تسویه حساب یک عضو

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو

برای تسویه حساب عضو بعد از اجرای کلاینت امانت، گزینه‌ تسویه حساب یک عضو را، یا از منوی اعضا، و یا از منوی سمت راست صفحه اصلی نرم‌افزار انتخاب نمایید.


تسویه حساب عضو


در پنجره باز شده، می‌توانید عضو مورد نظر را با وارد نمودن شماره عضویت یا کدمیله‌ای و یا نام جستجو نمایید. بعد از یافتن عضو مورد نظر، پنجره مذکور را تصویب کنید.


انتخاب عضو


در پنجره تسویه حساب عضو، اطلاعاتی همچون تعداد رخدادهای فعال و اعتبار مالی عضو نمایش داده می‌شود.


تسویه حساب عضو


با کلیک روی گزینه Cir0106015.jpgدر پنجره تسویه حساب عضو می‌توانید اطلاعات خلاصه عضو مورد نظر را مشاهده کنید.


اطلاعات خلاصه عضو


برای تسویه حساب عضو 2 شرط زیر لازم است:

1-عضو دارای رخداد فعال نباشد.

2-عضو از نظر مالی به کتابخانه بدهکار نباشد.

مسلما در صورت فراهم نبودن شرایط فوق امکان تسویه حساب وجود ندارد. اگر هنگام تسویه حساب، اسنادی در امانت یا مطالعه عضو باشد هنگام کلیک روی گزینه Cir0106016.jpgبا پیغام خطای زیر مواجه خواهید شد.


پیغام خطا


در چنین شرایطی از طریق تکمه‌ کارت امانت و مطالعه در پنجره تسویه حساب عضو، ملاحظه اسناد در امانت عضو امکان‌پذیر خواهد بود و حتی در صورت تحویل این دسته از اسناد به کتابخانه، امکان بازگشت زدن آنها نیز وجود دارد.

تسویه حساب عضو


کارت امانت و مطالعه عضو


هرگاه عضوی فاقد رخداد امانت فعال باشد یا به عبارت بهتر، سندی در امانت نداشته باشد، هنگام تسویه حساب تمامی رزروهای او نیز حذف می‌گردد.


آگاهی


آگاهی


همانطور که در بالا بدان اشاره شد، چنانچه عضو بدهکار باشد امکان تسویه حساب وجود ندارد.


تسویه حساب عضو


هنگام کلیک روی گزینهCir0106016.jpg با پیغام زیر مواجه خواهید شد:


پیغام خطا


با انتخاب تکمه‌ کارت‌ مالی، امکان ملاحظه رخدادهای مالی عضو وجود دارد.


تسویه حساب عضو


کارت مالی عضو


در صورت پرداخت بدهی توسط عضو، کافی است تا از طریق گزینه ثبت رخداد مالی برای عضو از منوی امور مالی، این پرداخت را ثبت نمایید.

هرگاه عضو دارای بدهی نباشد، تسویه حساب عضو انجام می‌شود.


آگاهی


در ضمن تاریخ تسویه حساب نیز در اطلاعات آن عضو درج و ذخیره می‌گردد و از آن تاریخ به بعد امکان استفاده از خدمات و سرویس‌های کتابخانه برای آن عضو مقدور نخواهد بود.