عملیات انبار یک ترکیب حساب و تفصیلی

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو


به منظور اخذ این گزارش از منوی " دفتر " ، گزینه " عملیات انبار یک ترکیب حساب و تفضیلی " را انتخاب نمایید.


منوی دفتر


پنجره‌ای مطابق تصویر زیر باز می‌شود.


عملیات انبار یک ترکیب حساب و تفضیلی


این پنجره شامل قسمت‌های زیر می‌باشد :

محتویعملیات انبار یک ترکیب حساب و تفضیلی - محتوی


از قسمت " محتوی " فیلدهای زیر را تکمیل نمایید:

 • گزارش از ترکیب حساب و تفضیلی‌(های) زیر : در این قسمت کد حساب و کد تفضیلی‌های مورد نظر خود را که میخواهید از عملیات آنها گزارش بگیرید در قسمت "کد حساب" و "تفضیلی 1" تا "تفضیلی 5" انتخاب نمایید


 • در قسمت گزارش از : یکی از سه گزینه زیر را انتخاب می‌نماییم.


 • جمع عملیات از تاریخ زیر تا ابتدای محدوده گزارش بازنمایی شود : چنانچه در قسمت برگه‌ها، برای گزارش مورد نظر محدوده تاریخ تعیین نموده‌اید، با استفاده از این گزینه می‌توان جمع گزارش پیش از محدوده مذکور را در این گزارش درج نمود، همچنین در صورت نیاز می‌توان تاریخ مورد نظر تا پیش از محدوده گزارش را در فیلد مربوطه تعیین نمود.


 • نحوه محاسبه : در این قسمت می‌توانید یکی از گزینه‌های زیر را جهت اخذ گزارش به صورت سرجمع یا بدون سرجمع بر حسب نیاز انتخاب نمایید :
 • بدون اخذ سرجمع : با انتخاب این گزینه تمام رخدادهای مربوط به حساب انتخاب شده بصورت جزیی نمایش داده می‌شوند.


عملیات انبار یک ترکیب حساب و تفضیلی - بدون اخذ سرجمع


 • اخذ سرجمع برحسب مرکز : با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به حساب مورد نظر، به تفکیک مراکز (عملیاتی یا سطح خاص) و به‌ صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.


عملیات انبار یک ترکیب حساب و تفضیلی - سرجمع بر حسب مرکز


 • اخذ سرجمع برحسب کالا : با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به حساب مورد نظر، به تفکیک کالاها (عملیاتی یا سطح خاص) و به‌ صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.


عملیات انبار یک ترکیب حساب و تفضیلی - سرجمع بر حسب کالا


 • اخذ سرجمع برحسب بچ : با انتخاب این گزینه، رخدادهای مربوط به حساب مورد نظر، به تفکیک بچ‌های کالا و بصورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.


عملیات انبار یک ترکیب حساب و تفضیلی - سرجمع بر حسب بچ


 • اخذ سرجمع در محدوده‌های زمانی : با استفاده از این گزینه، رخدادهای مربوط به حساب مورد نظر به تفکیک محدوده زمانی تعیین شده و بصورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.


عملیات انبار یک ترکیب حساب و تفضیلی - سرجمع در محدوده‌های زمانی


 • فرم گزارش : در این قسمت می‌توانید یکی از فرم‌های نمایشی طراحی شده در سیستم را انتخاب نمایید.


برگه‌هاعملیات انبار یک ترکیب حساب و تفضیلی - برگه‌ها


در قسمت برگه‌ها می‌توان محدوده رخدادهای مربوط به حساب و تفضیلی را به تفکیک برگه‎‌های انبار و پارامترهای مربوط به آن تعیین نمود.


این قسمت شامل فیلدهای زیر می‌باشد :

 • شامل برگه‌های : در این قسمت می‌توان حضور برگه‌ها را به یک سال مالی مشخص، محدود نمود.


 • محدوده تاریخ : چنانچه می‌خواهید در یک محدوده تاریخ گزارشگیری انجام شود، این قسمت را تکمیل نمایید.


 • محدوده شماره سند : در این قسمت می‌توان محدوده‌ای از شماره اسناد را جهت گزارشگیری انتخاب نمود.


 • انواع برگه انبار : در این قسمت می‌توانید هر نوع از برگه‌های انبار که قرار است در گزارش لحاظ شوند را انتخاب نمایید، همچنین با استفاده از گزینه‌های تمام انواع، تمام انواع ورود یا تمام انواع خروج، برگه‌های مورد نظر را بر حسب نیاز انتخاب نمایید.
انتخاب ترکیب مورد نظر از نوع برگه‌ها در این قسمت میسر می‌باشد.


 • محدوده شماره / سری : جهت انتخاب محدوده‌ای از شماره‌های برگه‌های انبار برای گزارشگیری استفاده می‌گردد.


 • وضعیت اسناد : در این قسمت می توانید وضعیت اسناد انبار را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
 • پیش نویس : اسناد مربوط به برگه‌های پیش نویس، فاقد مبلغ هستند. برگه‌های پیش نویس در گزارش‌های مالی حاصل از اسناد انبار، شرکت داده نمی‌شوند.
 • عملیاتی : اسناد مربوط به برگه‌های عملیاتی، دارای مبلغ هستند. این برگه‌ها، در گزارش‌های مالی حاصل از اسناد انبار، شرکت داده می‌شوند.


 • شامل برگه‌های : در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم اطلاعاتی، بخش برگه‌ها را در این قسمت انتخاب نمایید.


رخدادهاعملیات انبار یک ترکیب حساب و تفضیلی - رخدادها


در قسمت رخدادها می‌توان محدوده رخدادها و سایر پارامترهای مربوط به مرکز را جهت گزارشگیری تعیین نمود.


 • محدوده کد کالا : در این قسمت می‌توان محدوده‌ای از کالاها، جهت گزارش انتخاب نمود.


 • محدوده کد مرکز : در این قسمت می‌توان محدوده‌ای از مراکز، جهت گزارش انتخاب نمود.
 لازم به ذکر است جهت انتخاب مرکز و کالا می‌توانید با تایپ " // " و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، یا تایپ " / " و و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از ساختار درختی، کالا یا مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید. همچنین با استفاده از قسمت " الگوی " می‌توان الگویی از کالاها یا مراکز را جهت گزارشگیری انتخاب نمود.


 • شامل رخدادهای : در این قسمت می‌توانید گزارش مرکز مورد نظر را برای تمام انبارها یا یک انبار خاص محدود نمود.


 • واحد سنجش مقدار : در این قسمت می‌توان گزارش را برحسب واحد اصلی کالاها یا یک واحد خاص محدود نمود.


 • انواع طرف حساب : از این قسمت می‌توانید انواع طرف حساب‌های " آزاد "، " عمومی " و " اختصاصی " را انتخاب نمایید.


 • شامل رخدادهای : از این قسمت می‌توانید انواع رخداد برآوردی، برآوردی به واقعی، واقعی، واقعی شده را انتخاب نمایید.
 • برآوردی : رخدادهایی هستند که در هنگام تنظیم برگه ورود آن‌ها را با وضعیت بهای " برآوردی " درج نموده‌اید و هنوز وضعیت بهای آنها به واقعی تبدیل نشده است.
 • برآوردی به واقعی : رخدادهایی هستند که در هنگام تنظیم برگه اصلاح بهای وارده با نوع رخداد " تبدیل بهای برآوردی به واقعی " درج شده‌اند.
 • واقعی : رخدادهایی هستند که در هنگام تنظیم برگه ورود، آن‌ها را با وضعیت بهای " واقعی " درج نموده‌اید.
 • واقعی شده : رخدادهایی هستند که در آنها کالاها با وضعیت بهای " برآوردی " درج شده‌اند و سپس با استفاده از رخدادهای " تبدیل بهای برآوردی به واقعی " وضعیت بهای آنها به واقعی تبدیل شده است.


 • شامل رخدادهای : از این قسمت می‌توانید رخدادهای دارای بچ و یا فاقد بچ و یا هر دو نوع را تعیین کنید.


 • محدوده کد بچ از : محدوده‌ای از بچ های کالاها را که قصد محدودسازی گزارش بر اساس آن ها را دارید، از این قسمت محدوده تعیین کنید.


 • رخدادهای فاقد مانده درنظر گرفته نشوند : با انتخاب این گزینه، از درج رخدادهای فاقد مانده در گزارش صرف‌ نظر خواهد شد.


 • رخدادهای فاکتور شده درنظر گرفته نشوند : با انتخاب این گزینه، از درج رخدادهای فاکتور شده صرف نظر خواهد شد.


 • وضعیت مغایرت هزینه : در این قسمت یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:
 • همه رخدادها بازنمایی شوند.
 • فقط رخدادهای دارای مغایرت در بهای کل بازنمایی شوند.
 • فقط رخدادهای دارای مغایرت در بهای کل یا اجزا بها بازنمایی شوند.
 • فقط رخدادهایی که هزینه جذب نکرده‌اند بازنمایی شوند.


 • وضعیت مغایرت اموال :در این قسمت یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:
 • همه رخدادها بازنمایی شوند.
 • فقط رخدادهای دارای مغایرت بازنمایی شوند.
 • فقط رخدادهای جذب نشده (توسط اموال) بازنمایی شوند.


 • رخدادهای " برگشت دوره جاری " به صورت مستقل بازنمایی شوند : اگر تیک این گزینه زده شود، در گزارش رخدادهای زیر به صورت جداگانه بازنمایی می‌شوند :
 • " برگشت خرید داخلی(دوره جاری) "
 • " برگشت خرید خارجی(دوره جاری) "
 • " برگشت دریافت از تولید(دوره جاری) "
 • " برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری) "
 • " برگشت دریافت امانی(دوره جاری) "
 • " برگشت ورود متفرقه(دوره جاری) "
 • " برگشت فروش(دوره جاری) "
 • " برگشت مصرف(دوره جاری) "
 • " برگشت تحویل به تولید(دوره جاری) "
 • " برگشت تحویل به پیمانکار(دوره جاری) "
 • " برگشت تحویل امانی(دوره جاری) "
 • " برگشت خروج متفرقه(دوره جاری) "
 • " تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها "
در غیر این صورت، مقدار و بهای رخداد اولیه با احتساب برگشت انجام شده در نظر گرفته خواهد شد.


در غیر این صورت، مقدار و بهای رخداد اولیه با احتساب تعدیل انجام شده در نظر گرفته خواهد شد.


در غیر این صورت، مقدار و بهای رخداد اولیه با احتساب اصلاح بهای انجام شده در نظر گرفته خواهد شد.


 • تغییرات رخدادها فقط در محدوده گزارش (تاریخ، سند و بخش) محاسبه شوند : با انتخاب این گزینه تغییرات مربوط به رخدادها تنها در محدوده تاریخ تعیین شده محاسبه خواهند شد.


شرایطعملیات انبار یک ترکیب حساب و تفضیلی - شرایط


در قسمت " شرایط "، می‌توان روی فيلدهاي مربوط به عمليات حساب، شرط قرار داد.

به منظور ایجاد شرط جدید، تکمه Gnl 000.png را فشار دهید تا وارد پنجره " تدوین یک شرط " شوید.


تدوین یک شرط


 1. در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمایید.
 2. یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمایید.
 3. در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت مقایسه به‌کار رود را وارد نمایید.


با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.


نکته مهم در این بخش این است که باید توجه ویژه‌ای نسبت به قسمت " عملگر با سطرهای قبلی " یعنی عبارتهای " و، یا، بجز " شود.

جهت ذخیره شرط یا مجموغه شرایط آماده شده، از تکمه " ذخیره مجموعه شرایط " یا Gnl 007.png استفاده نمایید. همچنین جهت استفاده از مجموعه شرایط ذخیره شده در گزارشات آتی، کافیست تکمه " بازیابی مجموعه شرایط " یا Gnl 010.png را انتخاب نمایید.


ترتیبعملیات انبار یک ترکیب حساب و تفضیلی - ترتیب


در قسمت " ترتیب "، می‌توان ترتیب نمایش گزارش را بر اساس فیلدهای مربوط به عمليات حساب تعیین نمود.

برای این منظور فیلدی را که می‌خواهید گزارش براساس آن مرتب شود را انتخاب نموده و تکمه " افزودن فیلد به فهرست " یا Gnl 187.png را فشار دهید.

همچنین جهت حذف یک فیلد کافیست آن را از قسمت " مرتب‌ سازی برحسب " انتخاب نموده و تکمه " حذف فیلد از فهرست " یا Gnl 186.png را فشار دهید.

جهت تعیین نوع مرتب‌ سازی می‌توان از تکمه Gnl 072.png ، به ترتیب صعودی یا Gnl 188.png به ترتیب نزولی استفاده نمود.


پس از تکمیل اطلاعات مورد نظر، بر روی تکمه " تصویب "، کلیک نمایید.

گزارش عملیات انبار یک ترکیب حساب و تفضیلی در پنجره‌ای تحت عنوان " کارت عملیات انبار یک ترکیب حساب و تفضیلی " مطابق شکل زیر نمایش داده می‌شود :


کارت عملیات انبار یک ترکیب حساب و تفضیلی


نوار ابزار عملیات انبار یک ترکیب حساب و تفضیلی


 • Gnl 016.png : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " F5 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه کلید می‌باشد.
از تکمه چاپ جهت چاپ محدوده‌ای از حساب و تفضیلی نیز می‌توان استفاده نمود.


 • Gnl 019.png : جهت نمایش گزارش مورد نظر در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 175.png : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز شده و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 033.png : جهت پرش به آخرین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 034.png : جهت پرش به سطر بعدی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 035.png : جهت پرش به سطر قبلی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 036.png : جهت پرش به اولین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 021.png : جهت ملاحظه برگه مربوط به رخداد تحت مکان‌نما، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Enter " در صفحه‌کلید می‌باشد. با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود :


ملاحظه برگه تحت مکان نما


 • ملاحظه درخت رخداد انبار تحت مکان‌نما : جهت ملاحظه درخت رخدادهای مربوط به کالا، مورد استفاده قرار می‌گیرد.


درخت یک رخداد انبار


 • ملاحظه درخت رخداد از دید فروش : جهت ملاحظه درخت رخدادهای مربوط به کالا(از دید فروش)، مورد استفاده قرار می‌گیرد.


درخت یک رخداد(از دید فروش)


 • ملاحظه سند تحت مکان‌نما : جهت ملاحظه سند مربوط به رخداد تحت مکان‌نما از این گزینه استفاده می‌شود.


 • تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده : جهت مقایسه کالای مربوطه در رخداد انبار و هزینه های جذب شده.


تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده


 • فهرست رخدادهای دارایی‌ مرتبط با رخداد تحت مکان نما : اگر کالای مورد نظر با دارایی‌ها در ارتباط باشد در اینجا نمایش داده می‌شود.
category : بازگشت