فهرست برگه‌های انجام خدمات

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو


به منظور مشاهده برگه‌های انجام خدمات و پیگیری فعالیت‌های خدماتی سازمان، می‌توان از فهرست برگه‌های انجام خدمات استفاده کرد، و با کمک امکاناتی که در محاوره ابتدایی گزارش وجود دارد مجموعه شرایط مختلفی تنظیم کرد.


برای مشاهده فهرست برگه‌های انجام خدمات، مطابق شکل از منوی، " خدمات " ، گزینه " فهرست برگه‌های انجام خدمات " را انتخاب نمایید.


منوی خدمات


پنجره " فهرست برگه‌های انجام خدمات " به شکل زیر باز می‌شود :


فهرست برگه‌های انجام خدمات


این پنجره شامل چهار قسمت زیر می‌باشد :


محتوی


قسمت " محتوی " شامل موارد زیر است :


فهرست برگه‌های انجام خدمات - محتوی


 • شامل برگه‌های : سال مالی برگه‌های مورد نیاز در گزارش را مشخص کنید. • محدوده شماره/سری از : ابتدا و انتها شماره و سری برگه‌های انجام خدمات مشمول گزارش را مشخص کنید.


 • شامل برگه‌های : بخش برگه‌های انجام خدمات مد نظر را مشخص کنید.


 • محدوده کد مشتری از : محدوده کد مشتری‌ مشمول گزارش را مشخص کنید.
در این قسمت در صورتی که کد " مشتری‌ " دارای الگوی مشخصی باشد می‌توانید از فیلد " با الگویی " استفاده کنید و الگوی مورد نظر خود را در قسمت مربوطه درج نمایید.

 • وضعیت برگه‌ها :
 • فقط برگه‌های فاکتور یا برگشت نشده : این گزینه، برگه‌های انجام خدماتی را شامل می‌شود که فاکتور فروش یا برگشت از فروش برای آنها ثبت نشده‌ است.


 • فقط برگه‌های قابل فاکتور شدن : این گزینه، برگه‌های انجام خدماتی را شامل می‌شود که با رخداد فروش خدمات ثبت شده‌اند اما هنوز فاکتور نشده‌اند.


 • فقط برگه‌های قابل برگشت فروش : این گزینه، برگه‌های انجام خدماتی را شامل می‌شود که با رخداد برگشت فروش خدمات ثبت شده‌اند اما هنوز فاکتور برگشت از فروش برایشان ثبت نشده‌است.


 • فرم نمایش فهرست : فرم نمایش گزارش را مشخص کنید.
در قسمت تنظیمات سیستم برای تمام کاربران، می‌توان فرم‌های دلخواهی بر حسب نیاز ایجاد کرد و در این لیست انتخاب نمود تا گزارش با فرم دلخواه نمایش داده شود.


شرایط


برای اعمال شرایط دلخواه، روی فیلدهای برگه‌های انجام خدمات از قسمت شرایط استفاده می‌شود.


فهرست برگه‌های انجام خدمات - شرایط


ترتیب


در قسمت ترتیب، می‌توان ترتیب نمایش را بر اساس فیلدهای برگه‌های انجام خدمات تعیین نمود.


فهرست برگه‌های انجام خدمات - ترتیب


بعد از تکمیل قسمت‌های فوق، تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره فهرست برگه‌های انجام خدمات به شکل زیر باز شود :


فهرست برگه‌های انجام خدمات


همانطور که در شکل مشاهده می‌کنید فهرست برگه‌های انجام خدمات پیش فرض طبق تاریخ ثبت، سری و شماره برگه مرتب شده و در ستون‌های گزارش فیلدهای برگه از جمله سری، شماره، تاریخ، کد مشتری و وضعیت فاکتور شده یا نشده و... نمایش داده می‌شود.


تکمه های مربوط به برگه‌های انجام خدمات


 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.


پرش


 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.


جستجو


 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 021.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :


Sales-2-7-6.png


 • ملاحظه برگه تحت مکان‌نما : جهت ملاحظه برگه انجام خدمات مربوط به سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. با دوبار کلیک کردن روی سطر تحت مکان‌نما و یا فشردن کلید " Enter " صفحه‌کلید نیز، برگه مربوطه باز می‌گردد.
 • فهرست شماره/سری‌های استفاده نشده : جهت ملاحظه فهرست شماره/سری‌های استفاده نشده، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب این گزینه پنجره همانند تصویر زیر باز می‌شود که می‌توان محدوده شماره/سری‎‌ مد نظر، برای بررسی را مشخص کرد.


شماره/سری‌های استفاده‌نشده در برگه‌های انجام خدمات


 • Gnl 016.png : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 019.png : جهت نمایش سطرهای گزارش در Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 175.png : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز می‌شود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
تغییر فرم گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.


 • Gnl 002.png : جهت شماره گذاری مجدد برگه‌های علامت گذاری شده استفاده می‌شود.
در حالت عادی این گزینه غیر فعال است، در صورتی که سطرهای مد نظر انتخاب شوند گزینه شماره گذاری مجدد برگه‌ها قابل استفاده می‌باشد.category : بازگشت