بدست آوردن حجم يک سرشاخه

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو

بدست آوردن حجم يک سرشاخه

برای تهیه این گزارش ابتدا باید در فرم نمایشی تغییراتی دهید، تا مجموع اندازه هر شاخه یا هر محتوی و یا هرقالب را مشاهده کنید.(البته باید اختیار تغییر تنظیمات فرم را داشته باشید)

برای تغییر در فرم نمایشی مراحل زیر را انجام دهید:

بعد از ورود به کلاینت آرشیو و نگهداری منابع دیجیتال نوسا، از منوی سیستم گزینه تنظیمات سیستم(تمام کاربران) را انتخاب نمایید.


آرشیو و نگهداری منابع دیجیتال نوسا


در پنجره باز شده پیش فرض فرمهای نمایشی را باز کنید و از زیر مجموعه آن تدوین اطلاعات منابع دیجیتال با شرایط را باز کنید، در ادامه روی ویرایش اطلاعات منابع دیجیتال با شرایط یکبار کلیک کنید تا در سمت راست گزینه تعریف فرم گزارش ظاهر شود، تیک استفاده از پیش فرض نوسا را بردارید، و روی گزینه تعریف فرم گزارش کلیک کنید.


تنظیمات سیستم(تمام کاربران)


سپس روی فرم پیش فرض نوسا یکبار کلیک کنید تا فعال شود و توسط گزینهGnlM00000001.png (کپی فرم تحت مکان نما) از آن فرم کپی بگیرید.


تعریف فرم ها - منابع دیجیتال


در پنجره باز شده روی تکمه تایید کلیک نمایید.


تایید


روی فرمی که کپی گرفتید یکبار کلیک کنید تا فعال شود و سپس از ابزار بالای این پنجره گزینه GnlM00000002.png (سرصفحه فرعی) را انتخاب کنید.


تعریف فرم ها - منابع دیجیتال


در پنجره باز شده، (ابزار طراحی - سرصفحه فرعی) روی یکی از ستونها دوبار کلیک کنید تا پنجره تدوین یک مولفه - جدول باز شود.


ابزار طراحی - سرصفحه فرعی


روی سطر اندازه فایل دوبار کلیک کنید.


تدوین یک مولفه - جدول


در پنجره باز شده مطابق شکل زیر، زبانه پانویس را باز کنید و فیلد محتوی یا عملیات تجمعی را روی محتوی دلخواه قرار داده تا گزینه تعیین محتوی روشن شود، سپس روی گزینه تعیین محتوی کلیک کنید.


تدوین یک مولفه - ستون


در پنجره پیش رو مانند تصویر زیر، مقدار فیلد محتوی را روی اندازه فایل و مقدار عملیات تجمعی را روی جمع قرار داده و تیک گزینه درج کاما در بین ارقام را بزنید و روی تکمه تصویب کلیک نمایید.


تدوین یک مولفه - محتوی پانویس


درنهایت باید تغییرا را ذخیره و همه پنجره های باز را ببندبد. پنجره تدوین یک مولفه - ستون و تدوین یک مولفه - جدول باز روی تکمه تصویب کلیک نموده و در پنجره ابزار طراحی - سرصفحه فرعی روی آیکون GnlM00000004.png ذخیره تعاریف کلیک و بعد از آن روی آیکون GnlM00000005.png ضربدر کلیک نمایید. در پنجره تعریف فرم ها - منابع دیجیتال روی آیکون GnlM00000005.png ضربدر کلیک نمایید. در آخر در پنجره تنظیمات سیستم(تمام کاربران)، فرم گزارش را روی جدید قرار داده و روی تکمه تصویب کلیک نمایید.


حاصل این تنظمیات را در ادامه توضیح و نمایش داده شود.(ممنونم)