شرایط

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو


از این قسمت جهت افزودن شرط بر روی فیلدهای گزارش یا فهرست استفاده می‌گردد.


به منظور ایجاد شرط جدید، تکمه Gnl 000.png را فشار دهید. و یا از کلید " Insert " صفحه کلید استفاده نمائید. تا وارد پنجره "تدوین یک شرط" شوید.


تدوین یک شرط


در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمائید. همچنین می‌توانید با تایپ قسمتی از فیلد مورد نظر وارد پنچره جستجو در فهرست شوید سپس فیلد موردنظر را انتخاب نمائید.

فیلدهای که در این قسمت نمایش داده می‌شود با توجه به نوع گزارش یا فهرست متفاوت می‌باشد.

در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت مقایسه به‌کار رود را وارد نمائید.


تدوین یک شرط


 • " عملگر با سطرهای قبلی "
در صورتی که از بیش یک شرط استفاده می‌کنید. در این قسمت یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب نمائید:


 • و
از این گزینه زمانی استفاده می‌شود که بخواهید اشتراک چند شرط را داشته باشید.
به طور مثال در گزارش ریزعملیات یک حساب ، سطرهای از گزارش مورد نظر است. که مبلغ بدهکاری آن از 1000000 بیشتر و از 15000000 کمتر باشد.
شرایط را به صورت زیر تنظیم می‌نمائیم:


گزارش ریزعملیات


ریزعملیات یک حساب


 • یا
از این گزینه زمانی استفاده می‌شود که بخواهید اجتماع چند شرط را داشته باشید.
به طور مثال در گزارش ملاحظه فهرست اسناد، لیستی از سندهایی مورد نظر است. که نام تنظیم کننده کاربر 1 یا کاربر 2 باشد.
شرایط را به صورت زیر تنظیم می‌نمائیم:


فهرست اسناد


فهرست اسناد حسابداری


 • بجز
در صورتی که بخواهید گزارش شامل فیلد یا فیلدهای موردنظر نباشد از این گزینه استفاده نمائید.
به طور مثال در گزارش ملاحظه فهرست اسناد ، لیستی از تمام اسناد به جز سندهای 1 تا 5 مورد نظر است.
شرایط را به صورت زیر تنظیم می‌نمائیم:


فهرست اسناد


فهرست اسناد حسابداریتکمه های موجود در پنجره " شرایط " به شرح زیر می باشد:

 • Gnl 000.png : جهت افزودن شرط جدید در انتها مورد استفاده قرار می گیرد. این تکمه معادل کلید " Insert " از صفحه کلید است.
 • Gnl 001.png : جهت افزودن شرط جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می گیرد.
 • Gnl 015.png : جهت اصلاح شرط تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه کلید می‌باشد.
 • Gnl 003.png : جهت حذف شرط تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه کلید می‌باشد.
 • Gnl 004.png : جهت کپی شرط تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • Gnl 006.png : جهت انتقال شرط تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 005.png : جهت انتقال شرط تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • Gnl 008.png : جهت ایجاد مجموعه شرایط جدید مورد استفاده قرار می گیرد.
 • Gnl 010.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 010.png :جهت بازیابی مجموعه شرایط ذخیره شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 189.png :جهت فراخوانی مجموعه شرایط از یک فایل XML ذخیره شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 007.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 007.png :جهت ذخیره کردن مجموعه شرایط مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 179.png :جهت ذخیره کردن مجموعه شرایط در یک فایل XML مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 009.png :جهت ذخیره کردن مجموعه شرایط با نام جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.