صفحه آموزشی ربیع زاده

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو


فهرست سطرهای پیش‌فاکتور و قرارداد

به منظور ملاحظه فهرست سطرهای پیش‌فاکتور و قرارداد، از منوی " فروش " ، گزینه " فهرست سطرهای پیش‌فاکتور و قرارداد " را انتخاب نمایید.


منوی فروش


پنجره " فهرست سطرهای پیش‌فاکتور و قرارداد " به شکل زیر باز می‌شود.


فهرست سطرهای پیش‌فاکتور و قرارداد


پنجره فوق از چهار قسمت زیر تشکیل شده است :


برگه‌ها


در قسمت برگه‌ها، اطلاعات اصلی برای اخذ گزارش " فهرست سطرهای پیش‌فاکتور و قرارداد " را درج نمایید.


فهرست سطرهای پیش‌فاکتور و قرارداد - برگه‌ها


 • شامل برگه‌های : در این قسمت می توانید سال مالی مورد نظرتان جهت نمایش گزارش فهرست سطرهای پیش‌فاکتور و قرارداد را تعیین نمایید.


 • محدوده تاریخ از : در این قسمت می توانید محدوده تاریخ مورد نظرتان جهت نمایش گزارش فهرست سطرهای پیش‌فاکتور و قرارداد را تعیین نمایید.


 • محدوده شماره/سری از : در این قسمت می توانید محدوده شماره شماره/سری برگه‌های فروش مورد نظرتان جهت نمایش گزارش فهرست سطرهای پیش‌فاکتور و قرارداد را تعیین نمایید.


 • شامل برگه‌های : در این قسمت می توانید بخش برگه‌های فروش مورد نظرتان جهت نمایش گزارش فهرست سطرهای پیش‌فاکتور و قرارداد را تعیین نمایید.


 • محدوده کد مشتری از : در این قسمت می توانید محدوده یا الگوی مراکز فروش مورد نظرتان جهت نمایش گزارش فهرست سطرهای پیش‌فاکتور و قرارداد را تعیین نمایید.
 • الگوی کد مشتری : در این قسمت می توانید الگوی مراکز فروش مورد نظرتان جهت نمایش گزارش فهرست سطرهای پیش‌فاکتور و قرارداد را تعیین نمایید.


 • محاسبه کسور و اضافات : در این قسمت می توانید محدودیت برای محاسبه کسور و اضافات جهت نمایش گزارش فهرست سطرهای پیش‌فاکتور و قرارداد را تعیین نمایید.


 • نوع فروش : در این قسمت می توانید محدودیت برای نوع فروش جهت نمایش گزارش فهرست سطرهای پیش‌فاکتور و قرارداد را تعیین نمایید.


 • مرکز فروش : در این قسمت می توانید محدودیت برای مرکز فروش جهت نمایش گزارش فهرست سطرهای پیش‌فاکتور و قرارداد را تعیین نمایید.


 • شرایط تحویل : در این قسمت می توانید محدودیت برای شرایط تحویل جهت نمایش گزارش فهرست سطرهای پیش‌فاکتور و قرارداد را تعیین نمایید.


 • سایر پارامترها : در این قسمت می توانید محدوده یا الگوی برای طرف بدهکار،نماینده فروش، بازاریاب و محل جغرافیایی جهت نمایش گزارش فهرست سطرهای پیش‌فاکتور و قرارداد را تعیین نمایید.


سایر پارامترها


 • فرم نمایش فهرست : در این قسمت می توانید یکی از فرم‌های نمایشی طراحی شده در سیستم را انتخاب نمایید.


رخدادها


در قسمت رخدادها، اطلاعات اصلی برای اخذ گزارش " فهرست سطرهای پیش‌فاکتور و قرارداد " را درج نمایید.


فهرست سطرهای پیش‌فاکتور و قرارداد - رخدادها


 • کد کالا یا خدمات از : در این قسمت می توانید محدوده یا الگوی کد کالا یا خدمات مورد نظرتان جهت نمایش گزارش فهرست سطرهای پیش‌فاکتور و قرارداد را تعیین نمایید.


 • شامل سطرهای : در این قسمت می توانید نوع سطر مورد نظرتان جهت نمایش گزارش فهرست سطرهای پیش‌فاکتور و قرارداد را تعیین نمایید.


شرایط


در این قسمت شرایط مورد نظر جهت اخذ گزارش " فهرست سطرهای پیش‌فاکتور و قرارداد " را تعیین نمایید.


فهرست سطرهای پیش‌فاکتور و قرارداد - شرایط


ترتیب


در قسمت " ترتیب "، می‌توانید ترتیب نمایش جهت مشاهده گزارش " فهرست سطرهای پیش‌فاکتور و قرارداد " تعیین نمایید.


فهرست سطرهای پیش‌فاکتور و قرارداد - ترتیب


پس از تکمیل قسمت‎های فوق، تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " فهرست سطرهای پیش‌فاکتور و قرارداد " به شکل زیر باز شود :


فهرست برگه‌های فروش


در قسمت پایین صفحه، جزئیات سطر تحت مکان‌نما نمایش داده می‌شود.


نوار ابزار پنجره فهرست سطرهای پیش‌فاکتور و قرارداد

تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره "فهرست سطرهای پیش‌فاکتور و قرارداد" به شرح زیر می‌باشند :

 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 021.png : با باز‌کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 • Gnl 021.png ملاحظه برگه تحت مکان نما :جهت ملاحظه برگه سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می گیرد.این تکمه معادل کلید " Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • ملاحظه فرم ویرایش برگه : جهت ملاحظه فرم ویرایش برگه سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می گیرد.این تکمه معادل کلیدهای "Ctrl + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • ملاحظه درخت رخداد(از دید فروش) : جهت ملاحظه درخت رخداد(از دید فروش) سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می گیرد.


 • Gnl 016.png : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در فهرست سطرهای پیش‌فاکتور و قرارداد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ فهرست سطرهای پیش‌فاکتور و قرارداد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 019.png : جهت نمایش فهرست سطرهای پیش‌فاکتور و قرارداد در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرارمی‌گیرد.


 • Gnl 175.png : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز می‌شود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
تغییر فرم نمایش گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.category : بازگشت