش این است که از شرط دوم به بعد، باید توجه ویژه‌ای نسبت به قسمت " عملگر با سطرهای قبلی " یعنی " و " ، " یا " یا " بجز " شود.


 • برای ذخیره شرط تکمه " ذخیره مجموعه شرایط " یا Gnl 007.png را انتخاب نمایید.


 • جهت استفاده از مجموعه شرایط ذخیره شده، کافیست تکمه " بازیابی مجموعه شرایط " یا Gnl 010.png را فشار دهید.


ترتیب


در قسمت " ترتیب "، می‌توانید ترتیب نمایش جهت مشاهده گزارش فهرست قراردادهای الحاقی تعیین نمایید.


فهرست قراردادهای الحاقی - ترتیب


پس از تکمیل قسمت‎های فوق، تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " فهرست قراردادهای الحاقی " به شکل زیر باز شود :


فهرست قراردادهای الحاقی


در قسمت پایین صفحه، جزئیات سطر تحت مکان‌نما نمایش داده می‌شود.


نوار ابزار پنجره فهرست قراردادهای الحاقی


تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره " فهرست قراردادهای الحاقی " به شرح زیر می‌باشند :

 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 000.png : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Alt + F9 " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 021.png : با باز‌ کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 021.png ملاحظه قرارداد الحاقی : جهت ملاحظه قرارداد الحاقی تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید "Enter" از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • ملاحظه قرارداد مرجع : جهت ملاحظه قرارداد مرجع در قرارداد الحاقی تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای " Ctrl + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • فهرست شماره/سری استفاده نشده : جهت ملاحظه شماره‌های استفاده نشده با توجه به سری برگه قرارداد الحاقی تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 016.png : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در فهرست قراردادهای الحاقی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.


 • Gnl 018.png : جهت چاپ فهرست فهرست قراردادهای الحاقی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌ کلید می‌باشد.


 • Gnl 019.png : جهت نمایش فهرست قراردادهای الحاقی در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرارمی‌گیرد.


 • Gnl 175.png : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز می‌شود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌‌کلید می‌باشد.
تغییر فرم نمایش گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.


 • Gnl 252.png: جهت ملاحظه مدارک آرشیو مربوط به برگه‌های تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.category : بازگشت