جستجوی پیشرفته

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو

در طراحی اولیه ای که برای صفحه جستجوی پیشرفته انجام شده است، تنها تفاوت آن با جستجوی ساده، امکان وارد کردن چند عبارت جستجو و ترکیب منطقی میان آنهاست.


محاوره جستجوی پیشرفته سیمرغ


المانهای موجود در این نوع از جستجو به شرح زیر است:

عبارت(های) جستجو

در این ناحیه، سه سطر برای وارد کردن عبارت جستجو وجود دارد.


محاوره مداخل جستجوی سیمرغ


در این قسمت امکانات بیشتری برای جستجوی دقیق تر و جزئی تر خواهید داشد. به این صورت که می توانید عبارتهای مختلف را در فیلدهای مختلف جستجو و با هم ترکیب نمایید. به مثال زیر در این مورد توجه کنید:


محاوره مداخل جستجوی سیمرغ با مثال


در این مثال، به دنبال کتابهایی هستیم که در موضوع "توسعه" هستند، نویسنده اصلی یا همکار آنها "عظیمی" است و ناشر این کتابها "دانشگاه تهران" است.

انتخاب فیلد مورد نظر برای جستجو

این ناحیه به شکل یک منوی بازشونده است که شامل فیلدهای مورد نظر برای جستجوست. این منو به شکل زیر است:


فهرست مداخل جستجوی دوبلین


حال می توانید یکی از این فیلدها را انتخاب کنید تا جستجو در آن فیلد انجام شود. بدیهی است اگر گزینه "تمام موارد" را انتخاب کنید، آنگاه جستجو در تمام فیلدها انجام خواهد شد.

تاریخ اثر

در این ناحیه می توانید جستجو را براساس تاریخ نشر فیلتر و محدود کنید. برای مثال از سال 1390 تا 1397

زبان اثر

در این ناحیه می توانید زبان رکوردهای جستجو را فیلتر و محدود کنید. همانطور که در شکل زیر می بینید. این ناحیه هم به شکل منوی بازشونده است.


محاوره تعیین زبان اثر


با انتخاب یک زبان خاص (مثلا فارسی)، فقط رکوردهای مربوط به آن زبان بازیابی خواهد شد.

محدود کردن جستجو به رکوردهای دارای منابع دیجیتال

در این ناحیه، جستجو را به رکوردهایی محدود می کنید که دارای منابع دیجیتال به شکل ضمیمه هستند.


محاوره تعیین منابع دیجیتال در جستجوی سیمرغ


انواع منابع دیجیتال در پایگاههای کتابشناختی سیمرغ پنج دسته است: چکیده، تصویر، متن، فایل تصویری (ویدیو) و کل اثر. هر کدام از این موارد را انتخاب کنید آنگاه تنها رکوردهایی بازیابی خواهد شد که دارای آن نوع از منابع دیجیتال باشند. بدیهی است که اگر گزینه "تمام انواع منابع دیجیتال" را انتخاب کنید، آنگاه تمام رکوردهایی که یکی از انواع منابع دیجیتال را داشته باشند، بازیابی خواهند شد.

انتخاب مرکز اطلاع رسانی

در این ناحیه، مرکز اطلاع رسانی مورد نظر خود را انتخاب می کنید. توضیح این که هر سرور سیمرغ می تواند به چندین مرکز اطلاع رسانی متصل گردد و کاربر می تواند یک یا چند مرکز را برای جستجو انتخاب نماید.

انتخاب انواع اسناد

رکوردهای مختلف در سیمرغ براساس نوع سند تفکیک و نگهداری می شود. در این ناحیه می توانید انواع اسناد دلخواه خود را انتخاب کنید تا جستجو فقط در این انواع سند انجام شود.