تغییر شماره (جابجایی) اسناد

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو

از امکان جابجایی اسناد، به منظور جابجا نمودن اسناد یک تاریخ می‌توان استفاده نمود.

در صورت نیاز به جابجا نمودن اسناد به تاریخ دیگر، می‌توانید از امکان "اصلاح اسناد" استفاده نمایید.


به منظور تغییر شماره (جابجایی) اسناد، از منوی سند، گزینه "تغییر شماره (جابجایی) اسناد" را انتخاب نمایید.


منوی سند


پنجره "فهرست اسناد - به منظور تغییر شماره" به شکل زیر باز می‌شود.


فهرست اسناد - به منظور تغییر شماره


این پنجره از قسمت‌های زیر تشکیل شده است :

  • "فهرست اسناد نرم‌افزار" : نرم افزاری که قصد تغییر شماره (جابجایی) اسناد آن را دارید، انتخاب کنید.
تنها اسناد نرم‌افزارهای حسابداری و دریافت و پرداخت قابل تغییر شماره (جابجایی) هستند.


  • "سال مالی" : به منظور تعیین محدوده زمانی، می‌توان از گزینه‌های زیر استفاده نمود :
  • فقط اسناد سال مالی 13xx : با انتخاب این گزینه، کادر شماره سندهای ابتدا و انتهای محدوده گزارش فعال می‌شوند. شماره سندهای ابتدا و انتها را می‌توان با فشردن تکمه Gnl 092.png نیز انتخاب نمود.
  • اسناد تمام سال‌های مالی : با انتخاب این گزینه، فیلدهای تاریخ ابتدا و انتهای محدوده گزارش فعال می‌شوند و امکان انتخاب محدوده زمانی گزارش برای چند سال مالی فراهم می‌گردد.


  • "گزارش حاوی اسناد" : به منظور انتخاب "بخش" اسناد دخیل در گزارش می‌توان از این قسمت استفاده نمود. بخش اسناد به یکی از حالت‌های زیر قابل انتخاب خواهد بود :
  • تمام بخش‌ها : گزارش شامل اسناد تمام بخش‌ها خواهد بود.
  • یک بخش خاص : گزارش تنها شامل اسناد یک بخش خاص خواهد بود؛ در صورت انتخاب این گزینه، از کادر مقابل "یک بخش خاص"، یکی از بخش‌های تعریف شده در سیستم را انتخاب نمایید.


پس از تعیین قسمت‌های فوق، تکمه تصویب را فشار دهید تا "فهرست اسناد حسابداری (تغییر شماره)" به شکل زیر باز شود.


فهرست اسناد حسابداری (تغییر شماره)


به منظور جابجایی یک سند، ابتدا آن را در فهرست اسناد حسابداری انتخاب نموده و سپس با استفاده از تکمه Gnl 006.png موجود در نوار ابزار و یا کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up "، آن را به سطر بالاتر و یا با استفاده از تکمه Gnl 005.png موجود در نوار ابزار و یا کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down "، به سطر پایین‌تر منتقل نمایید.

با جابجایی اسناد، شماره توالی و مبنای اسناد تغییر نمی کند.category : بازگشت