عملیات مرکز مصرف یا تامین کالا

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو


جهت ملاحظه و بررسی ریز رخدادهای ثبت شده مربوط به هر مرکز مصرف یا تامین کالا، از گزارش " عملیات مرکز مصرف یا تامین کالا " استفاده می‌شود.


به منظور اخذ این گزارش از منوی " دفتر " ، گزینه " عملیات مرکز مصرف یا تامین کالا " را انتخاب نمایید.


منوی دفتر


پنجره‌ " عملیات مرکز مصرف یا تامین کالا " به شکل زیر باز می‌شود :


عملیات مرکز مصرف یا تامین کالا


این پنجره شامل قسمت‌های زیر می‌باشد :


محتویعملیات مرکز مصرف یا تامین کالا - محتوی


بخش محتوی شامل پارامترهایی به شرح زیر می‌باشد :

 • گزارش مرکز- کد : در این قسمت کد مرکز مورد نظر را وارد نمایید. جهت سهولت در انتخاب مرکز می‌توان با تایپ عبارت " / "، کالای مورد نظر را از پنجره " انتخاب مرکز مصرف یا تامین کالا و خدمات " با ساختار درختی انتخاب و یا با تایپ عبارت " // " آن را در محاوره " انتخاب مرکز با جستجو در نام "، جستجو نمایید.


 • در حین حرکت در بین مراکز : در این قسمت می‌توان تعیین نمود با فشردن تکمه Gnl 160.png و Gnl 159.png در پنجره " کارت مرکز مصرف یا تامین کالا " (پنجره گزارش)، بین چه سطحی از مراکز حرکت شود.
در این بخش یکی از حالت‌های زیر را انتخاب نمایید :


 • فقط مراکز عملیاتی(سطح آخر) درنظر گرفته شوند : با انتخاب این گزینه حرکت، تنها در بین مراکز عملیاتی(سطح آخر)انجام خواهد شد.


 • فقط مراکز یک سطح خاص درنظر گرفته شوند : با انتخاب این گزینه حرکت در بین سطح منتخب از مراکز انجام خواهد شد.
با انتخاب گزینه " فقط مراکز یک سطح خاص در نظر گرفته شوند "، عبارت " به‌علاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل " فعال می‌شود که در صورت انتخاب آن، در زمان حرکت بین مراکز سطح انتخاب شده، مراکز عملیاتی سطوح قبل نیز به این گزارش اضافه خواهند شد.


 • جمع عملیات از تاریخ زیر تا ابتدای محدوده گزارش بازنمایی شود : چنانچه در قسمت برگه‌ها، برای گزارش مورد نظر محدوده تاریخ تعیین نموده‌اید، با استفاده از این گزینه می‌توان جمع گزارش پیش از محدوده مذکور را در این گزارش درج نمود، همچنین در صورت نیاز می‌توان تاریخ مورد نظر تا پیش از محدوده گزارش را در فیلد مربوطه تعیین نمود.


 • نحوه محاسبه : در این قسمت می‌توانید یکی از گزینه‌های زیر را جهت اخذ گزارش به صورت سرجمع یا بدون سرجمع بر حسب نیاز انتخاب نمایید :
 • بدون اخذ سرجمع : با انتخاب این گزینه تمام رخدادهای مربوط به مرکز انتخاب شده بصورت جزیی نمایش داده می‌شوند.


 • اخذ سرجمع برحسب مرکز : با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به مرکز مورد نظر، به تفکیک مراکز (عملیاتی یا سطح خاص) و به‌ صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.


 • اخذ سرجمع برحسب کالا : با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به مرکز مورد نظر، به تفکیک کالاها (عملیاتی یا سطح خاص) و به‌ صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.


 • اخذ سرجمع برحسب بچ : با انتخاب این گزینه، رخدادهای مربوط به مرکز مورد نظر، به تفکیک بچ‌های کالا و بصورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.


 • اخذ سرجمع در محدوده‌های زمانی : با استفاده از این گزینه، رخدادهای مربوط به مرکز مورد نظر به تفکیک محدوده زمانی تعیین شده و بصورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.


برگه‌هاعملیات مرکز مصرف یا تامین کالا - برگه‌ها


در قسمت برگه‌ها می‌توان محدوده رخدادهای مربوط به مرکز را به تفکیک برگه‎‌های انبار و پارامترهای مربوط به آن تعیین نمود.


این قسمت شامل فیلدهای زیر می‌باشد :

 • محدوده تاریخ : چنانچه می‌خواهید در یک محدوده تاریخ گزارشگیری انجام شود، این قسمت را تکمیل نمایید.


 • محدوده شماره سند : در این قسمت می‌توان محدوده‌ای از شماره اسناد را جهت گزارشگیری انتخاب نمود.


 • انواع برگه انبار : در این قسمت می‌توانید هر نوع از برگه‌های انبار که قرار است در گزارش لحاظ شوند را انتخاب نمایید، همچنین با استفاده از گزینه‌های تمام انواع، تمام انواع ورود یا تمام انواع خروج، برگه‌های مورد نظر را بر حسب نیاز انتخاب نمایید.
انتخاب ترکیب مورد نظر از نوع برگه‌ها در این قسمت میسر می‌باشد.


 • محدوده شماره / سری : جهت انتخاب محدوده‌ای از شماره‌های برگه‌های انبار برای گزارشگیری استفاده می‌گردد.


 • وضعیت اسناد : در هنگام گزارش می‌توان یکی از انواع وضعیت‌های برگه انبار را شامل پیش نویس، عملیاتی و تایید شده انتخاب نمایید تا فقط همان برگه‌ها در گزارش ظاهر شوند.


همچنین گزارش می‌تواند از اسناد یک بخش خاص یا تمام بخش‌ها باشد.


رخدادهاعملیات مرکز مصرف یا تامین کالا - رخدادها


در قسمت رخدادها می‌توان محدوده رخدادها و سایر پارامترهای مربوط به مرکز را جهت گزارشگیری تعیین نمود.

 • محدوده کد کالا : در این قسمت می‌توان محدوده‌ای از کالاها، جهت گزارش انتخاب نمود.


 • محدوده کد مرکز : در این قسمت می‌توان محدوده‌ای از مراکز، جهت گزارش انتخاب نمود.
 لازم به ذکر است جهت انتخاب مرکز و کالا می‌توانید با تایپ " // " و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، یا تایپ " / " و و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از ساختار درختی، کالا یا مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید. همچنین با استفاده از قسمت " الگوی " می‌توان الگویی از کالاها یا مراکز را جهت گزارشگیری انتخاب نمود.


 • شامل رخدادهای : در این قسمت می‌توانید گزارش مرکز مورد نظر را برای تمام انبارها یا یک انبار خاص محدود نمود.


 • واحد سنجش مقدار : در این قسمت می‌توان گزارش را برحسب واحد اصلی کالاها یا یک واحد خاص محدود نمود.


 • انواع طرف حساب : در این قسمت می‌توان گزارش را بر حسب نوع طرف حساب سطرها، شامل آزاد، عمومی یا اختصاصی، محدود نمود.


 • شامل رخداد‌های : در این قسمت می‌توان گزارش رخدادها را براساس نوع بهای آنها شامل برآوردی، برآوردی به واقعی، واقعی و واقعی شده، انتخاب نمود.

همچنین گزارش می‌تواند شامل رخدادهایی که شامل بچ یا فاقد بچ هستند، بوده و در قسمت محدوده کد بچ می‌توان محدوده‌ای از بچ‌ها را انتخاب نمود.


 • رخدادهای فاقد مانده در نظر گرفته نشوند : با انتخاب این گزینه، سطرهای فاقد مانده در گزارش لحاظ نمی‌شوند.


 • رخدادهای فاکتور شده در نظر گرفته نشوند : با انتخاب این گزینه، سطرهای فاکتور شده (در سیستم فروش) در گزارش لحاظ نمی‌شوند.


 • رخدادهای " برگشت دوره جاری " به صورت مستقل بازنمایی شوند : با انتخاب این گزینه، رخدادهای مربوط به برگشت دوره جاری به‌صورت مستقل، در گزارش درج خواهند شد.


 • رخدادهای " تعدیل " به‌ صورت مستقل بازنمایی شوند : با انتخاب این گزینه، رخدادهای تعدیل به‌ صورت مستقل، در گزارش درج خواهند شد.


 • رخدادهای " اصلاح بهای وارده " به صورت مستقل بازنمایی شوند : با انتخاب این گزینه، رخدادهای اصلاح بهای وارده، به‌صورت مستقل در گزارش درج خواهند شد.


 • تغییرات رخدادها فقط در محدوده گزارش (تاریخ، سند و بخش) محاسبه شوند : با انتخاب این گزینه تغییرات مربوط به رخدادها تنها در محدوده تاریخ تعیین شده محاسبه خواهند شد.


شرایطعملیات مرکز مصرف یا تامین کالا - شرایط


در قسمت " شرایط "، می‌توان روی فيلدهاي مربوط به عمليات مرکز، شرط قرار داد.

به منظور ایجاد شرط جدید، تکمه Gnl 000.png را فشار دهید تا وارد پنجره " تدوین یک شرط " شوید.


تدوین یک شرط


 1. در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمایید.
 2. یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمایید.
 3. در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت مقایسه به‌کار رود را وارد نمایید.


با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.


نکته مهم در این بخش این است که باید توجه ویژه‌ای نسبت به قسمت " عملگر با سطرهای قبلی " یعنی عبارتهای " و، یا، بجز " شود.

جهت ذخیره شرط یا مجموغه شرایط آماده شده، از تکمه " ذخیره مجموعه شرایط " یا Gnl 007.png استفاده نمایید. همچنین جهت استفاده از مجموعه شرایط ذخیره شده در گزارشات آتی، کافیست تکمه " بازیابی مجموعه شرایط " یا Gnl 010.png را انتخاب نمایید.


ترتیبعملیات مرکز مصرف یا تامین کالا - ترتیب


در قسمت " ترتیب "، می‌توان ترتیب نمایش گزارش را بر اساس فیلدهای مربوط به عمليات مرکز تعیین نمود.

برای این منظور فیلدی را که می‌خواهید گزارش براساس آن مرتب شود را انتخاب نموده و تکمه " افزودن فیلد به فهرست " یا Gnl 187.png را فشار دهید.

همچنین جهت حذف یک فیلد کافیست آن را از قسمت " مرتب‌ سازی برحسب " انتخاب نموده و تکمه " حذف فیلد از فهرست " یا Gnl 186.png را فشار دهید.

جهت تعیین نوع مرتب‌ سازی می‌توان از تکمه Gnl 072.png ، به ترتیب صعودی یا Gnl 188.png به ترتیب نزولی استفاده نمود.


پس از تکمیل اطلاعات مورد نظر، بر روی تکمه " تصویب "، کلیک نمایید.

گزارش عملیات مرکز مصرف یا تامین کالا در پنجره‌ای تحت عنوان " کارت مرکز مصرف یا تامین کالا " مطابق شکل زیر نمایش داده می‌شود :


کارت مرکز مصرف یا تامین کالا


نوار ابزار عملیات مرکز مصرف یا تامین کالا


 • Gnl 016.png : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " F5 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + P " از صفحهکلید می‌باشد.
از تکمه چاپ جهت چاپ محدوده‌ای از مراکز مصرف یا تامین کالا نیز می‌توان استفاده نمود.


 • Gnl 019.png : جهت نمایش گزارش مرکز مورد نظر در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 159.png: جهت احضار گزارش مرکز بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + PageDown " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 160.png: جهت احضار گزارش مرکز قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + PageUp " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 175.png : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز شده و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 033.png : جهت پرش به آخرین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 034.png : جهت پرش به سطر بعدی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 035.png : جهت پرش به سطر قبلی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 036.png : جهت پرش به اولین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 021.png : جهت ملاحظه برگه مربوط به رخداد تحت مکان‌نما، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Enter " در صفحه‌کلید می‌باشد. با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود :
 • ملاحظه درخت رخداد انبار تحت مکان نما : جهت ملاحظه گزارش درختی رخدادهای مربوط به مرکز مصرف یا تامین کالا، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ملاحظه درخت رخداد از دید فروش : جهت ملاحظه گزارش درختی رخدادهای مربوط به مرکز مصرف یا تامین کالا (از دید فروش)، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ملاحظه سند تحت مکان‌نما : جهت ملاحظه سند مربوط به رخداد تحت مکان‌نما از این گزینه استفاده می‌شود.category : بازگشت