تغییر عمر یا کارکرد باقیمانده

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو

عمر یا کارکرد مفید دارایی‌ها ممکن است به دلایلی، در طول زمان استفاده از آن‌ها تغییر پیدا کند. به منظور ثبت این تغییرات، از رخداد " تغییر عمر یا کارکرد باقیمانده " استفاده می‌شود.

تغییر عمر یا کارکرد باقیمانده، فقط برای دارایی‌هایی که به روش " خط مستقیم " یا " کارکردی " مستهلک می‌شوند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.


جهت تغییر عمر یا کارکرد باقیمانده یک دارایی ، مطابق شکل از منوی " اموال " ، " رخدادهای یک دارایی " را انتخاب نمایید.


منوی اموال


همچنین برای دسترسی سریع تر می‌توانید از کلیدهای ترکیبی " Shift + Ctrl + F9 " نیز استفاده نمایید.


پنجره ویرایش رخدادهای یک دارایی به شکل زیر باز می‌شود :


ویرایش رخدادهای یک دارایی


در قسمت " کد دارایی "، کد دارایی موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه Gnl 092.png ، دارایی موردنظر را از درخت دارایی‌ها انتخاب نمایید.


تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " رخدادهای یک دارایی " به شکل زیر باز شود :


رخدادهای یک دارایی


جهت تغییر عمر یا کارکرد باقیمانده یک دارایی، تکمه Gnl 000.png از نوارابزار را انتخاب نمایید و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید تا پنجره " انتخاب نوع رخداد " احضار ‌شود.


انتخاب نوع رخداد


رخداد تغییر عمر یا کارکرد باقیمانده را انتخاب نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " تدوین یک رخداد دارایی " به شکل زیر باز شود :


تدوین یک رخداد دارایی


در قسمت " مشخصات عمومی "، " تاریخ " و " شرح رخداد " را وارد نمایید.


در قسمت " تغییر عمر یا کارکرد باقیمانده " ، عمر باقیمانده دارایی نمایش داده شده است.


تدوین یک رخداد دارایی


در صورتیکه می‌خواهید عمر باقیمانده دارایی را افزایش دهید، مقدار آن را در قسمت " افزایش عمر مفید " و در صورتیکه می‌خواهید عمر مفید باقیمانده را کاهش دهید، مقدار آن را در قسمت " کاهش عمر مفید "، وارد نمایید.

در صورتیکه می‌خواهید با وارد نمودن عمر باقیمانده، میزان افزایش/کاهش عمر دارایی توسط سیستم محاسبه گردد، می‌توانید از تکمه‌های Gnl 092.png استفاده نمایید.


تعیین عمر باقیمانده موردنظر


پس از وارد نمودن عمر باقیمانده، افزایش/کاهش عمر دارایی توسط سیستم محاسبه شده و در فیلد " افزایش عمر مفید " یا " کاهش عمر مفید " درج می‌گردد.


پس از تکمیل اطلاعات خواسته شده، تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " رخدادهای یک دارایی " به شکل زیر باز شود :


رخدادهای یک دارایی


برای دارایی‌هایی که به روش خط مستقیم مستهلک می‌شوند، یک رخداد استهلاک به تاریخ یک روز پیش از این رخداد به صورت خودکار توسط سیستم درج می‌شود و استهلاک تا آن تاریخ، با عمر یا کارکرد باقیمانده قبلی محاسبه می‌گردد.category : بازگشت