جستجوی ساده

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو

این نوع از جستجو به شکل پیش فرض و در ابتدای باز شدن ماژول جستجو، روی صفحه باز می شود:


محاوره جستجوی ساده


عناصر موجود در این صفحه به شرح زیر است:

عبارت جستجو

در این ناحیه عبارت مورد نظر خود برای جستجو را وارد کنید مثلا "تاریخ فلسفه"

انتخاب فیلد مورد نظر برای جستجو

این ناحیه به شکل یک منوی بازشونده است که شامل فیلدهای مورد نظر برای جستجوست. این منو به شکل زیر است:


لیست فیلدهای دوبلین


حال می توانید یکی از این فیلدها را انتخاب کنید تا جستجو در آن فیلد انجام شود. بدیهی است اگر گزینه "تمام موارد" را انتخاب کنید، آنگاه جستجو در تمام فیلدها انجام خواهد شد.

تاریخ اثر

در این ناحیه می توانید جستجو را براساس تاریخ نشر فیلتر و محدود کنید. برای مثال از سال 1390 تا 1397

زبان اثر

در این ناحیه می توانید زبان رکوردهای جستجو را فیلتر و محدود کنید. همانطور که در شکل زیر می بینید. این ناحیه هم به شکل منوی بازشونده است.


لیست زبان اثر


با انتخاب یک زبان خاص (مثلا فارسی)، فقط رکوردهای مربوط به آن زبان بازیابی خواهد شد.

محدود کردن جستجو به رکوردهای دارای منابع دیجیتال

در این ناحیه، جستجو را به رکوردهایی محدود می کنید که دارای منابع دیجیتال به شکل ضمیمه هستند.


محاوره تعیین منبع دیجیتال در جستجو


انواع منابع دیجیتال در پایگاههای کتابشناختی سیمرغ پنج دسته است: چکیده، تصویر، متن، فایل تصویری (ویدیو) و کل اثر. هر کدام از این موارد را انتخاب کنید آنگاه تنها رکوردهایی بازیابی خواهد شد که دارای آن نوع از منابع دیجیتال باشند. بدیهی است که اگر گزینه "تمام انواع منابع دیجیتال" را انتخاب کنید، آنگاه تمام رکوردهایی که یکی از انواع منابع دیجیتال را داشته باشند، بازیابی خواهند شد.

انتخاب مرکز اطلاع رسانی

در این ناحیه، مرکز اطلاع رسانی مورد نظر خود را انتخاب می کنید. توضیح این که هر سرور سیمرغ می تواند به چندین مرکز اطلاع رسانی متصل گردد و کاربر می تواند یک یا چند مرکز را برای جستجو انتخاب نماید.

انتخاب انواع اسناد

رکوردهای مختلف در سیمرغ براساس نوع سند تفکیک و نگهداری می شود. در این ناحیه می توانید انواع اسناد دلخواه خود را انتخاب کنید تا جستجو فقط در این انواع سند انجام شود.