ترتیب

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو

در قسمت " ترتیب "، می‌توان ترتیب نمایش را بر اساس فیلدهای گزارش یا فهرست تعیین نمود.

فیلدهای که در این قسمت نمایش داده می‌شود با توجه به نوع گزارش یا فهرست متفاوت می‌باشد.

افزودن فیلد (ترتیب) به فهرست

به منظور اضافه کردن فیلد (ترتیب) می‌توان از تکمه Gnl 187.png و یا بر روی فیلد (ترتیب) مورد نظر قرار گرفته و دابل کلیک نمائید.

در این صورت فیلد (ترتیب) موردنظر به قسمت " مرتب سازی بر حسب " اضافه می‌گردد.


Acc-8-14-6.png


همچنین می‌توانید با تایپ قسمتی از فیلد (ترتیب) مورد نظر وارد پنچره جستجو در فهرست شوید، سپس فیلد (ترتیب) موردنظر را انتخاب نمائید. و تکمه تصویب را فشار دهید . در انتها به منظور افزودن فیلد (ترتیب) بر روی تکمه Gnl 187.png کلیک نمائید.


Acc-8-14-5.png


به این ترتیب سایر فیلدها (ترتیب) را اضافه نمائید.


Acc-8-14-1.png


حذف فیلد (ترتیب) از فهرست

جهت حذف کردن یک فیلد (ترتیب) ، بر روی فیلد (ترتیب) مورد نظر قرار گرفته سپس تکمه Gnl 186.png را فشار دهید. در این صورت فیلد (ترتیب) مورد نظر از قسمت " مرتب سازی برحسب " حذف می‌گردد.


Acc-8-14-2.png


جابه‌جایی فیلد (ترتیب) در فهرست

جهت جابه جا کردن یک فیلد (ترتیب) ، بر روی فیلد (ترتیب) مورد نظر قرار گرفته سپس از تکمه Gnl 006.png جهت انتقال فیلد (ترتیب) به بالای فهرست استفاده نمائید. و یا از تکمه Gnl 005.png جهت انتقال فیلد (ترتیب) به پایین فهرست استفاده نمائید.


Acc-8-14-3.png


مرتب سازی فیلد (ترتیب) در فهرست

جهت تعیین نوع مرتب سازی فهرست فیلدهای (ترتیب) انتخاب شده به صورت صعودی از تکمه Gnl 072.png و به صورت نزولی از تکمه Gnl 188.png استفاده نمائید.


Acc-8-14-4.png


پس از انجام تنظیمات مورد نظر تکمه تصویب را فشار دهید. تا گزارش با توجه به ترتیب تعیین شده، نمایش داده شود.