انواع دفتر

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو

دفتر یک حساب

گزارش " دفتر یک حساب "، به منظور ملاحظه و بررسی ریز رخدادهای ثبت شده برای یک حساب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در دفتر یک حساب، دو ستون تشخیص و مانده تا این سطر وجود دارد، اما امکان اعمال شرایط و مرتب سازی حاصل گزارش وجود نخواهد داشت. اما در ریز عملیات یک حساب، دو ستون مزبور وجود ندارد، اما امکان اعمال شرایط و مرتب سازی حاصل گزارش وجود خواهد داشت . 


به منظور ملاحظه دفتر یک حساب، از منوی " دفتر " ، " دفتر یک حساب " را انتخاب نمایید.


منوی دفتر


پنجره " دفتر یک حساب " به شکل زیر باز می‌شود :


دفتر یک حساب


از قسمت " محتوی "، فیلدهای زیر را مقداردهی نمایید :

 • در قسمت " دفتر حساب - کد "، کد حساب موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه Gnl 092.png ، حساب موردنظر را از درخت حساب‌ها انتخاب نمایید.


 • در قسمت " در حرکت بین حسابها "، می‌توان تعیین نمود که در پنجره " دفتر حساب "، با فشردن تکمه‌های Gnl 160.png و Gnl 159.png، در بین چه سطحی از حسابها حرکت شود.
امکان انتخاب حالت‌های زیر برای این فیلد وجود خواهد داشت :
 • فقط حسابهای عملیاتی (سطح آخر) در نظر گرفته شوند  : در این صورت حرکت بین حسابهای عملیاتی انجام می‌شود.
 • فقط حسابهای کل در نظر گرفته شوند  : در این صورت حرکت بین حسابهای کل انجام می‌شود.
انتخاب سطح حسابهای کل در " نرم افزار مدیریت نوسا (Admin) " انجام می‌شود و این حسابها به صورت ستاره‌دار در ساختار درختی (قسمت سمت چپ) " درخت حساب‌ها " نمایش داده می‌شوند.
 • فقط حسابهای یک سطح خاص در نظر گرفته شوند  : در این صورت حرکت در سطح حساب انتخاب شده انجام می‌شود.
با انتخاب گزینه فوق، عبارت " به‌ علاوه حسابهای عملیاتی سطوح قبل " فعال می‌شود که در صورت تیک زدن آن، در زمان حرکت بین حسابهای سطح انتخاب شده، حسابهای عملیاتی سطوح قبل نیز به این حسابها اضافه می‌شوند.


 • از قسمت " نحوه محاسبه "، جهت تعیین روش اخذ سرجمع می‌توان استفاده نمود.
دو گزینه زیر قابل انتخاب خواهد بود :
 • بدون اخذ سرجمع : کلیه گردش‌های حساب نمایش داده می‌شود و سرجمع اعمال نمی‌شود.
 • سرجمع برحسب اسناد : گردش‌های حساب در هر سند، به صورت یک سطر سرجمع شده در گزارش منعکس می‌شود.


 • از قسمت " فرم‌ گزارش "، یکی از فرم‌های نمایشی طراحی شده در سیستم را انتخاب نمایید.


 • در صورتیکه محدوده زمانی گزارش به گونه‌ای انتخاب شود که حساب، پیش از شروع محدوده گزارش دارای گردش باشد، از قسمت " جمع عملیات تا ابتدای محدوده " می‌توان نحوه انعکاس این گردش را به یکی از حالت‌های زیر در گزارش تعیین نمود :
 1. در ابتدای گزارش منعکس شود
 2. در انتهای گزارش منعکس شود
 3. در گزارش منعکس نشود

در صورتیکه یکی از گزینه‌های 1 یا 2 انتخاب شود، گردش حساب تا ابتدای محدوده گزارش نیز می‌تواند با شروع از یک تاریخ دلخواه محاسبه گردد. به این منظور لازم است تا در کادر مربوط به تقویم، تاریخ دلخواه را وارد نمایید. امکان استفاده از تقویم نیز به کمک تکمه Gnl 144.png وجود خواهد داشت.
از قسمت " محدوده "، جهت تعیین اسناد شرکت کننده در گزارش می‌توان استفاده نمود.


دفتر یک حساب


 • به منظور تعیین محدوده زمانی گزارش، می‌توان از گزینه‌های زیر استفاده نمود :
 • فقط اسناد سال مالی 13xx
 • اسناد تمام سال‌های مالی


با انتخاب گزینه " فقط اسناد سال مالی 13xx "، امکان انتخاب اسناد به صورت‌های زیر فراهم خواهد شد :
 • کلیه اسناد : با انتخاب این گزینه، کلیه اسناد سال مالی جاری انتخاب می‌شوند.
 • محدوده‌ای از اسناد : با انتخاب این گزینه، در پایین صفحه عبارت " محدوده اسناد " به همراه دو کادر جهت وارد نمودن شماره سندهای ابتدا و انتهای محدوده گزارش ظاهر می‌شود. شماره سندهای ابتدا و انتها را می‌توان با فشردن تکمه Gnl 092.png نیز انتخاب نمود.
 • اسناد یک ماه خاص : با انتخاب این گزینه، فیلد انتخاب ماه به پنجره اضافه می‌شود و می‌توان ماه موردنظر را جهت اخذ گزارش انتخاب نمود.
 • اسناد تا انتهای یک ماه خاص : با انتخاب این گزینه، فیلد انتخاب ماه به پنجره اضافه می‌شود و گزارش شامل اسناد از ابتدای سال مالی جاری تا انتهای ماه انتخاب شده خواهد بود.
 • عملیات در یک محدوده تاریخ : با انتخاب این گزینه، دو کادر جهت وارد نمودن تاریخ ابتدا و انتهای گزارش به پنجره اضافه می‌شود.


با انتخاب گزینه " اسناد تمام سال‌های مالی "، فیلدهای تاریخ ابتدا و انتهای محدوده گزارش فعال می‌شوند و امکان انتخاب محدوده زمانی گزارش برای چند سال مالی فراهم می‌گردد.


 • از قسمت " گزارش حاوی اسناد "، به منظور انتخاب " بخش " اسناد دخیل در گزارش می‌توان استفاده نمود. بخش اسناد به یکی از حالت‌های زیر قابل انتخاب خواهد بود :
 • تمام بخش‌ها : گزارش شامل اسناد تمام بخش‌ها خواهد بود.
 • یک بخش خاص : گزارش تنها شامل اسناد یک بخش خاص خواهد بود؛ در صورت انتخاب این گزینه، از کادر مقابل " یک بخش خاص "، یکی از بخش‌های تعریف شده در سیستم را انتخاب نمایید.


در قسمت مربوط به نرم‌افزار حسابداری، نوع و وضعیت اسناد حسابداری را تعیین نمایید :

 • از قسمت " نوع سند " می‌توان ترکیبی از انواع زیر را انتخاب نمود :
 • عادی
 • افتتاحیه
 • اختتامیه
 • سود و زیان


 • از قسمت " وضعیت اسناد "، می‌توان ترکیبی از حالت‌های زیر را انتخاب نمود :
 • پیش‌ نویس
 • عملیاتی
 • تایید شده
 • نهایی شده


 • در صورتیکه در اسناد حسابداری از امکان " سرجمع نمودن سطرهای سند " استفاده کرده باشید، با تیک زدن عبارت " رخدادهای سرجمع به رخدادهای جزئی تفکیک شوند "، رخدادها بصورت جزئی در سطرهای گزارش نمایش داده خواهند شد.پس از تکمیل قسمت‎های فوق، تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " دفتر حساب " به شکل زیر باز شود :


دفتر حساب
تکمه‌های موجود در گزارش دفتر حساب به شرح زیر می‌باشند :

 • Gnl 016.png : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌کلید می‌باشد.
از تکمه چاپ جهت چاپ محدوده‌ای از حسابها نیز می‌توان استفاده نمود.
 • Gnl 019.png : جهت نمایش سطرهای گزارش در Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 159.png : جهت نمایش حساب بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Page Down " از صفحه‌کلید می‌باشد.
سطحی که حساب در آن حرکت می‌کند، در محاوره ابتدایی گزارش و از قسمت محتوی تعیین می‌گردد.
 • Gnl 160.png : جهت نمایش حساب قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Page Up " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 سطحی که حساب در آن حرکت می‌کند، در محاوره ابتدایی گزارش و از قسمت محتوی تعیین می‌گردد.
 • Gnl 175.png : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز می‌شود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
تغییر فرم گزارش و نحوه محاسبه سرجمع، با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.
 • Gnl 033.png : جهت پرش به آخرین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 034.png : جهت پرش به سطر بعدی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 035.png : جهت پرش به سطر قبلی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 036.png : جهت پرش به اولین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.


 • Gnl 021.png : جهت ملاحظه سند مربوط به سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. با دابل کلیک کردن روی سطر تحت مکان‌نما و یا فشردن کلید " Enter " صفحه کلید نیز، سند مربوطه باز می‌گردد.


دفتر یک تفصیلی

گزارش " دفتر یک تفصیلی "، به منظور ملاحظه و بررسی ریز رخدادهای ثبت شده برای یک تفصیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با توجه به اینکه در این گزارش، ماهیت و مانده تفصیلی باید به شکل صحیح تا انتهای هر سطر نمایش داده شود، امکان اعمال شرایط و مرتب سازی حاصل گزارش وجود نخواهد داشت.


به منظور ملاحظه دفتر یک تفصیلی، از منوی " دفتر " ، " دفتر یک تفصیلی " را انتخاب نمایید.


منوی دفتر


پنجره " دفتر یک تفصیلی " به شکل زیر باز می‌شود :


دفتر یک تفصیلی


از قسمت " محتوی "، فیلدهای زیر را مقداردهی نمایید :

 • در قسمت " دفتر تفصیلی - کد "، کد تفصیلی موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه Gnl 092.png ، تفصیلی موردنظر را از درخت تفصیلی‌ها انتخاب نمایید.
 • در قسمت " در حرکت بین تفصیلی‌ها "، می‌توان تعیین نمود که در پنجره " دفتر تفصیلی "، با فشردن تکمه‌های Gnl 160.png و Gnl 159.png، در بین چه سطحی از تفصیلی‌ها حرکت شود.
امکان انتخاب حالت‌های زیر برای این فیلد وجود خواهد داشت :
 • فقط تفصیلی‌های عملیاتی (سطح آخر) در نظر گرفته شوند  : در این صورت حرکت بین تفصیلی‌های عملیاتی انجام می‌شود.
 • فقط تفصیلی‌های یک سطح خاص در نظر گرفته شوند  : در این صورت حرکت در سطح تفصیلی انتخاب شده انجام می‌شود.
با انتخاب گزینه فوق، عبارت " به‌ علاوه تفصیلی‌های عملیاتی سطوح قبل " فعال می‌شود که در صورت تیک زدن آن، در زمان حرکت بین تفصیلی‌های سطح انتخاب شده، تفصیلی‌های عملیاتی سطوح قبل نیز به این تفصیلی‌ها اضافه می‌شوند.


 • از قسمت " نحوه محاسبه "، جهت تعیین روش اخذ سرجمع می‌توان استفاده نمود.
دو گزینه زیر قابل انتخاب خواهد بود :
 • بدون اخذ سرجمع : کلیه گردش‌های تفصیلی نمایش داده می‌شود و سرجمع اعمال نمی‌شود.
 • سرجمع برحسب اسناد : گردش‌های تفصیلی در هر سند، به صورت یک سطر سرجمع شده در گزارش منعکس می‌شود.


 • از قسمت " فرم‌ گزارش "، یکی از فرم‌های نمایشی طراحی شده در سیستم را انتخاب نمایید.


 • در صورتیکه محدوده زمانی گزارش به گونه‌ای انتخاب شود که تفصیلی، پیش از شروع محدوده گزارش دارای گردش باشد، از قسمت " جمع عملیات تا ابتدای محدوده " می‌توان نحوه انعکاس این گردش را به یکی از حالت‌های زیر در گزارش تعیین نمود :
 1. در ابتدای گزارش منعکس شود
 2. در انتهای گزارش منعکس شود
 3. در گزارش منعکس نشود

در صورتیکه یکی از گزینه‌های 1 یا 2 انتخاب شود، گردش تفصیلی تا ابتدای محدوده گزارش نیز می‌تواند با شروع از یک تاریخ دلخواه محاسبه گردد. به این منظور لازم است تا در کادر مربوط به تقویم، تاریخ دلخواه را وارد نمایید. امکان استفاده از تقویم نیز به کمک تکمه Gnl 144.png وجود خواهد داشت.
از قسمت " محدوده "، جهت تعیین اسناد شرکت کننده در گزارش می‌توان استفاده نمود.


دفتر یک تفصیلی


 • به منظور تعیین محدوده زمانی گزارش، می‌توان از گزینه‌های زیر استفاده نمود :
 • فقط اسناد سال مالی 13xx
 • اسناد تمام سال‌های مالی


با انتخاب گزینه " فقط اسناد سال مالی 13xx "، امکان انتخاب اسناد به صورت‌های زیر فراهم خواهد شد :
 • کلیه اسناد : با انتخاب این گزینه، کلیه اسناد سال مالی جاری انتخاب می‌شوند.
 • محدوده‌ای از اسناد : با انتخاب این گزینه، در پایین صفحه عبارت " محدوده اسناد " به همراه دو کادر جهت وارد نمودن شماره سندهای ابتدا و انتهای محدوده گزارش ظاهر می‌شود. شماره سندهای ابتدا و انتها را می‌توان با فشردن تکمه Gnl 092.png نیز انتخاب نمود.
 • اسناد یک ماه خاص : با انتخاب این گزینه، فیلد انتخاب ماه به پنجره اضافه می‌شود و می‌توان ماه موردنظر را جهت اخذ گزارش انتخاب نمود.
 • اسناد تا انتهای یک ماه خاص : با انتخاب این گزینه، فیلد انتخاب ماه به پنجره اضافه می‌شود و گزارش شامل اسناد از ابتدای سال مالی جاری تا انتهای ماه انتخاب شده خواهد بود.
 • عملیات در یک محدوده تاریخ : با انتخاب این گزینه، دو کادر جهت وارد نمودن تاریخ ابتدا و انتهای گزارش به پنجره اضافه می‌شود.


با انتخاب گزینه " اسناد تمام سال‌های مالی "، فیلدهای تاریخ ابتدا و انتهای محدوده گزارش فعال می‌شوند و امکان انتخاب محدوده زمانی گزارش برای چند سال مالی فراهم می‌گردد.


 • از قسمت " گزارش حاوی اسناد "، به منظور انتخاب " بخش " اسناد دخیل در گزارش می‌توان استفاده نمود. بخش اسناد به یکی از حالت‌های زیر قابل انتخاب خواهد بود :
 • تمام بخش‌ها : گزارش شامل اسناد تمام بخش‌ها خواهد بود.
 • یک بخش خاص : گزارش تنها شامل اسناد یک بخش خاص خواهد بود؛ در صورت انتخاب این گزینه، از کادر مقابل " یک بخش خاص "، یکی از بخش‌های تعریف شده در سیستم را انتخاب نمایید.


 • از قسمت " گزارش حاوی عملیات "، به منظور انتخاب حساب‌(های) مرتبط با تفصیلی انتخاب شده می‌توان استفاده نمود. گزینه‌های زیر قابل انتخاب خواهد بود :
 • تمام حسابها : گردش تفصیلی در کلیه حسابها را نمایش می‌دهد.
 • یک حساب خاص : گردش تفصیلی در یک حساب خاص را نمایش می‌دهد. با انتخاب این گزینه و فشردن تکمه Gnl 092.png، می‌توان حساب را از درخت‌ حسابها انتخاب نمود.


 • از قسمت " ظهور به عنوان "، جهت انتخاب تفصیلی‌های 1 تا 5 ای که تفصیلی موردنظر در آن‌ها درج شده است می‌توان استفاده نمود. به این ترتیب تنها رخدادهایی در گزارش نمایش داده خواهند شد که تفصیلی موردنظر، در آن شماره تفصیلی درج شده باشد.


در قسمت مربوط به نرم‌افزار حسابداری، نوع و وضعیت اسناد حسابداری را تعیین نمایید :

 • از قسمت " انواع سند " می‌توان ترکیبی از انواع زیر را انتخاب نمود :
 • عادی
 • افتتاحیه
 • اختتامیه
 • سود و زیان


 • از قسمت " وضعیت اسناد "، می‌توان ترکیبی از حالت‌های زیر را انتخاب نمود :
 • پیش‌ نویس
 • عملیاتی
 • تایید شده
 • نهایی شده


 • در صورتیکه در اسناد حسابداری از امکان " سرجمع نمودن سطرهای سند " استفاده کرده باشید، با تیک زدن عبارت " رخدادهای سرجمع به رخدادهای جزئی تفکیک شوند "، رخدادها بصورت جزئی در سطرهای گزارش نمایش داده خواهند شد.


پس از تکمیل قسمت‎های فوق، تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " دفتر تفصیلی " به شکل زیر باز شود :


دفتر تفصیلی
تکمه‌های موجود در گزارش دفتر تفصیلی به شرح زیر می‌باشند :

 • Gnl 016.png : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌کلید می‌باشد.
از تکمه چاپ جهت چاپ محدوده‌ای از تفصیلی‌ها نیز می‌توان استفاده نمود.
 • Gnl 019.png : جهت نمایش سطرهای گزارش در Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 159.png : جهت نمایش تفصیلی‌ بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Page Down " از صفحه‌کلید می‌باشد.
سطحی که تفصیلی‌ در آن حرکت می‌کند، در محاوره ابتدایی گزارش و از قسمت محتوی تعیین می‌گردد.
 • Gnl 160.png : جهت نمایش تفصیلی‌ قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Page Up " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 سطحی که تفصیلی‌ در آن حرکت می‌کند، در محاوره ابتدایی گزارش و از قسمت محتوی تعیین می‌گردد.
 • Gnl 175.png : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز می‌شود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
تغییر فرم گزارش و نحوه محاسبه سرجمع، با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.
 • Gnl 033.png : جهت پرش به آخرین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 034.png : جهت پرش به سطر بعدی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 035.png : جهت پرش به سطر قبلی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 036.png : جهت پرش به اولین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.


 • Gnl 021.png : جهت ملاحظه سند مربوط به سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. با دابل کلیک کردن روی سطر تحت مکان‌نما و یا فشردن کلید " Enter " صفحه کلید نیز، سند مربوطه باز می‌گردد.category : بازگشت