صفحه آموزشی میرزاپور

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو
راهنمای نصب (IIS8 (Internet Information Services بر روی ویندوز سرور 2012

با‌توجه به‌این نکته که هنگام نصب ویندوز2012، IIS به‌طوراتوماتیک نصب نمی‌گردد، بنابراین باید طی مراحل زیرآن را نصب کنید. ابتدا از طریق منوی start ویندوز، وارد گزینه Server Manager شوید.


منوی ویندوز

تا پنجره آن به شکل زیر باز شود: سپس گزینه Add Roles And Featuers را کلیک نمایید:

منوی ویندوز

در پنجره جدید، گزینه Skip this page by default را انتخاب و تکمه Next را کلیک نمایید:

منوی ویندوز

در پنجره زیر نوع نصب را همانند شکل زیر مشخص کرده و با انتخاب Next ازاین مرحله نیز عبور کنید.


منوی ویندوز

در پنجره به شکل زیر باید کامپیوتر سرور خود را انتخاب و سپس بر روی گزینه Next کلیک نمایید.

منوی ویندوز

در پنجره Server Roles گزینه‌های Application Server و Web Server(IIS) را انتخاب کرده و تکمه Next را کلیک نمایید:


منوی ویندوز

در این‌صورت یک پنجره جدید باز می‌شود که باید بر روی Add Features کلیک نمایید .


منوی ویندوز


سپس در صفحه اصلی تکمه Next را فشار دهید:

منوی ویندوز

در این مرحله در پنجره Add Roles and features Wizards، گزینه Net framework 3.5 …. را انتخاب و سپس کلید next را انتخاب نمایید.


منوی ویندوز

از پنجره Application Server با کلیک بر روی Next عبور نمایید.


منوی ویندوز


در پنجره Role Server علاوه‌بر موارد موجود، گزینه‌های زیر را انتخاب و بر روی تکمه Next کلیک نمایید:

 • COM + Network Access
 • TCP Port Sharing
 • Web Server )iis( Support
 • HTTP Activation
 • Named Pipes Activation
 • TCP Activation


منوی ویندوز
لازم به‌ذکر است پس از انتخاب گزینه‌های بالا، پیغامی مشابه شکل زیر مبنی‌بر تایید اضافه‌شدن سرویس‌ها نمایش داده می‌شود که می‌بایست با کلیک بر روی گزینه‌‌Add‌ Feature‌، آن را تایید نمایید. 


منوی ویندوز


سپس در پنجره Web Server Role بر روی گزینه Next کلیک نمایید.

منوی ویندوز


در پنجره Role Srvices گزینه‌های زیر راانختاب نمایید:

 • Web Server -- Application Development
  • ASP
  • ASP.NET
 • Management -- IIs 6 Management Compatibility
  • IIS 6 Metabase
  • IIS 6 WMI

نکته: دقت کنید تیک گزینه های زیر هم به صورت پیش فرض فعال باشند

 • Web Server -- Security
  • Windows Autentication
  • Basic Autentication
  • Diget Autentication


منوی ویندوز

در پنجره Confirmation روی گزینه Specify an altermate source path کلیک نمایید.

منوی ویندوز


در این پنجره ،مسیر فایل موجود در ویندوز سرور برای نصب NET Framework 3.5 را معرفی نمایید. سپس کلیک OK را فشار دهید.


منوی ویندوز

حال، برروی گزینه install کلیک نمایید.

منوی ویندوز

در این مرحله پنجره‌ای به شکل زیر به‌نمایش در‌می‌آید و به این معنی است که عملیات نصب آغاز شده‌است.

منوی ویندوز

پس ازاتمام عملیات نصب، با فشار‌دادن تکمه Close، این پنجره را ببندید.


منوی ویندوز