انتقال رخدادهای جاری از سال مالی قبل

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو

درخواست‌های جاری در یک سال مالی، پس از خاتمه سال مالی بلاتکلیف باقی می‌مانند. این درخواست‌ها باید به سال جدید انتقال داده شوند. به این منظور از امکان " انتقال رخدادهای جاری از سال مالی قبل " استفاده می‌نماییم.

روش عملکرد این امکان به این صورت است که درخواست های " جاری " و " دارای مانده " در " سال قبل " بررسی می‌شوند و به اندازه مانده درخواست‌های باقیمانده، درخواست‌های جدید در سال مالی " جاری " تنظیم می‌شود. درخواست‌ها به تفکیک " نوع برگه درخواست " و " برگه رسید موقت " بررسی می‌شوند و به ازای هر نوع برگه درخواست و برگه رسید موقت، یک " برگه " درخواست و رسید موقت جدید در سال مالی جدید درج می‌شود.

به منظور اخذ این گزارش از منوی " انبار "، گزینه " انتقال رخدادهای جاری از سال مالی قبل " را انتخاب نمایید.


منوی کالا


با انجام این کار، پنجره " انتقال رخدادهای جاری از سال مالی قبل " مطابق شکل زیر، باز خواهد شد:


انتقال درخواست‌ها و رسید موقت جاری از سال مالی قبل


  • تاریخ درخواست جدید:تاریخ مورد نظر را برای برگه‌های درخواستی جدید تنظیم می‌نماییم.


  • شرح برگه‌های درخواست: شرح مورد نظر را برای برگه‌های درخواستی جدید تنظیم می‌نماییم.


  • درخواست‌های تایید نشده نیز منتقل شوند: واضح است که تنها باید رخدادهای درخواست تایید شده به سال جدید منتقل شوند، اما در سیستم امکان انتقال رخدادهای درخواست تایید نشده به سال جدید نیز در اختیار کاربر قرار داده شده است.
در صورتی که قصد دارید، رخدادهای درخواست تایید نشده نیز به سال جدید انتقال یابد، گزینه درخواست‌های تایید نشده نیز منتقل شوند را تیک بزنید.


  • درخواست‌های سال قبل ، پس از انتقال، " خاتمه یافته " شوند: برای جلوگیری از درج تکراری درخواست‌ها ترتیبی اتخاذ شده است که درخواست‌های سال مالی قبل که منتقل شده‌اند، در سال قبل به وضعیت خاتمه یافته درآیند.

در صورتی که می‌خواهید درخواست‌های سال قبل پس از انتقال خاتمه یافته شود تیک گزینه درخواست‌های سال قبل ، پس از انتقال، " خاتمه یافته " شوند را بگذارید .


فهرست رخدادهای درخواست - قبل از انتقال به سال جدید


فهرست رخدادهای درخواست سال 89- بعد از انتقال به سال جدید


فهرست رخدادهای درخواست سال 90- بعد از انتقال به سال جدید


  • درخواست‌ها با حفظ بخش منتقل شوند: در صورتی که برگه‌های درخواست در ارتباط با بخش خاصی باشد با استفاده از این گزینه با حفظ بخش مربوطه، به سال مالی جدید انتقال میابد و در صورتی که بخواهیم برگه درخواست‌ها را به بخش جدیدی انتقال دهیم تیک درخواست‌ها با حفظ بخش منتقل شوند را بر می‌داریم.


  • رزروهای جاری در سال مالی قبل: رزروهای جاری در سال مالی قبل خاتمه یافته و در سال مالی جدید به صورت درخواست‌های رزرو جدید درج می‌شوند اگر موجودی کالا در سال مالی جدید برای این کالاهای رزرو شده کافی نباشد، درخواست‌های رزرو به صورت تایید نشده به سال جدید منتقل می‌شوند (رزروهای تایید نشده نیازی به وجود موجودی کافی ندارند) در صورتی که این وضعیت در زمان انتقال پیش آمده باشد، در انتهای کار، تعداد رخدادهایی که به این صورت تایید شده خارج شده‌اند به اطلاع کاربر خواهد رسید.
  • تاریخ رسید موقت‌های جدید: تاریخ مورد نظر را برای برگه های رسید موقت جدید تنظیم می‌نماییم.


  • شرح برگه‌های رسید موقت: شرح مورد نظر را برای برگه‌های رسید موقت جدید تنظیم می‌نماییم.


  • رسیدهای موقت با حفظ بخش منتقل شوند: در صورتی که برگه‌های رسید موقت در ارتباط با بخش خاصی باشد با استفاده از این گزینه با حفظ بخش مربوطه، به سال مالی جدید انتقال میابد و در صورتی که بخواهیم برگه‌های رسید موقت را به بخش جدیدی انتقال دهیم تیک رسیدهای موقت با حفظ بخش منتقل شوند را بر می‌داریم.
  • تعداد سطرهای برگه محدود باشد: در صورتی که بخواهید تعداد سطرهای برگه‌های حاصله محدود باشد کافیست در قسمت حداکثر سطرهای هر برگه تعدادی که برای سطرهای یک برگه در نظر دارید را وارد نمایید.


پس از تکمیل اطلاعات مورد نظر، بر روی تکمه " تصویب "، کلیک نمایید.

مشخصات برگه‌های درخواست و رسید موقت ایجاد شده را در پنجره‌ای به آگاهی شما می‌رساند.


مشخصات برگه‌های ایجاد شده


در نخستین سال مالی سیستم نمی‌توانیم از گزینه " انتقال رخدادهای جاری از سال مالی قبل " استفاده نماییم و با خطا زیر مواجه می‌شویم:


خطاcategory : بازگشت