انواع برگه‌های درخواست

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو


در نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا ، امکان تعریف انواع برگه‌های درخواست کالا در سیستم تعبیه شده است.


با تعریف دلخواه انواع برگه‌ها، امکانات و قابلیت‌های زیر در اختیار قرار خواهد گرفت :

 • تعریف فرم‌های نمایشی و چاپی مجزا
 • تعیین سری مجزا و شماره‌گذاری مستقل هر نوع برگه
 • تعیین رخدادهای مجاز مورد استفاده در هر نوع برگه
 • تفکیک انواع برگه‌ها در گزارشات


تعریف یک نوع برگه درخواست

به منظور تعریف یک نوع برگه درخواست، مطابق شکل از منوی " تعریف(قانون) " ، " انواع برگه‌های درخواست " را انتخاب نمایید.


منوی تعریف(قانون)


پنجره " انواع برگه‌های درخواست " به شکل زیر باز می‌گردد.


انواع برگه‌های درخواست کالا


به صورت پیش‌فرض شش نوع برگه درخواست شامل درخواست خريد (تهيه يا تامين) كالا، درخواست تحويل كالا از انبار، درخواست برگشت ورود كالا، درخواست برگشت خروج كالا، درخواست تحويل كالاي فروخته شده، درخواست تحويل كالاي برگشتي از فروش در سیستم تعریف شده‌اند.

امکان ویرایش و حذف این برگه‌ها نیز وجود دارد.


جهت تعریف یک نوع برگه درخواست جدید، تکمه Gnl 000.png تعبیه شده در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه‌کلید را فشار دهید.

در صورتیکه می‌خواهید تعریف یک نوع برگه درخواست را با استفاده از محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نموده و یا از تکمه Gnl 015.png موجود در نوار ابزار و یا کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمایید.


محاوره " تدوین یک نوع برگه درخواست " به شکل زیر باز می‌گردد :


تدوین یک نوع برگه‌ درخواست


این پنجره شامل قسمت‌های زیر می‌باشد :


مشخصات اصلی


مشخصات اصلی، شامل گزینه‌های زیر می‌باشد :

 • کد نوع برگه : کد نوع برگه را در این قسمت وارد نمایید.


 • نام : نام برگه را در این قسمت وارد نمایید.


 • نام لاتین : در صورت لزوم، نام لاتین را جهت استفاده در گزارش‌های دو زبانه، در این قسمت وارد نمایید.


 • انواع رخداد : انواع رخدادهای مورد نیاز در برگه درخواست را در این قسمت تعیین نمایید.


 • نوع رخداد پیش فرض : در این قسمت می‌توانید یکی از رخدادهایی که در قسمت انواع رخداد انتخاب کرده‌اید را به عنوان رخداد پیش فرض برگه مورد نظر تعیین نمایید.


 • محل در منو: جانمایی برگه در قسمت مربوط به برگه‌های درخواست در منو انبار را در این قسمت با انتخاب یکی از گزینه‌های مستقیم، سایر، نوع دلخواه و غیر فعال، تعیین نمایید.
 • مستقیم : در صورتی که گزینه مستقیم را انتخاب نمایید، هنگام انتخاب برگه‌ی درخواست جدید یا برگه‌های درخواست موجود از منوی انبار، این برگه، به طور مستقیم در منو مشاهده می‌شود؛ برگه‌هایی که هر روز به دفعات استفاده می‎شوند در این قسمت قرار داده می‌شوند.


 • سایر : نوع برگه ایجاد شده، از قسمت سایر درخواست‌های جدید یا موجود در منو انبار قابل دسترس است.


 • نوع دلخواه : در صورتی که گزینه نوع دلخواه را انتخاب نمایید، باید پس از انتخاب قسمت سایر در منوی ذکر شده، نوع دلخواه را انتخاب نمایید و بعد از باز شدن انواع برگه‌های درخواست نوع دلخواه مورد نظر را انتخاب و یا ایجاد نمایید.


 • غیرفعال : در صورتی که محل در منو را غیر فعال انتخاب نمایید این نوع برگه در هیچ یک از منوهای گفته شده ظاهر نمی‌شود؛ در صورتی که نخواهید فعلا از برگه تعریف شده استفاده نمایید به صورت غیر فعال گذاشته می‌شوند.


 • پیش‌فرض سری برگه‌ها : نحوه شماره‌گذاری برگه‌های درخواست همواره به تفکیک نوع برگه و یا کنترل سری است؛ یعنی انواع مختلف از برگه‌های درخواست می‌توانند شماره برگه و سری مشترک داشته باشند. هر نوع برگه درخواست باید دارای یک پیش‌فرض سری برگه باشد که پیش‌فرض مورد نظر در این قسمت تعیین می‌شود.


تدوین یک نوع برگه درخواست - مشخصات اصلی


فرم‌های اختصاصی نمایش و چاپی


در قسمت فرم‌های اختصاصی نمایش و چاپ می‌توانید تعیین نمایید، که برای هر نوع برگه از چه فرم‌های (نمایشی و چاپی) استفاده شود.


تدوین یک نوع برگه درخواست - فرم‌های اختصاصی نمایش و چاپی


برای انتخاب فرم مناسب، از تکمه Gnl 092.png موجود در برگه استفاده نمایید. پنجره انتخاب فرم به شکل زیر باز می‌شود :

تنها فرم‌های نمایشی و چاپی‌ای که از قبل در سیستم تعریف شده باشد، در این پنجره نمایش داده خواهد شد.


تدوین یک نوع برگه درخواست - فرم‌های اختصاصی نمایش و چاپی


فرم مورد نظر را انتخاب نموده و تکمه تصویب را فشار دهید.


تدوین یک نوع برگه درخواست - فرم‌های اختصاصی نمایش و چاپی


پس از انتخاب سایر فرم‌های مورد نیاز، تکمه تصویب را فشار دهید.


انواع برگه درخواست کالا


به این ترتیب یک نوع برگه درخواست جدید، ایجاد و به فهرست انواع برگه درخواست اضافه می‌گردد.

در صورت تمایل به انجام تغییرات در فرم‌های نمایشی و چاپی پیش فرض نوسا، از " منوی سیستم " قسمت " تنظیمات سیستم(برای تمام کاربران) " می‌توان استفاده نمود.
پس از طراحی فرم‌های نمایشی یا چاپی جدید برای یک نوع برگه درخواست، لازم است فرم موردنظر در قسمت فرم‌های اختصاصی نمایش و چاپی نیز انتخاب گردد.


اصلاح یک نوع برگه درخواست

برای اصلاح یک برگه درخواست مطابق شکل از منوی " تعریف و قانون "، " انواع برگه‌های درخواست " را انتخاب نمایید.


منوی تعریف (قانون)


پنجره " انواع برگه‌های درخواست کالا " به شکل زیر باز می‌شود :


انواع برگه‌های درخواست کالا


پس از انتخاب برگه مورد نظر، به کمک تکمه Gnl 015.png و یا کلیدهای " Shift + Enter " وارد محاوره " تدوین یک برگه درخواست " شده و اصلاحات مورد نظر را انجام داده و تصویب نمایید.


تدوین یک نوع برگه درخواست


حذف یک نوع برگه درخواست

برای حذف یک برگه درخواست مطابق شکل از منوی " تعریف و قانون "، " انواع برگه‌های درخواست " را انتخاب نمایید.


منوی تعریف و قانون


پنجره " انواع برگه‌های درخواست کالا " به شکل زیر باز می‌شود :


انواع برگه‌های درخواست کالا


پس از انتخاب برگه مورد نظر، تکمه Gnl 003.png موجود در نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Delete " صفحه‌کلید استفاده نمایید.


انواع برگه‌های درخواست کالا


در صورتیکه این نوع برگه درخواست، در برگه‌های درخواست کالا مورد استفاده قرار گرفته باشد، قابل حذف نخواهد بود.


خطا


نوار ابزارهای پنجره انواع برگه‌های درخواست


نوار ابزار پنجره انواع برگه‌های درخواست


تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره " انواع برگه‌های درخواست " به شرح زیر می‌باشند :

 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 003.png : جهت حذف انبار تحت مکان‌‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 000.png : جهت تعریف انبار جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 014.png : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 015.png : جهت اصلاح انبار تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 016.png : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در انبارها مورد استفاده قرار می‌‍گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ فهرست انبارها مورد استفاده قرارمی‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 019.png : جهت نمایش فهرست انبارها در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرارمی‌گیرد.


نوار‌ ابزار محاوره تدوین یک نوع برگه درخواست


تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره " تدوین یک نوع برگه درخواست " به شرح زیر می‌باشند :

 • Gnl 033.png : جهت پرش به آخرین سطر فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 034.png : جهت پرش به سطر بعدی فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 035.png : جهت پرش به سطر قبلی فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 036.png : جهت پرش به اولین سطر فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 003.png : جهت حذف انبار تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 000.png : جهت تعریف انبار جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 016.png : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در انبارها مورد استفاده قرار می‌‍گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌کلید می‌باشد.category : بازگشت