حفاظت اسناد قبلی از اصلاح

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو


"حفاظت اسناد قبلی از اصلاح"

به منظور حفاظت اسناد از هر نوع تغییری، اعم از اصلاح و حذف اسناد قبلی و یا ثبت سند جدید در بین اسناد قبلی از منوی سند، گزینه "حفاظت اسناد قبلی از اصلاح" را انتخاب کنید.


منوی سند


پنجره زیر ظاهر می‌گردد.


حفاظت اسناد قبلی از اصلاح


در قسمت تاریخ، تاریخی را که می‌خواهید اسناد قبل از آن اصلاح نشوند را وارد کنید که پنجره زیر باز می‌شود.

با این کار، اصلاح یا حذف اسناد قبلی و تنظیم سند جدید در بین اسناد قبلی در تاریخ درج شده و قبل از آن میسر نمی‌باشد.


تایید


پس از تایید، پنجره زیر ظاهر می‌گردد که پس از فشردن تکمه تصویب، اسناد ذکر شده در حالت حفاظت از اصلاح قرار خواهند گرفت.


آگاهی"خارج نمودن اسناد قبلی از اصلاح"

در صورتیکه به هر دلیلی خواستیم اسناد را از حالت حفاظت خارج نماییم کافیست تاریخ وارد شده را از پنجره "حفاظت اسناد قبلی از اصلاح" حذف نمایید که پس از تصویب، پنجره زیر باز می‌شود.


تایید


پس از کلیک تکمه بله، پنجره زیر ظاهر می‌گردد.


آگاهی


پس از تصویب، اسناد قابل اصلاح خواهند شد.category : بازگشت