ثبت قطعی (و غیر قابل بازگشت) اسناد

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو


جهت ثبت قطعی و غیر قابل بازگشت اسناد(از ابتدای سال مالی جاری تا یک تاریخ معین) در مقابل هرگونه اصلاح، حذف و جلوگیری از تدوین اسناد جدید، قبل از تاریخ تعیین شده؛ از امکان " ثبت قطعی (و غیر قابل بازگشت) اسناد " استفاده می‌شود.

در صورت ثبت قطعی اسناد،امکان بازگشت به حالت اولیه امکان پذیر نخواهد بود.

برای این منظور از منوی سند، " ثبت قطعی (و غیر قابل بازگشت) اسناد " را انتخاب نمایید.


منوی سند


با انتخاب گزینه مذبور، محاوره ای با محتوی زیر نمایش داده می‌شود:


Acc-2-9-2.png


  • پس از درج تاریخ " به هیچ وجه " امکان انصراف یا بازگشت به تاریخ قبل‌تر امکان پذیر نخواهدبود.
  • اسناد حسابداری ثبت شده از ابتدای سال مالی تا تاریخ تعیین شده باید در وضعیت " نهایی شده " قرار داشته باشند.
  • اسناد سایر نرم‌افزارها، از ابتدای سال مالی تا تاریخ تعیین شده باید در وضعیت " تایید شده " قرار داشته باشند.

در صورت تایید موارد ذکر شده، بر روی تکمه " بله "، کلیک نمایید.

پس از تایید محاوره فوق، پنجره " ثبت قطعی (و غیر قابل بازگشت) اسناد "، به شکل زیر نمایش داده می‌شود:


ثبت قطعی (و غیر قابل بازگشت) اسناد


در پنجره فوق، تاریخ موردنظر جهت ثبت قطعی اسناد از ابتدای سال مالی جاری تا تاریخ تعیین شده را وارد نمایید.

با کلیک بر روی تکمه " تصویب " پنجره " تایید " به شکل زیر نمایش داده می‌شود:


Acc-2-9-4.png


در صورت تایید بر روی تکمه " بله " کلیک نمایید.


Acc-2-9-5.png


نهایتا با پنجره فوق مواجه خواهید شد:

اکیدا توصیه می‌شود قبل از ثبت قطعی (و غیر قابل بازگشت) اسناد، اقدام به اخذ " نسخه پشتیبان " از وضعیت فعلی سیستم، نمایید.

در صورت بروز اشکال، در ثبت قطعی (و غیر قابل بازگشت) اسناد، محاوره ای با محتوای خطای حین عملیات مواجه خواهید شد.


Acc-2-9-6.png


در غیر این‌صورت، عملیات ثبت قطعی (و غیر قابل بازگشت) اسناد به اتمام خواهد رسید.