ثبت حقوق جاری

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو


به منظور ثبت حقوق جاری لازم است ابتدا فیلدهای اطلاعات " مشخصات پایه پرسنلی "، " اطلاعات متغیر ماهانه "، " جدول مقادیر ثابت " و درنهایت فیلدهای " اطلاعات اصلی حقوق " را جهت درج هنگام تدوین برنامه های ثبت و حذف حقوق تعریف نماییم.

در گام بعدی نسبت به طراحی و نگارش " روش های محاسبه حقوق " وهمچنین طراحی فرم های نمایش و هرآنچه جهت ورود اطلاعات در سیستم حقوق و دستمزد لازم می‌باشد اقدام نموده و در مرحله آخر قبل از ثبت حقوق به تعریف و تکمیل " مشخصات پرسنل(حکمی،فردی و تجمعی) " و " اطلاعات متغیر ماهانه " در فرم‌های طراحی شده اقدام می‌نماییم:


معماری سیستم حقوق و دستمزد


محاسبه و ثبت حقوق جاری

جهت محاسبه حقوق جاری از منوی " دستمزد "، قسمت " ثبت و حذف حقوق "، بر روی گزینه " محاسبه و ثبت حقوق " کلیک نمایید.


منوی دستمزد


پنجره " محاسبه و ثبت حقوق " به شکل زیر نمایان می‌گردد:


محاسبه و ثبت حقوق


پنجره فوق متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد:


محتوی


در این قسمت میتوان محدوده فهرست پرسنل دلخواه و همچنین "ماه و سال" برای آن دسته از پرسنل که حقوق برایشان محاسبه نگردیده را معین می‌کنیم.


محاسبه و ثبت حقوق


بخش و سازمان


در صورت تمایل از پنجره " بخش و سازمان "، بخش و واحد سازمانی پرسنل مدنظرمان را محدود می‌کنیم:


محاسبه و ثبت حقوق - بخش و سازمان


شرایط


از این قسمت جهت گزینش خاص مورد نظر روی فیلدهای اطلاعات پرسنلی، می‌توان شرط گذاری نمود:


محاسبه و ثبت حقوق - شرایط


ترتیب


از این قسمت برای مرتب کردن نحوه نمایش براساس فیلدهای اطلاعات پرسنل می‌توان گزینه‌های مورد نظر را انتخاب کنیم:


محاسبه و ثبت حقوق - ترتیبپس از تکمیل شرایط، تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره‌ای از فهرست پرسنل مورد نظر جهت محاسبه حقوق ماه جاری به شکل زیر باز شود:


محاسبه و ثبت حقوق


در این پنجره فهرست تمامی پرسنلی که با توجه به شرایط تنظیم شده، حقوق فروردین برای آنها در سیستم حقوق‌ و دستمزد نوسا تاکنون ثبت نشده، لیست گردیده است.

به منظور ثبت حقوق برای تعدادی از پرسنل این لیست، با نگه داشتن دکمه " Ctrl " صفحه کیبورد و کلیک موس بر روی پرسنل منتخب ضمن علامت گذاری(آبی رنگ)سطرها، بر روی مثلث مشکی رنگ کنار تکمه Gnl 316.png موجود در نوار ابزار بالای فهرست پرسنل کلیک و از آنجا گزینه " محاسبه و ثبت حقوق برای تعداد رکورد انتخاب شده " را انتخاب می‌نماییم:


محاسبه و ثبت حقوق


پنجره‌ای با محتوای پیغام زیر ظاهر می‌شود که درج شرح سابقه حقوق برای این پرسنل منتخب الزامی است، پس از درج عبارتی مناسب در قسمت شرح تکمه " تصویب " و در پنجره بعد با محتوای تایید ثبت حقوق برای پرسنل منتخب، در صورت تایید تکمه " بله " را می‌فشاریم:


محاسبه و ثبت حقوق


محاسبه و ثبت حقوق


همان‌طور که ملاحظه می‌شود محاسبه و ثبت حقوق فروردین برای این 7 پرسنل انتخاب شده صورت واز لیست محاسبه ثبت حقوق خارج میگردند و در فهرست تنها پرسنلی باقی مانده‌اند که باتوجه به ماه محاسبه حقوق جاری و شرایطی که برای پرسنل انتخاب کرده‌ایم ثبت حقوق برای ایشان صورت نگرفته است:


محاسبه و ثبت حقوق


جهت محاسبه حقوق ماه جاری برای تمام پرسنل باقیمانده در فهرست بر روی مثلث مشکی رنگ کنار تکمه Gnl 316.png موجود در نوار ابزار بالای فهرست پرسنل کلیک و از آنجا گزینه " محاسبه و ثبت حقوق برای همه رکوردها " را انتخاب می‌نماییم، سپس مراحل بعدی طبق توضیحات بالا ادامه می‌دهیم:


محاسبه و ثبت حقوق


محاسبه و ثبت حقوق
محاسبه و ثبت حقوق


محاسبه و ثبت حقوق


همانطور که ملاحظه می‌گردد در پنجره بالا محاسبات حقوق برای تمام پرسنل منتخب در ماه جاری صورت و ثبت گردیده است.


پیشنهاد می‌شود پس از تکمیل مشخصات پرسنل و وارد نمودن یا فراخوانی اطلاعات کارکرد و سایر اطلاعات متغیر پرسنل، قبل از ثبت حقوق پرسنل از " گزارش کنترلی قبل از ثبت " واقع در منوی " گزارش دستمزد " جهت آگاهی و کنترل محاسبات قبل از ثبت حقوق استفاده گردد.
فیلدهای " مشخصات پایه پرسنلی "، " اطلاعات متغیر ماهانه " همواره حاوی " آخرین رکورد اطلاعات " پرسنل هستند که برای آنها درج شده‌اند، لذا بعد از محاسبه و ثبت حقوق، فیلدهای " اطلاعات اصلی حقوق " که در طراحی برنامه " ویرایش ثبت حقوق "استفاده می‌گردند حاوی سابقه حقوق پرسنل خواهند بود.


نوار ابزار فهرست ثبت حقوق جاری پرسنل

محاسبه و ثبت حقوق


  • Gnl 033.png : جهت پرش به آخرین سطر فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 034.png : جهت پرش به سطر بعدی فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
  • Gnl 035.png : جهت پرش به سطر قبلی فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
  • Gnl 036.png : جهت پرش به اولین سطر فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه و اصلاح یکباره سطرهای کاربرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد.


Pay-1-5-30.png  • Gnl 021.png : جهت ملاحظه رکورد کامل اطلاعات پرسنل مورد استفاده قرار می‌گیرد.


Pay-1-5-29.png


  • Gnl 016.png : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 019.png : جهت نمایش فهرست اطلاعات در اکسل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  • Gnl 175.png : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 316.png : جهت محاسبه و ثبت حقوق برای رکورد(های) تحت مکان‌نما بکار می‌رود.


Pay-1-5-28.pngcategory : بازگشت