حفاظت اسناد قبلی از اصلاح

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو


حفاظت اسناد قبلی از اصلاح


به منظور حفاظت اسناد از هر نوع تغییری، اعم از اصلاح و حذف اسناد قبلی و یا ثبت سند جدید در بین اسناد قبلی از منوی " سند " ، گزینه " حفاظت اسناد قبلی از اصلاح " را انتخاب کنید.


منوی سند


پنجره " حفاظت اسناد قبلی از اصلاح " به شکل زیر ظاهر می‌گردد.


حفاظت اسناد قبلی از اصلاح


در قسمت تاریخ، تاریخی را که می‌خواهید اسناد پیش از آن، از هر گونه اصلاح محافظت شوند را وارد نمایید.


حفاظت اسناد قبلی از اصلاح


با این کار، اصلاح یا حذف اسناد قبلی و تنظیم سند جدید در بین اسناد قبلی در تاریخ درج شده و قبل از آن میسر نخواهد بود.


Acc-2-8-3.png


پس از تایید، پنجره زیر ظاهر می‌گردد.


Acc-2-8-4.png


با فشردن تکمه تصویب، اسناد ذکر شده در حالت حفاظت از اصلاح قرار خواهند گرفت.


خارج نمودن اسناد قبلی از اصلاح


در صورتیکه می‌خواهید اسناد را از حالت حفاظت خارج نمایید، کافیست تاریخ وارد شده را از پنجره " حفاظت اسناد قبلی از اصلاح " حذف نمایید.


به این منظور از منوی " سند " ، گزینه " حفاظت اسناد قبلی از اصلاح " را انتخاب نمایید.


منوی سند


پنجره " حفاظت اسناد قبلی از اصلاح " به شکل زیر ظاهر می‌گردد.


حفاظت اسناد قبلی از اصلاح


تاریخ موردنظر را پاک نموده و تکمه تصویب را فشار دهید.

پیغامی به شکل زیر ظاهر می‌گردد.


Acc-2-8-5.png


پس از کلیک تکمه بله، پنجره زیر ظاهر می‌گردد.


Acc-2-8-6.png


به این ترتیب حفاظت اسناد لغو خواهد شد.category : بازگشت