صفحه آموزشی خویی

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو

منبع دیجیتال خانه

تعیین فضای اختصاصی "خانه" برای هر کاربر ویندوزی و هر استفاده‌کنندگان اینترنتی که از این طریق امکان شخصی‌سازی و مدیریت دسترسی کاربران و استفاده کنندگان به منابع دیجیتال خود فراهم می گردد.

منبع دیجیتال خانه برای هر کاربر ویندوزی

تنظیمات خانه کاربران در مدیریت آرشیو و نگهداری منابع دیجیتال نوسا

در مدیریت آرشیو و نگهداری منابع دیجیتال نوسا، از منوی عملیات، اصلاح مشخصات سیستم اطلاعاتی را انتخاب نمایید.


اصلاح مشخصات سیستم اطلاعاتی


در زبانه کاربران، با فعال بودن گزینه منبع دیجیتال خانه کاربر در صورت عدم وجود هنگام ورود به سیستم ایجاد شود، ایجاد خانه کاربر در مسیر تعیین شده، به صورت خودکار صورت می‌گیرد. در صورتیکه این گزینه غیرفعال باشد، مدیر سیستم می بایست خانه را ایجاد نماید.


اطلاعات سیستم - کاربران


تنظیمات خانه کاربران در کلاینت آرشیو و نگهداری منابع دیجیتال نوسا

در کلاینت آرشیو و نگهداری منابع دیجیتال، از منوی سیستم، گزینه تنظیمات خانه کاربران و استفاده‌کننده‌گان اینترنتی انتخاب نمایید.


تنظیمات خانه کاربران


در زبانه تنظیمات کاربران، کد منبع دیجیتال سرگروه خانه، نوع زیرگروه خانه از نظر کدینگ و نوع محتوای منبع دیجیتال خانه را تعیین نمایید. پیشنهاد می‌گردد یک بخش و یک نوع محتوی با نام اختصاصی خانه، از قبل تعریف نموده و به منبع دیجیتال سرگروه خانه اختصاص یابد.


تنظیمات خانه کاربران


ایجاد یکباره منابع دیجیتال خانه تمام کاربران: از طریق این گزینه می‌توان برای تمامی فهرست کاربران موجود در سیستم اطلاعاتی به یکباره، خانه ایجاد نمود.

سطح دسترسی خاص به محتوی منابع دیجیتال خانه اضافه شود: با فعال بودن این گزینه، به تمامی منابع دیجیتال خانه کاربر، به صورت خودکار دسترسی خاص این کاربر اعمال می گردد. همچنین امکان حذف دسترسی‌های خاص فعلی به صورت یکباره در خانه تمامی کاربران وجود دارد.

تنظیمات سطح دسترسی خانه کاربر ویندوزی

جهت راه‌اندازی خانه کاربران ویندوزی، می‌بایست امکان بخش در سیستم وجود داشته باشد.

هر کاربر به یک یا چندین بخش دسترسی مجاز داشته و از طریق کنترل امکانات سیستم، دسترسی به سایر بخش‌ها برای آن کاربر غیرمجاز می‌گردد. در این حالت کاربر سرشاخه سایر بخش‌ها را رویت می‌نماید و امکان دسترسی به زیرشاخه‌های سایر بخش‌ها را نخواهد داشت.

با غیرمجاز نمودن امکان تعریف یک منبع دیجیتال جدید در ریشه، کاربر قادر به رویت سرشاخه‌های سایر بخش‌ها نیز نخواهد بود.


تعریف یک منبع دیجیتال جدید در ریشه


لازم به ذکر است که این کنترل دسترسی شامل کاربرانی خواهد شد که جزء گروه administrators ویندوز سرور نباشند.

منبع دیجیتال خانه برای هر استفاده‌کننده اینترنتی

تنظیمات در مدیریت آرشیو و نگهداری منابع دیجیتال نوسا

تنظیمات در کلاینت آرشیو و نگهداری منابع دیجیتال نوسا

تنظیمات سطوح دسترسی خانه استفاده‌کننده اینترنتی

دسترسی مستقیم به خانه استفاده‌کننده اینترنتی

امکان دسترسی مستقیم به خانه استفاده‌کننده اینترنتی از طریق وب سایت یا پورتال‌های مراکز به صورت مستقیم توسط آدرس Digital Server address/diglib/default.aspx?InitPage=home میسر می‌گردد.