تقویم

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو


تقویم

ابتدا از منوی ملاحظه، گزینه تقویم را انتخاب نمایید.


منوی ملاحظه


تا پنجره تقویم باز شود.


تقویم


برای تغییر تقویم به تقویم هجری شمسی و یا تقویم میلادی ابتدا در منوی ملاحظه، تقویم مورد نظر خود را تیک بزنید.


منوی ملاحظه


نوار ابزار پنجره تقویم


 • تکمه Gnl 151.png یا آشکار یا پنهان کردن یادداشت‌ها و هشدار‌ها : با انتخاب این تکمه، صفحه یادداشت‌ها و هشدارها در کنار پنجره تقویم به شکل زیر باز می‌گردد.


تقویم


با انتخاب تکمه Gnl 002.png در قسمت یادداشت‌ها و هشدار‌های پنجره تقویم، پنجره یادداشت‌ها و هشدار‌های تقویم به شکل زیر باز می‌گردد.


یادداشت‌ها و هشدار‌های تقویم


برای درج یادداشت‌ها و هشدار‌ها در تقویم، ابتدا به کمک تکمه Gnl 000.png در پنجره یادداشت‌ها و هشدار‌های تقویم یک ردیف جدید ایجاد کرده و سپس در قسمت تاریخ و زمان و نوع و الویت و همچنین شرح اطلاعات مورد نظر را وارد نمایید.


یادداشت‌ها و هشدار‌های تقویم


 • تکمه Gnl 152.png یا آشکار یا پنهان کردن مناسبت‌ها : با انتخاب این تکمه، صفحه مناسبت‌ها در زیر پنجره تقویم به شکل زیر باز می‌گردد.


تقویم


 • تکمه Gnl 037.png یا پرش به تاریخ دلخواه(Ctrl+ G) : با باز کردن مثلث کنار تکمه صفحه زیر باز می‌گردد.


Acc-8-3-10.png


که شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:

 • تکمه Gnl 037.png پرش به تاریخ دلخواه یا Ctrl+G : با انتخاب این گزینه صفحه زیر باز می‌شود.


پرش به تاریخ دلخواه


 • تکمه Gnl 023.png جستجو و پرش یا Ctrl+ F : با انتخاب این گزینه صفحه زیر باز می‌شود.


جستجو در تقویم


 • تکمه Gnl 177.png یا پرش به امروز(F2) : با انتخاب این تکمه تاریخ تقویم به تاریخ روز جاری تغییر می‌یابد.
 • تکمه Gnl 016.png یا بازخوانی اطلاعات تقویم(F5) : با انتخاب این تکمه، اطلاعات و تغییرات وارد شده در پنجره تقویم بازخوانی می‌شود.

 • تکمه Gnl 018.png یا چاپ (Ctrl+ p) : با انتخاب این تکمه پنجره چاپ تقویم به شکل زیر باز می‌شود.


چاپ تقویم


 • تکمه Gnl 317.png یا همواره بروی سایر پنجره‌ها دیده شود : با انتخاب این تکمه پنجره تقویم روی سایر پنجره‌های باز سیستم دیده می‌شود.
 • تکمه Gnl 155.png یا رجوع به پنجره اصلی سیستم : با انتخاب این تکمه پنجره تقویم

ناپدید شده و پنجره اصلی سیستم نمایان می‌شود.


تدوین مناسبت‌های تقویم

ابتدا از منوی ملاحظه، گزینه تدوین مناسبت‌های تقویم را انتخاب نمایید.


منوی ملاحظه


تا پنجره مناسبت‌های تقویم باز شود.


مناسبت‌های تقویم


جهت ایجاد ردیف جدید در پنجره مناسبت‌های تقویم، ابتدا به کمک تکمه Gnl 000.png یک ردیف جدید ایجاد کرده و سپس در قسمت نوع تقویم و همچنین شرح مناسبت، اطلاعات مورد نظر را وارد نمایید و در انتها با کمک تکمه Gnl 016.png، تغییرات اعمال شده را ذخیره نمایید.


مناسبت‌های تقویم


جهت ویرایش اطلاعات روی ردیف مورد نظر کلیک نموده و در قسمت نوع تقویم و همچنین شرح مناسبت، تغییرات را اعمال نمایید و در انتها با کمک تکمه Gnl 016.png، تغییرات اعمال شده را ذخیره نمایید.


مناسبت‌های تقویم


جهت حذف پس از کلیک روی ردیف مورد نظر با کمک تکمه Gnl 003.png، مناسبت مورد نظر را حذف نمایید و در انتها با کمک تکمه Gnl 016.png، تغییرات اعمال شده را ذخیره نمایید.


مناسبت‌های تقویم


تدوین اطلاعات سال‌های قمری

با توجه به محدودیت‌هایی که بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها در مورد تنظیم رویدادهای مالی در تاریخ‌های تعطیل دارند، تشخیص روزهای "تعطیل" در تقویم حائز اهمیت می‌باشد.

از آنجاییکه بخشی از مناسبت‌های تقویم، مربوط به تاریخ‌های قمری می‌باشد و با توجه به عدم تطابق روزهای تقویم شمسی و قمری، اطلاعات سال‌های قمری متناظر با هر سال شمسی باید در سیستم وارد شود.

برای این منظور ابتدا از منوی ملاحظه، گزینه تدوین اطلاعات سال‌های قمری را انتخاب نمایید.


منوی ملاحظه


تا پنجره اطلاعات سال‌های قمری باز شود.


اطلاعات سال‌های قمری


جهت تدوین اطلاعات ابتدا با کمک تکمه Gnl 000.png پنجره اطلاعات سال‌های قمری را برای ورود اطلاعات سال مالی جدید خالی نمایید.

پنجره اطلاعات سال‌های قمری شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:

 • اطلاعات سال قمری متناظر با سال هجری شمسی :در این کادر سال شمسی مورد نظر را وارد نمایید.
 • تاریخ قمری متناظر با آخرین روز سال قبل:
 • سال :در این کادر سال قمری مورد نظر را وارد نمایید.
 • ماه :در این کادر ماه قمری مورد نظر را وارد نمایید.
 • روز :در این کادر آخرین روز سال قمری مورد نظر را وارد نمایید.
 • تعداد روزهای ماه قمری متناظر با فروردین:در این کادر روزهای قمری ماه فروردین را وارد نمایید.
 • تعداد روزهای هر یک از ماههای قمری:در کادرهای مقابل هر ماه قمری، تعداد روزهای قمری را وارد نمایید.


اطلاعات سال‌های قمری


پس از تکمیل پنجره اطلاعات سال‌های قمری با کمک تکمه Gnl 016.png، اطلاعات وارد شده را ذخیره نمایید.


نوار ابزار پنجره اطلاعات سال‌های قمری


 • تکمه Gnl 033.png یا آخرین سطر:اطلاعات آخرین سال شمسی را نشان می‌دهد.
 • تکمه Gnl 034.png یا سطر بعدی (Ctrl+ down):اطلاعات سال شمسی بعدی را نشان می‌دهد.
 • تکمه Gnl 035.png یا سطر قبلی (Ctrl+ up):اطلاعات سال شمسی قبلی را نشان می‌دهد.
 • تکمه Gnl 036.png یا اولین سطر:اطلاعات اولین سال شمسی را نشان می‌دهد.

 • تکمه Gnl 037.png یا پرش به سطر دلخواه : با باز کردن مثلث کنار تکمه صفحه زیر باز می‌شود.


Acc-8-8-3.png


که شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:

 • تکمه Gnl 037.png پرش یا Ctrl+G : با انتخاب این گزینه صفحه زیر باز می‌شود که شامل دو قسمت تعیین سطر و پرش می‌باشد:

قسمت تعیین سطر : در کادر مقابل پرش به سطر شماره با توجه به نحوه شمارش، شمارش از ابتدای فهرست و یا شمارش از انتهای فهرست شماره سطر را وارد نمایید تا سال شمسی مورد نظرتان نمایان شود.

می‌توانید با کمک تکمه‌هایGnl 035.png ،Gnl 034.png،Gnl 033.png، Gnl 036.pngدر پنجره اطلاعات سال‌های قمری، سال شمسی مورد نظر را جستجو نمایید.


Acc-8-8-4.png


قسمت پرش : در کادر مقابل پرش به تعداد سطر با توجه به نحوه پرش، پرش به سطرهای بعدی و یا پرش به سطرهای قبلی تعداد سطر را وارد نمایید تا سال شمسی مورد نظرتان نمایان شود.

 می‌توانید با کمک تکمه‌هایGnl 035.png ،Gnl 034.png،Gnl 033.png، Gnl 036.png در پنجره اطلاعات سال‌های قمری، سال شمسی مورد نظر را جستجو نمایید. 


Acc-8-8-5.png


 • تکمه Gnl 023.png جستجو و پرش یا Ctrl+ F : با انتخاب این گزینه صفحه زیر باز می‌شود.


Acc-8-8-6.png


فلش کادر اول را باز نموده و یکی از گزینه‌ها را انتخاب نمایید و به همین ترتیب با باز نمودن فلش کادر دوم و انتخاب گزینه آن و وارد نمودن اطلاعات مورد نیاز در کادر سوم و تصویب صفحه، سال شمسی مورد نظر خود را جستجو نمایید.


 • تکمه Gnl 022.png تکرار آخرین جستجو یا F3 : با انتخاب این گزینه آخرین جستجو تکرار می‌شود. • تکمه Gnl 003.png یا حذف سطر تحت مکان‌نما : در پنجره اطلاعات سال‌های قمری می‌توانید پس از انتخاب سال در کادر اطلاعات سال قمری متناظر با سال هجری شمسی سال مورد نظر را از فهرست حذف نمایید که با صفحه پیغام "تایید حذف تعاریف سال قمری تحت مکان‌نما" مواجه خواهید شد.


Acc-8-8-7.png


در صورت فشار تکمه بله تعاریف سال مورد نظر حذف خواهد شد.

 • تکمه Gnl 000.png یا افزودن سطر جدید : با انتخاب این تکمه، پنجره اطلاعات سال‌های قمری را برای ورود اطلاعات سال مالی جدید خالی می‌شود.
 • تکمه Gnl 016.png یا بازخوانی اطلاعات (F5) : با انتخاب این تکمه، اطلاعات و تغییرات وارد شده در پنجره اطلاعات سال‌های قمری ذخیره می‌شود.
 • تکمه Gnl 017.png یا انصراف از اعمال تغییرات : با انتخاب این تکمه، آخرین تغییرات داد شده اعمال نمی‌شود.
 • تکمه Gnl 018.png یا چاپ (Ctrl+ p) : با انتخاب این تکمه، تعاریف سال‌های قمری قابل چاپ می‌شود.category : بازگشت