تمدید سند

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو


تمديد امانت/ مطالعه

تمديد امانت يا مطالعه به روش هاى مختلفى قابل انجام مى باشد كه اين روش ها را مى توان به دو دسته روش هاى معمول و روش هاى جانبى تقسيم كرد:

روش هاى معمول (عادى): بطور معمول تمديد از دو طريق امكان پذير است:

  • روش اول: در صفحه اصلى روى تكمه سرويس تمديد كليك كنيد:


سرويس تمديد


  • روش دوم: در صفحه اصلى منوى امانت و مطالعه را باز كنيد و از آنجا روى گزينه تمديد امانت يا مطالعه كليك كنيد:


تمديد امانت يا مطالعه


در اين مرحله وارد صفحه انتخاب عضو خواهيد شد:

انتخاب عضو


در اين محاوره بايد عضو مورد نظر را احضار كنيد و سپس اسناد در امانت يا مطالعه او را تمديد كنيد. روش هاى احضار عضو:

  • روش اول: دسترسى از طريق شماره عضويت: اگر كتابخانه به سيستم باركد مجهز نيست بهترين روش دسترسى به عضو از طريق شماره عضويت مى باشد. حال كافى است در ناحيه جستجو بر حسب روى گزينه شماره عضويت كليك كنيد.


انتخاب عضو


حال بايد شماره عضويت را در ناحيه مربوطه وارد كنيد و تكمه جستجو را كليك كنيد.

  • روش دوم: دسترسى از طريق كدميله اى: سريع ترين روش دسترسى و احضار يك عضو از طريق كدميله اى عضو مى باشد.به اين ترتيب برچسب ناحيه شماره‌عضویت را به کد‌میله‌ای تغییر دهید، در اين روش كافى است كدميله اى عضو را از طريق باركدخوان بخوانيد.
انتخاب عضو


  • روش سوم: دسترسى از طريق نام عضو: در صورتى كه كدميله اى يا شماره عضويت عضو را در اختيار نداريد تنها روش دسترسى از طريق جستجوى نام عضو مى باشد. براى اين كار كافى است در ناحيه جستجو بر حسب روى گزينه نام كليك كنيد تا برچسب ناحيه ورود اطلاعات به نام تغيير يافته و امكان ورود و جستجوى نام به وجود آيد:


انتخاب عضو


بهرحال از هر مدخلى كه براى جستجوى عضو استفاده مى كنيد در انتها تكمه جستجو را كليك كنيد(برای مثال شماره عضویت عضو را جستجو کنید) تا عضو مورد نظر احضار گردد.

انتخاب عضو


حال تكمه تصويب را كليك كنيد تا وارد صفحه سرويس تمديد شويد:

در اين پنجره، ليست اسناد در امانت يا مطالعه عضو ديده مى شود. حال نشانگر را روى سندى كه مى خواهيد تمديد كنيد منتقل كنيد و سپس آيكون تمديد Cir1203002.jpgواقع در نوار ابزار (Toolbar) را كليك كنيد.

سرویس تمدید


در اين مرحله اگر عضو اختيار تمديد داشته و تعداد تمديدها از مقدار معين براى او بيشتر نشده باشد،پیغام آگاهی مبنی بر رخداد تمديد انجام شده و تاريخ بازگشت جديد نمايش داده مى شود.

آگاهي


حال با تصویب پیغام آگاهی در پنچره سرویس تمدید، اطلاعات تاریخ بازگشت تعیین شده، آخرین زمان تمدید و دفعات تمدید قابل مشاهده است.

سرویس تمدید  • روش هاى جانبى: از سه روش جانبى نيز مى توانيد عمل تمديد را انجام دهيد:
  • روش اول تمديد از طريق كارت امانت عضو: اين روش زمانى مفيد است كه فقط اطلاعات عضو را داشته باشيد و بخواهيد اسناد در امانت او را تمديد كنيد. براى اين كار از منوی کارت، روی گزینه كارت امانت و مطالعه عضو کلیک كنيد.


کارت امانت و مطالعه عضو

در پنجره انتخاب عضو(برای مثال شماره عضویت عضو را جستجو کنید) تا عضو مورد نظر احضار گردد.

انتخاب عضو


در صورت عدم نیاز به گذاشتن شرطی خاص، پنجره شرایط کارت امانت و مطالعه عضو را تایید نمایید.

شرایط کارت امانت و مطالعه عضو


نشانگر را روى سند مورد نظر منتقل كنيد و سپس آيكون تمديد Cir1203002.jpgواقع در نوار ابزار (Toolbar) را كليك كنيد.

کارت امانت و مطالعه عضو


سپس پنجره رخداد امانت و مطالعه باز می‌شود که در آن اطلاعات عضو، سند و رخداد قابل مشاهده می‌باشد.

تمدید رخداد


با تایید پنجره فوق سند موردنظر تمدید می‌شود و زمان بازگشت تعیین شده تغییر می‌کند.

کارت امانت و مطالعه عضو


  • روش دوم تمديد از طريق كارت امانت سند: اين روش در حالتى مفيد است كه فقط اطلاعات سند را در اختيار داشته باشيد و بخواهيد آن سند را صرف نظر از امانت گيرنده آن تمديد كنيد. براى اين كاراز منوی کارت گزینه کارت امانت و مطالعه سند را انتخاب کنید.


کارت امانت و مطالعه سند


در پنجره انتخاب اسناد می‌توانید سند موردنظر خود را برحسب یکی از گزینه های جستجو مطابق شکل( شماره‌ثبت،کد‌میله‌ای، عنوان و یا شماره بازیابی )جستجو و انتخاب کنید. برای مثال شماره ثبت سند مورد نظر را جستجو کنید و سپس تصویب نمایید.

انتخاب سند


در صورت عدم نیاز به گذاشتن شرطی خاص، پنجره شرایط کارت امانت و مطالعه سند را تایید نمایید.

شرایط کارت امانت و مطالعه سند


پس از مشاهده کارت امانت و مطالعه سند عضو موردنظر روی آيكون تمديد Cir1203002.jpgواقع در نوار ابزار (Toolbar) را كليك كنيد.

کارت امانت و مطالعه سند


سپس پنجره رخداد امانت و مطالعه باز می‌شود که در آن اطلاعات عضو، سند و رخداد قابل مشاهده می‌باشد.

رخداد امانت و مطالعه


با تایید پنجره فوق سند موردنظر تمدید می‌شود و زمان بازگشت تعیین شده تغییر می‌کند.

کارت امانت و مطالعه سند


  • روش سوم امانت مجدد سند به امانت گيرنده جارى: در اين روش سند را به عضو امانت گيرنده جارى آن سند مجددا امانت دهيد. در اين حالت سيستم بطور اتوماتيك رخداد امانت را تمديد خواهد كرد.